Alisher Navoiy asarlari tilining izohli lug’ati. 4 jildlik

Ashampoo_Snap_2017.01.29_23h40m34s_002_.pngАлишер Навоий асарлари тилининг изоҳли луғати. 4 жилдлик / Alisher Navoiy asarlari tilining izohli lug’ati. 4 jildlik
Ўзбекистон ФА Тил ва адабиёт институти / O’zbekiston FA Til va adabiyot instituti
Тошкент., «Фан». 1983-1985 / Toshkent., «Fan». 1983-1985

Ўзбекистон Фанлар академияси Абу Райҳон Беруний номидаги Шарқшунослик институтининг тарихий лексикология ва лексикография бўлимида атоқли олим Э.Фозилов раҳбарлиги ва шарқ тиллари билимдонлари Қ.Муҳиддинов, Ю.Шокиров, Н.Хўжаев, Ж.Лапасов, И.Носиров, З.Ҳамидов, Б.Бафоев ва бошқалар иштирокида тузилган тўрт жилдли «Алишер Навоий асарлари тилининг изоҳли луғати» илмий қиммати ниҳоятда баланд нашрлар сирасидандир. Луғат нафақат тилшунос олимларнинг, балки қадим Шарқ тарихи, илмлари, маданий мероси билимдонларининг ўткир фаҳму заковати самараси сифатида юзага келган. Шу жиҳатдан луғатнинг бугунги кундаги амалий қиммати ҳам юксак.

054

O’zbekiston Fanlar akademiyasi Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik institutining tarixiy leksikologiya va leksikografiya bo’limida atoqli olim E.Fozilov rahbarligi va sharq tillari bilimdonlari Q.Muhiddinov, YU.Shokirov, N.Xo’jaev, J.Lapasov, I.Nosirov, Z.Hamidov, B.Bafoev va boshqalar ishtirokida tuzilgan to’rt jildli «Alisher Navoiy asarlari tilining izohli lug’ati» ilmiy qimmati nihoyatda baland nashrlar sirasidandir. Lug’at nafaqat tilshunos olimlarning, balki qadim Sharq tarixi, ilmlari, madaniy merosi bilimdonlarining o’tkir fahmu zakovati samarasi sifatida yuzaga kelgan. Shu jihatdan lug’atning bugungi kundagi amaliy qimmati ham yuksak.

4-jildlik  Alisher Navoiy asarlari tilining izohli lug’atini yuklab oling

Alisher Navoiy asarlari tilining izohli lug’ati. 4 jildlik. 1-jild
Alisher Navoiy asarlari tilining izohli lug’ati. 4 jildlik. 2-jild
Alisher Navoiy asarlari tilining izohli lug’ati. 4 jildlik. 3-jild
Alisher Navoiy asarlari tilining izohli lug’ati. 4 jildlik. 4-jild

Navoiy asarlari tilining izohli lug’ati. 1-Jild by Khurshid Davron on Scribd

Alisher Navoiy asarlari tilining izohli lug’ati. 2-Jild by Khurshid Davron on Scribd

Alisher Navoiy asarlari tilining izohli lug’ati. 3-Jild by Khurshid Davron on Scribd

Alisher Navoiy asarlari tilining izohli lug’ati. 4-Jild by Khurshid Davron on Scribd

004

(Tashriflar: umumiy 6 356, bugungi 1)

2 izoh

Izoh qoldiring