«Shashmaqom». Badiiy-musiqiy film & Sultonali Mannopov. O’zbek xalq musiqa madaniyati​

Ashampoo_Snap_2016.06.14_18h53m45s_004_.png«SHASHMAQOM» — «ШАШМАҚОМ»
 Badiiy-musiqiy film. «O’zbektelefilm» mahsuloti. Rejisyor Toshxo‘ja Akromov.
 Бадиий-мусиқий филм.» Ўзбектелефилм» маҳсулоти.  Режисёр Тошхўжа Акромов.

   Шашмақом ўзбек мусиқий маданиятида беқиёс ўринга эга ва халқимиз мусиқий меросининг асосини ташкил этади. Унинг таркибида 250га яқин мушкулот (чолғу) ва наср (ашула) йўллари бўлиб, буларнинг барчаси аниқ лад ва услублар асосида бир-бирига боғлангандир. Шашмақом таркибида ўзига хос шаклдаги йирик туркумлар бўлиб,улар Бузрук, Рост, Наво, Дугох, Сегох, Ироқ деб номланади. Буларнинг ҳар бири 20тадан 45 тагача катта ва кичик ҳажмдаги мақом йўлларидан иборатдир. Шашмақомдаги ҳар бир туркум якка куй ва ашулалар тарзида созанда, хонанда ва дасталар томонидан ижро этилган ва ҳозир ҳам ижро этилади. Мақомларнинг ҳар бири икки бўлимдан иборат бўлиб, улар чолғу ва ашула бўлимларга ажралади.

 
 

«SHASHMAQOM»
Badiiy-musiqiy film. «O’zbektelefilm» mahsuloti. Rejisyor Toshxo‘ja Akromov.

Shashmaqom o‘zbek musiqiy madaniyatida beqiyos o‘ringa ega va xalqimiz musiqiy merosining asosini tashkil etadi. Uning tarkibida 250ga yaqin mushkulot (cholg‘u) va nasr (ashula) yo‘llari bo‘lib, bularning barchasi aniq lad va uslublar asosida bir-biriga bog‘langandir. Shashmaqom tarkibida o‘ziga xos shakldagi yirik turkumlar bo‘lib,ular Buzruk, Rost, Navo, Dugox, Segox, Iroq deb nomlanadi. Bularning har biri 20tadan 45 tagacha katta va kichik hajmdagi maqom yo‘llaridan iboratdir. Shashmaqomdagi har bir turkum yakka kuy va ashulalar tarzida sozanda, xonanda va dastalar tomonidan ijro etilgan va hozir ham ijro etiladi. Maqomlarning har biri ikki bo‘limdan iborat bo‘lib, ular cholg‘u va ashula bo‘limlarga ajraladi.

Sultonali Mannopov. O’zbek xalq musiqa madaniyati

045

(Tashriflar: umumiy 3 114, bugungi 1)

Izoh qoldiring