Abdul Qalam. O’shanda hali bola edim

043    Биз барчамиз хом сут эмган бандалармиз. Кези келганда муҳим саналарни, зарур нарсаларни, бурчларимизни эсдан чиқариб қўямиз. Шунча йиллар мобайнида ўрганган нарсам шуки, бир-биримизни камчиликларимиз билан қабул қилишимиз керак.

06
Доктор Абдул Қалам
ЎШАНДА ҲАЛИ БОЛА ЭДИМ
Инглиз тилидан Шуҳрат Сатторов таржимаси
05

09Авур Пакир Жайнулабдин Абдул Қалам Марайкайяр (англ. Avul Pakir Jainulabdeen Abdul Kalam Maraikkayar, там. அவுல் பகிர் ஜைனுலாப்தீன் அப்துல் கலாம்) — таниқли ҳиндистонлик космик тадқиқотлари бўйича етакчи олим . Миллати тамил, мусулмон бўлган Доктор Абдул Қалам 1931 йилнинг 15 октябрида камбағал балиқчи оиласида туғилган. Ҳиндистоннинг 11 президенти (2002-2007 йиллар). Кўплаб фалсафий ва бадиий асарлар муаллифи.

04

Ўшанда ҳали бола эдим. Онам машаққатли иш кунидан қайтиб, ҳар кеч биз учун нон пиширарди.

Бир куни вақт алламаҳал бўлган, онаизорим шоша-пиша биз учун кечки овқат тайёрларди. Бир оздан кейин у отамнинг олдига овқат ва нон қўйди. Менинг икки кўзим нонда эди. Кимдир ноннинг куйганига эътибор берармикан деб кутиб турдим.

Лекин отам нонни индамасдан чайнади ва мендан мактабдаги куним қандай ўтганини сўради.

Ўша кун унга қайтарган жавобимни эслай олмасам ҳам, овқатдан кейин волидамнинг отамга нон бир оз ўтиб кетганини минг хижолат билан айтгани кечагидек қулоғим остида.
Отам ўша куни жилмайиб туриб, онамга “Азизам, куйган нон менга ёқади-ку,” деди.

Ухлашдан олдин отамга хайрли тун тилаш учун унинг олдига кирдим ва ундан куйган нонни ростдан ҳам яхши кўриш-кўрмаслигини сўрадим. Отам мени бағрига босиб, қаттиқ қучоқлади.

“Ўғлим, онанг кун узоқ ишлаб, жуда чарчаган. Бир марта куйган нон есам, менга бирор нима бўлмайди. Лекин, ёмон сўз онангни қаттиқ жароҳатлаган бўлар эди,” деди.

Биз барчамиз хом сут эмган бандалармиз. Кези келганда муҳим саналарни, зарур нарсаларни, бурчларимизни эсдан чиқариб қўямиз. Шунча йиллар мобайнида ўрганган нарсам шуки, бир-биримизни камчиликларимиз билан қабул қилишимиз керак. Боиси ҳаёт афсуслар билан уйғониш учун жуда ҳам қисқалик қилади.

Д-р АБДУЛ ҚАЛАМДАН БИР ШЕЪР
Хуршид Даврон таржимаси

Доно Конфуцийнинг шундай гапи бор:
Феълу атворингда гўзаллик бўлса,
Уйингда тугаллик бўлгай барқарор.

Донишманд Буддадан шундай сўз қолган:
«Уйингда тугаллик барқарор бўлса,
Улусда мукаммал тартиб бор демак,
Улусда мукаммал тартиб бор бўлса,
Тинчлик ўрнашгайдир рўйи заминда».

05

06
Doktor Abdul Qalam
O’SHANDA HALI BOLA EDIM
Ingliz tilidan Shuhrat Sattorov tarjimasi
05

   Avur Pakir Jaynulabdin Abdul Qalam Maraykayyar (angl. Avul Pakir Jainulabdeen Abdul Kalam Maraikkayar, tam. அவுல் பகிர் ஜைனுலாப்தீன் அப்துல் கலாம்) — taniqli hindistonlik kosmik tadqiqotlari bo’yicha yetakchi olim . Millati tamil, musulmon bo’lgan Doktor Abdul Qalam 1931 yilning 15 oktyabrida kambag’al baliqchi oilasida tug’ilgan. Hindistonning 11 prezidenti (2002-2007 yillar). Ko’plab falsafiy va badiiy asarlar muallifi.

04

O’shanda hali bola edim. Onam mashaqqatli ish kunidan qaytib, har kech biz uchun non pishirardi.

Bir kuni vaqt allamahal bo’lgan, onaizorim shosha-pisha biz uchun kechki ovqat tayyorlardi. Bir ozdan keyin u otamning oldiga ovqat va non qo’ydi. Mening ikki ko’zim nonda edi. Kimdir nonning kuyganiga e’tibor berarmikan deb kutib turdim.

Lekin otam nonni indamasdan chaynadi va mendan maktabdagi kunim qanday o’tganini so’radi.

O’sha kun unga qaytargan javobimni eslay olmasam ham, ovqatdan keyin volidamning otamga non bir oz o’tib ketganini ming xijolat bilan aytgani kechagidek qulog’im ostida.
Otam o’sha kuni jilmayib turib, onamga “Azizam, kuygan non menga yoqadi-ku,” dedi.

Uxlashdan oldin otamga xayrli tun tilash uchun uning oldiga kirdim va undan kuygan nonni rostdan ham yaxshi ko’rish-ko’rmasligini so’radim. Otam meni bag’riga bosib, qattiq quchoqladi.

“O’g’lim, onang kun uzoq ishlab, juda charchagan. Bir marta kuygan non yesam, menga biror nima bo’lmaydi. Lekin, yomon so’z onangni qattiq jarohatlagan bo’lar edi,” dedi.

Biz barchamiz xom sut emgan bandalarmiz. Kezi kelganda muhim sanalarni, zarur narsalarni, burchlarimizni esdan chiqarib qo’yamiz. Shuncha yillar mobaynida o’rgangan narsam shuki, bir-birimizni kamchiliklarimiz bilan qabul qilishimiz kerak. Boisi hayot afsuslar bilan uyg’onish uchun juda ham qisqalik qiladi.

D-r ABDUL QALAMDAN BIR SHE’R
Xurshid Davron tarjimasi

Dono Konfutsiyning shunday gapi bor:
Fe’lu atvoringda go’zallik bo’lsa,
Uyingda tugallik bo’lgay barqaror.

Donishmand Buddadan shunday so’z qolgan:
«Uyingda tugallik barqaror bo’lsa,
Ulusda mukammal tartib bor demak,
Ulusda mukammal tartib bor bo’lsa,
Tinchlik o’rnashgaydir ro’yi zaminda».

05

(Tashriflar: umumiy 201, bugungi 1)

Izoh qoldiring