Maryam Sattorova kuylaydi. Mumtoz qo’shiqlar to’plami

05Ўзбекнинг буюк хонандаси, Ўзбекистон халқ артисти, менинг жонажон синглим Марям Сатторова репертуаридан жой олган мумтоз қўшиқлар тўплами. Иккинчи бор қайта янгиланиб тақдим этилмоқда.

Марям Сатторова (Сатторова Марямой Саидовна; 1964.14.5,Шаҳрисабз)—хонанда, Ўзбекистон халқ артисти (2000). Мусиқадан илк сабоқни Э. Боймуродовдан олган. Тошкент консерваториясининг анъанавий хонандалик ихтисослиги бўйича (Фаттоҳхон Мамадалиев синфида) таҳсил олган (1990). Ўзбек давлат филармонияси (1988-2000), “Ўзбекнаво” бирлашмасида (2000 й.дан) якка хонанда бўлиб ишлган. Диапазони ва нафаси кенг, кучли ва ёрқин овоз соҳибаси. Репертуаридан ўзбек мумтоз ашула йўллари (“Чоргоҳ”,“Феруз”, “Самарқанд ушшоғи”, “Сувора”, “Сарахбори Дугоҳ” каби), Шунингдек, 20-аср бастакорлари ва композиторлар (“Муножот”, И. Икромов; “Соғинурман”, “Ёр ўлмасин”, Ф. Мамадалиев; “Тенги йўқ”, О. Ҳотамов, “Aйрилиқ”, Д. Омонуллаева ва бошқа ) асарлари ўрин олган. Марям Сатторова ижро этган ашулалар 2 та граммпластинка (1983, 1984) ва 3 та компакт диск (1996, 2003)га ёзилган. Унинг ижодига бағишлаб Ўзбекистон телевидениеси томонидан 2 та мусиқали телефильм суратга олинган (1997, 2000). Жаҳон мамлакатларида гастролларда бўлган.

09Maryam Sattorova (Sattorova Maryamoy Saidovna; 1964.14.5,Shahrisabz)—xonanda, O‘zbekiston xalq artisti (2000). Musiqadan ilk saboqni E. Boymurodovdan olgan. Toshkent konservatoriyasini an’anaviy xonandalik ixtisosligi bo‘yicha (F. Mamadaliyev sinfida) tugatgan (1990). O‘zbek davlat filarmoniyasi (1988-2000), “O‘zbeknavo” birlashmasida (2000 y.dan) yakka xonanda. Diapazoni va nafasi keng, kuchli va yorqin ovoz sohibasi. Repertuaridan o‘zbek mumtoz ashula yo‘llari (“Chorgoh”,“Feruz”, “Samarqand ushshog‘i”, “Suvora”, “Saraxbori Dugoh” kabi), Shuningdek, 20-asr bastakorlari va kompozitorlar (“Munojot”, I. Ikromov; “Sog‘inurman”, “Yor o‘lmasin”, F. Mamadaliyev; “Tengi yo‘q”, O. Hotamov, “Ayriliq”, D. Omonullayeva va b ) asarlari o‘rin olgan. Maryam Sattorova ijro etgan ashulalar 2 ta grammplastinka (1983, 1984) va 3 ta kompakt disk (1996, 2003)ga yozilgan. Uning ijodiga bag‘ishlab O‘zbekiston televideniyesi tomonidan 2 ta telefilm suratga olingan (1997, 2000). Jahon mamlakatlarida gastrollarda bo‘lgan.

034

(Tashriflar: umumiy 888, bugungi 1)

Izoh qoldiring