Xurshid Davron. «Temurnoma» videofilmi (1996). 21 qismdan iborat

01

   «Темурнома» видеофилми 21 қисмдан иборат бўлиб, 1996 йилда буюк ватандошимиз Соҳибқирон Амир Темур таваллудининг 660 йиллигига бағишланган эди. Амир Темур дунёга келиши арафасидаги Туркистондаги мавжуд сиёсий аҳвол,Темурнинг насл-насаби,сиёсий майдонга чқиши,мўғуллар босқини натижасида парчаланган Туркистонни бирлаштириш билан боғлиқ ҳаракатлари, ҳарбий юришлари, вужудга келган маданий ҳаёт,ҳукмдорнинг сафдошлари,оиласи,фарзанду набиралари, Соҳибқироннинг умумжаҳон тарихидаги ўрни ҳақида ҳикоя қилувчи кўрсатувлардан иборат видеофилм тарихий-маърифий йўналишдаги илк тажриба эди.
«Бу менинг ҳали телевизионга келмаган,четдан таклиф қилинган муаллиф сифатида тайёрлаган биринчи ишим эди,- деб ҳикоя қилади муаллиф.- Кейинчалик 17 йил давомида ТВ да ишладим. Агар шу йиллар давомида орттирган тажрибаларим бўлганида эди,мен филмни бутунлай бошқача тайёрлаган бўлардим».

022

Видеофилм муаллифи ва бошловчи Хуршид Даврон.
Видеофилм режиссёрлари: Мели Маҳкамов,Тамара Маҳкамова.
21 қисм,ҳар бир қисм 20 дақиқадан иборат.
1996 йилда Ўзбекистон ТВ томонидан тайёрланган.

Videofilm muallifi va boshlovchi Xurshid Davron.
Videofilm rejissorlari: Meli Mahkamov,Tamara Mahkamova.
21 qism,har bir qism 20 daqiqadan iborat.
1996 yilda O’zbekiston TV tomonidan tayyorlangan.

    Xurshid Davron tomonidan tayyorlangan mazkur «Temurnoma» videofilmi 21 qismdan iborat bo’lib, 1996 yilda buyuk vatandoshimiz Sohibqiron Amir Temur tavalludining 660 yilligiga bag’ishlangan. Amir Temur dunyoga kelishi arafasidagi Turkistondagi mavjud siyosiy ahvol,Temurning nasl-nasabi,siyosiy maydonga chqishi,mo’g’ullar bosqini natijasida parchalangan Turkistonni birlashtirish bilan bog’liq harakatlari, harbiy yurishlari, vujudga kelgan madaniy hayot,hukmdorning safdoshlari,oilasi,farzandu nabiralari,Sohibqironning umumjahon tarixidagi o’rni haqida hikoya qiluvchi ko’rsatuvlardan iborat videofilm tarixiy-ma’rifiy yo’nalishdagi ilk tajriba edi. «Bu mening hali televizionga kelmagan,chetdan taklif qilingan muallif sifatida tayyorlagan birinchi ishim edi,- deb hikoya qiladi muallif.- Keyinchalik 16 yil davomida TV da ishladim. Agar shu yillar davomida orttirgan tajribalarim bo’lganida edi,men filmni butunlay boshqacha tayyorlagan bo’lardim».

022

(Tashriflar: umumiy 194, bugungi 1)

Izoh qoldiring