Taniqli folklorshunos olim, akademik To’ra Mirzayev vafot etdi

07Бугун Ўзбекистон Республикаси Фанлар академиясининг академиги, Ўзбекистонда хизмат кўрсатган фан арбоби, фольклоршунос олим, филология фанлари доктори, профессор Тўра Мирзаев вафот этди. Аллоҳ раҳматига олсин. Инна лиллаҳи ва илаҳи рожиун. Оллоҳ раҳматига олсин! Устоз яхши инсон, етук олим эди. Тўра акадан яхши шогирдлар қолди, катта мерос ва ибрат қолди.

Тўра Мирзаев 1936 йил 6 март куни Бухоро вилоятининг Шофиркон туманида туғилган. Халқ оғзаки ижодиётини кенг кўламда тадқиқ этишдан иборат фундаментал илмий мактабга асос солган. Эпосшуносликнинг кўплаб назарий масалаларини жаҳоншумул даражада ҳал қилган йирик фольклоршунос олим.

Тўра Мирзаевнинг 600 дан ортиқ илмий, услубий, илмий-оммабоп ишлари эълон қилинган. Улардан 5 таси монография, 5 таси дарслик ва ўқув қўлланмалар, 45 таси китоб ва фольклор тўпламларидир. Олимнинг китоб ва мақолалари Россия, Германия, Туркия, Тожикистон, Қозоғистон, Туркманистон каби мамлакатларда ҳам нашр этилган. 24 фан номзоди ва 7 нафар фан доктори тайёрлаган.​​

Oʼzbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasining akademigi, Oʼzbekistonda xizmat koʼrsatgan fan arbobi, folьklorshunos olim,  filologiya fanlari doktori, professor Toʼra Mirzaev vafot etdi. Аlloh rahmatiga olsin. Inna lillahi va ilahi rojiun. Olloh rahmatiga olsin! Ustoz yaxshi inson, yetuk olim edi. Toʼra akadan yaxshi shogirdlar qoldi, katta meros va ibrat qoldi.

Toʼra Mirzaev 1936 yil 6 mart kuni Buxoro viloyatining Shofirkon tumanida tugʼilgan. Xalq ogʼzaki ijodiyotini keng koʼlamda tadqiq etishdan iborat fundamental ilmiy maktabga asos solgan. Eposshunoslikning koʼplab nazariy masalalarini jahonshumul darajada hal qilgan yirik folьklorshunos olim.

Toʼra Mirzaevning 600 dan ortiq ilmiy, uslubiy, ilmiy-ommabop ishlari eʼlon qilingan. Ulardan 5 tasi monografiya, 5 tasi darslik va oʼquv qoʼllanmalar, 45 tasi kitob va folьklor toʼplamlaridir. Olimning kitob va maqolalari Rossiya, Germaniya, Turkiya, Tojikiston, Qozogʼiston, Turkmaniston kabi mamlakatlarda ham nashr etilgan. 24 fan nomzodi va 7 nafar fan doktori tayyorlagan.​​

03

(Tashriflar: umumiy 120, bugungi 1)

Izoh qoldiring