Azim Suyun ‘She’r sehri’ teleloyihasida.

1-6

«Шеър сеҳри» туркуми: Азим Суюн / ‘She’r sehri’ turkumi: Azim Suyun.
«Маданият ва маърифат» канали маҳсулоти / «Madaniyat va ma’rifat» kanali mahsuloti
Тошкент — 2013 йил / Toshkent — 2013 yil

011

Азим Суюн 1948 йил 22 февралда Самарқанд вилоятидаги Накурт қишлоғида туғилган. Болалиги Нурота тизма тоғларининг қўйнида ўтди. Отаси чўпон бўлган. Унинг биринчи шеъри 15 ёшида чоп этилган. Азим Суюн ТошДУнинг журналистика факултетини тугатгач, Ғафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриётида меҳнат фаолиятини бошлаб, Ўзбекистон Матбуот Давлат Қўмитасида, Республика Ёзувчилар уюшмасида, «Халқ сўзи», «Ўзбекистон овози» ва «Голос Узбекистана» газеталарида фаолият юритди.

Азим Суюннинг биринчи шеърий тўплами «Менинг осмоним» (1978) номи билан нашр этилган. У 1992 йилда Туркияда ўтган «Туркий улуслар адабиётида туркий тил» анжуманида Туркия Ёзувчилар бирлигининг мукофоти билан тақдирланган, бутунжаҳон шоирлар Конгресси аъзоси, Ўзбекистонда хизмат кўрсатган Маданият ходимидир.

Китоблари ва шеърлари: «Зарб» (1979), «Замин тақдири» (1981), «Хаёлот» (1984), «Зиё йўли» (1986), «Жавзо» (1987), «Олис тонглар» (1989), «Куйганим-суйганим» (1992), «Каро кўзинг сенинг» (1994), «Сайланма» (1997) каби китоблари, «Сарбадорлар» фожиаси (1994), «Ўзлик» (1999), «Шарқ ҳикмати» (2000), «Ўзбекюрт» (2005), «Эй дўст» (2005), «Ўзбекистон», «Бир томчи сув денгизга айланган кеча ёки иморат» каби достонлари, «Баҳодирнинг қиличи», «Оқ ва қора», «Тутқун», «Баҳодирсиз келар арғумоқ», «Дашт тўрғайи», «Дарада» каби шеърлари ва бошқ.

077

022

Azim Suyun 1948 yil 22 fevralda Samarqand viloyatidagi Nakurt qishlog‘ida tug‘ilgan. Bolaligi Nurota tizma tog‘larining qo‘ynida o‘tdi. Otasi cho‘pon bo‘lgan. Uning birinchi she’ri 15 yoshida chop etilgan. Azim Suyun ToshDUning jurnalistika fakultetini tugatgach, G’afur G’ulom nomidagi Adabiyot va san’at nashriyotida mehnat faoliyatini boshlab, O’zbekiston Matbuot Davlat Qo‘mitasida, Respublika Yozuvchilar uyushmasida, «Xalq so‘zi», «O’zbekiston ovozi» va «Golos Uzbekistana» gazetalarida faoliyat yuritdi.

Azim Suyunning birinchi she’riy to‘plami «Mening osmonim» (1978) nomi bilan nashr etilgan. U 1992 yilda Turkiyada o‘tgan «Turkiy uluslar adabiyotida turkiy til» anjumanida Turkiya Yozuvchilar birligining mukofoti bilan taqdirlangan, butunjahon shoirlar Kongressi a’zosi, O’zbekistonda xizmat ko‘rsatgan Madaniyat xodimidir.

Kitoblari va she’rlari: «Zarb» (1979), «Zamin taqdiri» (1981), «Xayolot» (1984), «Ziyo yo‘li» (1986), «Javzo» (1987), «Olis tonglar» (1989), «Kuyganim-suyganim» (1992), «Karo ko‘zing sening» (1994), «Saylanma» (1997) kabi kitoblari, «Sarbadorlar» fojiasi (1994), «O’zlik» (1999), «Sharq hikmati» (2000), «O’zbekyurt» (2005), «Ey do‘st» (2005), «O’zbekiston», «Bir tomchi suv dengizga aylangan kecha yoki imorat» kabi dostonlari, «Bahodirning qilichi», «Oq va qora», «Tutqun», «Bahodirsiz kelar arg‘umoq», «Dasht to‘rg‘ayi», «Darada» kabi she’rlari va boshq.

(Tashriflar: umumiy 561, bugungi 1)

Izoh qoldiring