Amerika hindularining hikmatli so’zlari

05  09 Орқамда юрма, йўлбошчинг эмасман. Олдимга ўтма, муридинг эмасман. Сенга эргашиб юра олмайман. Ёнимда юр. Сени кўриб турай, шунда иккимиз тенг бўламиз. 09 Бошқа бировнинг камчилиги ҳақида гапиришдан олдин ўз чориғингнинг ичига боқ.

09
АМЕРИКА ҲИНДУЛАРИНИНГ
ҲИКМАТЛИ СЎЗЛАРИ
Турк тилидан Маъруфжон Йўлдошев таржимаси
021

09 Орқамда юрма, йўлбошчинг эмасман. Олдимга ўтма, муридинг эмасман. Сенга эргашиб юра олмайман. Ёнимда юр. Сени кўриб турай, шунда иккимиз тенг бўламиз.

09 Овламоқчи бўлсанг энг заиф кийикни овла. Соғломлари насл сурдириши зарур.

09 Тинчлик ва бахт ҳар онда мавжуд. Тинчлик ва бахт ҳар одимда бор. Руҳият масалаларида сиёсатга ўрин йўқ.

09 Бошқа бировнинг камчилиги ҳақида гапиришдан олдин ўз чориғингнинг ичига боқ.

09 Битта душман кўп, юзта дўст оздир.

09 Бир марта “мана буни ол” дейиш, икки марта “мен бераман” дегандан афзалдир.

09 Тўхта, тингла. Тинмай гапираверсанг ҳеч нимани эшитолмайсан.

09 Душманимни кучли ва жасур қил. Агар уни енгсам хижолат бўлмайман.

09 Агар соя инсон бўйидан узун бўлса, демак қуёш ботаётган бўлади.

09 Агар ҳар ким биттадан муҳтожга ёрдам берса, ер юзида эҳтиёжманд қолмайди. Ҳар кун бир кишига ёрдам бер!

09 Кўзда ёш бўлмаса, руҳда камалак ҳосил бўлмайди.

09 Кўзинг билан эмас, қалбинг билан қарор қил.

09 Билим мозийдир, ҳикмат эса истиқбол.

09 Ҳар бир киши фарқли туш кўради. Буни эслаб туришда ҳикмат бор.

09 Хиёнат дўстлик занжирини занглатади; вафо эса ялтиратади.

09 Баҳорда ерни аста бос, чунки тупроқ унга хомиладордир.

09 Инсоннинг ичида бири яхши бири ёмон иккита ит доим уришиб яшайди. Қайси бирини кўпроқ боқсанг ўша ғалаба қилади.

09 Инсон табиатдан узоқлашган сари қалби ҳам қаттиқлашиб боради.

09 Инсон кўзи айтган сўзларни тил талаффуз қила олмайди.

09 Бургутни унинг пати безаган ўқ билан уриб туширадилар.

09 Мағлубиятни номардлик билан қозонилган ғалабадан кўра афзал бил. Биринчиси бир муддат қийнайди, иккинчиси эса бир умр.

09

AMERIKA HINDULARINING
HIKMATLI SO’ZLARI
Turk tilidan Ma’rufjon Yo’ldoshev tarjimasi
021

09
Orqamda yurma, yo’lboshching emasman. Oldimga o’tma, muriding emasman. Senga ergashib yura olmayman. Yonimda yur. Seni ko’rib turay, shunda ikkimiz teng bo’lamiz.

09
Ovlamoqchi bo’lsang eng zaif kiyikni ovla. Sog’lomlari nasl surdirishi zarur.

09
Tinchlik va baxt har onda mavjud. Tinchlik va baxt har odimda bor. Ruhiyat masalalarida siyosatga o’rin yo’q.

09
Boshqa birovning kamchiligi haqida gapirishdan oldin o’z chorig’ingning ichiga boq.

09
Bitta dushman ko’p, yuzta do’st ozdir.

09
Bir marta “mana buni ol” deyish, ikki marta “men beraman” degandan afzaldir.

09
To’xta, tingla. Tinmay gapiraversang hech nimani eshitolmaysan.

09
Dushmanimni kuchli va jasur qil. Agar uni yengsam xijolat bo’lmayman.

09
Agar soya inson bo’yidan uzun bo’lsa, demak quyosh botayotgan bo’ladi.

09
Agar har kim bittadan muhtojga yordam bersa, yer yuzida ehtiyojmand qolmaydi. Har kun bir kishiga yordam ber!

09
Ko’zda yosh bo’lmasa, ruhda kamalak hosil bo’lmaydi.

09
Ko’zing bilan emas, qalbing bilan qaror qil.

09
Bilim moziydir, hikmat esa istiqbol.

09
Har bir kishi farqli tush ko’radi. Buni eslab turishda hikmat bor.

09
Xiyonat do’stlik zanjirini zanglatadi; vafo esa yaltiratadi.

09
Bahorda yerni asta bos, chunki tuproq unga xomiladordir.

09
Insonning ichida biri yaxshi biri yomon ikkita it doim urishib yashaydi. Qaysi birini ko’proq boqsang o’sha g’alaba qiladi.

09
Inson tabiatdan uzoqlashgan sari qalbi ham qattiqlashib boradi.

09
Inson ko’zi aytgan so’zlarni til talaffuz qila olmaydi.

09
Burgutni uning pati bezagan o’q bilan urib tushiradilar.

09
Mag’lubiyatni nomardlik bilan qozonilgan g’alabadan ko’ra afzal bil. Birinchisi bir muddat qiynaydi, ikkinchisi esa bir umr.

09

(Tashriflar: umumiy 625, bugungi 1)

Izoh qoldiring