Loyiq Sherali. Ruboiylar

002    Таниқли рус ижодкори: «Менинг назаримда,Парвардигор ер юзида биргина шоирни яратди,бироқ унга турлича ном ва тақдирни насиб айлади. Русияда уни Александр Пушкин, Англияда — Жорж Ҳордон Байрон, Италияда — Данте Алигьери, Тожикистонда — Лойиқ Шерали деб атадилар», — деб ёзган эди.

ЛОЙИҚ
РУБОИЙЛАР
Шафоат Раҳматулло Термизий таржимаси
022

09

* * *

Хайём, айтган сўзинг бари бетакрор,
Ақл-ла лиммо-лим зако жоминг бор.
Жомингдан ичмаган ким бор бари маст,
Ким ичди ҳаммаси оқилу ҳушёр.

* * *

Ошиқлик жомини тутмоқлик хушдир,
Хушликда ўтса йил нур устига нур.
Оқиллар базмида то абад Хайём,
Жоминг доим тўла, ўрнинг бўм-бўшдир.

* * *

Эй замин, кўз ёш-ла сени нам қилдик,
Сен тортар мотамлар сонин кам қилдик.
Доғингни бағримиз қони-ла ювиб,
Тошларингдан ҳайкал- тош одам қилдик.

* * *

Оқилларни туғар даҳр онаси кам,
Ҳар лаҳза ҳисобсиз нокасга ҳамдам.
Фирдавсий монандлар кам келар бунга,
Минглаб Маҳмудларга доя бу олам.

* * *

Ўтганлар устидан кулмоғинг не ҳад,
Қани Рудакий-ю, Ҳофиз буюк қад?
Озод сўз минбари бўлсанг сен, эй вақт.
Бошқа Хайём, бошқа Ҳофизни ярат!

* * *

Худди оналардек йиғлар бу замин,
Бағрида ётганлар тутиб мотамин.
Йўлларидан ўтар яхши, ёмонлар,
Йиғлар сезиб нокас юки қадамин.

* * *

Назар қилган ҳар кўз мен тийрак демас,
Ҳар сафнинг илғори йўлбошчи эмас.
Ҳар оқсоқ Темурдек жаҳонгир бўлмас.
Ҳар кўр Рудакийдек кўролмайди, бас.

022

LOYIQ
RUBOIYLAR
Shafoat Rahmatullo Termiziy tarjimalari
022

* * *

Xayyom, aytgan so’zing bari betakror,07
Aql-la limmo-lim zako joming bor.
Jomingdan ichmagan kim bor bari mast,
Kim ichdi hammasi oqilu hushyor.

* * *

Oshiqlik jomini tutmoqlik xushdir,
Xushlikda o’tsa yil nur ustiga nur.
Oqillar bazmida to abad Xayyom,
Joming doim to’la, o’rning bo’m-bo’shdir.

* * *

Ey zamin, ko’z yosh-la seni nam qildik,
Sen tortar motamlar sonin kam qildik.
Dog’ingni bag’rimiz qoni-la yuvib,
Toshlaringdan haykal- tosh odam qildik.

* * *

Oqillarni tug’ar dahr onasi kam,
Har lahza hisobsiz nokasga hamdam.
Firdavsiy monandlar kam kelar bunga,
Minglab Mahmudlarga doya bu olam.

* * *

O’tganlar ustidan kulmog’ing ne had,
Qani Rudakiy-yu, Hofiz buyuk qad?
Ozod so’z minbari bo’lsang sen, ey vaqt.
Boshqa Xayyom, boshqa Hofizni yarat!

* * *

Xuddi onalardek yig’lar bu zamin,
Bag’rida yotganlar tutib motamin.
Yo’llaridan o’tar yaxshi, yomonlar,
Yig’lar sezib nokas yuki qadamin.

* * *

Nazar qilgan har ko’z men tiyrak demas,
Har safning ilg’ori yo’lboshchi emas.
Har oqsoq Temurdek jahongir bo’lmas.
Har ko’r Rudakiydek ko’rolmaydi, bas.

08

(Tashriflar: umumiy 194, bugungi 1)

Izoh qoldiring