Ali Şir Nevai — Özbekistan Akademisyenleri / O’zbek olimlari Turkiya TV ning Alisher Navoiyga bag’ishlangan ko’rsatuvida

Doğumunun 570. Yılında Ali Şir Nevai ve Eserleri, (Prof. Dr. İbrahim Hakkul (Özbekistan İlimler Akademisi), Doç. Dr. Seyfeddin Rafiddinov ( Özbekistan İlimler Akademisi), Doç. Dr. Abdülmurat Tilayov ( Özbekistan Milli Üniversitesi), Dr. Sırderya Utanova (Taşkent Medeniyet Enstitüsü), 17 Mart 2012.

Алишер Навоийнинг 570 йиллигига бағишланган кўрсатув (2011 йил 17 март куни намойиш этилган). Кўрсатувда таниқли ўзбек олимлари Иброҳим Ҳаққул,Сайфиддин Рафиддинов,Абдумурод Тилавов ва Сирдарё Ўтанова иштирок этишган.


888

«Mahbub ul-qulub»dan

Naf’ing agar xalqqa beshakdurur
Bilki, bu naf’ o‘zungga ko‘prakdurur.

* * *

Ilmni kim vositayi joh etar,
O‘ziniyu xalqni gumroh etar.

* * *

O‘z vujudingga tafakkur aylagil,
Har ne istarsen, o‘zungdin istagil.

* * *

Xaloyiqqa ko‘rma qilib benavo,
O‘zingga ravo ko‘rmaganni ravo.

* * *

Odami ersang demagil odami,
Onikim yo‘q xalq g‘amidin g‘ami.

* * *

Menga ne ishqu, ne oshiq havasdur,
Agar men odam o‘lsam, ushbu basdur.

* * *

Yuz jafo qilsa manga bir
qatla faryod aylamon,
Elga qilsa bir jafo, yuz
qatla faryod aylaram.

* * *

Kimki kishi o‘lmakidan shod erur,
Go‘rkanu g‘osilu jallod erur.

* * *

Bordur inson zotida oncha sharaf, –
Kim yamon axloqin etsa bartaraf.

* * *

Xush durur bog‘u koinot guli,
Barchadin yaxshiroq hayot guli.

* * *

Bu gulshan ichraki, yo‘qdur
baqo guliga sabot,
Ajab saodat erur, chiqsa
yaxshilik bila ot.

* * *

So‘zda, Navoiy, ne desang chin degil,
Rost navo nag‘maga tahsin degil.

* * *

Kimniki inson desang, inson emas —
Shaklda — bir, fe’lda — yakson emas.

* * *

Ko‘p demak birla bo‘lmag‘il nodon,
Ko‘p yemak birla bo‘lmag‘il hayvon.

* * *

Kimki jahon ahlida inson erur,
Bilki, nishona anga iymon erur.

* * *

Gar oshiq esang, zebu takallufni unut,
Yaxshiyu yamon ishda taxallufni unut.
O‘tgan gar erur yamon — taassufni unut,
Kelgan gar erur yaxshi — tasarrufni unut.

* * *

El qochsa birovdin, el yamoni bil oni,
Ahvolida idbor nishoni bil oni.
Fe’l ichra ulus baloyi joni bil oni,
Olam elining yamon-yamoni bil oni.

* * *

Kamol et kasbkim, olam uyidin
Sango farz o‘lmag‘ay g‘amnok chiqmoq.
Jahondin notamom o‘tmak biayni,
Erur hammomdin nopok chiqmoq.

* * *

G‘urbatda g‘arib shodmon bo‘lmas emish,
El anga shafiqu mehribon bo‘lmas emish.
Oltin qafas ichra gar qizil gul butsa,
Bulbulg‘a tikondek oshyon bo‘lmas emish.

* * *

Onalar oyog‘i ostidadur
Ravzayi jannatu jinon bog‘i.
Ravza bog‘i visolin istar esang,
Bo‘l onaning oyog‘in tuprog‘i.

(Tashriflar: umumiy 75, bugungi 1)

Izoh qoldiring