Ejen Gilvik. She’rlar (2)

gilvik

Гилвикнинг ёзишича,деярли 19 ёшигача у француз тилини билмаган.Шоир туғилган оила гоҳ бретон,гоҳ валон,гоҳо эса Швейцария яшовчи немисларгагина хос бўлган олмон тилида ўзаро мулоқот қилган.Фақат ҳарбий хизматга чақирилгандан кейингина у француз тилини ўзлаштира бошлаган.

091

021Эжен Гильвик ((фр. Eugène Guillevic) 1907 йилнинг 5 августида Франциянинг Атлантика соҳили бўйлаб ёйилган Бретани вилоятидаги Карнак шаҳрида дунёга келган.Кейинчалик унинг оиласи дастлаб Бельгияга чегарадош қишлоққа,кейинчалик эса Швейцарияга туташ бўлган Элзас вилоятига кўчиб ўтган. Гильвикнинг ёзишича,деярли 19 ёшигача у француз тилини билмаган.Шоир туғилган оила гоҳ бретон,гоҳ валон,гоҳо эса Швейцария яшовчи немисларгагина хос бўлган олмон тилида ўзаро мулоқот қилган.Фақат ҳарбий хизматга чақирилгандан кейингина у француз тилини ўзлаштира бошлаган.Илк шеърлари матбуотда 1939 йилда босилган.1942 йили биринчи шеърий китоби чоп этилган.Рус тилини ўрганиб рус ва украин шоирларини таржима қилган.
Ўтган асрнинг 60 йилларига келиб Эжен Гильвик жаҳон шеъриятининг энг ёрқин вакилларидан бирига айланди. Шоир 1997 йилнинг 19 мартида дунёдан кўз юмган.
Ўзбек тилида Эжен Гильвикнинг шеърлари 1984 йилда нашр этилан “Француз шоирлари” тўпламининг таркибида эълон қилинган. Икки ойча олдин сизга Гильвикдан қилган таржималаримнинг биринчи қисмини тақдим этган эдим,бугун навбат янги таржималарга.

077Эжен Гильвик
ШЕЪРЛАР
Хуршид Даврон таржималари
099

* * *

Қулоқ солдим —
Билдим,қуш экан,
Сайраётган қуш.

Қулоқ солдим —
Қуш сайрар эди,
Сайрар эди йўлимга пешвоз.

Менимча,бу ердан ўтишимни ҳам
Олдиндан билган бу сайраётган қуш.

Бу ердан ўтишимни олдиндан билган
Шовиллаган дарахтлар,
Чексиз,бепоён дала,
Осмонга туташ йўллар.

Бутун вужудим билан сездим ўша дам
Дарахтларнинг,далаларнинг,осмоннинг
Ажралмас бир бўлагиману
Бу очиқ кунларда ҳар ён таралган
Улар ишончининг давомидайман.

Қуш эса менинг аксу садом,
Менинг эгизагим,
Ё менинг ўзим.

Ортиқ менга бўйсунмаган юрагимнинг парчаси
Сингиб бораётир дарахтларга,далаларга,осмонга.

* * *

Кимдир куйлар
Сукунат,бўлса керак.

Сукунатдан узоқда
Кимдир йиғлайди гирён.

Менимча,йиғлаётган
Соғинч билан тўлган Вақт.

ҚУДУҚ

Демак,қудуққа,
Зулмат қаърига.

Ҳамма нарсадан йироқ,
Барчадан узоқ

Ва зулмат қаърида
Барчасини унутмоқ учун
Барчасини  эсламоқ лозим.

Ахир,тўхтанг,байрам-чи,байрам,
Ким учун келади байрам?

Ахир, бир куни, албатта, келади —
Байрам.

* * *

Ҳаёт жуда қиммат бўлиб кетяпти,
Деганларида,ўйлаб қоламан.

Бу хотинларимиз
Семириб кетган дегани эмас,

Дарахтлар
Булутларга тегай-тегай деб
Баландлаб ўсгани учун

Гулбаргида ўтирганча дунёни
Сайр қилиб кезиш дегани эмас,

Ошиқларнинг тонгдан шомгача
Айрилмасдан юриши дегани ҳаммас.

Бу дегани яшаш тобора
Қийинлашиб боряпти,
Ҳаёт
Кундан кунга қийин дегани,холос.

* * *

Дарахт танасига санчилар арра
Ва иккига бўлинар дарахт.
Аммо қайин эмас,арранинг
Фарёдига чидаб бўлмайди.

БАЛЛАДА

Барча баҳор жилғалари
интилади унинг қошига.

Барча саҳройи отлар
деразаси остида кишнар

Сайхонлару боғларда қушлар
жўр бўлади шодмон сасига

Хонадаги барча буюмлар
қўлларининг тафтини сақлар

* * *

Шамол,қумлоқ ва денгиз,
Бир-бирингизга
Айни шу ерда учрашув тайинлагансиз.

Нечун энди бу иддао:
Тўсатдан учрашиб қолгандек гўё.

* * *

Мабодо мен яшаган ҳар соат
Бир йилга айланса-да,
Айланса-да ҳатто асрга,

Ҳатто,субҳи азонда
Хўроз тиним билмасдан
Юз йил қўшиқ айтганида ҳам,

Ҳатто,қуёш
Қўшни том устида порлаши учун
Юз йилда ўрмалаб осмонга чиқса,

Мен бари бир сенинг ёнимда
Эканингга кўниколмасдим.

099

044Ejen Gilvik 1907 yilning 5 avgustida Frantsiyaning Atlantika sohili bo’ylab yoyilgan Bretani viloyatidagi Karnak shahrida dunyoga kelgan.Keyinchalik uning oilasi dastlab Belgiyaga chegaradosh qishloqqa,keyinchalik esa Shveytsariyaga tutash bo’lgan Elzas viloyatiga ko’chib o’tgan. Gilvikning yozishicha,deyarli 19 yoshigacha u frantsuz tilini bilmagan.Shoir tug’ilgan oila goh breton,goh valon,goho esa Shveytsariya yashovchi nemislargagina xos bo’lgan olmon tilida o’zaro muloqot qilgan.Faqat harbiy xizmatga chaqirilgandan keyingina u frantsuz tilini o’zlashtira boshlagan. Ilk she’rlari matbuotda 1939 yilda bosilgan.1942 yili birinchi she’riy kitobi chop etilgan.Rus tilini o’rganib rus va ukrain shoirlarini tarjima qilgan.
O’tgan asrning 60 yillariga kelib Ejen Gilvik jahon she’riyatining eng yorqin vakillaridan biriga aylandi. Shoir 1997 yilning 19 martida dunyodan ko’z yumgan.
O’zbek tilida Ejen Gilvikning she’rlari 1984 yilda nashr etilan “Frantsuz shoirlari” to’plamining tarkibida e’lon qilingan.

077Эжен Гильвик
ШЕЪРЛАР
Хуршид Даврон таржималари
099

* * *

Quloq soldim —
Bildim,qush ekan,
Sayrayotgan qush.

Quloq soldim —
Qush sayrar edi,
Sayrar edi yo’limga peshvoz.

Menimcha,bu yerdan o’tishimni ham
Oldindan bilgan bu sayrayotgan qush.

Bu yerdan o’tishimni oldindan bilgan
Shovillagan daraxtlar,
Cheksiz,bepoyon dala,
Osmonga tutash yo’llar.

Butun vujudim bilan sezdim o’sha dam
Daraxtlarning,dalalarning,osmonning
Ajralmas bir bo’lagimanu
Bu ochiq kunlarda har yon taralgan
Ular ishonchining davomidayman.

Qush esa mening aksu sadom,
Mening egizagim,
YO mening o’zim.

Ortiq menga bo’ysunmagan yuragimning parchasi
Singib borayotir daraxtlarga,dalalarga,osmonga.

* * *

Kimdir kuylar
Sukunat,bo’lsa kerak.

Sukunatdan uzoqda
Kimdir yig’laydi giryon.

Menimcha,yig’layotgan
Sog’inch bilan to’lgan Vaqt.

QUDUQ

Demak,quduqqa,
Zulmat qa’riga.

Hamma narsadan yiroq,
Barchadan uzoq

Va zulmat qa’rida
Barchasini unutmoq uchun
Barchasini bir-bir eslamoq.

Axir,to’xtang,bayram-chi,bayram,
Kim uchun keladi bayram?

Axir, bir kuni, albatta, keladi —
Bayram.

* * *

Hayot juda qimmat bo’lib ketyapti,
Deganlarida,o’ylab qolaman,

Bu degani xotinlarimiz
Semirib ketgani emas,

Daraxtlar
Bulutlarga tegay-tegay deb
Balandlab o’sgani uchun

Gulbargida o’tirgancha dunyoni
Sayr qilib kezish degani emas,

Oshiqlarning tongdan shomgacha
Ayrilmasdan yurishi degani hammas.

Bu degani yashash tobora
Qiyinlashib boryapti,
Hayot
Kundan kunga qiyin degani,xolos.

* * *

Daraxt tanasiga sanchilar arra
Va ikkiga bo’linar daraxt.
Ammo qayin emas,arraning
Faryodiga chidab bo’lmaydi.

BALLADA

Barcha bahor jilg’alari
intiladi uning qoshiga.

Barcha sahroyi otlar
derazasi ostida kishnar

Sayxonlaru bog’larda qushlar
jo’r bo’ladi shodmon sasiga

Xonadagi barcha buyumlar
qo’llarining taftini saqlar

* * *

Shamol,qumloq va dengiz,
Bir-biringizga
Ayni shu yerda uchrashuv tayinlagansiz.

Nechun endi bu iddao:
To’satdan uchrashib qolgandek go’yo.

* * *

Mabodo men yashagan har soat
Bir yilga aylansa-da,
Aylansa-da hatto asrga,

Hatto,subhi azonda
Xo’roz tinim bilmasdan
Yuz yil qo’shiq aytganida ham,

Hatto,quyosh
Qo’shni tom ustida porlashi uchun
Yuz yilda o’rmalab osmonga chiqsa,

Men bari bir sening yonimda
Ekaningga ko’nikolmasdim.

 

099

(Tashriflar: umumiy 30, bugungi 1)

Izoh qoldiring