Hamidulla Boltaboev «Hammasi hayot haqida» ko’rsatuvida

047
«Ҳаммаси ҳаёт ҳақида»  кўрсатувининг бу галги меҳмони Ўзбекистон Миллий университети профессори ва Ўзбек мумтоз адабиёти кафедраси мудири, “Абдурауф Фитрат – адабиётшунос”, “Фитратнинг илмий мероси”, “Мумтоз сўз қадри”, “Ислом тасаввуфи манбалари”, “Шарқ мумтоз поэтикаси”, “Фитрат ва жадидчилик” китоблари муаллифи, таниқли адабиётшунос олим Ҳамидулла Болтабоев.

08

08

05Ҳамидулла Болтабоев 1954 йили Андижон шаҳрида туғилган. Тошкент Давлат университети (ҳозирги ЎзМУ)нинг филология факультетида таҳсил олди (1972-1977). Тошкент халқ хўжвлиги институти 1977-83), Андижон тиооар педагогика институти (1983-1998)да доцент, кафедра мудири вазифаларида ишлаган. Ҳозир ЎзМУ профессори ва Ўзбек мумтоз адабиёти кафедраси мудири (1998 йилдан).
“Истеъдод ва услуб” (1982), “Ўз сўзини излаб…” (1986), “Наср ва услуб” (1992; турк тилида 2006)), “Қатағон қилинган илм” (1996), “Абдурауф Фитрат – адабиётшунос” (1996), “Фитратнинг илмий мероси” (1996), “Мумтоз сўз қадри” (2004), “Ислом тасаввуфи манбалари” (2005), “Шарқ мумтоз поэтикаси” (2006, 2008), “Фитрат ва жадидчилик” (2007) китоблари муаллифи. Фитрат, Р.Барт, Н.Чернишевский асарларини форс ва рус тилларидан таржима қилган.

Hamidulla Boltaboev 1954 yili Andijon shahrida tug’ilgan. Toshkent Davlat universiteti (hozirgi O’zMU)ning filologiya fakul`tetida tahsil oldi (1972-1977). Toshkent xalq xo’jvligi instituti 1977-83), Andijon tiooar pedagogika instituti (1983-1998)da dotsent, kafedra mudiri vazifalarida ishlagan. Hozir O’zMU professori va O’zbek mumtoz adabiyoti kafedrasi mudiri (1998 yildan).
«Iste’dod va uslub” (1982), “O’z so’zini izlab…” (1986), “Nasr va uslub” (1992; turk tilida 2006)), “Qatag’on qilingan ilm” (1996), “Abdurauf Fitrat – adabiyotshunos” (1996), “Fitratning ilmiy merosi” (1996), “Mumtoz so’z qadri” (2004), “Islom tasavvufi manbalari” (2005), “Sharq mumtoz poetikasi” (2006, 2008), “Fitrat va jadidchilik” (2007) kitoblari muallifi. Fitrat, R.Bart, N.Chernishevskiy asarlarini fors va rus tillaridan tarjima qilgan.

07

(Tashriflar: umumiy 869, bugungi 1)

Izoh qoldiring