Mikoyil Mushfiq. She’rlar

0111225 июн — буюк озарбайжон шоири Микойил Мушфиқ таваллуд топган кун.

Атоқли азарбайжон шоири Микойил Мушфиқ 1908 йил 5 июнда Бакуда туғилган. 1939 йилнинг 12 мартида советлар тузуми томонидан қатл этилган. Ўзининг қисқа ҳаёти ва фаолияти мобайнида яратган асарлари нафақат азарбайжон,балки умумтурк адабиётининг хазинасидан муносиб ўрин олган.

021
Микойил Мушфиқ
ШЕЪРЛАР
Хуршид Даврон таржималари
05

ЯША,КЎНГИЛ!

Оҳ,бу узун савдо йўли
Қачон тушди бошга,кўнгил?!
Нишон олдим,камон отдим,
Тегди ўқим тошга,кўнгил!

Бир ўт тушди булутина,
Ёнди кўнгил ишқ ўтина,
Қолдинг ҳижрон умидина,
Айт,нетарсан,шиша кўнгил?

Тарлонсан,кўкдан энмассан,
Бу тупроқда севинмассан.
Мен кўнарам,сен кўнмассан,
Яша,кўнгил,яша,кўнгил!

СЕНИНГ КУЛИШЛАРИНГ

Қаршимда нозланиб яна кулурсан,
Билсанг кулгуларинг нимага ўхшар?
Мен десам ортиқдур,ўзинг билурсан –
Лола япроғида шабнамга ўхшар.

Сенинг кулгуларинг бир эпкин каби
Эсаркан,орзумда гуллар очилур.
Кулса дудоқларинг — юлдузлар каби
Руҳимга бир сарин нурлар сочилур.

Сўйла,гўзалларнинг дудоқларинда
Бу янгроқ кулгулар пинҳон тушмидур?
Сенинг ҳар қаҳқаҳанг — ой қанориндан
Кечган булутмидур,учган қушмидур?

Сенинг кулгуларинг ёз саҳариндан
Ҳиссимга,фикримга гўё ранг олур.
Кулгин! Шоирларинг кулишларингдан
Ўлишни билмаган бир оҳанг олур.

Сен кулар экансан бу шод кунимда,
Қаршимда очилур, жонланур баҳор.
Баъзан тушларимда,баъзан ўнгимда
Чақмоқларим чақар,тошади анҳор.

Жаҳонким,сўлмаган бир боғча-боғдур,
Бунда раво эрур кулгудан ўлмак!
Бечорадир,кимки қароқабоқдур,
Нақадар ярашар инсонга кулмак!

ИШҚИМ

Онасиз,отасиз Офелия каби
Сочлари паришон бир қиздир ишқим.
Қалбимнинг булутли самоларинда
Титраган бир ғариб юлдуздир ишқим.

Бир меҳр кутганча ул шан кўзлардан,
Буюк Тангри каби тушиб назардан,
Чеҳраси дилдаги харобалардан
Яна ғамли,яна ҳиссиздир ишқим.

Ҳаётга боқмаган дарбадар каби,
Ҳар бир ҳодисадан бехабар каби,
Ёт элларда қолган етимлар каби
Бошида минг савдо,тенгсиздир ишқим.

 

mushfiq

Atoqli azarbayjon shoiri Mikoyil Mushfiq 1908 yil 5 iyunda Bakuda tug’ilgan. 1939 yilning 12 martida sovetlar tuzumi tomonidan qatl etilgan. O’zining
qisqa hayoti va faoliyati mobaynida yaratgan asarlari nafaqat azarbayjon,balki umumturk adabiyotining xazinasidan munosib o’rin olgan.

021
Mikoyil Mushfiq
SHE’RLAR
Ozorbayjonchadan Xurshid Davron tomonidan tabdil etildi
05

YASHA,KO’NGIL!

Oh,bu uzun savdo yo’li
Qachon tushdi boshga,ko’ngil?!
Nishon oldim,kamon otdim,
Tegdi o’qim toshga,ko’ngil!

Bir o’t tushdi bulutina,
Yondi ko’ngil ishq o’tina,
Qolding hijron umidina,
Ayt,netarsan,shisha ko’ngil?

Tarlonsan,ko’kdan enmassan,
Bu tuproqda sevinmassan.
Men ko’naram,sen ko’nmassan,
Yasha,ko’ngil,yasha,ko’ngil!

SENING KULISHLARING

Qarshimda nozlanib yana kulursan,
Bilsang kulgularing nimaga o’xshar?
Men desam ortiqdur,o’zing bilursan –
Lola yaprog’ida shabnamga o’xshar.

Sening kulgularing bir epkin kabi
Esarkan,orzumda gullar ochilur.
Kulsa dudoqlaring — yulduzlar kabi
Ruhimga bir sarin nurlar sochilur.

So’yla,go’zallarning dudoqlarinda
Bu yangroq kulgular pinhon tushmidur?
Sening har qahqahang — oy qanorindan
Kechgan bulutmidur,uchgan qushmidur?

Sening kulgularing yoz saharindan
Hissimga,fikrimga go’yo rang olur.
Kulgin! Shoirlaring kulishlaringdan
O’lishni bilmagan bir ohang olur.

Sen kular ekansan bu shod kunimda,
Qarshimda ochilur, jonlanur bahor.
Ba’zan tushlarimda,ba’zan o’ngimda
Chaqmoqlarim chaqar,toshadi anhor.

Jahonkim,so’lmagan bir bog’cha-bog’dur,
Bunda ravo erur kulgudan o’lmak!
Bechoradir,kimki qaroqaboqdur,
Naqadar yarashar insonga kulmak!

ISHQIM

Onasiz,otasiz Ofeliya kabi
Sochlari parishon bir qizdir ishqim.
Qalbimning bulutli samolarinda
Titragan bir g’arib yulduzdir ishqim.

Bir mehr kutgancha ul shan ko’zlardan,
Buyuk Tangri kabi tushib nazardan,
Chehrasi dildagi xarobalardan
Yana g’amli,yana hissizdir ishqim.

Hayotga boqmagan darbadar kabi,
Har bir hodisadan bexabar kabi,
Yot ellarda qolgan yetimlar kabi
Boshida ming savdo,tengsizdir ishqim.

09

(Tashriflar: umumiy 42, bugungi 1)

Izoh qoldiring