Ozod qushlar haqida afsona. Leonardo da Vinchi rivoyati asosida multfilm.

Ashampoo_Snap_2018.03.07_14h17m52s_002_.png

  Машҳур мусаввир Леонардо да Винчининг адабий ижоди итальян адабиётида ўзига хос ўриннни эгаллайди.Унинг эртаклари,ривоятлари ва масаллари Уйғониш даври маданиятининг энг ёрқин саҳифаси сифатида тан олинган. Бу асарларда Леонардо да Винчи, энг аввало, эзгуликни,инсонийликни, инсон ақлу заковатини ҳар қандай маданий тараққиёт асоси эканини намоён этади.

09

088

Леонардо да Винчи (Leonardo da Vinci, 1452.15.4, Винчи, Флоренция яқинида — 1519.2.5, Турень, Франция) — италиялик рассом, ҳайкалтарош ва олим; Уйғониш даврининг йирик намояндаси. А. Верроккьодан таълим олган (1467— 72). Леонардо да Винчи ўз даврининг инсонпарварлик ғояларига жавоб берадиган мукаммал инсон қиёфасини яратди; илк асарларидаёқ майин нурсоя воситасида шаклнинг оқувчан ҳажмини кўрсатди. Асарларида диний мазмунни хилма-хил инсоний ҳиссиётлар кўзгусига айлантиради. Ҳисобсиз кузатишлари натижаларини турли усулларда бажарилган чизгиларида муҳрлаган. Айниқса, юз ифодасини беришда катта маҳоратга эришди. Баъзан ташқи кўриниш (юздаги зўрға илғаб олинадиган табассум) б-н одамлар чеҳрасини жонлантириб, уларнинг ички дунёси (нозик кўнгил ҳолати)ни ифодалайди: «Мадонна Бенуа» (тахм. 1478), «Қоядаги мадонна» (1483—94, 2-нусхаси 1497—1511), «Махфий кечалар» деворий расми (1495—97), «Ангьяри жанги» (1503—06), «Мона Лиза» («Жоконда» номи б-н машҳур, тахм. 1503), «Иоанн Креститель» (тахм. 1513—17); дунё ҳалокати ифодаланган «Тошқин» расмлар туркуми (тахм. 1514— 16)да табиатнинг даҳшатли офатлари олдида инсоннинг ожизлиги, табиий жараенларнинг такрорланишини аклий тасаввури б-н уйғунлаштиради.
Леонардо да Винчи дунёқарашини ўрганишда унинг ён дафтари ва қўлёзмалари (тахм.7 минг варақ), шогирдларидан Ф. Мельци томонидан унинг ёзмалари асосида тузилган «Рангтасвир ҳақида рисола»си Европа амалиёти ва назариясига таъсир кўрсатган муҳим манбадир.
Меъмор сифатида Леонардо да Винчи «идеал» шаҳар ва гумбазли ибодатхонанинг турли хил лойиҳаларини ишлаб чиқди. Олим ва муҳандис сифатида ўз даври фанининг барча соҳаларини бойитди, айниқса, эътиборни механикага қаратди. Яратишга бўлган эҳтирос уни ўз давридан илгарилаб кетишига олиб келди: ер кавлайдиган машина, учиш аппаратлари, сув ости кемаси, босма, тўқувчилик ва б. дастгоҳлар лойиҳалари шулар жумласидан.

Яна шу мавзуда мутолаа қилинг:
Леонардо да Винчи. Ҳикоятлар

«OZOD QUSHLAR HAQIDA AFSONA»
Leonardo da Vinchi rivoyati asosida
O’zbek tilida — 11 daqiqa.
Ssenariy muallifi — A. Xo’jayev.
Rejisyor — B. Salakhutdinov.
«O’zbekkino» Milliy agentligi — «Qoraqalpoqfilm» kinostudiyasi.

09

leonardo-da-vinci-153913_640.pngLeonardo da Vinchi (Leonardo da Vinci, 1452.15.4, Vinchi, Florensiya yaqinida — 1519.2.5, Turen, Fransiya) — italiyalik rassom, haykaltarosh va olim; Uyg‘onish davrining yirik namoyandasi. A. Verrokkodan ta’lim olgan (1467— 72). Leonardo da Vinchi o‘z davrining insonparvarlik g‘oyalariga javob beradigan mukammal inson qiyofasini yaratdi; ilk asarlaridayoq mayin nursoya vositasida shaklning oquvchan hajmini ko‘rsatdi. Asarlarida diniy mazmunni xilma-xil insoniy hissiyotlar ko‘zgusiga aylantiradi. Hisobsiz kuzatishlari natijalarini turli usullarda bajarilgan chizgilarida muhrlagan. Ayniqsa, yuz ifodasini berishda katta mahoratga erishdi. Ba’zan tashqi ko‘rinish (yuzdagi zo‘rg‘a ilg‘ab olinadigan tabassum) b-n odamlar chehrasini jonlantirib, ularning ichki dunyosi (nozik ko‘ngil holati)ni ifodalaydi: “Madonna Benua” (taxm. 1478), “Qoyadagi madonna” (1483—94, 2-nusxasi 1497—1511), “Maxfiy kechalar” devoriy rasmi (1495—97), “Angyari jangi” (1503—06), “Mona Liza” (“Jokonda” nomi b-n mashhur, taxm. 1503), “Ioann Krestitel” (taxm. 1513—17); dunyo halokati ifodalangan “Toshqin” rasmlar turkumi (taxm. 1514— 16)da tabiatning dahshatli ofatlari oldida insonning ojizligi, tabiiy jarayenlarning takrorlanishini akliy tasavvuri b-n uyg‘unlashtiradi.
Leonardo da Vinchi dunyoqarashini o‘rganishda uning yon daftari va qo‘lyozmalari (taxm.7 ming varaq), shogirdlaridan F. Melsi tomonidan uning yozmalari asosida tuzilgan “Rangtasvir haqida risola”si Yevropa amaliyoti va nazariyasiga ta’sir ko‘rsatgan muhim manbadir.
Me’mor sifatida Leonardo da Vinchi “ideal” shahar va gumbazli ibodatxonaning turli xil loyihalarini ishlab chiqdi. Olim va muhandis sifatida o‘z davri fanining barcha sohalarini boyitdi, ayniqsa, e’tiborni mexanikaga qaratdi. Yaratishga bo‘lgan ehtiros uni o‘z davridan ilgarilab ketishiga olib keldi: yer kavlaydigan mashina, uchish apparatlari, suv osti kemasi, bosma, to‘quvchilik va b. dastgohlar loyihalari shular jumlasidan

Yana shu mavzuda mutolaa qiling:

Leonardo da Vinchi. Hikoyatlar

хдк

(Tashriflar: umumiy 1 056, bugungi 1)

Izoh qoldiring