Taniqli shoir Usmon Qo’chqor vafot etdi

Ashampoo_Snap_2017.09.21_10h19m50s_001_.png    Бугун тунда таниқли шоир ва таржимон Усмон Қўчқор вафот этди. Инна лиллаҳи ва илаҳи рожиун. Оллоҳ раҳматига олсин! Жаноза намози  пешинда Минорда ўқилади. 

Усмон Қўчқор яхши инсон, истеъдодли шоир, маҳоратли таржимон эди. Ҳеч нима даъво қилмасдан, индамасдан ижод қилди. Гарчи юрагида дарди кўп бўлса-да, уни ҳаммага очавермади, фақат ва фақат шеърига ишонди. Инна лиллаҳи ва илаҳи рожиун. Оллоҳ раҳматига олсин! Дўстимизнинг оила азоларига ҳамдардлик билдирамиз.

Хуршид Даврон

07

Усмон-Кучкор0001.jpgУсмон Қўчқор 1953 йил 15 июлида Бухоро вилоятининг Шофиркон туманида туғилган. ТошДУнинг филология факультетини тамомлаган (1975). «Ҳаяжонга кўмилган дунё» (1982), «Акссиз садолар» (1986), «Уйқудаги минора» (1987), «Оғир карвон» (1991), «Чамангул» (1996), «Ширқ» каби шеърий китоблари нашр этилган. «Қувғун» достони ва «Имом Бухорий» шеърий драмасининг муаллифи. Ҳусайн Жовиднинг «Амир Темур» ва «Шайх Санъон» драмаларини, Юсуф Самадўғлининг «Қатл куни», Анорнинг «Беш қаватли уйнинг олтинчи қавати» романларини ўзбек тилига таржима қилган.

ДЎСТ ЁДИ

Бугун яна бир дўстимиз, хассос шоир, мутаржим, ношир, камтарин инсон Усмон Қўчқорни сўнгги йўлга кузатдик. Оғир жудолик бўлди ҳаммамиз учун, айни ижодий балоғат ёшида у ёруғ оламни тарк этди. Ҳали режалари кўп эди, охирига етмаган шеърий туркумлари, достонлари, таржималари иш столида қолди. У ҳали яшаса, беармон ижод қилса, фарзандлари, набиралари орзу ҳавасини кўриб, уларнинг тотли ташвишлари ила елиб-югурса бўларди. Аммо ўлим ҳақ, у ҳамиша ҳам сенинг орзу-истакларинг билан ҳисоблашавермас экан.

Усмон Қўчқор ўз ҳаёт йўлини мардона босиб ўтди.

Шоир бугун орамизда йўқ. Бироқ, у бетакрор асарлари билан мухлислари, ёру дўстлари, фарзандлари қалбида яшашда давом этади.

Азиз дўстимизнинг охирати обод бўлсин.

Орзиқул ЭРГАШ,
Рустам Мусурмон


    Bugun tinda taniqli shoir va tarjimon Usmon Qo‘chqor vafot etdi. Inna lillahi va ilahi rojiun. Olloh rahmatiga olsin! Janoza namozi peshinda Minorda o‘qiladi.

Usmon Qo‘chqor yaxshi inson, iste’dodli shoir, mahoratli tarjimon edi. Hech nima da’vo qilmasdan, indamasdan ijod qildi. Garchi yuragida dardi ko‘p bo‘lsa-da, uni hammaga ochavermadi, faqat va faqat she’riga ishondi. Inna lillahi va ilahi rojiun. Olloh rahmatiga olsin! Do‘stimizning oila azolariga hamdardlik bildiramiz.

Xurshid Davron

07

05Usmon Qo‘chqor 1953 yil 15 iyulida Buxoro viloyatining Shofirkon tumanida tug‘ilgan. ToshDUning filologiya fakultetini tamomlagan (1975). «Hayajonga ko‘milgan dunyo» (1982), «Akssiz sadolar» (1986), «Uyqudagi minora» (1987), «Og‘ir karvon» (1991), «Chamangul» (1996), «Shirq» kabi she’riy kitoblari nashr etilgan. «Quvg‘un» dostoni va «Imom Buxoriy» she’riy dramasining muallifi. Husayn Jovidning «Amir Temur» va «Shayx San’on» dramalarini, Yusuf Samado‘g‘lining «Qatl kuni», Anorning «Besh qavatli uyning oltinchi qavati» romanlarini o‘zbek tiliga tarjima qilgan.

DO‘ST YODI

Bugun yana bir do‘stimiz, xassos shoir, mutarjim, noshir, kamtarin inson Usmon Qo‘chqorni so‘nggi yo‘lga kuzatdik. Og‘ir judolik bo‘ldi hammamiz uchun, ayni ijodiy balog‘at yoshida u yorug‘ olamni tark etdi. Hali rejalari ko‘p edi, oxiriga yetmagan she’riy turkumlari, dostonlari, tarjimalari ish stolida qoldi. U hali yashasa, bearmon ijod qilsa, farzandlari, nabiralari orzu havasini ko‘rib, ularning totli tashvishlari ila yelib-yugursa bo‘lardi. Ammo o‘lim haq, u hamisha ham sening orzu-istaklaring bilan hisoblashavermas ekan.

Usmon Qo‘chqor o‘z hayot yo‘lini mardona bosib o‘tdi.

Shoir bugun oramizda yo‘q. Biroq, u betakror asarlari bilan muxlislari, yoru do‘stlari, farzandlari qalbida yashashda davom etadi.

Aziz do‘stimizning oxirati obod bo‘lsin.

Orziqul ERGASH,
Rustam Musurmon

044

(Tashriflar: umumiy 351, bugungi 1)

Izoh qoldiring