Samarqand qadamjolari — Les places sacrees de Samarkande — Святыни Самарканда

001
Самарқанд қадамжолари. Муаллиф: Иноятулла Сувонқулов.Масъул муҳаррир: А.Ўролов. Ўзбекистон Республикаси ФА «Фан» нашриѐти, 2007

Мазкур рисола Самарқанд шаҳри ва вилоятида жойлашган машҳур тарихий ѐдгорликлар билан бир қаторда халқ хотирасида сақланиб келаѐтган муқаддас қадамжолар таърифи ва тавсифига бағишланган. Аксарият тарихлар жонкуяр муаллиф саъй-ҳаракати ва изланишлари натижасида жамланган бўлиб, маънавий меросимиз ихлосмандлари учун муҳим манба бўлиб хизмат қилади. Davomini o'qish