Asqad Muxtor. Umrim manzaralari

09

     Сезганимдек, «Гулистон»да  иш осон кўчмади. «Иброҳим Раҳим кетди!.. Энди бунисини қўлга оламиз», дейдиганларни билардим. Ажабки, дастлаб Эркин Воҳидовга қарши каттагина мақола ёзиб келтиришди. Ғазаллари феодал руҳида, феодализмни идеаллаштирар эмиш! Ҳайрон қолдим. Ўзини даҳо билган марксчи-таржимон бўларди. Шу киши ёзибди. Ёритмадик. Жанжал кўтарди. Марказқўмнинг ўша пайтдаги мафкура котиби ҳам у томонда! Ишни катта қозонда қайнатмоқчи бўлдилар.

077
АСҚАД МУХТОР
УМРИМ МАНЗАРАЛАРИ
071

012Асқад Мухтор 1920 йил 23 декабрда Фарғона шаҳрида туғилган. Ўзбекистон халқ ёзувчиси (1980). Ўрта Осиё университетининг филология факултетини тугатган (1942). Дастлабки достони — «Бизнинг авлодлар» (1939). «99 миниатюра» (1962), «Шеърлар» (1966), «Сирли нидо» (1984) ва бошқа шеърий тўпламлар муаллифи. «Бўронларда бордек ҳаловат» (1976) қиссаси ҳамда «Давр менинг тақдиримда» (1964), «Чинор» (1969), «Амударё» (1986) каби романлари бор. «Мардлик чўққиси» (1948), «Чин юракдан» (1956), «Дунё болалари» (1962), «Илдизлар», «Жар ёқасидаги чақмоқ» (1984), «Кумуш тола» (1988) цингари асарлари болаларга бағишланган. «Тонг билан учрашув» (1987) песалар тўплами нашр этилган. Ҳамза номидаги Ўзбекистон Давлат мукофоти лауреати (1972). «Дўстлик» ордени билан мукофотланган (1995).
1997 йил 17 апрелда Тошкент шаҳрида вафот этган.

071

ОМОН ҚОЛГАН ОДАМ

1956 йили эди. Етимхонада бирга ўсган тенгдошларимни учратиб қолдим. йигирма йилча кўришмаган бўлсак-да, мен у ҳақда анча-мунча гапни эшитиб билар эдим. Ўзим умримда кўп қийинчилик, мушкул вазиятларни бошимдан кечирганман. Лекин менинг кўрган кунимни бунинг кўргиликлари олдида жаннат деса бўларди.

У тарихчи ёш муаллим эди. 1941 йили урушга кетганини биламан, кейин кўп ўтмай, бедарак йўқолганини эшитдим. Урушдан кейин маълум бўлдики, асир тушиб, тўрт йилда контслагер даҳшатларинн бошидан кечирибди. Ғалабадан кейин ҳарбий қисмларимиз қутқазганда, оиласига дарак келди: очликдан чалажон бўлган ҳолича госпиталга жойлаштиришган экан. Аммо бир йил ўтар-ўтмай Колимада эмиш, деб эшитдик.

Ўша гапга ҳам тўққиз йил бўлди. Демак, жами ўн беш йилча жаҳаннам азобини чекиб омон қолган одам.

Лекин у ҳозир бундай кулфатни кечирган кишига сира ўхшамасди. Қулоч ёзиб кўришганимизда яна ҳам амин бўлдимки, у тоғни урса талқон қиладигандай соғ-лом, бақувват, оқ юзидан кулги чарақлаб турибди.

– Оббо, Фазлиддин-эй…— дедим ўша танишим эканига ишонқирамай. Спортчиларникидай дағал, кенг кафти билан елкамга уриб қўйди. Шунча мудҳиш синовлар кор қилмабди, азаматга. «Биз детдом болалари ҳаммамиз шунақамиз ўзи — дея ғурурланиб қўйдим,— мушкул йиллар қаддимизни буколмай ўтди-кетди, биз эса ўша-ўша тетик!..

– Оббо, сен-эй, юр кетдик!

– Қаёққа?

– Қаёққа бўларди, ҳовлига-да, ўтган қора кунларни эслаб чақ-чақлашамиз, оғайни.

– Йўқ,— деди у.

– Йигирма йилда бир кўришиб-а?

– Йўқ, Қўқон хонлигининг элчиси қабулхонамда кутиб ўлтирибди… Сиз ҳам боринг. Хуросонда вазият оғир…—деди у.

Кўзларимни пирпиратиб, юзига боқсам, ҳазиллашаётган кишига ўхшамайди, жиддий. У-бу гап топгунимча «хайр» деб жўнаб кетди.

– … Аттанг…— дея шивирлаб, теракка суянганча орқасидан қараб қолавердим

ҚОДИРИЙНИ КЎРГАНМАН-У

Мен Абдулла Қодирийни кўрганману кўрдим, деб айтолмайман. Бунга Ҳаким Назир айбдор.

Марғилон бозорининг бешик растаси шинам чойхона бўлар эди. Домлам Обиджон ака билан битта нон, бир ҳовуч майиз олиб, энди чой чақирган эдик, домла:

— Ана, у ёққа қара…—деб қолдилар шивирлаб,— Абдулла Қодирий ўлтирибди.

Мен қарадим иккита соддагина, дўппили киши шахмат суришяпти. Шу ўйинга жуда берилган пайтим, газетада чиққан чигил масалаларни ечиб, гросмейстерларнинг ўйинларини таҳлил қилардим. Ҳалигиларнинг тахтасига қарасам — жуда қизиқ вазият!… Алёхин билан Капабланканинг машҳур партияси-ку бу!

— Наригиси ютади — дедим.

— Ўшаниси Қодирий-да,—деди Обиджон ака.

Менинг фикри-зикрим тахтадаги вазиятда эди,— шу вазиятда буюк Капабланка тахтдан йиқилган.

Қодирийни кўрдиму кўрдим, деб айтолмайман.

Бунинг Ҳаким Назирга нима даҳли бор, дерсиз? Ҳакнм ака «Ленин учқуни»да ишлардилар. Шу газетада чиққан хабарларим учун қалам ҳақи ўрнига (пул болани бузади, деган бўлсалар керак) у киши менга шахмат юборганлар. Доналари жажжи, йилтироқ, тахтаси сирланган. Бунақасини кўрмаган эдим, Қўлтиғимда олиб юриб, шу ўйинга ружу қўйдим. Болалик зкан-да…

Болалик ҳам қолди. Шахмат ҳам қолди. Қодирий эса умрим, касбим, тақдирим…

Бундай бўлишини ким билиб ўтирибди дейсиз!

ТАФТ

Қобулда боғи Бобур деган қадамжо бор. Унинг баланд тўрида шоирнинг қабри сақланган. Оёқ томонда-ги қари тутни ўша вақтларда ўтқазилган, деб тушунтиришади. Қадамжони иккинчи бор зиёрат қилганим-да ёнимда менга боғлаб қўйилган соқчидан бўлак одам йўқ эди. Унинг оти Маъриф, камбағалгина аскар бола.

Мен бу сафар тутга узоқ тикилиб қолдим. У қариб, йўғон танаси тамоман чириб, ўқ илдизи тупроққа айланган. Лекин бир ёнидаги жиндек ғудур пўстлоқдан озгина шира келиб бир-икки шоҳида яшил барглар ҳали ҳам шивирлашиб турибди. Наҳотки ўша асрлардан бери тирик? Уни ўтқазганлар, балки буюк бобомизни кўргандир. Пўстлоғида кимларнинг кафт излари бор экан? Шабадада қалтираб йилтиллаб турган бу сийрак барглар мўъжизадай туюлади, мен уларни ушлагим келдию, қўл теккизолмадим. Тиз чўкиб, тутнинг пўстлоғи бор томонга кафтимни узатсам, қўлим титраб, баданимга ўт югургандай бўлди.

– Ажабо… дедим аста силаб кўриб.

– Бўлмайди,— деди шу пайт тепамда турган Маъриф.

Ўрнимдан турдим. Ушлаш мумкин эмас экан, деб ўйлаб, ҳижолат тортдим.

Боғдан чиққандан кейин суриштирсам Маъриф «бўлмайди»ни бошқа маънода айтган экан. Унинг отаси бозорда ўтинфурушларга тарозибонлик қилар экан. Хонадонда ўтиннинг сифатини яхши билишади.

— Энди у ёнса ҳам тафт бермайди. Чиринди, — деди аскар.

МАЪРИФИЙ КУРАШ МАЙДОНИ

Ўша йиллари Комил Яшин Ёзувчилар уюшмасининг раиси, мен муовини эдим… Бир куни Комил Яшин мени Марказқўмга бошлаб борди. Шароф Рашидов чақиртирган экан. Гапнинг авзойидан билдимки, мақсад — «Гулистон» журнали муҳаррирлигини бўйнимга қўйиш… Унамадим. Кўнишмади.
— Йўқ, — деди Шароф Рашидов гапни вазминлик билан чўзиб, жилмайган, мулойим бир оҳангда. — Бизга йўқ, демайсиз…

Икки томон ҳам ўйловда қолдик. Оғир жимлик чўкди.
— Унда… шартларим бор, — дедим охир тилга кириб. Кўп йиллар «Шарқ юлдузи»да бош муҳаррирлик қилган, бу ишнинг ғалвалигини билардим. Ҳаммаси гир-гир кўз ўнгимдан ўтди…
— Айтинг…— деди Шароф Рашидов.
— Бир шартим шуки, тематик чегаралар олиб ташланади!
— Нега керак? Бу нима деганингиз?..
— «Гулистон» оммабоп бўлсин!

Шароф Рашидов узоқ ўйланиб, Комил Яшинга қаради. Сўнг менга юзланиб, «майли», демади-ю:
— Тағин? — деди.
— Журналга ходимларни ўзим танлайман, —дедим. У киши очилиб кетди.
— Ҳа, албатта-да! Ўзингиз танлайсиз!..
— Йўқ, мен партиявийлигига қараб ўтирмайман, коммунист бўлса-бўлмаса, керакли ходимни оламан, демоқчиман…Энг яхши шоир, адиб, журналистлар жалб этилади!

Шароф Рашидов яйраб кулди. Комил Яшин суҳбат давомида:
— Ай-яй-яй!.. — деб бош ирғаб ўтирди.
— Тағин?..
— Журнал тўрт рангли бўлиши керак!
— Ҳозир неча рангли?
— Икки рангли…
— Майли, бу осон. Ададини ҳам кўпайтириб берамиз…
— Йўқ, униси ўзимизга қолсин. Одамлар излаб ўқийдиган бўлсин. Сиз айтсангиз, мажбуриятга айланиб кетади.

Шароф ака кулди.
—Ўзи эплайди. Асқад ишига пухта! Кўп йиллардан буён уюшмада ҳамкорлик қиламиз, —деб ўртага тушди Комил Яшин.
— Э, бу киши билан ишлашмоқни биздан сўранг! Бу гаплар бекорга бўлаётгани йўқ! — деди Шароф Рашидов.
Дарҳақиқат, ўттизинчи йиллар охирида Самарқанд Давлат дорилфунуни (ЎзГУ)  да Шароф ака билан бирга ўқиганмиз.

Каттақўрғон сув омбори қурилишида биргалашиб газета чиқарганмиз. Идорамиз бозор ичида десангиз, одамлар эшак боғлаб кетишади. Уйқу қочганда, басма-бас шеър машқ қиламиз. (Шароф Рашидов кейинчалик ўша шеърларни кўп жилдлик асарлар тўпламининг учинчи жилдида чоп эттирди). У киши «Қизил Ўзбекистон»га бош муҳаррир этиб тайинланганида, қўймай мени ҳам олиб кетди.  Ўзи Ёзувчилар уюшмасига раис бўлганида, мени уюшма нашри—«Шарқ юлдузи»га масъул котиб қилиб қўйди. Хуллас, тарихимиз узоқ. Ҳалиги баҳслар Шароф Рашидов олдида озгина эркалигим борлигидан, талаблар… ҳаддим сиққанидан  эди.

Сезганимдек, «Гулистон»да  иш осон кўчмади. «Иброҳим Раҳим кетди!.. Энди бунисини қўлга оламиз», дейдиганларни билардим. Ажабки, дастлаб Эркин Воҳидовга қарши каттагина мақола ёзиб келтиришди. Ғазаллари феодал руҳида, феодализмни идеаллаштирар эмиш! Ҳайрон қолдим. Ўзини даҳо билган марксчи-таржимон бўларди. Шу киши ёзибди. Ёритмадик. Жанжал кўтарди. Марказқўмнинг ўша пайтдаги мафкура котиби ҳам у томонда! Ишни катта қозонда қайнатмоқчи бўлдилар. Қатъий қарши турдим. Босди-босди қилдик… Эркин Воҳидовнинг хабари ҳам бўлган эмас.

Иккинчи ҳужум раҳматли Иброҳим Мўминовга уюштирилди. У кишининг  «Амир Темурнинг Ўрта Осиё халқлари тарихида тутган ўрни» рисоласига қарши! Туҳматни темурийлар ҳақида тахминан эшитиб билган москвалик бир «мутахассис» ёзиб келди. Уни Марказқўм қошидаги лекторлар гуруҳининг бошлиғи Е.Блок қўллаб қолди. Пайсалга солдим. Қарасам, масала чуқурлашяпти… Амударё билан боғлиқ «дейгиш» ҳодисаси эсимга тушди! Демак, москвалик «мутахассислар» аслида бошқаларни ҳам ўпириб  олиб кетмоқчи эканлар! Марказқўм тагидан тезоб сув ўтар экан-да! Бу «дейгиш» анча йиллардан сўнг, «ўзбеклар иши» бўлиб, юзага чикди: Марказқўмгина эмас, мамлакатнинг кўп жойларини ўпириб кетди!

Аммо «мутахассис» бўш келмади,уни кейинроқ қаердадир, юқорироқда бостирди…

Яна бир ҳужум донишманд адабиётшунос, илмда жасоратли профессор Эргаш Рустамовга қарши уюштирилди. Бу киши шафқатсизларча топтаб турган шўроларнинг сўқир оёқлари остидан  туркий шоирлар отаси Аҳмад Яссавийни байроқ қилиб кўтариб чиқмоқчи бўлдилар!..

Шу даражага етдики: «Аввал мени бош муҳаррирликдан бўшатинглар-да, сўнг бу кишига тош отинглар!» — дейишгача бордим. Чунки бу ишда мен ҳам айбдорман. «Чинор» романида Аҳмад Яссавийнинг авлиё шоир эканлигини эътироф этганман», дедим. Яқин йўлатмадим. Охири жим бўлишди… Аммо ҳужумлар ўз ишини қилди: академик Иброҳим Мўминов ҳам, профессор Эргаш Рустамов ҳам шундан сўнг ўнгарилмай, тез орадан оламдан ўтишди!..

Журналда генерал Жўрабек ҳақида мақола ёритдик. Журнални тўхтатишди. Марказқўмнинг янги мафкура котиби Оқил Умрзоқович Салимов қабулига ҳужжатларни кўтариб бордим: «Озарбойжон классик шоири, шарқшунос Мирза Фатали Охундов ҳам чор генерали бўлган, генерал Жўрабек билан бирга шарқшунослик конгрессларида қатнашган, ўзаро яқин дўст бўлишган. Ҳар иккалови ҳам таржимонлик қилишган… Жўрабек халқпарвар, маърифатпарвар… Навоий кутубхонаси фонди генерал Жўрабек боғида сақланган!..» деб айтавердим, айтавердим…

Салимов кулди.
— Генерал Жўрабек—бизнинг бобомиз бўладилар! — деди бир оғиз. Яна нодонлигимдан куйдим…
— Журнални чиқараверинг, —  деди Салимов ва журнални тўхтатмаслик ҳақида кўрсатма берди.

… Ўша даврларда ҳам  дабдабабозлик бор эди! Давлат қачонки дабдабага куч берса, билингки, илиги пучаяди… Таназзулга юз тутиб, кунпаякун бўлган Советлар Иттифоқи фикримизнинг яққол тимсолидир! Пахтани машинада териш борасидаги рекордбозлик — «минг тонначилик»ни  фош  этувчи, дастлаб бўшгина мақола қўлимга тушди. Валентин Тюпко деган инженер- конструктор дўстим бор эди. Пахта териш машинасини ихтиро этганлардан. Янгиерда турарди. Ўшанга юбордим. Далиллаб берсин, дедим. У, биз ихтиро этган машина шу бўлса, бир мавсумда 220 тонна, жуда нари борса 280 тоннадан ортиқ пахта теролмайди деб боплаб исботлаб берди! Юқорида сансалорлик бўлавергач, бутун масъулиятни зиммамизга олиб мақолани ёритдик. Минг тонначилик шов-шуви ўчди-қолди!

Экология, Орол, археологик муаммоларимизни ёритувчи мақолалар бердик. «Қайта қуриш» қаёкда эди?! Матбуот маърифий инқилоб қуролидир. У жамиятни доимо ичдан ёрита билиши керак! Давлат сиёсати калтабинлик қилганда, у узоқни кўра билсин! Тарих ўз фурсати билан тарози тошини жойига қўяркан, тирик гувоҳмиз! Аммо ўзим бош муҳаррирлик қилаётган журналда кимёвий заҳарланишларни фош этувчи асаримдан бир парчани босолмаган ночор кунларимиз ҳам бўлган. («Кумуш тола» деб аталадиган бу қиссам, ўн йиллардан сўнг, 1989 йилдагина босилди). Шунга қарамасдан журнал Пиримқул Қодиров, Одил Ёқубов каби кўп қаламкашларнинг халқ аламини айтувчи, бу сингари мавзулардаги чиқишларига йўл очиб берган!.. Шароф Рашидовга айтганимда, фаришта омин деган экан, хусусан, ўша йиллардаги ёш ижодкорлар, журналистлар — Маҳмуд Саъдий, Мурод  Хидир, Маҳкам Маҳмудов, Тоҳир Малик, Абдулла Шер, Саъдулла Аҳмад, Эмин Усмон, Эркин Аъзам, Сулаймон Раҳмон, Аҳмад  Аъзам, Хайриддин Султон учун Марказқўм журналидаги мавқелари бир амал ёхуд саккиз соатлик иш эмас, уйқусиз, кеча- кундузлик маърифий кураш майдони эди: улар ўзларини шунга бағишлаган эдилар. Журнал безаги, ҳар бир сўзу жумланинг қош-кўзини жойига қўядиган тажрибали муҳаррир-журналист, катта таржимон Ваҳоб Рўзиматов, рассом Эмин Рўзибоев хизматлари бунда беназирдир.

Ал Форобий, Ал Беруний, Ибн Синога бағишланган махсус сонлар!.. Чернишевский ва Шарқ… «Ғурбатда Фурқат», Машрабнинг шўролар кўзича гўё «янги топилган» ғазаллари… Адвокат Убайдулла Хўжаевнинг Лев Толстой билан ёзишмаси… Ўзбек қомусчилиги… Кино, театр санъати… «Эдип»… Халқ оғзаки ижоди… «Жуманбулбул»… Ўта миллий шоиримиз Миртемир шеърлари ила тўлиб чиққан қўша-қўша саҳифалар, янги авлод  ижодкорларининг асарлари!..

06

077
ASQAD MUXTOR
UMRIM MANZARALARI
071

Asqad Muxtor 1920 yil 23 dekabrda Farg’ona shahrida tug’ilgan. O’zbekiston xalq yozuvchisi (1980). O’rta Osiyo universitetining filologiya fakultetini tugatgan (1942).Dastlabki dostoni — «Bizning avlodlar» (1939). «99 miniatyura» (1962), «She’rlar» (1966), «Sirli nido» (1984) va boshqa she’riy to’plamlar muallifi. «Bo’ronlarda bordek halovat» (1976) qissasi hamda «Davr mening taqdirimda» (1964), «Chinor» (1969), «Amudaryo» (1986) kabi romanlari bor. «Mardlik cho’qqisi» (1948), «Chin yurakdan» (1956), «Dunyo bolalari» (1962), «Ildizlar», «Jar yoqasidagi chaqmoq» (1984), «Kumush tola» (1988) singari asarlari bolalarga bag’ishlangan. «Tong bilan uchrashuv» (1987) pesalar to’plami nashr etilgan. Hamza nomidagi O’zbekiston Davlat mukofoti laureati (1972). «Do’stlik» ordeni bilan mukofotlangan (1995).
1997 yil 17 aprelda Toshkent shahrida vafot etgan.

071

OMON QOLGAN ODAM

1956 yili edi. Yetimxonada birga o’sgan tengdoshlarimni uchratib qoldim. yigirma yilcha ko’rishmagan bo’lsak-da, men u haqda ancha-muncha gapni eshitib bilar edim. O’zim umrimda ko’p qiyinchilik, mushkul vaziyatlarni boshimdan kechirganman. Lekin mening ko’rgan kunimni buning ko’rgiliklari oldida jannat desa bo’lardi.

U tarixchi yosh muallim edi. 1941 yili urushga ketganini bilaman, keyin ko’p o’tmay, bedarak yo’qolganini eshitdim. Urushdan keyin ma’lum bo’ldiki, asir tushib, to’rt yilda kontslager dahshatlarinn boshidan kechiribdi. G’alabadan keyin harbiy qismlarimiz qutqazganda, oilasiga darak keldi: ochlikdan chalajon bo’lgan holicha gospitalga joylashtirishgan ekan. Ammo bir yil o’tar-o’tmay Kolimada emish, deb eshitdik.

O’sha gapga ham to’qqiz yil bo’ldi. Demak, jami o’n besh yilcha jahannam azobini chekib omon qolgan odam.

Lekin u hozir bunday kulfatni kechirgan kishiga sira o’xshamasdi. Quloch yozib ko’rishganimizda yana ham amin bo’ldimki, u tog’ni ursa talqon qiladiganday sog’-lom, baquvvat, oq yuzidan kulgi charaqlab turibdi.

– Obbo, Fazliddin-ey…— dedim o’sha tanishim ekaniga ishonqiramay. Sportchilarnikiday dag’al, keng kafti bilan yelkamga urib qo’ydi. Shuncha mudhish sinovlar kor qilmabdi, azamatga. «Biz detdom bolalari hammamiz shunaqamiz o’zi — deya g’ururlanib qo’ydim,— mushkul yillar qaddimizni bukolmay o’tdi-ketdi, biz esa o’sha-o’sha tetik!..

– Obbo, sen-ey, yur ketdik!

– Qayoqqa?

– Qayoqqa bo’lardi, hovliga-da, o’tgan qora kunlarni eslab chaq-chaqlashamiz, og’ayni.

– Yo’q,— dedi u.

– Yigirma yilda bir ko’rishib-a?

– Yo’q, Qo’qon xonligining elchisi qabulxonamda kutib o’ltiribdi… Siz ham boring. Xurosonda vaziyat og’ir…—dedi u.

Ko’zlarimni pirpiratib, yuziga boqsam, hazillashayotgan kishiga o’xshamaydi, jiddiy. U-bu gap topgunimcha «xayr» deb jo’nab ketdi.

– … Attang…— deya shivirlab, terakka suyangancha orqasidan qarab qolaverdim

QODIRIYNI KO’RGANMAN-U

Men Abdulla Qodiriyni ko’rganmanu ko’rdim, deb aytolmayman. Bunga Hakim Nazir aybdor.

Marg’ilon bozorining beshik rastasi shinam choyxona bo’lar edi. Domlam Obidjon aka bilan bitta non, bir hovuch mayiz olib, endi choy chaqirgan edik, domla:

— Ana, u yoqqa qara…—deb qoldilar shivirlab,— Abdulla Qodiriy o’ltiribdi.

Men qaradim ikkita soddagina, do’ppili kishi shaxmat surishyapti. Shu o’yinga juda berilgan paytim, gazetada chiqqan chigil masalalarni yechib, grosmeysterlarning o’yinlarini tahlil qilardim. Haligilarning taxtasiga qarasam — juda qiziq vaziyat!… Alyoxin bi-lan Kapablankaning mashhur partiyasi-ku bu!

— Narigisi yutadi — dedim.

— O’shanisi Qodiriy-da,—dedi Obidjon aka.

Mening fikri-zikrim taxtadagi vaziyatda edi,— shu vaziyatda buyuk Kapablanka taxtdan yiqilgan.

Qodiriyni ko’rdimu ko’rdim, deb aytolmayman.

Buning Hakim Nazirga nima dahli bor, dersiz? Haknm aka «Lenin uchquni»da ishlardilar. Shu gazetada chiqqan xabarlarim uchun qalam haqi o’rniga (pul bolani buzadi, degan bo’lsalar kerak) u kishi menga shaxmat yuborganlar. Donalari jajji, yiltiroq, taxtasi sirlangan. Bunaqasini ko’rmagan edim, Qo’ltig’imda olib yurib, shu o’yinga ruju qo’ydim. Bolalik zkan-da…

Bolalik ham qoldi. Shaxmat ham qoldi. Qodiriy esa umrim, kasbim, taqdirim…

Bunday bo’lishini kim bilib o’tiribdi deysiz!

TAFT

Qobulda bog’i Bobur degan qadamjo bor. Uning baland to’rida shoirning qabri saqlangan. Oyoq tomonda-gi qari tutni o’sha vaqtlarda o’tqazilgan, deb tushuntirishadi. Qadamjoni ikkinchi bor ziyorat qilganim-da yonimda menga bog’lab qo’yilgan soqchidan bo’lak odam yo’q edi. Uning oti Ma’rif, kambag’algina askar bola.

Men bu safar tutga uzoq tikilib qoldim. U qarib, yo’g’on tanasi tamoman chirib, o’q ildizi tuproqqa aylangan. Lekin bir yonidagi jindek g’udur po’stloqdan ozgina shira kelib bir-ikki shohida yashil barglar hali ham shivirlashib turibdi. Nahotki o’sha asrlardan beri tirik? Uni o’tqazganlar, balki buyuk bobomizni ko’rgandir. Po’stlog’ida kimlarning kaft izlari bor ekan? Shabadada qaltirab yiltillab turgan bu siyrak barglar mo’’jizaday tuyuladi, men ularni ushlagim keldiyu, qo’l tekkizolmadim. Tiz cho’kib, tutning po’stlog’i bor tomonga kaftimni uzatsam, qo’lim titrab, badanimga o’t yugurganday bo’ldi.

– Ajabo… dedim asta silab ko’rib.

– Bo’lmaydi,— dedi shu payt tepamda turgan Ma’rif.

O’rnimdan turdim. Ushlash mumkin emas ekan, deb o’ylab, hijolat tortdim.

Bog’dan chiqqandan keyin surishtirsam Ma’rif «bo’lmaydi»ni boshqa ma’noda aytgan ekan. Uning otasi bozorda o’tinfurushlarga tarozibonlik qilar ekan. Xonadonda o’tinning sifatini yaxshi bilishadi.

— Endi u yonsa ham taft bermaydi. Chirindi, — dedi askar.

MA’RIFIY KURASH MAYDONI

O’sha yillari Komil Yashin Yozuvchilar uyushmasining raisi, men muovini edim… Bir kuni Komil Yashin meni Markazqo’mga boshlab bordi. Sharof Rashidov chaqirtirgan ekan. Gapning avzoyidan bildimki, maqsad — «Guliston» jurnali muharrirligini bo’ynimga qo’yish… Unamadim. Ko’nishmadi.
— Yo’q, — dedi Sharof Rashidov gapni vazminlik bilan cho’zib, jilmaygan, muloyim bir ohangda. — Bizga yo’q, demaysiz…

Ikki tomon ham o’ylovda qoldik. Og’ir jimlik cho’kdi.
— Unda… shartlarim bor, — dedim oxir tilga kirib. Ko’p yillar «Sharq yulduzi»da bosh muharrirlik qilgan, bu ishning g’alvaligini bilardim. Hammasi gir-gir ko’z o’ngimdan o’tdi…
— Ayting…— dedi Sharof Rashidov.
— Bir shartim shuki, tematik chegaralar olib tashlanadi!
— Nega kerak? Bu nima deganingiz?..
— «Guliston» ommabop bo’lsin!

Sharof Rashidov uzoq o’ylanib, Komil Yashinga qaradi. So’ng menga yuzlanib, «mayli», demadi-yu:
— Tag’in? — dedi.
— Jurnalga xodimlarni o’zim tanlayman, —dedim. U kishi ochilib ketdi.
— Ha, albatta-da! O’zingiz tanlaysiz!..
— Yo’q, men partiyaviyligiga qarab o’tirmayman, kommunist bo’lsa-bo’lmasa, kerakli xodimni olaman, demoqchiman…Eng yaxshi shoir, adib, jurnalistlar jalb etiladi!

Sharof Rashidov yayrab kuldi. Komil Yashin suhbat davomida:
— Ay-yay-yay!.. — deb bosh irg’ab o’tirdi.
— Tag’in?..
— Jurnal to’rt rangli bo’lishi kerak!
— Hozir necha rangli?
— Ikki rangli…
— Mayli, bu oson. Adadini ham ko’paytirib beramiz…
— Yo’q, unisi o’zimizga qolsin. Odamlar izlab o’qiydigan bo’lsin. Siz aytsangiz, majburiyatga aylanib ketadi.

Sharof aka kuldi.
—O’zi eplaydi. Asqad ishiga puxta! Ko’p yillardan buyon uyushmada hamkorlik qilamiz, —deb o’rtaga tushdi Komil Yashin.
— E, bu kishi bilan ishlashmoqni bizdan so’rang! Bu gaplar bekorga bo’layotgani yo’q! — dedi Sharof Rashidov.
Darhaqiqat, o’ttizinchi yillar oxirida Samarqand Davlat dorilfununi (O’zGU) da Sharof aka bilan birga o’qiganmiz.
Kattaqo’rg’on suv ombori qurilishida birgalashib gazeta chiqarganmiz. Idoramiz bozor ichida desangiz, odamlar eshak bog’lab ketishadi. Uyqu qochganda, basma-bas she’r mashq qilamiz. (Sharof Rashidov keyinchalik o’sha she’rlarni ko’p jildlik asarlar to’plamining uchinchi jildida chop ettirdi). U kishi «Qizil O’zbekiston»ga bosh muharrir etib tayinlanganida, qo’ymay meni ham olib ketdi. O’zi Yozuvchilar uyushmasiga rais bo’lganida, meni uyushma nashri—«Sharq yulduzi»ga mas’ul kotib qilib qo’ydi. Xullas, tariximiz uzoq. Haligi bahslar Sharof Rashidov oldida ozgina erkaligim borligidan, talablar… haddim siqqanidan edi.

Sezganimdek, «Guliston»da ish oson ko’chmadi. «Ibrohim Rahim ketdi!.. Endi bunisini qo’lga olamiz», deydiganlarni bilardim. Ajabki, dastlab Erkin Vohidovga qarshi kattagina maqola yozib keltirishdi. G’azallari feodal ruhida, feodalizmni ideallashtirar emish! Hayron qoldim. O’zini daho bilgan markschi-tarjimon bo’lardi. Shu kishi yozibdi. Yoritmadik. Janjal ko’tardi. Markazqo’mning o’sha paytdagi mafkura kotibi ham u tomonda! Ishni katta qozonda qaynatmoqchi bo’ldilar. Qat’iy qarshi turdim. Bosdi-bosdi qildik… Erkin Vohidovning xabari ham bo’lgan emas.

Ikkinchi hujum rahmatli Ibrohim Mo’minovga uyushtirildi. U kishining «Amir Temurning O’rta Osiyo xalqlari tarixida tutgan o’rni» risolasiga qarshi! Tuhmatni temuriylar haqida taxminan eshitib bilgan moskvalik bir «mutaxassis» yozib keldi. Uni Markazqo’m qoshidagi lektorlar guruhining boshlig’i YE.Blok qo’llab qoldi. Paysalga soldim. Qarasam, masala chuqurlashyapti… Amudaryo bilan bog’liq «deygish» hodisasi esimga tushdi! Demak, moskvalik «mutaxassislar» aslida boshqalarni ham o’pirib olib ketmoqchi ekanlar! Markazqo’m tagidan tezob suv o’tar ekan-da! Bu «deygish» ancha yillardan so’ng, «o’zbeklar ishi» bo’lib, yuzaga chikdi: Markazqo’mgina emas, mamlakatning ko’p joylarini o’pirib ketdi!

Ammo «mutaxassis» bo’sh kelmadi,uni keyinroq qaerdadir, yuqoriroqda bostirdi…

Yana bir hujum donishmand adabiyotshunos, ilmda jasoratli professor Ergash Rustamovga qarshi uyushtirildi. Bu kishi shafqatsizlarcha toptab turgan sho’rolarning so’qir oyoqlari ostidan turkiy shoirlar otasi Ahmad Yassaviyni bayroq qilib ko’tarib chiqmoqchi bo’ldilar!..

Shu darajaga yetdiki: «Avval meni bosh muharrirlikdan bo’shatinglar-da, so’ng bu kishiga tosh otinglar!» — deyishgacha bordim. Chunki bu ishda men ham aybdorman. «Chinor» romanida Ahmad
Yassaviyning avliyo shoir ekanligini e’tirof etganman»,
dedim. Yaqin yo’latmadim. Oxiri jim bo’lishdi… Ammo hujumlar o’z ishini qildi: akademik Ibrohim Mo’minov ham, professor Ergash Rustamov ham shundan so’ng o’ngarilmay, tez oradan olamdan o’tishdi!..

Jurnalda general Jo’rabek haqida maqola yoritdik. Jurnalni to’xtatishdi. Markazqo’mning yangi mafkura kotibi Oqil Umrzoqovich Salimov qabuliga hujjatlarni ko’tarib bordim: «Ozarboyjon klassik shoiri, sharqshunos Mirza Fatali Oxundov ham chor generali bo’lgan, general Jo’rabek bilan birga sharqshunoslik kongresslarida qatnashgan, o’zaro yaqin do’st bo’lishgan. Har ikkalovi ham tarjimonlik qilishgan… Jo’rabek xalqparvar, ma’rifatparvar… Navoiy kutubxonasi fondi general Jo’rabek bog’ida saqlangan!..» deb aytaverdim, aytaverdim…

Salimov kuldi.
— General Jo’rabek—bizning bobomiz bo’ladilar! — dedi bir og’iz. Yana nodonligimdan kuydim…
— Jurnalni chiqaravering, — dedi Salimov va jurnalni to’xtatmaslik haqida ko’rsatma berdi.

… O’sha davrlarda ham dabdababozlik bor edi! Davlat qachonki dabdabaga kuch bersa, bilingki, iligi puchayadi… Tanazzulga yuz tutib, kunpayakun bo’lgan Sovetlar Ittifoqi fikrimizning yaqqol timsolidir! Paxtani mashinada terish borasidagi rekordbozlik — «ming tonnachilik»ni fosh etuvchi, dastlab bo’shgina maqola qo’limga tushdi. Valentin Tyupko degan injener- konstruktor do’stim bor edi. Paxta terish mashinasini ixtiro etganlardan. Yangierda turardi. O’shanga yubordim. Dalillab bersin, dedim. U, biz ixtiro etgan mashina shu bo’lsa, bir mavsumda 220 tonna, juda nari borsa 280 tonnadan ortiq paxta terolmaydi deb boplab isbotlab berdi! Yuqorida sansalorlik bo’lavergach, butun mas’uliyatni zimmamizga olib maqolani yoritdik. Ming tonnachilik shov-shuvi o’chdi-qoldi!

Ekologiya, Orol, arxeologik muammolarimizni yorituvchi maqolalar berdik. «Qayta qurish» qayokda edi?! Matbuot ma’rifiy inqilob qurolidir. U jamiyatni doimo ichdan yorita bilishi kerak! Davlat siyosati kaltabinlik qilganda, u uzoqni ko’ra bilsin! Tarix o’z fursati bilan tarozi toshini joyiga qo’yarkan, tirik guvohmiz! Ammo o’zim bosh muharrirlik qilayotgan jurnalda kimyoviy zaharlanishlarni fosh etuvchi asarimdan bir parchani bosolmagan nochor kunlarimiz ham bo’lgan. («Kumush tola» deb ataladigan bu qissam, o’n yillardan so’ng, 1989 yildagina bosildi). Shunga qaramasdan jurnal Pirimqul Qodirov, Odil Yoqubov kabi ko’p qalamkashlarning xalq alamini aytuvchi, bu singari mavzulardagi chiqishlariga yo’l ochib bergan!.. Sharof Rashidovga aytganimda, farishta omin degan ekan, xususan, o’sha yillardagi yosh ijodkorlar, jurnalistlar — Mahmud Sa’diy, Murod Xidir, Mahkam Mahmudov, Tohir Malik, Abdulla Sher, Sa’dulla Ahmad, Emin Usmon, Erkin A’zam, Sulaymon Rahmon, Ahmad A’zam, Xayriddin Sulton uchun Markazqo’m jurnalidagi mavqelari bir amal yoxud sakkiz soatlik ish emas, uyqusiz, kecha- kunduzlik ma’rifiy kurash maydoni edi: ular o’zlarini shunga bag’ishlagan edilar. Jurnal bezagi, har bir so’zu jumlaning qosh-ko’zini joyiga qo’yadigan tajribali muharrir-jurnalist, katta tarjimon Vahob Ro’zimatov, rassom Emin Ro’ziboev xizmatlari bunda benazirdir.

Al Forobiy, Al Beruniy, Ibn Sinoga bag’ishlangan maxsus sonlar!.. Chernishevskiy va Sharq… «G’urbatda Furqat», Mashrabning sho’rolar ko’zicha go’yo «yangi topilgan» g’azallari… Advokat Ubaydulla Xo’jaevning Lev Tolstoy bilan yozishmasi… O’zbek qomuschiligi… Kino, teatr san’ati… «Edip»… Xalq og’zaki ijodi… «Jumanbulbul»… O’ta milliy shoirimiz Mirtemir she’rlari ila to’lib chiqqan qo’sha-qo’sha sahifalar, yangi avlod ijodkorlarining asarlari!..

09

(Tashriflar: umumiy 329, bugungi 1)

1 izoh

  1. Ушбу битиклар бўлғуси журналистлар учун катта ҳаёт ва маҳорат мактаби бўлади. Уни амалдаги икки алифбомизда тақдим этгани учун ушбу сайт ижодкорларига uchildiz.uz сайти мухлислари номидан самимий миннатдорчилик изҳор этамиз.

Izoh qoldiring