Xurshid Davron. «Inja san’at»ga oq yo’l

021Мавлоно Румий “Ҳар туя етаклаган Увайс Қараний эмас”, деб таъкидлаганларидек, бугун ижтимоий тармоқларни тўлиқ эгаллаб олиб шеър ёзаётганларнинг ҳаммаси ҳам шоир эмас…

«ИНЖА САНЪАТ»ГА ОҚ ЙЎЛ!
Журналнинг электрон манзили

Ҳар қандай ижодни мен мактубга ўхшатаман. Шеърми, куйми, мўйқалам асарими, меъморий биноми, бари бир, уларнинг ҳар бири ижодкорнинг замондошлари ва келгуси авлодларга йўллаган мактубидир. Бирон бир бадиий асарни бир тилдан иккинчисига ўгирган, табдил этган мутаржим ҳам бамисли хат ташувчидир.

Мавлоно Румий “Ҳар туя етаклаган Увайс Қараний эмас”, деб таъкидлаганларидек, бугун ижтимоий тармоқларни тўлиқ эгаллаб олиб шеър ёзаётганларнинг ҳаммаси ҳам шоир эмас. Балки шунинг учундир янги ташкил этилган “Инжа санъат” веб-журнали ўз фаолиятини “Мақсадимиз – сараламоқдир” деган муддао асосида олиб бормоғи керак. Зеро, “Инжа санъат”, ўз номига амал қилиб, инжа ва тоза ижод намуналарини замондошларига ва келажак наслларга етказсин.

Яна бир ниятим: “Инжа санъат” инсоният тарихида тенгсиз ўрин тутган Турон-Туркистон халқлари-ю элатлари маданиятлари бирлиги ва уйғунлигини намоён эта олган нашрга айлансин.

Хуршид Даврон,
Ўзбекистон халқ шоири

05

«INJА SАN’АT»GА OQ YOʼL!
Jurnalning elektron manzili

Har qanday ijodni men maktubga oʼxshataman. Sheʼrmi, kuymi, moʼyqalam asarimi, meʼmoriy binomi, bari bir, ularning har biri ijodkorning zamondoshlari va kelgusi avlodlarga yoʼllagan maktubidir. Biron bir badiiy asarni bir tildan ikkinchisiga oʼgirgan, tabdil etgan mutarjim ham bamisli xat tashuvchidir.

Mavlono Rumiy “Har tuya yetaklagan Uvays Qaraniy emas”, deb taʼkidlaganlaridek, bugun ijtimoiy tarmoqlarni toʼliq egallab olib sheʼr yozayotganlarning hammasi ham shoir emas. Balki shuning uchundir yangi tashkil etilgan “Inja sanʼat” veb-jurnali oʼz faoliyatini “Maqsadimiz – saralamoqdir” degan muddao asosida olib bormogʼi kerak. Zero, “Inja sanʼat”, oʼz nomiga amal qilib, inja va toza ijod namunalarini zamondoshlariga va kelajak nasllarga yetkazsin.

Yana bir niyatim: “Inja sanʼat” insoniyat tarixida tengsiz oʼrin tutgan Turon-Turkiston xalqlari-yu elatlari madaniyatlari birligi va uygʼunligini namoyon eta olgan nashrga aylansin.

Xurshid Davron,
Oʼzbekiston xalq shoiri

02

(Tashriflar: umumiy 180, bugungi 1)

Izoh qoldiring