Grigore Vieru. She’rlar

02

Григоре Виеру шеърлари халқ қўшиқларига айланган. Машҳур қўшиқчи София Ротару репертуарининг маълум қисми шоир шеърлари асосида яратилган қўшиқларидан иборат. Бир суҳбатда шоир «Сизнинг асосий касбингиз нима?» деб берилган саволга «Менинг  асосий  ва севимли касбим Ватанни севмоқ» деб жавоб берган эди.

09
ГРИГОРЕ ВИЕРУ
ШЕЪРЛАР
Машъал Хушвақт таржимаси
08

07 Таниқли молдован шоири Григоре Виеру 1935 йилнинг 14 февралида ўша пайтда Руминия, ҳозир Молдова таркибида бўлган) Бессарабия ўлкасидаги Перерита қишлоғида туғилган. 1958 йили Кишинёдаги педагогика институтининг тарих ва филология факультетини тамомлаган. Талабалик йилларидаёқ илк шеърий тўплами «Alarma» («Нотинчлик») номи билан нашр этилган. Унинг ижоди асосан болалар учун ёзилган шеър ва эртаклардан иборат. Шоир шеърлари халқ қўшиқларига айланган. Машҳур қўшиқчи София Ротару репертуарининг маълум қисмини шоир шеърлари асосида яратилган қўшиқлар ташкил этгани маълум.
Григоре Виеру 2009 йилнинг январида рўй берган автоҳалокатда вафот этган. Шоир номи билан кўчалар, мактаблар ва кутубхоналарга бериб абадийлаштирилган.
Бир суҳбатда шоир «Сизнинг  асосий касбингиз нима?» деб берилган саволга «Менинг асосий  ва севимли  касбим Ватанни севмоқ» деб жавоб берган эди.

08

ҚУШ

Уясига қайтди дон билан,
лекин топилмади полопонлари…
Уя бўм-бўш эди,
ғариб эди уя.
Қушчаларни қидирди узоқ:
ҳолдан тойгунича,
тумшуғида сақлаган дони
униб чиққунича қидирди…

* * *

Севгилим,
Мана, нима билан чегараланар
менинг борлиғим:
пешонам — шўр билан,
кўзларим ёшу
айтилмаган сўз билан лабим.
Мен билмайман, қайси томондан
пайдо бўлар ўлим қурмағур!..

* * *

Сен кўзларингни юмасан,
деразани кўрмайин, дейсан:
унда кимдир сендан узоқлашади.
Ойна ёнидаги атиргул эса,
тайёр турар қизил тирноқларини
ботиришга сенинг танангга.
Севги бўлса, наҳот, бу нарса —
бир киши кетса-ю,
бошқаси қолса.
Ўзининг дарчаси олдида
жарнинг ёқасида тургандай турса.

011

09
GRIGORE VIERU
SHE’RLAR
Mash’al Xushvaqt tarjimasi
08

 Taniqli moldovan shoiri Grigore Vieru 1935 yilning 14 fevralida o’sha paytda Ruminiya, hozir Moldova tarkibida bo’lgan) Bessarabiya o’lkasidagi Pererita qishlog’ida tug’ilgan. 1958 yili Kishinyodagi pedagogika institutining tarix va filologiya fakul`tetini tamomlagan. Talabalik yillaridayoq ilk she’riy to’plami «Alarma» («Notinchlik») nomi bilan nashr etilgan. Uning ijodi asosan bolalar uchun yozilgan she’r va ertaklardan iborat. Shoir she’rlari xalq qo’shiqlariga aylangan. Mashhur qo’shiqchi Sofiya Rotaru repertuarining ma’lum qismini shoir she’rlari asosida yaratilgan qo’shiqlar tashkil etgani ma’lum.  Grigore Vieru 2009 yilning yanvarida ro’y bergan avtohalokatda vafot etgan. Shoir nomi bilan ko’chalar, maktablar va kutubxonalarga berib abadiylashtirilgan.
Bir suhbatda shoir «Sizning asosiy kasbingiz nima?» deb berilgan savolga «Mening asosiy va sevimli kasbim Vatanni sevmoq» deb javob bergan edi.

08

QUSH

Uyasiga qaytdi don bilan,
lekin topilmadi poloponlari…
Uya bo’m-bo’sh edi,
g’arib edi uya.
Qushchalarni qidirdi uzoq:
holdan toygunicha,
tumshug’ida saqlagan doni
unib chiqqunicha qidirdi…

* * *

Sevgilim,
Mana, nima bilan chegaralanar
mening borlig’im:
peshonam — sho’r bilan,
ko’zlarim yoshu
aytilmagan so’z bilan labim.
Men bilmayman, qaysi tomondan
paydo bo’lar o’lim qurmag’ur!..

* * *

Sen ko’zlaringni yumasan,
derazani ko’rmayin, deysan:
unda kimdir sendan uzoqlashadi.
Oyna yonidagi atirgul esa,
tayyor turar qizil tirnoqlarini
botirishga sening tanangga.
Sevgi bo’lsa, nahot, bu narsa —
bir kishi ketsa-yu,
boshqasi qolsa.
O’zining darchasi oldida
jarning yoqasida turganday tursa.

011

(Tashriflar: umumiy 187, bugungi 1)

Izoh qoldiring