Fazıl Say. ‘Nazım Oratoryosu’ & Nozim Hikmatning o’zi o’qigan she’rlari

082    Мен бу яқин йилларда шеър ва мусиқанинг бундайин омухта ва ҳаяжонли уйғунлиги намоён бўлган бошқа бирон бир асарни кўрмаганман, эшитмаганман. Буюк Нозим Ҳикматнинг бетакрор шеърияти, мусиқада мўжизалар яратаётган бастакор Фозил Сайнинг сеҳрли оҳанглари, шеърларни ўқиган Генко Эркалнинг нодир ижроси, вокалда  Сертаб Эренер, Гувонч Дагустун, Ирем Алпай ва қизалоқ солист Кансу Танжанинг диллларни ларзага солувчи овозлари мужассам бўлган буюк асар олдида бошимни эгаман.

05

Men bu yaqin yillarda she’r va musiqaning bundayin omuxta va hayajonli uyg’unligi namoyon bo’lgan boshqa biron bir asarni ko’rmaganman,eshitmaganman. Buyuk Nozim Hikmatning betakror she’riyati, musiqada mo’jizalar yaratayotgan bastakor Fozil Sayning sehrli ohanglari, she’rlarni o’qigan Genco Erkalning nodir ijrosi,vokalda Sertab Erener, Guvonch Dagustun, Irem Alpay, Glockenspiel Elif Ceren Fitoz vа qizaloq solist Kansu Tanjaning dilllarni larzaga soluvchi ovozlari mujassam bo’lgan buyuk asar oldida boshimni egaman.

05

06

(Tashriflar: umumiy 104, bugungi 1)

Izoh qoldiring