Mustafo Bafoyev ‘Hammasi hayot haqida’ ko’rsatuvida

Ashampoo_Snap_2016.10.25_22h15m57s_005_.png     Консерваторияда халқ чолғу асбобларини чалиш йўналишида ўқиб юрган кезларим домламиз Мардон Насимов мусиқа ёзишимни сезиб қолган. “Сен бола мусиқа ёзаяпсан-а? Уялмасдан кўрсат менга”, деганди ўшанда. Кейин бошқа домлалар ҳам мусиқаларимни эшитиб кўриб, “Аслида бастакор бўлишинг керак экан”, дейишган…Ўқишни тугатган йилим “Бухоронома” деган оратория ёзганман. Ўша асарим учун Бастакорлар уюшмасига аъзо бўлганман.

08

08

049 Мустафо Бафоев (1946.10.11, Когон тумани Ганчкаш қишлоғи) — композитор ва дирижёр. Ўзбекистонда хизмат кўрсатган санъат арбоби (1995). Тошкент давлат консерваториясининг ғижжак ижрочилиги (1969) ҳамда композиция (1977) ихтисосликлари бўйича тугатган. Бухоро мусиқа билим юрти, Бухоро давлат педагогика институтида ўқитувчи (1969— 79). 1979 йилдан Ўзбекистон телерадиокомпанияси қошидаги Дони Зокиров номидаги ўзбек халқ чолғулари оркестри дирижёри (1986 й.дан бош дирижёр ва бадиий раҳбари). Мустафо Бафоев ижодига жанрлар хилма- хиллиги, мавзу (программа)ли ҳамда вокал мусиқага мойиллиги, бадиий унумдорлик хос. Унинг мусиқа услуби оҳангдорлиги, миллий анъаналарга ҳамда замонавий йўналишларга ижодий ёндашганлиги б-н ажралиб туради. Мустафо Бафоев кўплаб симфония, симфоник поэма, увертюра, концерт, опера («Умар Хайём» ва «Бухорои Шариф» номли телеопера-достон, «Ал-Фарғоний» ва бошқ.), балет («Нодира», «Улуғбек буржи» каби телебалетлар, «Мозийдан нур» оратория- балет, «Буюк ипак йўли»), мусиқали драма, кўпгина вокал-симфоник асарлар, 100 дан ортиқ қўшиқ ва романс, байрам томошаларига, қатор театр ва радиоспектаклларга мусиқа ёзган. Абдулла Қодирий номидаги Ўзбекистон Республикаси Давлат мукофоти лауреати (1997).

087Mustafo Bafoev (1946.10.11, Kogon tumani Ganchkash qishlog’i) — kompozitor va dirijyor. O’zbekistonda xizmat ko’rsatgan san’at arbobi (1995). Toshkent davlat konservatoriyasining g’ijjak ijrochiligi (1969) hamda kompozitsiya (1977) ixtisosliklari bo’yicha tugatgan. Buxoro musiqa bilim yurti, Buxoro davlat pedagogika in- tida o’qituvchi (1969— 79). 1979 y.dan O’zbekiston teleradiokompaniyasi qoshidagi Doni Zokirov nomidagi o’zbek xalq cholg’ulari orkestri dirijyori (1986 y.dan bosh dirijyor va badiiy rahbari). Mustafo Bafoev ijodiga janrlar xilma- xilligi, mavzu (programma)li hamda vokal musiqaga moyilligi, badiiy unumdorlik xos. Uning musiqa uslubi ohangdorligi, milliy an’analarga hamda zamonaviy yo’nalishlarga ijodiy yondashganligi b-n ajralib turadi. Mustafo Bafoev ko’plab simfoniya, simfonik poema, uvertyura, kontsert, opera («Umar Xayyom», «Buxoroi Sharif» teleopera-doston, «Al-Farg’oniy» va boshq.), balet («Nodira», «Ulug’bek burji» kabi telebaletlar, «Moziydan nur» oratoriya- balet, «Buyuk ipak yo’li»), musiqali drama, ko’pgina vokal-simfonik asarlar, 100 dan ortiq qo’shiq va romans, bayram tomoshalariga, qator teatr va radiospektakllarga musiqa yozgan. Abdulla Qodiriy nomidagi O’zbekiston Respublikasi Davlat mukofoti laureati (1997).

021

(Tashriflar: umumiy 875, bugungi 1)

Izoh qoldiring