Donishmandlar hokimiyat haqida

98

* Фиръавнлар аллақачонларданоқ халқни итоатда сақлаш сирларини билганлар: айбдорни жазоласанг, юртдаги айбдорлар қўрқади, айбсизларни жазоласанг бутун халқ қўрқади. * Ҳокимият аёлга ўхшайди, доимий хушомад қилиб, итоатда туришингизни ёқтиради. * Ҳокимият инсонни айнитади, мутлоқ ҳокимият инсонни мутлоқо айнитади.

003

ДОНИШМАНДЛАР ҲОКИМИЯТ ҲАҚИДА
Карим Баҳриев таржималари
022

09Ҳокимият аёлга ўхшайди, доимий хушомад қилиб, итоатда туришингизни ёқтиради.
Тамара Клейман

Ҳокимият уни эгаллаган мансабдорнинг сўзларига ҳақиқат тусини беради.
Менандр

Ҳокимият оғир-босиқларга дахлдордир.
Mаксимилиан Робеспьер

Ҳокимият инсонни айнитади, ҳокимиятсизлик инсонни мутлоқ айнитади.
Эдлай Стивенсон

Ҳокимият инсонни айнитади, мутлоқ ҳокимият инсонни мутлоқо айнитади.
Жон Актон

Агар ҳокимиятни суиистеьмол қилиш имконияти бўлмаса, у ўзининг бутун жозибасини йўқотади.
Пол Валери

Ҳокимият ҳамиша қўлдан қўлга ўтади, аммо бошдан бошга ўтмайди.
Станислав Ежи Лец

Ҳокимият аталган емакхонага яқинлашганда ҳамма бир хил маьрайди: қизиллар ҳам, оқлар ҳам.
Александр Лукашенко

Умуман айтганда ҳокимият одамларни бузмайди, ахмоқлар ҳокимиятга чиқса, ҳокимиятни бузади.
Бернард Шоу

Бошқариш саньатининг бор-йўғи ҳалол бўлиш саньатидан иборатдир.
Томас Жеферсон

Ҳар қандай ҳокимият тинимсиз фитнадан иборатдир.
Оноре де Балзак

Ҳар бир халқ ўз ҳукуматига муносибдир.
Жозеф де Местр

Сиз сиёсат билан шуғулланмаслигингиз мумкин, аммо сиёсат сиз билан шуғулланиб ётибди. Анчадан буён.
Шарл Монталамбер

Агар бошқалар сизни ҳокимият эгаси деб ўйласа, демак сиз ҳокимиятга эгасиз. Агар бошқалар сизни ҳокимиятга эга эмас деган фикрга келса, ҳокимиятни йўқота бошлабсиз.
Уич Фаулер

Юқори лавозим бизга шундай ёвуз ва бузғунчи таьсир ўтказадики, энди бу юксак лавозимдан кетишга ҳам ҳолимиз келмай қолади.
Жорж Галифакс

Қай ерда осон бўлса – ўша жой яхши жой, қайси жой яхши бўлса – аллақачон банд.
Веселин Георгиев

Ҳокимиятга кўтарилган дўст – йўқотилган дўстдир.
Ҳенри Брукс Адамс

Кучсиз наркотиклар бор, кучлироқ наркотиклар ҳам мавжуд, аммо энг кучли наркотик – бу ҳокимиятдир.
Васил Лукаш

Фиръавнлар аллақачонларданоқ халқни итоатда сақлаш сирларини билганлар: айбдорни жазоласанг, юртдаги айбдорлар қўрқади, айбсизларни жазоласанг бутун халқ қўрқади.
Мирак Иҳраб

Ақлли одам овсарларни бошқара олмайди, ақллининг овсарларга бўйсуниши осонроқдир.
Франсуа де Ларошфуко

Ҳар бир золим ишни соддалаштиришдан бошлайди.
Эрих Мария Ремарк

Қандай ҳукумат яхши бўлади? Бизни бошқараётган ҳукумат эмас, бизга ўзимизни бошқаришни ўргатаётган ҳукумат яхшидир.
Иоган Волфганг Гёте

Қўлидаги ҳамма заҳираларни ишлатиб бўлган ҳокимият халқни ваьдалар билан боқа бошлайди.
Олег Попцов

Менга халқнинг ахлоқига таьсир ўтказа оладиган учта куч маьлум: қонун кучи, жамоатчилик фикрининг кучи ва роҳат-фароғатнинг жозибаси.
Жан Жак Руссо

Ҳамма қўрқадиган шоҳ ҳаммадан қўрқиши керак.
Публилий Сир

Ҳукмдорнинг буюклигини у эришган ютуқларга қараб эмас, у йўл қўймаган хатоларга қараб баҳолаш керак.
Мирак Иҳраб

Устидан одамлар жазосиз кула бошлаган ҳокимият таназзулга яқинлашмоқда.
Оноре де Балзак

Анархия монархияни туғдиради. Тартибсизлик ортидан тартиб ва барқарорликни ўрнатиш ваьдаси билан диктатор келади.
Мирак Иҳраб

Ўзини бошқара олмайдиган ахмоқ бошқаларни бошқаришга интилади.
Публилий Сир

Бисмарк аввал муаммоларни туғдирар, кейин уларни ҳал этишдан завқланарди.
Бенжамин Дизраэли

Ҳамма биринчи бўлишни истайди, аммо биринчи бунга йўл қўядими?!
Веселин Георгиев

Бизнинг замонамизга келиб шу нарса аён бўлдики, маккор одамлар ҳамиша ҳалол одамларнинг устидан ғалаба қилиб келадилар.
Никколо Макиавелли

Юксак мақсад юксак қудратни талаб қилади, адо бўлган халқдан юксак қудратни олишга фақат юксак зулм орқали эришилади.
Анатолий Рибаков

Ҳокимият – кимларнингдир эркинлиги эвазига олинган имтиёздир.
Александр Круглов

Навқирон йигит шароб ва аёлни қанчалар истаса, қози – порани, қария – пулни, аёл маҳлиёликни нечоғлик хоҳласа, монарх ҳам ҳокимиятни шуларчалик истайди.
Жонатан Свифт

Сиёсатчилар ҳокимият аталмиш наркотиксиз яшай олмайдилар ва бу наркотикни улар сайловчиларнинг ҳисобидан сотиб оладилар.
Ричард Нидем

Ҳокимият шундоқ бир дастурхонки, унинг бир четига қўнган ҳеч бир одам ўз хоҳиши билан туриб кетмайди.
Фозил Искандар

Ҳокимият – жуда ширин оғу.
Леонид Крайнов-Ритов

Энг юқори ҳокимият – ўз устингдан, нафсу ҳирсинг устидан ҳокимиятдир, ўз нафсу ҳирсингга тобелик– энг дахшатли қўлликдир.
Лев Толстой

Энг улуғ паҳлавон – ўз нафсини енгган одамдир.
Муҳаммад Расулиллоҳ с.а.в.

Бюрократия – тўраларнинг халқ устидан ҳокимияти, охлократия – оломоннинг халқ устидан ҳокимияти, партократия – фирқанинг халқ устидан ҳокимияти… Демократия – халқ ҳокимияти. Кимнинг устидан? Халқнинг устиданми? Халқнинг халқ устидан ҳокимиятими? Йўқ! Асл демократия – инсоннинг ўз устидан ҳокимияти, ўзини бошқаришидир. Биз ўзимизни қанчалик кўп бошқаролсак, ўзимизни тутолсак, бизни шунчалик кам бошқаришади.
Мирак Иҳраб

Бир инсоннинг бошқа инсон устидан ҳокимияти остдагини ҳам, устдаги ҳам бузади. Устдагини кўпроқ бузади.
Лев Толстой

090

003

DONISHMANDLAR HOKIMIYAT HAQIDA
Karim Bahriev tarjimalari
022

09Hokimiyat ayolga o’xshaydi, doimiy xushomad qilib, itoatda turishingizni yoqtiradi.
Tamara Kleyman

Hokimiyat uni egallagan mansabdorning so’zlariga haqiqat tusini beradi.
Menandr

Hokimiyat og’ir-bosiqlarga daxldordir.
Maksimilian Robesp`er

Hokimiyat insonni aynitadi, hokimiyatsizlik insonni mutloq aynitadi.
Edlay Stivenson

Hokimiyat insonni aynitadi, mutloq hokimiyat insonni mutloqo aynitadi.
Jon Akton

Agar hokimiyatni suiiste`mol qilish imkoniyati bo’lmasa, u o’zining butun jozibasini yo’qotadi.
Pol Valeri

Hokimiyat hamisha qo’ldan qo’lga o’tadi, ammo boshdan boshga o’tmaydi.
Stanislav Yeji Lets

Hokimiyat atalgan yemakxonaga yaqinlashganda hamma bir xil ma`raydi: qizillar ham, oqlar ham.
Aleksandr Lukashenko

Umuman aytganda hokimiyat odamlarni buzmaydi, axmoqlar hokimiyatga chiqsa, hokimiyatni buzadi.
Bernard Shou

Boshqarish san`atining bor-yo’g’i halol bo’lish san`atidan iboratdir.
Tomas Jeferson

Har qanday hokimiyat tinimsiz fitnadan iboratdir.
Onore de Balzak

Har bir xalq o’z hukumatiga munosibdir.
Jozef de Mestr

Siz siyosat bilan shug’ullanmasligingiz mumkin, ammo siyosat siz bilan shug’ullanib yotibdi. Anchadan buyon.
Sharl Montalamber

Agar boshqalar sizni hokimiyat egasi deb o’ylasa, demak siz hokimiyatga egasiz. Agar boshqalar sizni
hokimiyatga ega emas degan fikrga kelsa, hokimiyatni yo’qota boshlabsiz.

Uich Fauler

Yuqori lavozim bizga shunday yovuz va buzg’unchi ta`sir o’tkazadiki, endi bu yuksak lavozimdan ketishga ham holimiz kelmay qoladi.
Jorj Galifaks

Qay yerda oson bo’lsa – o’sha joy yaxshi joy, qaysi joy yaxshi bo’lsa – allaqachon band.
Veselin Georgiev

Hokimiyatga ko’tarilgan do’st – yo’qotilgan do’stdir.
Henri Bruks Adams

Kuchsiz narkotiklar bor, kuchliroq narkotiklar ham mavjud, ammo eng kuchli narkotik – bu hokimiyatdir.
Vasil Lukash

Fir’avnlar allaqachonlardanoq xalqni itoatda saqlash sirlarini bilganlar: aybdorni jazolasang, yurtdagi aybdorlar qo’rqadi, aybsizlarni jazolasang butun xalq qo’rqadi.
Mirak Ihrab

Aqlli odam ovsarlarni boshqara olmaydi, aqllining ovsarlarga bo’ysunishi osonroqdir.
Fransua de Laroshfuko

Har bir zolim ishni soddalashtirishdan boshlaydi.
Erix Mariya Remark

Qanday hukumat yaxshi bo’ladi? Bizni boshqarayotgan hukumat emas, bizga o’zimizni boshqarishni o’rgatayotgan hukumat yaxshidir.
Iogan Volfgang Gyote

Qo’lidagi hamma zahiralarni ishlatib bo’lgan hokimiyat xalqni va`dalar bilan boqa boshlaydi.
Oleg Poptsov

Menga xalqning axloqiga ta`sir o’tkaza oladigan uchta kuch ma`lum: qonun kuchi, jamoatchilik fikrining kuchi va rohat-farog’atning jozibasi.
Jan Jak Russo

Hamma qo’rqadigan shoh hammadan qo’rqishi kerak.
Publiliy Sir

Hukmdorning buyukligini u erishgan yutuqlarga qarab emas, u yo’l qo’ymagan xatolarga qarab baholash kerak.
Mirak Ihrab

Ustidan odamlar jazosiz kula boshlagan hokimiyat tanazzulga yaqinlashmoqda.
Onore de Balzak

Anarxiya monarxiyani tug’diradi. Tartibsizlik ortidan tartib va barqarorlikni o’rnatish va`dasi bilan diktator keladi.
Mirak Ihrab

O’zini boshqara olmaydigan axmoq boshqalarni boshqarishga intiladi.
Publiliy Sir

Bismark avval muammolarni tug’dirar, keyin ularni hal etishdan zavqlanardi.
Benjamin Dizraeli

Hamma birinchi bo’lishni istaydi, ammo birinchi bunga yo’l qo’yadimi?!
Veselin Georgiev

Bizning zamonamizga kelib shu narsa ayon bo’ldiki, makkor odamlar hamisha halol odamlarning ustidan g’alaba qilib keladilar.
Nikkolo Makiavelli

Yuksak maqsad yuksak qudratni talab qiladi, ado bo’lgan xalqdan yuksak qudratni olishga faqat yuksak zulm orqali erishiladi.
Anatoliy Ribakov

Hokimiyat – kimlarningdir erkinligi evaziga olingan imtiyozdir.
Aleksandr Kruglov

Navqiron yigit sharob va ayolni qanchalar istasa, qozi – porani, qariya – pulni, ayol mahliyolikni nechog’lik xohlasa, monarx ham hokimiyatni shularchalik istaydi.
Jonatan Svift

Siyosatchilar hokimiyat atalmish narkotiksiz yashay olmaydilar va bu narkotikni ular saylovchilarning hisobidan sotib oladilar.
Richard Nidem

Hokimiyat shundoq bir dasturxonki, uning bir chetiga qo’ngan hech bir odam o’z xohishi bilan turib ketmaydi.
Fozil Iskandar

Hokimiyat – juda shirin og’u.
Leonid Kraynov-Ritov

Eng yuqori hokimiyat – o’z ustingdan, nafsu hirsing ustidan hokimiyatdir, o’z nafsu hirsingga tobelik – eng daxshatli qo’llikdir.
Lev Tolstoy

Eng ulug’ pahlavon – o’z nafsini yenggan odamdir.
Muhammad Rasulilloh s.a.v.

Byurokratiya – to’ralarning xalq ustidan hokimiyati, oxlokratiya – olomonning xalq ustidan hokimiyati, partokratiya – firqaning xalq ustidan hokimiyati… Demokratiya – xalq hokimiyati. Kimning ustidan? Xalqning ustidanmi? Xalqning xalq ustidan hokimiyatimi? Yo’q! Asl demokratiya – insonning o’z ustidan hokimiyati, o’zini boshqarishidir. Biz o’zimizni qanchalik ko’p boshqarolsak, o’zimizni tutolsak, bizni shunchalik kam boshqarishadi.
Mirak Ihrab

Bir insonning boshqa inson ustidan hokimiyati ostdagini ham, ustdagi ham buzadi. Ustdagini ko’proq buzadi.
Lev Tolstoy

07

(Tashriflar: umumiy 1 184, bugungi 1)

Izoh qoldiring