Ashurali Jo’rayev. So’zing — o’zing

011    * Ҳар жойнинг тулкисини ўша жойнинг тозиси овлайди. Аммо тулки билан този ошна бўлса-чи?.. * Ҳар сафар хато қилганимда ўзимни юрагимдаги надомат дорига осолмай қийналаман. Арқонинг мунчалар заиф бўлмаса,юракдаги дор?!

Ашурали ЖЎРАЕВ
СЎЗИНГ — ЎЗИНГ
02

002    Ашурали Жўраев 1956 йил 8 августда Навоий вилоятининг Кармана туманидаги Жалойир кишлоғида туғилган. Ўзбекистонда хизмат кўрсатган журналист (1999). Абдулла Қодирий номидаги Тошкент Давлат маданият институтини тамомлаган (1978). «Тошбақалар пойгаси» (1986), «Юрак бўронлари» (1989), «Ўқ узган ким?» (1994), «Сенга кўнгил берсам» (1999), «Дил гавҳари» (2001), «Танимадинг-а?» (2005) каби китоблари нашр этилган.

02

* * *

Чироғим мудом ёниб турсин десангиз, шамолнинг йўлини вақтида тўсинг.

* * *

Яхши шеърнинг юки бўлиши керак дейдилар. Лекин бу фикрни филдай шеърга чумолининг юкини ортса ҳам бўлади, деб тушунмаслик лозим.

* * *

Зиёлиси якдилу яктан бўлмаган эл саҳрода адашган карвонга ўхшар.

* * *

Ҳар сафар хато қилганимда ўзимни юрагимдаги надомат  дорига осолмай қийналаман. Арқонинг мунчалар заиф бўлмаса,юракдаги дор?!

* * *

Олмосни фақат олмос кесади.

* * *

У нафи тегмайдиган одамнинг ҳатто кўчасидан ўтмайди.

* * *
Асл шеър — юракда бўрон ясар.

* * *

Хато қилган одамнинг устидан асло кулманг. Чунки кулиб, хато қиласиз.

* * *

Катта талантлар ҳамиша ҳам катта феълли бўлавермайди.

* * *

Кўз — қиёфанинг харитаси.

* * *

Мудом ҳақсизликдан нолиймиз-у, ҳақиқат учун курашмоққа журъат қилмаймиз.

* * *

Мени мақтасангиз, қулоғимга мақтанг. Бошлиғимиз эшитсалар хафа бўладилар-а!

***

Киприк қоқма, жоним, юлдузлар тўкилади!..

***
Баъзи матбуот нашрлари тишсиз қарияга ўхшаб қолди.

***
Қўрқоқ дўстдан ҳушёр дўст хавфли.

***
Фикри тез ўзгарувчан одамнинг мучали ҳойнаҳой читтак бўлса керак.

***

Ишёқмаснинг иши — нолиш.

***

Гўшт есам тишимга, емасам тушимга киради.

***

Майда гаплар уммонида сузиб юрган… катта халқмиз.

* * *

Ҳар жойнинг тулкисини ўша жойнинг тозиси овлайди. Аммо тулки билан този ошна бўлса-чи?..

***

Тилни тиймоққа ақлдан занжир даркор.

* * *

Содиқ итнинг содиқлиги… янги хўжайинга садоқатида ҳам кўринади.

* * *

Устоз Озод Шарафиддинов бир гурунгда бундай лутф этган эди: “Одам меҳнатига яраша маош олмаса, маошга яраша меҳнат қилади”.

* * *

Фикр — мисоли эркин қуш, уни нобакор овчилардан асраш керак.

* * *

Ёзсанг ёзавер: адабиётнинг супургиси пўлатдан.

***
Сўзинг — ўзинг.

* * *

Дарахтлар — сабр ҳайкаллари.

***

“Аввал кузат, кейин тузат” деган нақлга қўшимча: “Агар ишинг битмаса — аста узат”.

***

Тўнканинг вазифаси — атрофида гуркираб турган оғочларга ваҳима солиш, холос.

* * *

Шўродан қолган манзара: тантана билан қўйилган ҳайкал нафрат ила қулатилади.

***

Насриддин Афандининг адабиётимиздаги тўнғич фарзанди — Ғафур Ғулом, ўртанчаси — Саид Аҳмад, кенжатойи — Неъмат Аминов.

***

Ишламаган қонун — бадҳазм овқат сингари айнийди.

***

Ўжар одам — ўсал одам.

***

Ҳамсоясининг ҳўкизи йўқолса, ашула айтиб излайди.

***

Ёмғирда қолган гулдан томчилар муччи олди.

* * *

Яхши гап оёқ ёзгунча, ёмон гап қанот чиқаради.

***

Ҳақиқатни айтишдан қўрқсангиз, гапирманг. Гапирдингизми — ҳақиқатни айтинг!

Манба: «Тафаккур» журнали, 4/2015

002

Ashurali JO’RAEV
SO’ZING — O’ZING
02

 Ashurali Jo’raev 1956 yil 8 avgustda Navoiy viloyatining Karmana tumanidagi Jaloyir kishlog’ida tug’ilgan. O’zbekistonda xizmat ko’rsatgan jurnalist (1999). Abdulla Qodiriy nomidagi Toshkent Davlat madaniyat institutini tamomlagan (1978). «Toshbaqalar poygasi» (1986), «Yurak bo’ronlari» (1989), «O’q uzgan kim?» (1994), «Senga ko’ngil bersam» (1999), «Dil gavhari» (2001), «Tanimading-a?» (2005) kabi kitoblari nashr etilgan.

02

* * *

Chirog’im mudom yonib tursin desangiz, shamolning yo’lini vaqtida to’sing.

* * *

Yaxshi she’rning yuki bo’lishi kerak deydilar. Lekin bu fikrni filday she’rga chumolining yukini ortsa ham bo’ladi, deb tushunmaslik lozim.

* * *

Ziyolisi yakdilu yaktan bo’lmagan el sahroda adashgan karvonga o’xshar.

* * *

Har safar xato qilganimda o’zimni yuragimdagi nadomat doriga osolmay qiynalaman. Arqoning munchalar zaif bo’lmasa,yurakdagi dor?!

* * *

Olmosni faqat olmos kesadi.

* * *

U nafi tegmaydigan odamning hatto ko’chasidan o’tmaydi.

* * *
Asl she’r — yurakda bo’ron yasar.

* * *

Xato qilgan odamning ustidan aslo kulmang. Chunki kulib, xato qilasiz.

* * *

Katta talantlar hamisha ham katta fe’lli bo’lavermaydi.

* * *

Ko’z — qiyofaning xaritasi.

* * *

Mudom haqsizlikdan noliymiz-u, haqiqat uchun kurashmoqqa jur’at qilmaymiz.

* * *

Meni maqtasangiz, qulog’imga maqtang. Boshlig’imiz eshitsalar xafa bo’ladilar-a!

***

Kiprik qoqma, jonim, yulduzlar to’kiladi!..

***
Ba’zi matbuot nashrlari tishsiz qariyaga o’xshab qoldi.

***
Qo’rqoq do’stdan hushyor do’st xavfli.

***
Fikri tez o’zgaruvchan odamning muchali hoynahoy chittak bo’lsa kerak.

***

Ishyoqmasning ishi — nolish.

***

Go’sht yesam tishimga, yemasam tushimga kiradi.

***

Mayda gaplar ummonida suzib yurgan… katta xalqmiz.

* * *

Har joyning tulkisini o’sha joyning tozisi ovlaydi. Ammo tulki bilan tozi oshna bo’lsa-chi?..

***

Tilni tiymoqqa aqldan zanjir darkor.

* * *

Sodiq itning sodiqligi… yangi xo’jayinga sadoqatida ham ko’rinadi.

* * *

Ustoz Ozod Sharafiddinov bir gurungda bunday lutf etgan edi: “Odam mehnatiga yarasha maosh olmasa, maoshga yarasha mehnat qiladi”.

* * *

Fikr — misoli erkin qush, uni nobakor ovchilardan asrash kerak.

* * *

Yozsang yozaver: adabiyotning supurgisi po’latdan.

***
So’zing — o’zing.

* * *

Daraxtlar — sabr haykallari.

***

“Avval kuzat, keyin tuzat” degan naqlga qo’shimcha: “Agar ishing bitmasa — asta uzat”.

***

To’nkaning vazifasi — atrofida gurkirab turgan og’ochlarga vahima solish, xolos.

* * *

Sho’rodan qolgan manzara: tantana bilan qo’yilgan haykal nafrat ila qulatiladi.

***

Nasriddin Afandining adabiyotimizdagi to’ng’ich farzandi — G’afur G’ulom, o’rtanchasi — Said Ahmad, kenjatoyi — Ne’mat Aminov.

***

Ishlamagan qonun — badhazm ovqat singari ayniydi.

***

O’jar odam — o’sal odam.

***

Hamsoyasining ho’kizi yo’qolsa, ashula aytib izlaydi.

***

Yomg’irda qolgan guldan tomchilar muchchi oldi.

* * *

Yaxshi gap oyoq yozguncha, yomon gap qanot chiqaradi.

***

Haqiqatni aytishdan qo’rqsangiz, gapirmang. Gapirdingizmi — haqiqatni ayting!

Manba: «Tafakkur» jurnali, 4/2015

002

(Tashriflar: umumiy 476, bugungi 1)

Izoh qoldiring