Najmiddin Ermatov. Ikki she’r

09Najmiddin Ermatov. Ko‘k bo‘ri kezgan sarhad itlarga talosh endi… She’r / Кўк бўри кезган сарҳад итларга талош энди. Нажмиддин Эрматов шеъри

Najmiddin Ermatov
IKKI SHE’R

BIZGA BЕRILGAN ZAMON…

Islom Qo‘chqorovga

Bizga berilgan zamon,
Suzmakka sayoz keldi.
Erk deb urug‘ qadadik,
Tinmasdan ayoz keldi.
Til qantariq keldi va
Tori uzuk soz keldi.
Umrimiz shunday o‘tsa,
Yashash bekordir, jo‘ra.

Shoir yig‘lab she’r aytsa,
Kulib borayotirmiz.
Biror mard na’ra tortsa,
Quvib solayotirmiz.
Ne zotlar o‘tdi tur deb,
Tizza bukib yotirmiz.
Bunday qavm qullikka,
Mudom duchordir, jo‘ra.

Bosolmasdan o‘mganin,
Ko‘kka chiqdi har sulton.
Pastga tushgin de unga,
Ketsa ketsin bitta jon.
Mashrab osilgan dorning,
Og‘ochi butun hamon.
Egilmagan har boshga,
Dorlar xumordir, jo‘ra.

Bir vatan ko‘rdim bunda,
Ko‘zi to‘la jiqqa yosh.
Bir tuyg‘u tuydim unda,
Yo‘qligimni qildi fosh.
Ildizi uzuk kelsa,
Dorga ham arzimas bosh.
Bugunimiz yor emas,
Qurgan ag‘yordir, jo‘ra.

Bo‘zto‘rg‘ay bo‘zlab uchgan,
Dashtimda daydib keldim,
Etak siltab ketgandim,
Elni deb qaytib keldim,
Kuyuk keldi ko‘kayim,
Ko‘zyoshday qalqib keldim.
Shoir bo‘lsang qismating,
Nahot ravondir, jo‘ra.

Chilvir cho‘lning yo‘lida,
G‘irotdan iz qolgandir,
Baxshi o‘shal yo‘l tomon,
Ko‘zin tikib tolgandir.
Yo pirim, degin, qo‘zg‘al,
Kurash bizga qolgandir…
Yo el uchun alp tuqqan,
Faqat mozormi, jo‘ra.

fevral, 2021

* * *

Ko‘k bo‘ri kezgan sarhad itlarga talosh endi,
Ko‘tarilgan bosh emas, birgina quyosh endi,
Uchqun sochgan ko‘zlarning topingani yosh endi,
Turkiy elning shiddati so‘nganga o‘xshayotir.

Sarbadorlar qonini sellar yuvib ketganday,
Millat uchun jon berar alpni devlar yutganday,
Ultontozlar kun sanab, e voh, shuni kutganday,
Elning kuni nomardga qolganga o‘xshayotir.

Yuz ellik yil otangni otganni og‘a sanab,
Dili buzuq kelganning qadamiga gul qadab,
Yo, HAQ, deya yonganning mozoriga tosh qalab,
Saroyingga qarg‘alar qo‘nganga o‘xshayotir.

Eldan chiqib elidan irganganlar ko‘ringay,
O‘z tarixin o‘zgadan o‘rganganlar ko‘ringay,
G‘ujuri-yu zaboni o‘zgarganlar ko‘ringay,
O‘z farzanding o‘zingni sotganga o‘xshayotir.

Kechang zavolga do‘ndi, haykalday qotib bo‘ldi,
Sening bor nasibangni beklaring totib bo‘ldi,
Bugundan-ku ayrilding, ertangni sotib bo‘ldi,
Yo‘l ko‘rsatar mayog‘ing o‘chganga o‘xshayotir.

Burgut uchgan zovlarda quzg‘un bazm etmoqda,
Ildizingni kavshabon to‘ng‘iz hazm etmoqda,
Ertangni belgilashga yotlar jazm etmoqda,
Qoshiq butun, qiliching singanga o‘xshayotir.

Kechagi yovqir nigoh bugun yerga qadalgan,
Vatan kutgan jasorat non topishga atalgan,
Bo‘yin egik, qo‘l qadoq, tizzalaring qavargan,
Umid ko‘zyosh sho‘ridan so‘lganga o‘xshayotir.

Uyg‘otay deb kelgan ul bahorlar bekor ketar,
Har tongda quyosh turtib, har shomda bezor ketar,
Bo‘g‘zin yirtib shoirlar ming hayqirib, xor ketar,
Alloh, bu xalq shu holga ko‘nganga o‘xshayotir.
Turkiy elning shiddati so‘nganga o‘xshayotir.

Najmiddin Ermatov. Ko‘k bo‘ri kezgan sarhad itlarga talosh endi… She’r / Кўк бўри кезган сарҳад итларга талош энди. Нажмиддин Эрматов шеъри

Нажмиддин Эрматов
ИККИ ШЕЪР

БИЗГА БЕРИЛГАН ЗАМОН…

Ислом Қўчқoровга

Бизга берилган замон,
Сузмакка саёз келди.
Эрк деб уруғ қададик,
Тинмасдан аёз келди.
Тил қантариқ келди ва
Тори узук соз келди.
Умримиз шундай ўтса,
Яшаш бекордир, жўра.

Шоир йиғлаб шеър айтса,
Кулиб бораётирмиз.
Бирор мард наъра тортса,
Қувиб солаётирмиз.
Не зотлар ўтди тур деб,
Тизза букиб ётирмиз.
Бундай қавм қулликка,
Мудом дучордир, жўра.

Босолмасдан ўмганин,
Кўкка чиқди ҳар султон.
Пастга тушгин де унга,
Кетса кетсин битта жон.
Машраб осилган дорнинг,
Оғочи бутун ҳамон.
Эгилмаган ҳар бошга,
Дорлар хумордир, жўра.

Бир ватан кўрдим бунда,
Кўзи тўла жиққа ёш.
Бир туйғу туйдим унда,
Йўқлигимни қилди фош.
Илдизи узук келса,
Дорга ҳам арзимас бош.
Бугунимиз ёр эмас,
Қурган ағёрдир, жўра.

Бўзтўрғай бўзлаб учган,
Даштимда дайдиб келдим,
Этак силтаб кетгандим,
Элни деб қайтиб келдим,
Куюк келди кўкайим,
Кўзёшдай қалқиб келдим.
Шоир бўлсанг қисматинг,
Наҳот равондир, жўра.

Чилвир чўлнинг йўлида,
Ғиротдан из қолгандир,
Бахши ўшал йўл томон,
Кўзин тикиб толгандир.
Ё пирим, дегин, қўзғал,
Кураш бизга қолгандир…
Ё эл учун алп туққан,
Фақат мозорми, жўра.

феврал, 2021

* * *

Кўк бўри кезган сарҳад итларга талош энди,
Кўтарилган бош эмас, биргина қуёш энди,
Учқун сочган кўзларнинг топингани ёш энди,
Туркий элнинг шиддати сўнганга ўхшаётир.

Сарбадорлар қонини селлар ювиб кетгандай,
Миллат учун жон берар алпни девлар ютгандай,
Ултонтозлар кун санаб, э воҳ, шуни кутгандай,
Элнинг куни номардга қолганга ўхшаётир.

Юз эллик йил отангни отганни оға санаб,
Дили бузуқ келганнинг қадамига гул қадаб,
Ё, ҲАҚ, дея ёнганнинг мозорига тош қалаб,
Саройингга қарғалар қўнганга ўхшаётир.

Элдан чиқиб элидан ирганганлар кўрингай,
Ўз тарихин ўзгадан ўрганганлар кўрингай,
Ғужури-ю забони ўзгарганлар кўрингай,
Ўз фарзандинг ўзингни сотганга ўхшаётир.

Кечанг заволга дўнди, ҳайкалдай қотиб бўлди,
Сенинг бор насибангни бекларинг тотиб бўлди,
Бугундан-ку айрилдинг, эртангни сотиб бўлди,
Йўл кўрсатар маёғинг ўчганга ўхшаётир.

Бургут учган зовларда қузғун базм этмоқда,
Илдизингни кавшабон тўнғиз ҳазм этмоқда,
Эртангни белгилашга ётлар жазм этмоқда,
Қошиқ бутун, қиличинг синганга ўхшаётир.

Кечаги ёвқир нигоҳ бугун ерга қадалган,
Ватан кутган жасорат нон топишга аталган,
Бўйин эгик, қўл қадоқ, тиззаларинг қаварган,
Умид кўзёш шўридан сўлганга ўхшаётир.

Уйғотай деб келган ул баҳорлар бекор кетар,
Ҳар тонгда қуёш туртиб, ҳар шомда безор кетар,
Бўғзин йиртиб шоирлар минг ҳайқириб, хор кетар,
Аллоҳ, бу халқ шу ҳолга кўнганга ўхшаётир.
Туркий элнинг шиддати сўнганга ўхшаётир.

04

(Tashriflar: umumiy 3 322, bugungi 3)

14 izoh

 1. Najmiddin Ermatov sher’larini eshitib,adabiyotga yana ixlosim ortdi,ancha paytdan beri sher’yatga qiziqmay qolgandim

 2. Najmiddin Ermatov menga Choʻlponni eslatdi. Bu Choʻlponni sheʼri deb oʻylabman. Haliyam bor ekanda shunaqa shoirlar.

 3. Ijodigizga omad oʻzbek adabiyotiga yangi porloq yulduz keloyotganda oʻxshaydi…

 4. Бараккала, Яшанг бораканку шунака халкпарвар шоирлар. Ижодлари бардавом булсин. Тугриси кайта кайта укияпман

 5. Айни вақтида, айни жойида айтилган сўзлар.
  Тасанно йигитга!!!!!!

 6. Xalqning dardi yozilgan! Ko‘zga yosh olib o‘qiydigan darajada! Ko‘pchilikning yuragidagi, hatto o‘ziga tushuntirib bera olmaydigan dardi yozilgan! Shoirga raxmat! Ijodingizga omad!

 7. …Tirik
  o‘zbek
  shoiriga duch keldim
  Bugun…
  Sayra
  Va
  Allohga suyan

 8. Najmiddinning sheʼrlarini oʻqib,rosti juda sevinib ketdim.Mana bor ekanku,hali ham xalq dardini ayta oladigan, oʻylatadigan,mushohada qildiradigan, eng asosiysi mazza qilasiz. Oʻqisangiz ham,tinglasan giz ham takror-takror oʻqigingiz,tinglangiz kelaveradi. Omad yor boʻlsin. Yurtdoshlarimizga yana bir isteʼdod muborak boʻlsin.

 9. Бу шеърни эшитиб мен яна шеър укишни бошладим. Нажмиддин уканинг Ота-онасига минг рахмат. Бу улуг зотлар узок ва мазмунли яшасинлар. Нажмиддинга соглик саломатлик ижодий ишларида муваффакият тилайман. Юртимиз халкининг хакикий шоири. ХАЛК ШОИРИга хамиша Омад ёр булсин.

Izoh qoldiring