Zuhra Ochilova. Hanuz ko’nglim — bola…

007  Донишманд Чингиз Айтматов “Юрагида болалигини сақлай олган ижодкоргина истеъдодлидир” деган эди. Кутубхонамиз саҳифаларида бир неча бор шеърлари тақдим этилган Зуҳра Очилованинг янги туркуми юрагида болалигини асраб келаётган шоиранинг “Тафтли ошён” тўплами саҳифаларидан олинган.

Зуҳра ОЧИЛОВА
ҲАНУЗ КЎНГЛИМ — БОЛА…
09

   Зуҳра Очилова 1975 йил 30 ноябрда Қашқадарё вилояти Шаҳрисабз туманида туғилган. Шаҳрисабз шаҳридаги Қори-Ниёзий номли умумий ўрта таьлим мактабида сабоқ олган. Ҳамза номидаги Шаҳрисабз Педагогика билим юртининг мактабгача таълим мутахассислиги бўйича сиртдан ўқиган. Қарши Давлат Университетининг ўзбек филологияси факултетида сиртдан таҳсил олган. Кўп йиллардан буён таълим соҳасида фаолият юритиб келади.  Туман, вилоят, республика матбуотларида назмий, насрий, публицистик ишлари эълон қилинган. Илмий-услубий ва адабий мақолалари бир неча республика ва хориж илмий-амалий конференция нашрларида чоп этилган. 
Шоиранинг «Мовий ифор», «Гулшамол», «Тафтли ошён»  ноли шеърий тўпламлари нашр қилинган. Янги «Сезимлар ҳисси» тўплами нашр этилиш арафасида.

045

* * *

Суюкли болалигим —
Шукуҳли кечинмам,
Чечак баргин қанот қилиб учсам ёнингга.
Катталарнинг дунёсига кўниколмадим,
Биргина сен дўст бўлолгайсан жонимга .

* * *

Тонгнинг япроғида
милтираган шабнамда
шаффоф болалик каби
томоша қилди
ўзини дунё

* * *

Ёшинмочоқ
Ўйнаганингдек
Сандиғчангга яшириб
Қўй мени болалик
Тополмасин ҳеч қачон
Дардисар ғамлар

Қўғирчоғингни
Қизғонганингдек
Мени қизғон
Оламга билдиргин
азизлигимни

Билакчангга
Кўзмунчоқ бўлиб
Болалик меҳрингни
авайлаб
Баҳра олсам
Шу тақлид

ҚЎМСАШ
Фотимага

Болакайнинг кўзига боқдим
Масъум ҳаёт мавжида оқдим
Болалигим
Жамалаксоч кўзмунчоқ қиз
Қани шу он
Тупроқ кўча тўзса яна
Яланг оёқ чопсанг ғиз-ғиз
Учиб кўк каптар қанотида
Камалак чизсак эй бўйи ялпиз
Юлдуз тўла осмон қабоғида
Сен, мен, шалпангқулоқ кўппак
Оймоманинг кўринмас тулпорида юзсайдик
Сўнг лойсувоқ томда тундан тинглаб чўпчак
Учовлон ачомлашиб ётсайдик
Қадрдоним
Нурли -нурли тонглар кўрсайдик.

* * *

Кўзнинг қувончи , дилнинг табассуми,
Унингла давомли умр мавсуми.
Муҳаббат кафтида асралган гулқанд ,
Ширин орзуларнинг умиди фарзанд.

* * *

Шаклга киради булутлар
Кўзларимни тасаввурида
Момиққина ўйинчоқларни
Яратаман замин ўнгида
Боладилга қилгали туҳфа

.
* * *

Негадир бугун
Ҳаётжон
Гўдакка айланиб
Қолгим келди .

Негадир бугун
Гўдак тушларининг
Хаёлида яшагим келди.

***

Бозорсиз
савдосиз У
Ҳаммага
бирдай
ёқадиган
Аммо
харид қилиб
бўлмас дунё
Болалик

* * *

Болали ҳовли
Майинлик тебранар аёл оҳангида
Тебратар башарни ҳаёт бешиги
Тебранади фаришта ҳислар
Тебранар гўдак тушларининг шуъласи
Тебранади тилаклар хаёли
Алла тафтида тебранар олам
Болали ҳовлида

* * *

Ҳануз
кўнглим — бола
эркалар шафқатли
қўллари

Қўллагувчи маъбудим
камолимни
мушфиқ захматкаши

Меҳрибон боқишларида
Бола бўлиб қоламан

07 Donishmand Chingiz Aytmatov “Yuragida bolaligini saqlay olgan ijodkorgina iste’dodlidir” degan edi. Kutubxonamiz sahifalarida bir necha bor she’rlari taqdim etilgan Zuhra Ochilovaning yangi turkumi yuragida bolaligini asrab kelayotgan shoiraning “Taftli oshyon” to‘plami sahifalaridan olingan.

Zuhra OCHILOVA
HANUZ KO‘NGLIM BOLA…
09

 044Zuhra Ochilova 1975 yil 30 noyabrda Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumanida tug‘ilgan. Shahrisabz shahridagi Qori-Niyoziy nomli umumiy o‘rta talim maktabida saboq olgan. Hamza nomidagi Shahrisabz Pedagogika bilim yurtining maktabgacha ta’lim mutaxassisligi bo‘yicha sirtdan o‘qigan. Qarshi Davlat Universitetining o‘zbek filologiyasi fakultetida sirtdan tahsil olgan. Ko‘p yillardan buyon ta’lim sohasida faoliyat yuritib keladi. Tuman, viloyat, respublika matbuotlarida nazmiy, nasriy, publitsistik ishlari e’lon qilingan. Ilmiy-uslubiy va adabiy maqolalari bir necha respublika va xorij ilmiy-amaliy konferensiya nashrlarida chop etilgan.
Shoiraning “Moviy ifor”, “Gulshamol”, “Taftli oshyon” noli she’riy to‘plamlari nashr qilingan. Yangi “Sezimlar hissi” to‘plami nashr etilish arafasida.

045

* * *

Suyukli bolaligim —
Shukuhli kechinmam,
Chechak bargin qanot qilib uchsam yoningga.
Kattalarning dunyosiga ko‘nikolmadim,
Birgina sen do‘st bo‘lolgaysan jonimga .

* * *

Tongning yaprog‘ida
miltiragan shabnamda
shaffof bolalik kabi
tomosha qildi
o‘zini dunyo

* * *

Yoshinmochoq
O‘ynaganingdek
Sandig‘changga yashirib
Qo‘y meni bolalik
Topolmasin hech qachon
Dardisar g‘amlar

Qo‘g‘irchog‘ingni
Qizg‘onganingdek
Meni qizg‘on
Olamga bildirgin
azizligimni

Bilakchangga
Ko‘zmunchoq bo‘lib
Bolalik mehringni
avaylab
Bahra olsam
Shu taqlid

QO‘MSASH
Fotimaga

Bolakayning ko‘ziga boqdim
Mas’um hayot mavjida oqdim
Bolaligim
Jamalaksoch ko‘zmunchoq qiz
Qani shu on
Tuproq ko‘cha to‘zsa yana
Yalang oyoq chopsang g‘iz-g‘iz
Uchib ko‘k kaptar qanotida
Kamalak chizsak ey bo‘yi yalpiz
Yulduz to‘la osmon qabog‘ida
Sen, men, shalpangquloq ko‘ppak
Oymomaning ko‘rinmas tulporida yuzsaydik
So‘ng loysuvoq tomda tundan tinglab cho‘pchak
Uchovlon achomlashib yotsaydik
Qadrdonim
Nurli -nurli tonglar ko‘rsaydik.

* * *

Ko‘zning quvonchi , dilning tabassumi,
Uningla davomli umr mavsumi.
Muhabbat kaftida asralgan gulqand ,
Shirin orzularning umidi farzand.

* * *

Shaklga kiradi bulutlar
Ko‘zlarimni tasavvurida
Momiqqina o‘yinchoqlarni
Yarataman zamin o‘ngida
Boladilga qilgali tuhfa

.
* * *

Negadir bugun
Hayotjon
Go‘dakka aylanib
Qolgim keldi .

Negadir bugun
Go‘dak tushlarining
Xayolida yashagim keldi.

***

Bozorsiz
savdosiz U
Hammaga
birday
yoqadigan
Ammo
xarid qilib
bo‘lmas dunyo
Bolalik

* * *

Bolali hovli
Mayinlik tebranar ayol ohangida
Tebratar basharni hayot beshigi
Tebranadi farishta hislar
Tebranar go‘dak tushlarining shu’lasi
Tebranadi tilaklar xayoli
Alla taftida tebranar olam
Bolali hovlida

* * *

Hanuz
ko‘nglim — bola
erkalar shafqatli
qo‘llari

Qo‘llaguvchi ma’budim
kamolimni
mushfiq zaxmatkashi

Mehribon boqishlarida
Bola bo‘lib qolaman

Zuhro. Moviy ifor — Xurshid Davron kutubxonasi by Khurshid Davron on Scribd

033

(Tashriflar: umumiy 108, bugungi 1)

Izoh qoldiring