Leonardo Da Vinchining onasi asli qaerlik?

033
Леонардо Да Винчи ҳаёти ва ижодини тадқиқ қилувчи машҳур тадқиқотчи Луи Бафф Перри ўз маърузаларида қизиқали маълумотлар бериб ўтган. Унинг сўзларига кўра, машҳур рассом Да Винчининг бармоқ излари устида олиб борилган тадқиқотлар вақтида янги маълумотга эга бўлишган. Яъни унинг онаси Италяга қул сифатида олиб борилган экан.

099
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИНИНГ ОНАСИ АСЛИ ҚАЕРЛИК?
Барно Ёқубова тайёрлаган
0Ғ1

04  Айтишларига қараганда машҳур рассом, ихтирочи, меъмор Леонардо Да Винчи онасининг ватани жанубий Қавказ тоғлари ва Касбий денгиз орасида жойлашган Озарбойжон Республикаси деган тахминлар мавжуд.
Бу борада Канаданинг «National Library and Archives»да Озарбойжон ва Туркия элчихоналари биргаликда ташкил этган маърузаларида маълумот берилган.

Леонардо Да Винчи ҳаёти ва ижодини тадқиқ қилувчи машҳур тадқиқотчи Луи Бафф Перри ўз маърузаларида қизиқали маълумотлар бериб ўтган. Унинг сўзларига кўра, машҳур рассом Да Винчининг бармоқ излари устида олиб борилган тадқиқотлар вақтида янги маълумотга эга бўлишган. Яъни унинг онаси Италяга қул сифатида олиб борилган экан. Да Винчининг онаси Катерина исмли аёл бўлган. Ўша даврда Осиёдан ва Константинополда (ҳозирги Истанбул) сотилган қулларга Катерина дея умумий исм берилган.

Ҳозирги олиб боилаётган тадқиқотларда Катеринанинг сотилиш варақасини излашмоқда. Чунки бунинг ортида ҳақиқатан унинг туғилган ватани шарқий Европа ва ғарбий Осиёни бирлаштирган Озарбойжон деган фикрлар исботланиши мумкин.
Перри ўз маърузалари орасида «Леонардо Да Винчи ва онаси Катеринанинг Шарқий сирлари” номли муҳим изланишлар материалларини тақдим қилди.

Тадқиқотчи Луи Бафф Перри шундай дейди: «Леонардо Да Винчи Туркия ва Озарбойжонга онасининг ҳақиқий туғилган юртини билиш учун келган. У 1503 йилда Усмонийлар султони Боязид II га ёзган мактубида ўзининг мусулмон эканлигини таъкидлаб ўтган”.
Шуни айтиш керакки, Леонардо Да Винчининг онаси Озарбойжонли эканлиги ҳақидаги тадқиқотлар ҳозиргача давом этмоқда.

099
LEONARDO DA VINCHINING ONASI ASLI QAERLIK?
Barno Yoqubova tayyorlagan
0Ғ1

054  Aytishlariga qaraganda mashhur rassom, ixtirochi, me’mor Leonardo Da Vinchi onasining vatani janubiy Qavkaz tog’lari va Kasbiy dengiz orasida joylashgan Ozarboyjon Respublikasi degan taxminlar mavjud.Bu borada Kanadaning «National Library and Archives»da Ozarboyjon va Turkiya elchixonalari birgalikda tashkil etgan ma’ruzalarida ma’lumot berilgan.

Leonardo Da Vinchi hayoti va ijodini tadqiq qiluvchi mashhur tadqiqotchi Lui Baff Perri o’z ma’ruzalarida qiziqali ma’lumotlar berib o’tgan. Uning so’zlariga ko’ra, mashhur rassom Da Vinchining barmoq izlari ustida olib borilgan tadqiqotlar vaqtida yangi ma’lumotga ega bo’lishgan. Ya’ni uning onasi Italyaga qul sifatida olib borilgan ekan. Da Vinchining onasi Katerina ismli ayol bo’lgan. O’sha davrda Osiyodan va Konstantinopolda (hozirgi Istanbul) sotilgan qullarga Katerina deya umumiy ism berilgan.

Hozirgi olib boilayotgan tadqiqotlarda Katerinaning sotilish varaqasini izlashmoqda. Chunki buning ortida haqiqatan uning tug’ilgan vatani sharqiy Yevropa va g’arbiy Osiyoni birlashtirgan Ozarboyjon degan fikrlar isbotlanishi mumkin.Perri o’z ma’ruzalari orasida «Leonardo Da Vinchi va onasi Katerinaning Sharqiy sirlari” nomli muhim izlanishlar materiallarini taqdim qildi.

Tadqiqotchi Lui Baff Perri shunday deydi: «Leonardo Da Vinchi Turkiya va Ozarboyjonga onasining haqiqiy tug’ilgan yurtini bilish uchun kelgan. U 1503 yilda Usmoniylar sultoni Boyazid II ga yozgan maktubida o’zining musulmon ekanligini ta’kidlab o’tgan”.Shuni aytish kerakki, Leonardo Da Vinchining onasi Ozarboyjonli ekanligi haqidagi tadqiqotlar hozirgacha davom etmoqda.

Манба: http://kamolot.uz

хдк

(Tashriflar: umumiy 451, bugungi 1)

Izoh qoldiring