Xurshid Davron. Ularni otishdi tong pallasida…

14 Таниқли журналист дўстим Анвар Номозов телеграм каналида мана бу постни қолдирибди:

1941 ЙИЛ. 22 ИЮНЬ. ТОНГОТАР

Уларни отишди тонг палласида…
Отасин қўлини ушлаган гўдак
Милтиқларга қараб секин сўради,
Сўради: «Ўқ тегса оғрирми, дада?»

Унинг овозини босди гулдурак…

Баҳорда жарликни қоплар ўт-ўлан,
Ўтлар узра сузиб ўтар оқ булут
Ва шунда бир чечак аччиқ дард билан
Тинмасдан шивирлар: «Оғриркан, дада!»

Бу нола ҳеч қачон бўлмайди унут…

Хуршид ДАВРОН,
Ўзбекистон халқ шоири

P.S: Урушнинг ҳар қандай тури оғир асоратлар қолдиради. Бугун Украинада оналар болалардан, болалар оталардан айрилди. Ўқ оғритади!

Хуршид ДАВРОН
ЯНА ИККИ ШЕЪР

* * *

Байрут кўчасида айни тонг палла
Ўқ тегиб йиқилди кўкси қон бола.

Тонг эди, осмонда қуёш порларди,
У бола қалбини кўкка чорларди.

Бола парво қилмай хароб шаҳарга,
Боқарди кўкда чарх урган каптарга.

Боқарди равоқда ўсган гулларга,
Қувончларин айтар эди уларга.

Байрут кўчасида айни тонг палла
Ўқ тегиб йиқилди кўкси қон бола.

Мен чопиб боряпман, чопиб боряпман,
Ўғлиммасмикан, деб қўрқиб боряпман.

1981

УНУТМА

Сен қизингнинг сочини силаб
Турган пайтда, бахтдан бўлиб кўр,
Ернинг олис бурчида, йиғлаб
Кимдир қазир боласига гўр.

Артаркансан ўғлингнинг араз –
Қилиб тўккан шўр кўзёшини,
Қайлардадир йиғлайди она
Ўғли узра эгиб бошини.

Бунча лоқайд бўлмасди кўнглинг,
Кўзларингда порламасди нур,
Ўша гўдак ўрнида ўғлинг
Ётганини қилсанг тасаввур.

Турмас эдинг шодумон кулиб,
Боқмас эдинг бунчалар сен шўх,
Бир кун сенинг болангга келиб
Тегишини, билсанг, ўша ўқ…

1983

034 Taniqli jurnalist do’stim Anvar Nomozov telegram kanalida mana bu postni qoldiribdi:

1941 YIL. 22 IYUN. TONGOTAR

Ularni otishdi tong pallasida…
Otasin qo’lini ushlagan go’dak
Miltiqlarga qarab sekin so’radi,
So’radi: «O’q tegsa og’rirmi, dada?»

Uning ovozini bosdi guldurak…

Bahorda jarlikni qoplar o’t-o’lan,
O’tlar uzra suzib o’tar oq bulut
Va shunda bir chechak achchiq dard bilan
Tinmasdan shivirlar: «Og’rirkan, dada!»

Bu nola hech qachon bo’lmaydi unut…

Xurshid DAVRON,
O’zbekiston xalq shoiri

P.S: Urushning har qanday turi og’ir asoratlar qoldiradi. Bugun Ukrainada onalar bolalardan, bolalar otalardan ayrildi. O’q og’ritadi!

Xurshid DAVRON
YANA IKKI SHE’R

* * *

Bayrut ko’chasida ayni tong palla
O’q tegib yiqildi ko’ksi qon bola.

Tong edi, osmonda quyosh porlardi,
U bola qalbini ko’kka chorlardi.

Bola parvo qilmay xarob shaharga,
Boqardi ko’kda charx urgan kaptarga.

Boqardi ravoqda o’sgan gullarga,
Quvonchlarin aytar edi ularga.

Bayrut ko’chasida ayni tong palla
O’q tegib yiqildi ko’ksi qon bola.

Men chopib boryapman, chopib boryapman,
O’g’limmasmikan, deb qo’rqib boryapman.

1981

UNUTMA

Sen qizingning sochini silab
Turgan paytda, baxtdan bo’lib ko’r,
Yerning olis burchida, yig’lab
Kimdir qazir bolasiga go’r.

Artarkansan o’g’lingning araz –
Qilib to’kkan sho’r ko’zyoshini,
Qaylardadir yig’laydi ona
O’g’li uzra egib boshini.

Buncha loqayd bo’lmasdi ko’ngling,
Ko’zlaringda porlamasdi nur,
O’sha go’dak o’rnida o’g’ling
Yotganini qilsang tasavvur.

Turmas eding shodumon kulib,
Boqmas eding bunchalar sen sho’x,
Bir kun sening bolangga kelib
Tegishini, bilsang, o’sha o’q…

1983

034

(Tashriflar: umumiy 97, bugungi 1)

Izoh qoldiring