“Xurshid Davron ijodining ma’naviy-ma’rifiy ahamiyati” mavzusida respublika ilmiy-nazariy anjumani ma’ruzalari

099Бир йил аввал — 2022 йил 19 январ куни  Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Ўзбек тили, адабиёти ва фолклори институти “ХХ аср ўзбек адабиёти ва ҳозирги адабий жараён” бўлими томонидан  шоир таваллудининг 70 йиллигига бағишланган  “Хуршид Даврон ижодининг маънавий – маърифий аҳамияти” мавзусида республика илмий-назарий анжумани онлайн тарзда ўтказилди.

Анжуманда мамлакатимиз ва хориждаги соҳанинг етук мутахассислари, олимлар, профессор-ўқитувчилар, докторантлар, мустақил тадқиқодчилар, магистрантлар, иқтидорли талабалар ўз мақола ва тезислари билан иштироқ этишди.

ИЛМИЙ-НАЗАРИЙ АНЖУМАН ИШИНИНГ ЙЎНАЛИШЛАРИ:
1. Хуршид Даврон ижодида жанр ва образлар ранг баранглиги
2. Хуршид Даврон ижодининг юртимиз ва хорижда ўрганилиши.
3. Хуршид Даврон таржималари.
4. Хуршид Даврон ижодида тарих мавзуси
5. Хуршид Даврон драматургияси ва унинг ўзига хос хусусиятлари
6. Хуршид Даврон ижодида халқлар дўстлиги мавзуси
7. Ўзбек адабиёти: тадқиқ ва талқин;
8. Адабиёт назарияси ва адабий танқид масалалари;
9. Адабий алоқалар ва таржимашунослик.

     Bir yil avval — 2022 yil 19 yanvar kuni  O’zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi O’zbek tili, adabiyoti va folklori instituti “XX asr o’zbek adabiyoti va hozirgi adabiy jarayon” bo’limi tomonidan  shoir tavalludining 70 yilligiga bag’ishlangan  “Xurshid Davron ijodining ma’naviy – ma’rifiy ahamiyati” mavzusida respublika ilmiy-nazariy anjumani onlayn tarzda bo’lib o’tdi.
Anjumanda mamlakatimiz va xorijdagi sohaning yetuk mutaxassislari, olimlar, professor-o’qituvchilar, doktorantlar, mustaqil tadqiqodchilar, magistrantlar, iqtidorli talabalar o’z maqola va tezislari bilan ishtiroq etishdi.

ILMIY-NAZARIY ANJUMAN ISHINING YO’NALISHLARI:
1. Xurshid Davron ijodida janr va obrazlar rang barangligi
2. Xurshid Davron ijodining yurtimiz va xorijda o’rganilishi.
3. Xurshid Davron tarjimalari.
4. Xurshid Davron ijodida tarix mavzusi
5. Xurshid Davron dramaturgiyasi va uning o’ziga xos xususiyatlari
6. Xurshid Davron ijodida xalqlar do’stligi mavzusi
7. O’zbek adabiyoti: tadqiq va talqin;
8. Adabiyot nazariyasi va adabiy tanqid masalalari;
9. Adabiy aloqalar va tarjimashunoslik.

041

(Tashriflar: umumiy 2 809, bugungi 1)

Izoh qoldiring