Karl Sendberg. She’rlar. Xurshid Davron tarjimalari

Ashampoo_Snap_2018.03.07_16h44m28s_005_.png Саҳифа шоир таваллудининг 145 йиллигига бағишланади

   Мен беҳад севган шоирлардан бири бўлмиш Калр Сэндберг шоир бўлгунга қадар хат ташувчи, идиш ювувчи,фермада хизматкор, шофёр, кулол,театр да саҳна ишчиси, газетачи ва ниҳоят испан-америка уруши пайтида оддий аскар бўлиб ҳаётнинг бор машаққатларини «тотиб» кўрди.

Карл Сэндберг
ШЕЪРЛАР
Хуршид Даврон таржималари
002

carlsandburg.gif Карл Сэндберг (Carl August Sandburg; 6.01.1878 – 22.07. 1967) – Американинг буюк шоирларидан.У швед муҳожири оиласида туғилган. 13 ёшида мактабни тарк этган Калр Сэндберг шоир бўлгунга қадар хат ташувчи, идиш ювувчи,фермада хизматкор, шофёр, кулол,театр да саҳна ишчиси, газетачи ва ниҳоят испан-америка уруши пайтида оддий аскар бўлиб ҳаётнинг бор машаққатларини «тотиб» кўрди.Шоирнинг шеърлари Уолт Уитмен,Верхарн ва француз символистлари таъсирида шаклланган. Унинг «Чикаго» (1916), «Маккажўхори йиғувчилар» (1918), “Тутун ва пўлат» (1920), «Ғарб қуёши куйдирган харсанглар» (1922), «Ассалом,Америка» (1928) ва бошқа шеърий китоблари жаҳон шеърияти хазинасидан миносиб жой олган.
Шунингдек, Карл Сендберг 6 жилдлик Линколн биографиясининг муаллифи ҳамдир. Унинг шеърлари биринчи марта ўзбек тилида «Қирқ ошиқ дафтари» тўпламида босилган.

07 

ҚЎШИҚ

Зангор юлдуз бордир, Жанетта,10527cff6d33c37fbecc497ee0f63bc7.jpg
Агар учсак нур тезлигида
Ўн беш йилда унга етамиз.

Оқ юлдуз ҳам бордир, Жанетта,
Қирқ йил учмоқ керак унгача
Агар учсак нур тезлигида.

Айт, Жанетта,қайси юлдузга
Биз сен билан аввал учамиз –
Зангоргами ё оқ юлдузга?

АЙРИЛИҚ

Нега эркак: ”Мен сенсиз
Яшолмайман!” – деб айтди.
Нега аёл: ”Мен сенсиз
Яшолмайман!” – деб айтди –
Эркак кетди ғарб томон,
Шарқ томон кетди аёл.

Иккови яшар ҳамон…

ҒИШТ ТЕРУВЧИ МУҲАББАТИ

Ўлгим келар, чунки мен
оддий ғишт терувчиман,
сен бўлсанг севасан аптекачини.

Ишимдан кўнглим қолди,олдингидай завқим йўқ,
тушлик чоғида эса қўшиқ айта бошласам
қўшиқларим кундан-кун ғамгинроқ,ҳасратлироқ.

Кўзимни қуёш нури қамаштирган чоғлари
оёғимнинг остида силкинаркан ҳавоза,
сен ҳақда ўйлайман, ёр…

Sahifa shoir tavalludining 145  yilligiga bag‘ishlanadi

Men behad sevgan shoirlardan biri bo‘lmish Kalr Sendberg shoir bo‘lgunga qadar xat tashuvchi, idish yuvuvchi,fermada xizmatkor, shofyor, kulol,teatr da sahna ishchisi, gazetachi va nihoyat ispan-amerika urushi paytida oddiy askar bo‘lib hayotning bor mashaqqatlarini “totib” ko‘rdi.

Karl Sendberg
SHE’RLAR
Xurshid Davron tarjimalari
002

Sandburg_Carl_August_flickr_1389591570_926cbee517.jpgKarl Sendberg (Carl August Sandburg; 6.01.1878 – 22.07. 1967) – Amerikaning buyuk shoirlaridan.U shved muhojiri oilasida tug’ilgan. 13 yoshida maktabni tark etgan Kalr Sendberg shoir bo’lgunga qadar xat tashuvchi, idish yuvuvchi,fermada xizmatkor, shofyor, kulol,teatr da sahna ishchisi, gazetachi va nihoyat ispan-amerika urushi paytida oddiy askar bo’lib hayotning bor mashaqqatlarini «totib» ko’rdi.Shoirning she’rlari Uolt Uitmen, Verxarn va frantsuz simvolistlari ta’sirida shakllangan. Uning «Chikago» (1916), «Makkajo’xori yig’uvchilar» (1918), “Tutun va po’lat» (1920), «G’arb quyoshi kuydirgan xarsanglar» (1922), «Assalom,Amerika» (1928) va boshqa she’riy kitoblari jahon she’riyati xazinasidan minosib joy olgan.
Shuningdek, Karl Sendberg 6 jildlik Linkoln biografiyasining muallifi hamdir. Uning she’rlari birinchi marta o’zbek tilida «Qirq oshiq daftari» to’plamida bosilgan.

002

QO’SHIQ

Zangor yulduz bordir, Janetta,
Agar uchsak nur tezligida
O’n besh yilda unga yetamiz.

Oq yulduz ham bordir, Janetta,
Qirq yil uchmoq kerak ungacha
Agar uchsak nur tezligida.

Ayt, Janetta, qaysi yulduzga
Biz sen bilan avval uchamiz –
Zangorgami yo oq yulduzga?

AYRILIQ

Nega erkak: ”Men sensiz
Yasholmayman!” – deb aytdi.
Nega ayol: ”Men sensiz
Yasholmayman!” – deb aytdi –
Erkak ketdi g’arb tomon,
Sharq tomon ketdi ayol.

Ikkovi yashar hamon…

G’ISHT TERUVCHI MUHABBATI

O’lgim kelar,chunki men
oddiy g’isht teruvchiman,
sen bo’lsang sevasan aptekachini.

Ishimdan ko’nglim qoldi,oldingiday zavqim yo’q,
tushlik chog’ida esa qo’shiq ayta boshlasam
qo’shiqlarim kundan-kun g’amginroq,hasratliroq.

Ko’zimni quyosh nuri qamashtirgan chog’lari
oyog’imning ostida silkinarkan havoza,
sen haqda o’ylayman, yor…

087

(Tashriflar: umumiy 283, bugungi 1)

Izoh qoldiring