Nozim Hikmat. Piroyaga atalgan she’rlar

091    Таниқли турк шоири Нозим Ҳикмат ва унинг илҳом париси, садоқат тимсолига айланган рафиқаси Пироя хонимнинг буюк муҳаббати ҳақидаги «Инқилобий ишқ» номли асар 13-июн куни Голливуд Фринге фастивалида театр саҳнасида намойиш қилинди. Ёзувчи Фуля Динер қаламига мансуб мазкур асар International Kollektive Theatre жамоаси томонидан саҳналаштирилди. Нозим Ҳикмат ролини Брйсон Жонес Аллман (АҚШ), Пироя ролини актриса Элиф Саваш (Туркия) ижро этган.

07
НОЗИМ ҲИКМАТ
ПИРОЯГА АТАЛГАН ШЕЪРЛАР…
Турк тилидан Маъруфжон Йўлдошев таржимаси
045

Нозим Ҳикматнинг Пироя хонимга ёзган мактубларидаги шеърий парчалардан:

22.09.1945.
051
Китоб ўқийман:
ичида борсан,
қўшиқ тинглайман:
ичида борсан,
ўтириб нон ушатсам,
рўпарамдасан,
ишлаб ўтирганда,
ёнгинамдасан.

Сен ҳар жойда «ҳозиру нозир»имсан,
гаплашолмаймиз
дардлашолмаймиз…
Сен менинг саккиз йиллик бевамсан…

25.09.1945.

Энг гўзал денгиз:
кўриб улгурмаганинг.
Энг гўзал фарзанд:
ўсиб улгурмагани.
Энг гўзал кунларимиз:
яшаб улгурмаганимиз.

Ва сенга айтолмаган энг гўзал сўзим:
айтиб улгурмаганим.

6.10.1945.

Булутлар карвони сузилар:
хабарларни ортиб устига.
Ғижимлайман ҳали келмаган
мактубларни қўлимда.

Юрак киприклар учида
йўл қараб ҳолсиз…
Ҳайқирмоқ истайди:
«Пироя, Пироя!..» дея.

27.10.1945.

Бир олманинг ярми биз
ярми бу кўҳна дунё.
Бир олманинг ярми биз
ярми эрур халойиқ.
Бир олманинг ярми сен
ярми мен
икковимиз…

8.11.1945.

Олисдаги шаҳрим томлари устидан
ва Мармара денгизи остидан ўтиб
Кузги боғлар, тупроқлар аро
улуғвор ва намли
туйилди сасинг.
Уч дақиқагина давом этди бу.
Кейин, телефон зулматга чўмди.

02

Taniqli turk shoiri Nozim Hikmat va uning ilhom parisi, sadoqat timsoliga aylangan rafiqasi Piroya xonimning buyuk muhabbati haqidagi «Inqilobiy ishq» nomli asar 13-iyun kuni Gollivud Fringe fastivalida teatr sahnasida namoyish qilinadi. Yozuvchi Fulya Diner qalamiga mansub mazkur asar International Kollektive Theatre jamoasi tomonidan sahnalashtirildi. Nozim Hikmat rolini Bryson Jones Allman (AQSH), Piroya rolini aktrisa Elif Savash (Turkiya) ijro etgan.

07
NOZIM HIKMAT
PIROYAGA ATALGAN SHE’RLAR…
Turk tilidan Ma’rufjon Yo’ldoshev tarjimasi
045

 

Nozim Hikmatning Piroya xonimga yozgan maktublaridagi she’riy parchalardan:

22.09.1945.
042
Kitob o‘qiyman:
ichida borsan,
qo‘shiq tinglayman:
ichida borsan,
o‘tirib non ushatsam,
ro‘paramdasan,
ishlab o‘tirganda,
yonginamdasan.

Sen har joyda «hoziru nozir»imsan,
gaplasholmaymiz
dardlasholmaymiz…
Sen mening sakkiz yillik bevamsan…

25.09.1945.

Eng go‘zal dengiz:
ko‘rib ulgurmaganing.
Eng go‘zal farzand:
o‘sib ulgurmagani.
Eng go‘zal kunlarimiz:
yashab ulgurmaganimiz.

Va senga aytolmagan eng go‘zal so‘zim:
aytib ulgurmaganim.

6.10.1945.

Bulutlar karvoni suzilar:
xabarlarni ortib ustiga.
G‘ijimlayman hali kelmagan
maktublarni qo‘limda.

Yurak kipriklar uchida
yo‘l qarab holsiz…
Hayqirmoq istaydi:
«Piroya, Piroya!..» deya.

27.10.1945.

Bir olmaning yarmi biz
yarmi bu ko‘hna dunyo.
Bir olmaning yarmi biz
yarmi erur xaloyiq.
Bir olmaning yarmi sen
yarmi men
ikkovimiz…

8.11.1945.

Olisdagi shahrim tomlari ustidan
va Marmara dengizi ostidan o‘tib
Kuzgi bog‘lar, tuproqlar aro
ulug‘vor va namli
tuyildi sasing.
Uch daqiqagina davom etdi bu.
Keyin, telefon zulmatga cho‘mdi.

045

(Tashriflar: umumiy 221, bugungi 1)

Izoh qoldiring