Xurshid Davron. Mirzo Ulug’bek

Ashampoo_Snap_2017.03.23_01h57m20s_002_.png    Инсоният тарихида Мирзо Улуғбек номи билан из қолдирган буюк олим ва мутафаккир Муҳаммад Тарағай Кўрагоннинг фақат исми шарифигина эмас,у қолдирган илмий,тарихий мерос биз учун бебаҳо ва табаррукдир. Муқаддас китобларнинг бирида битилганидек: «Мавтул олими — мавтул олами», яъни олимнинг ўлими оламнинг ўлимидир.


134

    Инсоният тарихида Мирзо Улуғбек номи билан из қолдирган буюк олим ва мутафаккир Муҳаммад Тарағай Кўрагоннинг фақат исми шарифигина эмас,у қолдирган илмий,тарихий мерос биз учун бебаҳо ва табаррукдир. Муқаддас китобларнинг бирида битилганидек: «Мавтул олими — мавтул олами», яъни олимнинг ўлими оламнинг ўлимидир.Бу ҳикматни айтар эканман,Улуғбекнинг ўлими илми нужум оламининг ўлими бўлди,деган фикрни олға сурмоқчи эмасман.Бу ҳикматни айтишдан мақсад: ҳар бир даҳо умри ўзига хос такрорланмас ва бебаҳо олам эканини,унинг бевақт ва фожиали ўлими эса жаҳон тараққиёти учун жуда катта йўқотиш, деган сўзни таъкидлашдир.  (Хуршид Давроннинг 1989 йилда нашр этилган «Самарқанд хаёли» китоби ичидаги «Олис юлдуз нури» мақоласидан.)

Insoniyat tarixida Mirzo Ulug‘bek nomi bilan iz qoldirgan buyuk olim va mutafakkir Muhammad Tarag‘ay Ko‘ragonning faqat ismi sharifigina emas,u qoldirgan ilmiy,tarixiy meros biz uchun bebaho va tabarrukdir.Muqaddas kitoblarning birida bitilganidek: “Mavtul olimi — mavtul olami”, ya’ni olimning o‘limi olamning o‘limidir.Bu hikmatni aytar ekanman,Ulug‘bekning o‘limi ilmi nujum olamining o‘limi bo‘ldi,degan fikrni olg‘a surmoqchi emasman.Bu hikmatni aytishdan maqsad: har bir daho umri o‘ziga xos takrorlanmas va bebaho olam ekanini,uning bevaqt va fojiali o‘limi esa jahon taraqqiyoti uchun juda katta yo‘qotish, degan so‘zni ta’kidlashdir. (Xurshid Davronning 1989 yilda nashr etilgan “Samarqand xayoli” kitobi ichidagi “Olis yulduz nuri” maqolasidan.)

134

(Tashriflar: umumiy 440, bugungi 1)

1 izoh

Izoh qoldiring