Ibodat Rajabova. Bilaman,osmonning ko’ngli bo’sh

095

   Ибодат Ражабова шеърларида фикр кузги денгиздек безовта гувиллаб, замоннинг оғриқ нафасларини атрофга таратаётганлигини ҳис қилиб турамиз. Унинг шеърларида халқчиллик, ижтимоийлик, инсон дардлари билан яшаш баланд пардаларга кўтарилаётганига гувоҳ бўламиз. Унинг шеърларидаги оҳанглар кўҳна Бухоро бағридаги асрий сукунат қаъридан чиқиб келаётгандек.

Ибодат Ражабова
БИЛАМАН, ОСМОННИНГ КЎНГЛИ БЎШ
04

046   Ибодат Ражабова Пешкў туманидаги Қалаймиришкор қишлоғида туғилган. Самарқанд давлат университетининг филология ва Тошкент давлат университети (ҳозир Ўзбекистон Миллий университети)нинг журналистика факультетларини тугатган. Айни пайтда «Бухоро оқшоми» шаҳар газетаси муҳаррири ўринбосари вазифасида ишламоқда. Турли йилларда унинг «Осмондаги фаришта», «Қуш киприги», «Бухорнур ёки етти пир», «Бухорода гужум гуллади», “Қуш киприги” ва бошқа шеърий тўпламлари нашр этилган. Ўз услубига эга истеъдодли шоиранинг шеърлари шеър ихлосмандларининг назарига тушган.

04

КУТИШ

Кўнглимни арилар талади,
Қуриган дарахтлар қўриқчи.
Ҳут-ҳутлар инига айланди,
ўилмонлар ёд олган шеър ичи.

Муштимда бир дунё қисилди,
Бир дунё муштида қирқ қулоқ.
Мозийлар мағоқлар ичидан,
Кўтариб чиқдилар ҳўл байроқ.

Чақмоққа бир дарра урилди,
Юрагим астари ҳутпарда.
Ёришган кўчангиз пичирлар,
“Ичингда, ичингда Худони  асра”.

Оқ булут алласи нимпушти,
Чорловлар қаричи — қил кўприк.
Томчилар шивирлар:
“Дардингни
Ўлчашга тарози топмадик…”

Кўнглимни арилар талади.

* * *

Сизни кўрдим нур ўлчагичда,
Буғдой билан ўйнарди Мужрим.
Бу Худонинг мўъжизаси деб,
Бўтакўзлар кўзидан ўпдим.

Гул ёғида чўмилди дунё,
Ялпиззорда анқо туғди қиз.
Бўм-бўш қолган арилар инин
Шеъри билан тўлдирди Ҳофиз.

Чак-чак томди булут шарбати,
Дарахтларга тангри берди тил.
Мен дунёни қучиб, ўпмасдан.
Юрагимда гуллади анжир.

Гулчанг билан кетдим қоришиб,
Уйғонишга бўлдим сазовор.
Данак ичин ёғдулар артди,
Келинг, келинг, Сизга ҳам жой  бор!

* * *

Биламан, осмоннинг кўнгли бўш,
Сохтаваш гулдурак кўп эрка.
Чумоли инлари нам тортгач,
Хожалар соқоли тегади ерга.

Азият кўнглимни тортади,
Мучалим тарновдай йиғлоқи.
Сиз томон хат бўлиб учади,
Анварий чопонин ямоғи.

Жонимни ёнғоқда ўстирдим,
Лоладан дил қурдим, келасиз.
Олтинни қушларга дон қилиб,
Мен Сизни севаман, биласиз.

Уйқунгиз келмайди, вақти йўқ,
Имконнинг уруғи тузланган.
Мен нурни оғритиб ухлайман,
Дилда ғам, дилда ғам, дилда ғам…

* * *

Онам ғилмон дунёга кетди,
Гул баргидан тўкилди ёғи.
Бўш тобути мозордан қайтгач,
Кўтарилди қушлар фарёди.

Мусичалар ранги қорайди,
Қалдирғочга йўқ энди қарор.
Боғ ҳовлимиз даричалари,
Дарёларга келиб қолди тор.
Говмишимиз девона бўлди,
Сутчелакнинг белларида зарб.
Қишлоқ пушта туғин сочини,
Битта-битта тўктирди ақраб.

Момоқаймоқ қаймоғи аччиқ,
Зардеворнинг эскирди зари.
Чап кўксимда келиб ин қурди,
ўуссалардан туғилган ари.

Онам,
Ҳатто нурдан ғубор артганди,
Супургидай уйғониб саҳар.
Қабр тоши гард олмасин деб,
Энди ҳар кун оламан хабар.

* * *

Минор билан намоз ўқидим,
Қиблам бўлди бухорий дарахт.
Оқ қарқара тухумин ёриб,
Мени излаб қишлоқ кетди бахт.

Кўнглим ичин ранги кўкарди,
Чор чаманда қолмади бўш жой.
Боғи дарун хурмозорида,
Олма мисол думалади ой.

Сизни ўйлаб туним ёришди,
Нур ичига руҳимки хоким.
Тангри Сизни шод кўрган оқшом,
Дарё билан дарёда қондим.

034

Ibodat Rajabova
BILAMAN, OSMONNING KO’NGLI BO’SH
04

 Ibodat  Rajabova Peshko’ tumanidagi Qalaymirishkor qishlog’ida tug’ilgan. Samarqand davlat universitetining filologiya va Toshkent davlat universiteti (hozir O’zbekiston Milliy universiteti)ning jurnalistika fakul`tetlarini tugatgan. Ayni paytda «Buxoro oqshomi» shahar gazetasi muharriri o’rinbosari vazifasida ishlamoqda. Turli yillarda uning «Osmondagi farishta», «Qush kiprigi», «Buxornur yoki yetti pir», «Buxoroda gujum gulladi», “Qush kiprigi” va boshqa she’riy to’plamlari nashr etilgan. O’z uslubiga ega iste’dodli shoiraning she’rlari she’r ixlosmandlarining nazariga tushgan.

04

KUTISH

Ko’nglimni arilar taladi,06
Qurigan daraxtlar qo’riqchi.
Hut-hutlar iniga aylandi,
o’ilmonlar yod olgan she’r ichi.

Mushtimda bir dunyo qisildi,
Bir dunyo mushtida qirq quloq.
Moziylar mag’oqlar ichidan,
Ko’tarib chiqdilar ho’l bayroq.

Chaqmoqqa bir darra urildi,
Yuragim astari hutparda.
Yorishgan ko’changiz pichirlar,
“Ichingda, ichingda Xudoni asra”.

Oq bulut allasi nimpushti,
Chorlovlar qarichi — qil ko’prik.
Tomchilar shivirlar:
“Dardingni
O’lchashga tarozi topmadik…”

Ko’nglimni arilar taladi.

* * *

Sizni ko’rdim nur o’lchagichda,
Bug’doy bilan o’ynardi Mujrim.
Bu Xudoning mo»jizasi deb,
Bo’tako’zlar ko’zidan o’pdim.

Gul yog’ida cho’mildi dunyo,
Yalpizzorda anqo tug’di qiz.
Bo’m-bo’sh qolgan arilar inin
She’ri bilan to’ldirdi Hofiz.

Chak-chak tomdi bulut sharbati,
Daraxtlarga tangri berdi til.
Men dunyoni quchib, o’pmasdan.
Yuragimda gulladi anjir.

Gulchang bilan ketdim qorishib,
Uyg’onishga bo’ldim sazovor.
Danak ichin yog’dular artdi,
Keling, keling, Sizga ham joy bor!

* * *

Bilaman, osmonning ko’ngli bo’sh,
Soxtavash guldurak ko’p erka.
Chumoli inlari nam tortgach,
Xojalar soqoli tegadi yerga.

Aziyat ko’nglimni tortadi,
Muchalim tarnovday yig’loqi.
Siz tomon xat bo’lib uchadi,
Anvariy choponin yamog’i.

Jonimni yong’oqda o’stirdim,
Loladan dil qurdim, kelasiz.
Oltinni qushlarga don qilib,
Men Sizni sevaman, bilasiz.

Uyqungiz kelmaydi, vaqti yo’q,
Imkonning urug’i tuzlangan.
Men nurni og’ritib uxlayman,
Dilda g’am, dilda g’am, dilda g’am…

* * *

Onam g’ilmon dunyoga ketdi,
Gul bargidan to’kildi yog’i.
Bo’sh tobuti mozordan qaytgach,
Ko’tarildi qushlar faryodi.

Musichalar rangi qoraydi,
Qaldirg’ochga yo’q endi qaror.
Bog’ hovlimiz darichalari,
Daryolarga kelib qoldi tor.
Govmishimiz devona bo’ldi,
Sutchelakning bellarida zarb.
Qishloq pushta tug’in sochini,
Bitta-bitta to’ktirdi aqrab.

Momoqaymoq qaymog’i achchiq,
Zardevorning eskirdi zari.
Chap ko’ksimda kelib in qurdi,
o’ussalardan tug’ilgan ari.

Onam,
Hatto nurdan g’ubor artgandi,
Supurgiday uyg’onib sahar.
Qabr toshi gard olmasin deb,
Endi har kun olaman xabar.

* * *

Minor bilan namoz o’qidim,
Qiblam bo’ldi buxoriy daraxt.
Oq qarqara tuxumin yorib,
Meni izlab qishloq ketdi baxt.

Ko’nglim ichin rangi ko’kardi,
Chor chamanda qolmadi bo’sh joy.
Bog’i darun xurmozorida,
Olma misol dumaladi oy.

Sizni o’ylab tunim yorishdi,
Nur ichiga ruhimki xokim.
Tangri Sizni shod ko’rgan oqshom,
Daryo bilan daryoda qondim.

Manba: «Kitob dunyosi» gazetasi

034

(Tashriflar: umumiy 256, bugungi 1)

Izoh qoldiring