Matnazar Abdulhakim. Da’vat

077   80-йилларда адабиётга кириб келган авлоднинг пешқадам вакилларидан бири, беназир иқтидор эгаси  Матназар Абдулҳакимнинг  сизга тақдим этилаётган «Даъват» шеъри менинг 1980 йилда ёзилган «Алишер Навоий» номли шеъримга жавобан ёзилган эди.

07
Матназар Абдулҳаким
ДАЪВАТ
05

011 Матназар Абдулҳаким (1948-2010) Хоразм вилоятининг Урганч туманида туғилган. Ўзбекистонда хизмат кўрсатган маданият ходими (2000). Россиянинг Таганрог шаҳридаги Рус тили ва адабиёти институтини тамомлаган. «Тиниқ тонглар» (1982), «Фасллар қўшиғи» (1984), «Қор қўшиғи» (1990), «Ёнимдаги дарёлар» (1993), «Қорачикдаги дунё» (1994), «Бир кучоқ гул», «Ойдинлик» (1997), «Сўнгги япроқ» (1999) каби китоблари нашр қилинган. Шайх Нажмиддин Кубро, Шайх Маждиддин Бағдодий, Паҳлавон Маҳмуд, Мирзо Бедил асарларини форсийдан ўзбек тилига таржима қилган. “Табаррук ташриф”, “Ким агар озоддур”, “Жамолинг менга бас”, “Такаллум”, “Кўнгил кўзлари”, “Ой кетди, офтоб келди”, “Мангулик жамоали”, “Азизлар анжумани”, “”Ишқ ёғдуси”, “Ҳумо парвози” таржима китоблари, “Иймон ёғдуси”, “Ялдони ёритган нур”, “Иккинчи муаллим сабоқлари” номли илмий асарлари чоп қилинган. Матназар Абдулҳаким 1998 йилда “Ўзбекистонда хизмат кўрсатган маданият ходими” унвонига сазовор бўлган.

05

Хуршид Давронга

Не керак заминни титратмас сурур,
Кўкни қалтиратмас оҳни нетамиз.
Кўп ҳам давроннишин бўлавермай, юр,
Ҳазрат Навоийга кетамиз.

Ўтмишни унутиб қўйсак, тушов шу
Келажакка елган хаёл – Ғиротга.
Ҳеч маҳобат қилмай, кўтармай шов-шув,
Бир бориб келамиз қадим Ҳиротга.

Теран бир андуҳга қиламиз сафар,
Жўнаймиз, дўстгинам, юксак бир бахтга.
“Ўн миллион, юз миллион ва миллиард нафар»
Ҳаммамиз сиғамиз шеърият — тахтга.

Ҳали жабру ситам кўҳнайгани йўқ.
Бир қиз бор, азоби ўлимдан ёмон.
Кетдик, “Чор девон”да ҳар бир киприк – ўқ,
Кетдик, “Чор девон”да ҳар бир қош — камон.

Аста қилич серпаб қиё қарашлар,
Юракка солади ҳеч битмас яро.
Лекин зид келса ҳам дунёқарашлар,
Бизни дорга тортмас Ҳусайн Бойқаро.

Ҳикматга йўғрилган унда ҳар бисот,
Қароққа жойлаймиз бари-барини.
Бир бориб келамиз.
Тушимда ул зот
Қаттиқ соғинибди набираларини…

07

Matnazar Abdulhakim
DA’VAT
05

044 Matnazar Abdulhakim (1948-2010) Xorazm viloyatining Urganch tumanida tug’ilgan. O’zbekistonda xizmat ko’rsatgan madaniyat xodimi (2000). Rossiyaning Taganrog shahridagi Rus tili va adabiyoti institutini tamomlagan. «Tiniq tonglar» (1982), «Fasllar qo’shig’i» (1984), «Qor qo’shig’i» (1990), «Yonimdagi daryolar» (1993), «Qorachikdagi dunyo» (1994), «Bir kuchoq gul», «Oydinlik» (1997), «So’nggi yaproq» (1999) kabi kitoblari nashr qilingan. Shayx Najmiddin Kubro, Shayx Majdiddin Bag’dodiy, Pahlavon Mahmud, Mirzo Bedil asarlarini forsiydan o’zbek tiliga tarjima qilgan. “Tabarruk tashrif”, “Kim agar ozoddur”, “Jamoling menga bas”, “Takallum”, “Ko’ngil ko’zlari”, “Oy ketdi, oftob keldi”, “Mangulik jamoali”, “Azizlar anjumani”, “”Ishq yog’dusi”, “Humo parvozi” tarjima kitoblari, “Iymon yog’dusi”, “Yaldoni yoritgan nur”, “Ikkinchi muallim saboqlari” nomli ilmiy asarlari chop qilingan. Matnazar Abdulhakim 1998 yilda “O’zbekistonda xizmat ko’rsatgan madaniyat xodimi” unvoniga sazovor bo’lgan.
Matnazar Abdulhakim sizga taqdim etilayotgan «Da’vat» she’ri mening 1980 yilda yozilgan «Alisher Navoiy» nomli she’rimga javoban yozilgan edi.

05

 Xurshid Davronga

Nе kеrak zaminni titratmas surur,
Ko’kni qaltiratmas ohni nеtamiz.
Ko’p ham davronnishin bo’lavеrmay, yur,
Hazrat Navoiyga kеtamiz.

O’tmishni unutib qo’ysak, tushov shu
Kеlajakka yеlgan xayol – G’irotga.
Hеch mahobat qilmay, ko’tarmay shov-shuv,
Bir borib kеlamiz qadim Hirotga.

Tеran bir anduhga qilamiz safar,
Jo’naymiz, do’stginam, yuksak bir baxtga.
“O’n million, yuz million va milliard nafar»
Hammamiz sig’amiz shе’riyat — taxtga.

Hali jabru sitam ko’hnaygani yo’q.
Bir qiz bor, azobi o’limdan yomon.
Kеtdik, “Chor dеvon”da har bir kiprik – o’q,
Kеtdik, “Chor dеvon”da har bir qosh — kamon.

Asta qilich sеrpab qiyo qarashlar,
Yurakka soladi hеch bitmas yaro.
Lеkin zid kеlsa ham dunyoqarashlar,
Bizni dorga tortmas Husayn Boyqaro.

Hikmatga yo’g’rilgan unda har bisot,
Qaroqqa joylaymiz bari-barini.
Bir borib kеlamiz.
Tushimda ul zot
Qattiq sog’inibdi nabiralarini…

05

(Tashriflar: umumiy 155, bugungi 1)

Izoh qoldiring