Mansurxon Toirov. Qora tuya hikmati

099     Афсуски, Қуръони каримни бошдан-охир ўқиб чиқмоқ ва уқиб олмоққа барчада ҳам бирдек лаёқату имконият йўқ. Биринчидан, аксар одамлар мудом катта-кичик турмуш ташвишларига кўмилиб яшайди. Шу сабаб Аллоҳ каломи ҳақида озгина ўқи­гану эшитганлари билан қаноатланади. Иккинчидан, дин илми вакиллари орасида ҳар хил муболағаларга йўл қўювчилар учрайди. Бу ҳол ҳам одамларнинг Қуръони карим­ни тўғри англашига халал бериши та­йин.

Мансурхон ТОИРОВ
ИККИ МАҚОЛА
088

ДЎЛ ТОҒИ ВА ЕТТИ ОСМОН

Дунёни қизғанма мендан, азизим,
Мен сенинг кўчангдан ўтмасман зинҳор.
Менинг бу оламда ўз айтар сўзим
Ва ўзим сиғинар мозорларим бор.
Абдулла ОРИПОВ

04Афсуски, Қуръони каримни бошдан-охир ўқиб чиқмоқ ва уқиб олмоққа барчада ҳам бирдек лаёқату имконият йўқ. Биринчидан, аксар одамлар мудом катта-кичик турмуш ташвишларига кўмилиб яшайди. Шу сабаб Аллоҳ каломи ҳақида озгина ўқи­гану эшитганлари билан қаноатланади. Иккинчидан, дин илми вакиллари орасида ҳар хил муболағаларга йўл қўювчилар учрайди. Бу ҳол ҳам одамларнинг Қуръони карим­ни тўғри англашига халал бериши та­йин. Дарвоқе, кейинги муаммо энди пайдо бўлган эмас. Атоқли олима Фозила Сулаймонова “Шарқ ва Ғарб” монографиясида (Т., “Ўзбекистон”, 2001, 387-бет) айрим тафсир, меърожнома ва қисас ул-анбиёларда хаёлотга беҳад эрк берил­гани ҳақида ёзади (Масалан, Ҳазрат Алининг қиличи 40 қулоч деб талқин қилиниши мантиққа зид. Аслида, бу қилич Туркиядаги музейда турибди ва 70-80 сантиметрдан узун эмас).

Эйнштейн башариятга Ньютон таълимо­тининг чекланганлигини исботловчи нис­бий­лик назариясини тақдим этар экан, “Кечир мени, Ньютон!” дея хитоб қилади. Зеро, Эйнш­тейн инсониятга Ньютон ғоят азиз эканини билар, аммо ҳақиқат ундан-да азизроқлигини ҳам англар эди. Шу каби, мўмин-мусулмонлар учун Қуръони карим тафсирларию тафсирчилари ҳам жуда азиз. Бироқ Аллоҳ ва унинг муқаддас Китоби улардан-да азизроқдир. Чунки ўзга Аллоҳ йўқ ва бўлмайди ҳам. У Зот башариятга ўзга Китоб туширмайди ҳам. Аммо инсоният беҳисоб муфассирга эга бўлиши ва улар беҳисоб тафсир яратиши мумкин. Биз эса шулар орасидан энг аълоларини са­ралаб истифода этмоғимиз лозим.

Ҳозирги вақтда Қуръони каримнинг баъзи сура ва оятлари, замонавий илм-фанга таянил­май, юзакироқ тафсир этилаётганидан фой­даланиб, бу Китоб Аллоҳнинг ваҳийси эмас, балки Муҳаммаднинг сўзларидир, деган қарашни ёйишга интилишлар ва сура-оятлар мазмунига ғайир кўз билан қарашга уриниш­лар кучаймоқда. Қу­йида биз интер­нет­даги “Коранический взгляд на Вселенную” (http://ru.wikiislam.net/wiki/) ва “Научные ошибки в Коране” (http://islamuncovered.info/scientific_errors_in_quran/) саҳи­фа­ларини бугунги фан хулосалари асосида баҳолашга уриниб кўрамиз.

Қуръоннинг ға­йир муносабат­га дучор бўл­­ган оят­ларидан бири мана бундай: “Аллоҳ булутларни ҳайдаши­ни, сўнгра бирга тўп­­лашини, сўнгра уйиб қў­йишини кўрмаяпсанми?! Бас, унинг орасидан ёмғир чи­­қараётганини кўрурсан. У Зот ос­мондан, ундаги тоғлардан дўл тушириб, у билан Ўзи хоҳлаган кишиларга мусибат етказур ва уни Ўзи хоҳлаган кишилардан буриб юборур. Унинг чақмоғининг ярқираши кўзларни кетказгудек бўлур” (Қуръони карим ва унинг маънолари таржимаси, мутаржим – Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф. 24-сура, 43-оят). Ушбу оятни И. Крачков­ский русчага бундай ўгирган: “Разве ты не видишь, что Аллах гонит облака, потом соединяет их, потом превращает в тучу, и ты видишь, как из расщелин ее выходит ливень. И низводит Он с неба горы, в которых град, и поражает им, кого желает, и отклоняет, от кого пожелает. Блеск молнии Его готов унес­ти зрение”. Бу оятга ўз номини сир тутган “интернет-муфассир” (балки “интернет-муфассир­лар”дир) бундай муносабат билдирибди (иқтибосларни аслият тилида бераётирмиз – М.Т.): “Град образуются в переохлаждённом дождевом облаке, за счёт замерзания отдельных капель. Такие зародыши могут вырасти до значительных размеров благодаря замерзанию сталкивающихся с ними переохлаждённых капель. Однако, автор Корана ошибочно приписывает формирование града мнимой горе на небе”.

Агар муал­лиф Қуръон оят­ига холис қараганида эди, ўзи танқид қилган калимани ўқи­гач, имон келтирган бўлармиди! Сабаби – чиндан ҳам дўл ёғишидан олдин ва у ёға­ётган пайтда осмонда зичлиги турлича бўлган муз тоғи вужудга келади!

Келинг, бу ҳодисани бир бошидан кузатайлик. Одатда, дўл момақалдироқ­ни ҳам юзага келтирувчи тўп-тўп, қатлам-қатлам ёмғир булутларидан ҳосил бўлади. Бу булутлар тик, яъни вертикал ҳолатда жойлашган бўлиб, “чўққи”си 10 километрдан ортиши мумкин. Ушбу “тоғ” ичида кучли шамол таъсирида юқорига қараб ўрлаётган оқим тезлиги секундига 100 метр­гача бўлиши аниқланган. Мазкур оқим булутлардаги сув томчиларини ҳарорати жуда паст, яъни минус 20–50 градусли юқори атмосфера қатламларига кўтариб чиқади. Натижада, сув томчилари музга айланади, улар ҳам, ўз галида, бир-бири билан қўшилиб, дўл “гувалача”лари шаклига киради. Ҳосил бўлиш шароитига қараб, дўл турлича кўриниш олиши мумкин, лекин аксар соққасимон бўлади. Ушбу дўл “гувалача”лари гоҳ тепа, гоҳ пастга қараб бетиним ҳаракатланади. Миллиардлаб бундай дўл “гувалача”лари осмонда мудом чайқалиб турган улкан муз тоғи қиёфасини олади.

Дўлнинг вазни уни учирадиган шамол кучига боғлиқдир. Чунки дўл “гувалача”си, уни шамол учириб юргани сари катталашиб бораверади. Тасаввур қилинг, диаметри 10 сантиметрли дўл “гувалача”си ҳавода муаллақ тура олиши учун шамолнинг тезлиги соатига 200 километр бўлиши зарур. Дўл ўз оғирлиги таъсирида пастга қараб шўнғиса, кучли шамол уни яна юқорига ирғитади ва шу тариқа дўлни ҳавода учириб юради. Бу ҳолни такрор ва такрор “бошдан кечирган” дўл “гувалача”лари улканлашиб, оғирлиги бир неча килограммгача етиши мумкин. Шамол дўл “гувалача”ларини тутиб тура олмасагина улар ерга ёғади. Демак, ўша пайтда дўл ёғаётган ҳудуд узра муз тоғи сузиб юрган бўлади. Дўл булутлар ичида юзага келгани сабаб улар қанча қалинлашса, дўл ёғиши эҳтимоли ҳам шунча ортади. Қалинлиги 12 километр бўлган булутдан дўл ёғиш эҳтимоли 50 фоизга тенг. Булут 14 километр­ли қалинликда бўлса, дўл ёғиш эҳтимоли 75 фоизга етади. Булут қалинлиги 18 километрга етганда эса, дўл ёғиши муқаррар бўлади. Менимча, Қуръони каримнинг осмондаги улкан муз тоғидан дўл ёғиши ҳақидаги ояти нечоғли тўғрилигини асослаш учун биз келтирган далил кифоя қилса керак.

Энди “интернет-муфассир”нинг бошқа даъволарига эътибор қаратамиз ва уларга ҳам бугунги фан хулосаларига таяниб жавоб берамиз. У Қуръони каримнинг олам ҳақидаги қарашларини бундай танқид қи­лади: “Вселенная авторов Корана весьма проста, мала, содержит только плос­кую Землю и окружающие ее небеса”. Шундан сўнг Қуръони каримнинг русча таржимасидан қуйидаги оятларни келтиради: “Он – тот, который сотворил вам все, что на земле, потом обратился к небу и строил его из семи небес. Он о всякой вещи знающ!” (Коран, 2:29); “Разве вы не видите, как сотворил Аллах семь небес рядами?” (Коран, 71:15); “Он – Тот, Кто сотворил рядами семь небес в гармонии друг с другом” (Коран, 67:3). “Интернет-муфассир” ўз фик­рини бундай давом эттиради: “Земля, окружена слоем воздуха толщиной около 10000 км. Этот слой называется атмосферой. Атмосфера удерживается вокруг Земли благодаря земному притяжению. Чем выше высота, тем меньше воздуха содержится в атмосфере, а сама она сливается с космическим пространством, где воздуха нет. Слои атмосферы условно можно поделить на семь небес. По нисходящей: Седьмое небо это Магнитосфера, Шестое небо это Ионосфера, Пятое небо это Экзосфера, Четвертое небо – Термосфера, Третье небо это Мезо­сфера, Второе небо – Стратосфера, Первое небо – Тропосфера”.

Келинг, энди “интернет-муфассир”нинг Аллоҳ каломидаги етти осмонга доир таълимотга муносабатини кўриб чиқайлик. Хўш, бу етти осмон қандай? Биринчи осмон. Барчамизга маълумки, самолётми, дирижабл­ми, варрак ёки қушми уча бошласа, биз уларни осмонга кўтарилди деймиз. Осмонда еттита сфера – Магнитосфера, Ионосфера, Экзосфера, Термосфера, Мезосфера, Стратосфера, Тропосфера мавжудлиги бор гап бўлақолсин. Лекин бу етти сферани кимдир бештага келтириши, кимдир ўнтага етказиши мумкин. Тайинсизроқ ҳолат, шундай эмасми? Биз яхшиси бу сфераларни биринчи осмоннинг атмосфера қатламига мансуб деб қабул қилайлик. Шу тариқа, биринчи осмон дея самолёт, дирижабл, варрак ёки қушлар учаётган фазо ҳудудини оламиз ва бунга ҳеч ким эътироз билдирмаса керак.

“Интернет-муфассир” яна бундай деб ёзади: “За дополнительными подробностями об устройстве небес можно обратиться к рассказу о ночном путешествии Мухаммеда (Сахих аль-Бухари – 1513 (3887). Текст слишком велик, чтобы цитировать его полностью, однако ниже будут приведены ключевые моменты. Например, непосредственно над куполом первого неба Мухаммед встретил Адама и обнаружил источники рек Тигр и Ев­фрат (видимо, при отсутствии познаний в области географии)”. Дажла ва Фрот дарёлари биринчи осмондан сув ичади, дейилганидан ушбу ҳадисда ҳеч бир муболаға йўқ. Чунки бу дарёлар сув ичадиган тоғ чўққилари, дарҳақиқат, мазкур осмон ҳудудида жойлашган. Демак, ушбу ҳадис бизнинг “биринчи осмон” тушунчасини тўғри белгилаганимиздан далолат. Юқорида биз Имом Бухорий ҳадисига юзаки қарасак, уни инкор этишга рағбат уйғониши мумкин эди, лекин кўрдикки, у ҳақиқатдан ҳам саҳиҳ экан.

Иккинчи осмон. Маълумки, сунъий йўлдошлар Ер орбитасига чиқиб олиши учун секундига 8,2 километр тезликда уча олиши шарт, акс ҳолда, у Ер орбитасига чиқа олмайди. Чунки иккинчи осмонга хос физик “қатлам”ни ёриб ўтиш учун шундай тезлик талаб этилади. Бу тўсиқдан ўтиб олган сунъий йўлдош эса иккинчи осмонга етади. (Ҳозирги фан Ер орбитасини “коинот” деб аташи барчага маълум.) Шу тариқа, космик кемалар Ер атрофида сунъий йўлдош бўлиб айланиб юрувчи фазо ҳудуди – космос­ни иккинчи осмон деб қабул қилиш мумкин. Бундай осмон мавжудлигини фалакшунос­лар минг йиллар аввал ҳам фараз этган, аммо у ҳақидаги аниқ тасаввур 1957 йили осмонга илк космик кема кўтарилгандан сўнг­гина юзага келди.

“Интернет-муфассир” космик кеманинг фазога кўтарилиши хусусида бундай деб ёзади: “Первый космический полет был совершен не-мусульманином пятьдесят лет назад. Космические станции человека исследуют поверхность Луны, Марса и Венеры и даже, вышли за пределы Солнечной системы. Однако автор Корана полагает, что космические полеты невозможны без согласия Аллаха. Учитывая, что десятки астронавтов являются атеистами, мы должны спросить, почему всеведущий Аллах сделал такое ошибочное пророчество? – О сонм джиннов и людей! Если можете проникнуть за пределы небес и земли, то пройдите! Не пройдете вы, иначе как с властью” (Коран, 55:33).

Қуръони каримнинг ушбу оятида инсон ва жинлар осмонга Аллоҳ хоҳиши билан чиқиши ҳақида хабар берилмоқда. Лекин “интернет-муфассир” бунинг учун фақат мусулмонларга изн берилган, дея хулоса чиқариши унинг бадниятлигидан бошқа нарса эмас. Чунки мусулмон ҳам, ғайридин ҳам, ҳатто худосиз ҳам Аллоҳ бандасидир. У Зот осмонга чиқмоққа кимга изн беришни ёлғиз Ўзи билади. Катта адрон коллайдерини ишга туширишда жонбозлик кўрсатган Россия олимлари координатори, Москва давлат университети қошидаги Ядро физикаси илмий текшириш институти директори ўринбосари В.Саврин 2008 йил 10 сентябрдаги матбуот анжуманида “Баъзан пайдо бўладиган “қора ўралар” жуда қисқа фурсат яшайди. Чунки дарров портлаб кетади. Ҳатто коллайдер деворларигача етиб боришга улгурмайди… Бу масалага турлича ёндашиш мумкин. Чунончи, худо …кўриб-билиб турибдики, инсоният (мен аввало физик­ларни назарда тутяпман) аниқ мақсад сари интиляпти ва ҳақиқатга етмоқ учун бор ақл-заковати, куч-қувватини сарф қиляпти. Худо охир-оқибат ўша ҳақиқатни билиш учун ижозат этишига имоним комил”, деган гапларни айтди. Қаранг, улкан давлатнинг йирик олими Яратгандан кашфиёт қилмоққа рухсат сўраётир…

Дарвоқе, иккинчи осмон ҳақида айтилганларга бир фикрни қўшимча қилиш мумкин. У, Қуръонда айтилганидек, биринчи осмонни ҳам ўз ичига олади.

Учинчи осмон деб Ойнинг Ер атрофида миллиард йиллардан буён ҳаракат қилаётган орбитаси ҳудудини олсак тўғри бўлар. Уни ўзига макон қилган Ой шу ҳудуд бўйлаб кўчиб юрар экан, ўз таъсир доирасини ҳам кўчиради. Учинчи осмон, яна Қуръонда айтил­ганидек, биринчи ва иккинчи осмонни ҳам ўз ичига олади.

Тўртинчи осмонга чиқиш учун космик кема секундига 11 километрдан юқори тезликка эга бўлиши керак. Шунда у Ернинг тортиш кучи таъсиридан қутулиб, Қуёшнинг сунъий йўлдошига айланади ва Қуёш ат­ро­фида, Ер ва бошқа сайёралар каби, маълум орбита бўйлаб айлана бошлайди. Дарҳақиқат, Ер ва бошқа бир неча сайёра Қуёш атрофида шундай орбита бўйлаб айланаётир ва буни тўртинчи осмон деб олишимиз мумкин. Яъни Ер тўртинчи осмонда Қуёш атрофида ҳаракатланади ва бу осмон ўз ичига биринчи, иккинчи ва учинчи осмонни ҳам олади. Дастлабки уч осмонга Ер ҳукмронлик қилса, тўртинчи осмонга Қуёш ҳукмрондир.

Бешинчи осмон. Қуёш фазода барча сайёраларини эргаштирган ҳолда секундига 295 километр тезлик билан Қутб юлдузи йўналишидаги марказ атрофида ҳаракатланади. Қуёш бу ҳаракатни Сомон йўли галактикасида амалга оширади ва мазкур ҳудудни бешинчи осмон деб қабул қилиш мумкин. Бу осмонга энди Сомон йўли галактикаси ҳукмрондир. У ўзига тобе осмондан Қуёшнинг чиқиб кетишига йўл қўймайди. “Солнце завершает свой путь, направление и срок которого определены ему Аллахом Всемогущим, Мудрым, ведающем обо всём”. (Коран, 36:38.) Кўриб турганимиздек, Қуёш муайян йўналишда маълум муддатгача ҳаракатда давом этади. Ҳозирги замон фани буни инкор қилмайди, билъакс, тасдиқлайди. “Клянусь солнцем и его сиянием, и месяцем, когда он за ним следует”. (Коран, 91:1-2.) Кейинги оят Қуёш Ойни ўзига эргаштириб, етаклаб юришидан дарак беради. Бу ҳам ҳозирги фан хулосаларига зид эмас. Зеро, Ой ҳам Қуёшга эргашиб, Сомон йўли галактикасида секундига 295 километр тезликда ҳаракатланаётир. Бешинчи осмон биринчи, иккинчи, учинчи ва тўртинчи осмонни ҳам ўз ичига олади.

Олтинчи осмон. Агар фазо кемаси Қуёш­нинг Сомон йўли галактикасидаги ҳаракати тезлигидан ҳам жадалроқ уча олса (бу тезлик қанча бўлишини астрономлар ҳали ҳисоблаб чиқмаган), Сомон йўли галактикасини ҳам ортда қолдириб, унинг таъсиридан четга – кейинги осмонга чиқади ва ушбу ҳудуддаги беҳисоб галактикалар каби ўзи ҳам муайян йўналиш бўйича, маълум марказ атрофида сузувчи жажжи “галактика”га айланади. Бизнинг жажжи “галактика”миз бошқа сон-саноқсиз галактикалар билан бирга ҳаракатланиб юрган фазо ҳудудини олтинчи осмон деб қабул қилиш мумкин. У биринчи, иккинчи, учинчи, тўртинчи ва бешинчи осмонни ҳам ўз ичига олади.

Еттинчи осмон деб ҳозирги фан, тўғ­рироғи, Альберт Эйнштейн фикрича, мавжуд олам чегарасининг нариги томонини олиш мумкин. Барча галактикалар, ўз юлдузлари билан бирга, олтинчи осмон маркази атрофида жуда улкан тезликда ҳаракатланганча олам сарҳадига қараб кенгайиб бормоқда (уларни еттинчи осмондаги қайсидир улкан куч ўзига тортиб тургандек). Бу галактикалар тезлиги ёруғлик тезлигига тенглашгач, улар маълум муддатдан сўнг еттинчи осмонга ўтиб кетади-да, бизга буткул кўринмай қолади. Яъни, фазо кемаси ёруғлик тезлигидан илдамроқ уча олса, бизнинг олам чегарасидан ўтиб кетиши мумкин. Баъзи юлдуз ва галактикалар бот-бот нариёққа ана шундай ўтиб туриши фанга аён. Шу тариқа, бизнинг оламимиз сарҳадининг бошқа томонидаги фазони еттинчи осмон деб олишимиз мумкин. Бу осмон биринчи, иккинчи, учинчи, тўртинчи, бешинчи ва олтинчи осмонни ҳам ўз ичига олади.

Мана, Қуръони карим оятларида зикр этилган “етти осмон” тушунчасини озми-кўпми изоҳладик, десак бўлади. Албатта, биз мазкур осмонлар ҳақида Ерга нисбат фикр юритдик ва Қуръонда ҳам аслида шундай қилинган. Аксар тафсирчилар оятлар шарҳида Ерни олам марказига қўйиб хулоса чиқарганига сабаб ҳам шу бўлса, эҳтимол! “Он – Тот, Кто сотворил рядами семь небес в гармонии друг с другом”. (Коран, 67:3.) Дарҳақиқат, етти осмон бир-бири билан ниҳоятда уйғун экани, яъни биридан бошқасига силлиққина – ҳеч бир ёриқ ёки тирқишсиз ўтиб боришини тасаввур этиш қийин эмас. Ёки: “Разве вы не видите, как сотворил Аллах семь небес рядами?” (Коран, 71:15.) Шунингдек, етти осмон қатма-қат (ичма-ич) жойлашганига ҳам ҳеч бир кимса шубҳа қила олмас?

Қуръони каримнинг 21-сура 30-оятида “Кофир бўлганлар осмонлар ҳам, Ер ҳам (аввалда) яхлит бўлганини, бас, Биз уларни ёриб юборганимизни ва барча тирик мавжудотни сувдан (пайдо) қилганимизни кўрмадиларми?! Энди ҳам имон келтирмайдиларми?!” дейилади. Космогония фани илгари сураётган Буюк портлаш назарияси ушбу оят замонавий фан хулосаларига ҳамоҳанг эканини тасдиқлайди. Кашфиётлар шуни кўрсатмоқдаки, қачонлардир Ердаги қуруқлик бир бутун, яхлит бўлган. У кейинчалик қитъаларга ажралган. Ҳаёт эса дастлаб сувда пайдо бўлган, шу боис космос ва бошқа сайёралардан ҳаёт унсурини қидираётган фазогирлар авваламбор сувни излаётир.

Қуръони каримнинг 41-сура 11-ояти ўзбекчага қуйидагича ўгирилган: “Сўнгра тутун ҳолатда бўлган осмонни (яратишни) қасд этиб, унга ва Ерга: “(Фармонимга) ихтиёрий ёки мажбурий ҳолда келингиз”, деган эди, улар “Ўз ихтиёримиз билан келдик”, дедилар”. Ўзбек тилига “тутун” деб таржима қилинган сўз В. Порохованинг русча таржимасида “пеленой из дыма” (тутун қатлами) деб берилган. Ажабо, космогония фани XX асрдагина олам газ-чанг (тутун) булутидан (қатламидан) пайдо бўлганини аниқласа, Қуръони карим бу ҳақда 14 аср аввал хабар бериб турибди!

Мазкур оятда осмон ва Ер ўз ихтиёри билан яқинлашгани айтилади. Ўз ихтиёри билан демоқнинг маъноси Ерда ҳам, осмонда ҳам бир-бирига интилиш мавжуд деганидир. Физикадаги бутун олам тортишиш қонуни гравитация майдони билан боғлиқ. Унга кўра, жисмлар бир-бирига маълум қонуният билан ихтиёрий равишда тортилади. Гравитация майдонида электр ёки магнит майдонлари табиатига хос итарилиш хусусияти йўқ. Зарраларнинг (жисмлар, сайёралар, юлдузларнинг) ўзаро тортишиши (гравитация кучи, оятдаги ихтиёрийлик) сабаб жисм соққасимон шакл олиши ҳозирги фанга аён. Шунинг учун ҳам Қуёш, сайёралар, уларнинг йўлдошлари ва юлдузлар шакли думалоққа яқин. Афсуски, шу вақтгача замонавий фан гравитация табиатини тўлиқ-тугал тушунтириб бергани йўқ.

Қуръоннинг 41-сура 12-оятини И.Крач­ковский бундай таржима қилган: “Он сот­ворил их семью небесами за два дня и внушил каждому небу его обязанности. Мы украсили нижнее небо светильниками и оберегаем его (или для оберегания его). Таково предопределение Могущественного, Знающего”. В. Порохова таржимасида эса айни оят “Он семь небес в два дня установил, и каждому назначил службу. Украсили мы ближный свод огнями и обеспечили ему охрану – Того, Кто безграничной власти преисполнен” тарзида берилган. Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф таржимасида “Бас, икки кунда етти осмонни барпо этди ва ҳар бир осмонга ишини ваҳий қилди. Биз дунё осмонини чироқлар-ла зийнатладик ва қўридик. Бу азизу ўта илмли Зотнинг ўлчовидир” тарзида баён этилган. Худди шу оят Олтинхон Тўра таржимасида “Кейин ул икки кунда аларни етти осмон қилиб бино қилди ва туширди, ҳар осмонга анға муносиб ҳукм ва зийнат бердук. Биз дунё осмонин чироқлар ила ва маҳфуз сақладик ани. Бу ғолиб Зотнинг тадбиридир” шаклида ифодаланади. Мазкур оятдан юлдузлар пастки осмонда жойлашган деган хулоса келиб чиқаётгани йўқ. Балки яқин, яъни одамзодга кўриниб турган осмонни юлдузлар чироқ каби безаб турибди деган маъно бор. Кўриниб турибдики, И.Крачковский таржимасидаги “нижнее” сўзи биз мурожаат қилган бошқа вариант­ларда ўзгача берил­ган. Жумладан, В. Порохова “ближный” сўзидан фойдаланган. Нимага нисбатан яқин, балки Қуёшгадир? Биз чиқарган хулосага кўра, Ер тўртинчи осмонда бўлса, унга энг яқини – Қуёш сузиб юрган бешинчи осмондир ва у миллиард­лаб юлдузлар билан гулдастадек безатиб қўйилган. Хўш, бунинг нимаси тушунарсиз?! Крачковский “нижный” сўзини топиб ишлатган, Порохованинг “ближный” сўзи ҳам ўринли, ўзбекча таржималардаги “дунё осмони” бирикмаси ҳам аниқ-равшан. Демак, биз ўзбекча таржима бўйича дунё деганда Сомон йўли галактикасини тушунмоғимиз керак. Бунда бизнинг дунё – бизнинг галактика маъносини ифодалаётир, яъни “дунё” сўзи “галактика” сўзига синоним бўлаётир. “Олам” сўзи эса барча галактикаларни ўз бағрига олади дейилса, барча нарса жой-жойига тушади-қўяди. Дунё осмони деганда, нега Сомон йўли галактикасини англамаслигимиз керак?!

“Интернет-муфассир” ўз фикрини давом эттириб, яна бундай ёзади: “Эти небеса являются твердыми объектами, и это можно продемонстрировать следующим образом. В первую очередь, они играют роль крыши, защищая то, над чем они раскинуты. Защитный характер этой крыши показан в таких стихах, как: Мы сделали небо оберегаемой кровлей, однако они отворачиваются от его знамений (Коран, 21:32). Осколки небес могут падать и, возможно, ранить жителей Земли: Если Мы пожелаем, то заставим землю поглотить их или же низринем на них кусок неба” (Коран, 34:9). Осмоннинг қаттиқлигига далил шуки, бир осмондан иккинчисига ўтиш учун сарф бўладиган куч ҳар қандай пўлат деворни тешиб ўтишга қодир, яъни осмон ҳар қандай пўлатдан қаттиқроқдир. Атмосфера ҳам бизга том бўлиб турганига шубҳа йўқ. Фақат ақли ноқисларгина том албатта қамиш, шифер ёки тунукадан бўлади, деб ишониши мумкин.

“Фактически, небеса настолько твер­ды, что на них можно забраться при помощи лестницы: Если тебя тяготит их отвращение, то если ты сможешь оты­скать проход в земле или лестницу на небо, то принеси им знамение. Если бы Аллах пожелал, то собрал бы их всех на прямом пути. Посему не будь одним из невежд”. (Коран, 6:35.) “Интернет-муфассир” ушбу оятни И.Крачковский таржимасидан баъзи хатолар билан кўчиради. Мазкур оят В.Порохова таржимасида қуйидагича: “А если тебе в тягость их презренье, То даже если б мог ты отыскать Расселину в земле иль лестницу на небо, И тем явить еще одно знаменье им (То все равно бы не уверили они). И будь на то желание Господне, Соб­рал бы Он их всех на праведной стезе. А потому (о Мухаммед!) не будь в числе невежд! (В.Порохова 379-изоҳда бу оят бирор мўъжиза кўрсатиш талаби қўйилаверганидан сўнг тушганини айтади, 380-изоҳда эса оятдаги “То все равно бы не уверили они” сўзлари Крачковский ва Саблуков таржимасида негадир тушиб қолганидан ҳайрон бўлади. Баъзи ўзбекча таржималарда бу сўзлар изоҳ сифатида келтирилади.)

“И наконец, небеса, по-видимому, нас­только тяжелы, что им требуются опоры. В отличие от современных мусульман, авторы Корана признают, что небесам необходимы опоры, добавляя при этом, что они невидимы: Кулиев – Аллах вознес небеса без опор, которые вы могли бы увидеть; Османов – Аллах вознес небеса на невидимых вами опорах (Коран, 13:2). Здесь авторы Корана воспринимают очевидным то, что небесам необходимы опоры. Но они концентрируют свое внимание не на их отсутствии, а на невидимос­ти.” Бу даъвога қуйидагича жавоб бериш мумкин. Ахир, гравитация майдонида ўша “таянч” – “опора”! Қандай ҳам кўриб бўлсин уни! Бўлмаса, уни ким ушлабдию ким кўрибди? Қойил қолмайсанми, эй банда? Ньютон кашф этган бутун олам тортишиш қонуни шу оятга ишора қилаётир-ку! Ҳозирги фаннинг энг буюк жумбоғи ҳам гравитация майдони бўлиб турибди-ку!

“Когда он прибыл туда, где закатывается солнце, он обнаружил, что оно закатывается в мутный (или горячий) источник. Около него он нашел народ. Мы сказали: “О Зуль Карнейн! Либо ты накажешь их, либо сделаешь им добро” (Коран, 18:86). Хотя в случае восхода Солнца никакие “мутные источники” не упоминаются, описываются люди, живущие непосредственно рядом с этим местом: Когда он прибыл туда, где восходит солнце, он обнаружил, что оно восходит над людьми, которым Мы не установили от него никакого прикрытия”. (Коран, 18:90.) Зулқарнайн дунё четига борганида, юнон мифларидаги осмонни кўтариб турувчи атлантларни кўрмаган ва осмонни ҳам қозон каби ерга тўнкариб қўйилган деб айтмаган. Зулқарнайн қуёш ботаётган томонда ҳам, чиқаётган томонда ҳам одамлар яшаётганини айтган. Шунингдек, бирор осмон ҳам Ер катталиги билан чеклангани Қуръон оятларида келмаган. Ер япалоқ ва доирасимон, унга осмон қозондек тўнкарил­ган қабилидаги оятлар Қуръонда йўқ ва буни Қуръон ғанимлари ҳазм қилиши оғир, албатта.

“Следует заметить, что во всем Коране нет каких-либо упоминаний галактик и их скоплений, квазаров или пус­того пространства. Просто вода, пре­стол и сам Аллах: Он сотворил их семью небесами за два дня и внушил каж­до­му небу его обязанности. Мы украсили ниж­нее небо светильниками и оберегаем его (или для оберегания его). Таково предопределение Могущественного, Знающего”. (Коран, 41:12.) Авторы Корана не допускали и мысли о том, что звез­ды могут быть объектами такого же масштаба, как и Солнце, но расположенными гораздо дальше”. Етти осмоннинг икки кунда (ёки айрим таржималардаги каби “икки давр”да) барпо бўлишига келсак, бутун олам ичра энг мураккаб яратиқ – Ердир. Энг улкан юлдуз ҳам, инсон у ёқда турсин, ҳатто ҳашарот қадар мураккаб эмас, чунки улар асосан модда шаклларидан бири бўлмиш плазмадан иборат ҳамда аксар осмон жисмлари энергия ва нур кўринишидадир. Фалакшунослар осмон жисмларининг 95 фоизи бизга маълум бўлган материядан фарқлилигини икки сўз билан “қора (номаълум) энергия” ва “қора (номаълум) материя” деб изоҳлайди. Етти осмонни яратиш Ер ва ундаги махлуқот, дов-дарахт, ўт-ўланни яратишдан жўнроқ кечган ва шу боис кам вақт талаб этган бўлса не ажаб! Ҳозирги фан олам Катта портлаш натижасида бундан тахминан 11 миллиард йил илгари, Қуёш ва Қуёш системаси, чунончи, Ер эса 5 миллиард йил илгари пайдо бўлган деган хулосага келган. Агар 11 миллиарддан 5 миллиардни олиб ташласак, 6 миллиард қолади. Албатта, бу вақт ўлчови Ерга, унинг Қуёш атрофида айланишига нис­батан олинаётир. 11 миллиард йилни биз қуйидагича тушунишимиз ҳам мумкин. Барча галактикалар олтинчи осмонда маълум бир марказ атрофида, Ер Қуёш атрофида айланаётганидек, ҳаракатланади. Бу марказ (ўқ) атрофида, айтайлик, Сомон йўли галактикасини бир маротаба тўлиқ айланиб чиқиш учун кетадиган вақт бир кун деб олинса (Ер ўз ўқи атрофида бир марта тўлиқ айланиши бир кун деб қабул қилинганидек), бу бир кунлик вақт, эҳтимол, Ернинг Қуёш атрофида миллиард маротаба айланиб чиқишига тенг бўлган фурсатдир (буни ҳали фалакшунос­лар қиёсий ҳисоблаб чиқмаган). Демак, Қуръонда келтирилган бир кун Ернинг тахминан бир миллиард йилига тенг бўлаётир. Зотан, Аллоҳни шоширадиган ҳеч қандай куч йўқ. Қуръонда аввал икки кунда осмонлар, сўнг­ра тўрт кунда Ер ва ундаги ҳаёт яратилгани ҳақида сўз борадики, бу оят юқорида айтган фикримизни тасдиқлайди.

“Солнце и Луна описаны менее одно­значно… Эти два светильника (вмес­те со звездами и планетами) следуют по предписанным им путям вдоль изогнутых стен твердого небесного купола: Именно Он сотворил ночь и день, солнце и луну. И все они плывут по небосводу. (Коран, 21:33); Солнцу не следует догонять луну, и ночь не опережает день, и каждый из них плывет по небосводу. (Коран, 36:40); Солнце плывет к предназначенному для него местопребыванию: таково предписание Великого, Ведающего. (Коран, 36:38.) Вообще, Коран делает следующее замечание, которое фактически делает затмения невозможными: Солнцу не надлежит догонять луну, и ночь не опережает день. Каждый плывет по орбите. (Коран, 36:40.) Однако, чтобы произошло солнечное затмение, необходимо, чтобы Солнце и Луна “дог­нали” друг друга. Но так, как сама Луна в это время не видна, авторы Корана никогда не обращали на это внимания.” Қуёш тутилишига Ой сабабчи эканини юнон олимлари Қуръони карим нузулидан минг йилча аввал билган ва бу ҳақдаги маълумот Арабистонни ҳам четлаб ўтмаган. Бироқ юқоридаги оятлар Қуёш тутилганида Ой унга етиб олмагани, орадаги масофа 150 миллион километр эканию ҳар иккиси ҳам ўз орбитаси бўйлаб ҳаракатдалигига ишорадир. Ердаги одамгина Ой Қуёшга етиб олди ва шу сабаб Қуёш тутилди, деган хулосага келиши мумкин, аммо барча нарса Ўзига аён бўлган Аллоҳ эмас! Дарҳақиқат, Қуёш ўз манзили сари мана 5 миллиард йилки (Қуръон бўйича беш кун), ҳаракат қилаётир ва ўша манзилга қачондир етажак.

“Затем, в процессе обсуждения конца света, авторы Корана заявляют, что лунное затмение (которое может произойти только тогда, когда Солнце и Луна расположены по разные стороны Земли) будет происходить в то же время, когда Солнце и Луна наконец “догонет” друг друга: Он спрашивает, когда же наступит День воскресения? Когда взор будет ошеломлен, луна затмится, а солнце и луна сойдутся. (Коран, 75:6-9.)

Тот факт, что Солнце сойдется с Луной, демонстрирует не только то, что они “догонят” друг друга, но и то, что авторы Корана верили в то, что эти два объекта сравнимы по размерам. Авторы Корана не понимали того, что Солнце и Луна на самом деле являются причиной затмений, а не только объектами, испытывающими их”. Фалакшунос Б. Воронцов-Вельяминов бундай ёзади: “Янги юлдузлар” деган ном қадим замонлардан бери мавжуд бўлиб, бу ном чиндан ҳам янги кашф этилган юлдузларга берилган. Олимлар хулосаларига кўра, аслида кўзга кўринмас юлдуз азалдан бор бўлади-ю, қўққис чарақлаши боис кузатувчига ўзини янги юлдуз сифатида намоён қилади. Бундай чақнаш фақат ўта қайноқ ва секин ҳаракатланувчи юлдузларда рўй беради. Барча янги юлдузлар қўшалоқдир, деган гумон ҳам йўқ эмас. Агар шундай бўлса, Қуёшга бундай чақнаш хавф солмайди”. “Агар шундай бўлса…” дея шубҳа ва умид билан Қуёш портламас, демоқда астроном олим. Лекин 75-суранинг 7-оятида Аллоҳ бандаларини “Бас, кўз қамашганида”, дея огоҳлантираётир.

Қуёш улканлашгандан улканлашиб, ўз теграсида ҳаракатланувчи сайёраларни – аввал Меркурий, сўнгра Венерани домига тортиши мумкин, лекин Ер бундан мустасно деган нуқтаи назар бор. Мабодо шу ҳодиса рўй бер­са, Қуёш қи­зил гигантга айланиб, Ойни ҳам ютиб юбориши мумкин, дегани бу. Яъни 9-оятда айтил­ганидек, Ой ва Қуёш бирлашади. Рўзи Маҳшарда Қуёш одамлар бо­ши­да тик туради деган башорат­ни ким ҳам эшит­­маган, дейсиз.

Юлдузлар оламидаги жараёнлар на­фақат секин, балки тез рўй бериши ҳам мумкин. Масалан, бир йилга яқин вақт ичида ўртача юлдуз улкан юлдуз каби чақнайди, сўнг­ра шунча муддат орасида равшанлиги пасаяди. Оқибатда, у нейтронлардан таркиб топган юлдузга айланади. Демак, фан юлдузларда миллиард йилларда содир бўлиши кутилган жараён бир зумда рўй бериши ҳам мумкинлигини тасдиқлайди. Қуёш, Ой, юлдузлар ва улардаги эволюция жараёни бир зумлик чақнаш билан поёнига етиши ҳеч гап эмас. Бундай пайтда, оятда айтилганидек, кўз қамашади.

“Также они не понимали того, что Солнце является причиной возникновения как дня, так и ночи. С коранической точки зрения ночь – это не просто отсутствие дня. День и ночь – это две совершенно отдельные сущности, соз­данные Аллахом: Ты удлиняешь день за счет ночи и удлиняешь ночь за счет дня. Ты выводишь живое из мертвого и выводишь мертвое из живого. Ты даруешь удел безо всякого счета, кому пожелаешь. (Коран, 3:27); Воистину, в сотворении небес и земли, а также в смене ночи и дня заключены знамения для обладающих разумом. (Коран, 3:190); Он – Тот, Кто распростер землю, установил на ней незыблемые горы и реки, взрастил на ней из разных плодов по паре. Он покрывает день ночью. Воистину, в этом – знамения для людей размышляющих. (Коран, 13:3); Это – потому, что Аллах удлиняет день за счет ночи и удлиняет ночь за счет дня, а также потому, что Аллах – Слышащий, Видящий. (Коран, 22:61.)

День и ночь являются созданиями, совершенно независящими от Солнца, Луны или других небесных объектов. Нет ни малейшего намека на то, что Солнце является причиной возникновения дня и ночи: Воистину, ваш Господь – Аллах, Который сотворил небеса и землю за шесть дней, а затем вознесся на Трон (или утвердился на Троне). Он покрывает ночью день, который поспешно за ней следует. Солнце, луна и звезды – все они покорны Его воле. Несомненно, Он творит и повелевает. Благословен Аллах, Господь миров! (Коран 7:54); Аллах – Тот, Кто создал небеса и землю, ниспослал с неба воду и взрастил ею плоды для вашего пропитания, подчинил вам корабли, которые плывут по морям по Его воле, подчинил вам реки, подчинил вам солнце и луну, непрестанно движущиеся по своим орбитам, подчинил вам ночь и день. (Коран, 14:32-33); Он – Тот, Кто сотворил ночь и день, солнце и луну. Все плывут по орбитам. (Коран, 21:33); Разве ты не видишь, что Аллах удлиняет день за счет ночи и удлиняет ночь за счет дня, и подчинил солнце и луну, которые движутся к назначенному сроку, и что Аллаху ведомо о том, что вы совершаете? (Коран, 31:29); Он сотворил небеса и землю во истине. Он покрывает ночью день и покрывает днем ночь. Он подчинил солнце и луну. Все они движутся к назначенному сроку. Воистину, Он – Могущественный, Всепрощающий. (Коран, 39:5.)

Если Солнце не является причиной возникновения дня и ночи, то каково же его предназначение, кроме того, чтобы просто быть более ярким светилом из двух? Ответ прост: цель этих двух светил в том, чтобы люди могли отмерять по ним время и вести летосчисление: Он разверзает [мрак] утром, ниспосылает успокоение ночью, обращает солнце и луну в средство исчисления [дней и месяцев]. Таково установление Великого, Всеведущего (Коран, 6:96).”

Қуръонда зулмат ва кечанинг ўзаро фарқланиши жуда ҳайратланарли. Зулмат Ерга боғлиқ эмас, бироқ кеча ва кундуз Ерга, Ернинг ўз ўқи атрофида айланишига боғлиқ. Ер ўз ўқи атрофида айланмаганида, “кеча” ва “кундуз” тушунчалари ҳам бўлмас эди. Кеча ва кундуз Ерга тааллуқли ва бири ҳисобига бошқаси туғилади. Юқорида келтирилган “Он – Тот, Кто сотворил ночь и день, солнце и луну. Все плывут по орбитам (Коран, 21:33.)” ва “Солнцу не надлежит догонять месяц, и ночь не опередит день, и каждый плавает по своду (Коран, 36:40.)” оятларидан кўриняптики, Қуёш ҳам, Ой ҳам, кеча ва кундуз ҳам фалакда ўз орбиталари бўйлаб ҳаракат қилади. Қуёш ва Ойнинг ҳаракат қилаётганини қадимданоқ кузатиш мумкин бўлган, лекин кеча ва кундуз орбита бўйлаб ҳаракатда эканини ким ва қачон кузатган? Бу – Қуръони карим мўъжизаларидан эканига шубҳа бўлиши мумкинми?! Мазкур оят Ернинг шарсимон экани ва ўз ўқи атрофида бир суткада бир марта тўлиқ айланиб чиқиши, айни чоқда, фазода ҳам маълум орбита бўйлаб ҳаракатда эканини кўрга ҳассадек қилиб айтиб турибди-ку! Ернинг ўз ўқи ва Қуёш атрофида ҳаракатда эканини бундан ортиқ қандай ифодалаш мумкин?! Мабодо, Ер Қуёш атрофида айланади, деганга ўхшаш оддий фикр оят бўлиб келганида, “интернет-муфассир” ва унинг маслакдошлари “Бу фикрга қадимги юнон олимларининг хулосаси сабаб бўлган”, де­йиши аниқ эди!

“Авторы Корана не чувствовали силь­­ной необходимости описывать при­­­­роду и структуру Земли, так как ее оби­татели и так знали о ней все, что им было нужно. Однако описания Земли в Коране все же имеются, и они могут привести к некоторым весьма любопытным выводам.

Прежде всего, Земля в кораничес­кой Вселенной плоская. Для описания Земли авторы Корана часто использовали слова “распростереть” и “разостлать”. Эти слова арабы использовали в повседневной речи применительно к ковру. Не удивительно, что в Коране имеются сравнения Земли с ковром: Мы простерли землю, поместили на ней незыблемые горы и взрастили на ней в меру всякие вещи. (Коран, 15:19); [Он] – тот, который сделал землю для вас подстилкой и проложил для вас по ней дороги, низвел с неба [дождевую] воду. И Мы взрастили благодаря ей всевозможные растения. (Коран, 20:53); Он сделал для вас землю колыбелью и создал для вас на ней дороги, чтобы вы могли следовать прямым путем. (Коран, 43:10); Мы простерли землю, установили на ней незыблемые горы и взрастили на ней всякие великолепные пары растений. (Коран, 50:7); Мы разостлали землю, и как же прекрасно Мы расстилаем! (Коран, 51:48); Он – Тот, Кто распростер землю, установил на ней незыблемые горы и реки, взрастил на ней из разных плодов по паре. (Коран, 13:3); Он – тот, который землю сделал для вас ковром, а небо – зданием, и низвел с неба воду. (Коран, 2:22); После этого Он распростер землю. (Коран, 79:30); Аллах сделал для вас землю ковром. (Коран, 71:19); Разве Мы не сделали землю подстилкой. (Коран, 78:6); Неужели они не видят, как созданы верблюды, {…} как распростерта земля? (Коран, 88:17-20); Клянусь землей и Тем, кто ее простер! (Коран, 91:6.)”

Дарвоқе, Қуръони каримда Ер шакли қандай ифодалангани сўнгги асрларда бу китобнинг илоҳийлигини эътирофу инкор этувчилар ўртасидаги баҳсларда бош масала бўлиб турибди. Мен Қуръони каримнинг ўзбекча таржималарини ўқиб ва уларни русча таржималарга қиёслаб, бундай хулосага келдим. Биринчидан, Қуръони каримда Ернинг шак­ли ҳақида очиқ бир гап айтилмаган. Аллоҳ ўз оятларида “Ерни ёйиқ қилдик”, дея ваҳий юборади. Бирор оятда Ерни доира шак­лида текис яратдик дейилмаган. И.Крачковский ушбу оятни “…и землю после этого распрос­тер” деб, В.Порохова эса “Потом Он землю распростер”, дея таржима қилган. “Распрос­тер” сўзи ўзбек тилида кенг ёзмоқ, катта очмоқ, кермоқ, ёймоқ, тарқатмоқ, чўзмоқ каби маъноларни англатади.

Ўзбек тилининг изоҳли луғат­ларида “ёйиқ” сўзи ясси, юза каби маъноларни ифодалаши қайд этилганки, улар ўз ичига жуда кўп (учбурчак, тўртбурчак, чўзиқ, шарсимон, спиралсимон ва ҳоказо) тушунчаларни олишини унутмаслик даркор. Масалан, шамдан таралаётган нур (ёйилаётган, ёйиқ) шарсимон бўлади. Илк тафсирчилар ўзи учун қулай бўлган “ёйиқ” сўзини танлаган. Эҳтимол, бу кейинги муфассирларни “Аллоҳ Ерни доира шаклида текис яратди”, деган хулосага олиб келгандир?

“Также Коран отмечает, что если бы не горы – Земля была бы гораздо площе, чем она есть: В тот день Мы заставим двигаться горы, и ты увидишь, что земля станет плоской. Мы соберем их всех и никого не упустим” (Коран, 18:47.) Ушбу оятда Ер фақат бир ҳолда, яъни қиёматда текис бўлиши аниқ айтилган. Яна бир бор “Он – Тот, Кто сотворил ночь и день, солнце и луну. Все плывут по орбитам” (Коран, 21:33.) оятига мурожаат этилса, Ер шарсимон экани ва ўз ўқи ҳамда Қуёш атрофида ҳаракатланиши яққол аён бўлади. “Набаъ” сурасининг 6-7-оятлари И.Крачковский таржимасида қуйидагича: 6-оят: “Разве Мы не сделали землю подстилкой”; 7-оят: “и горы – опорами”. Ўзбек тилидаги таржимада 6-оят: “Биз Ерни тўшак қилиб қўймадикми?!”; 7-оят: “Тоғларни эса (Ерни тутиб турувчи) қозиқлар қилиб қўймадикми?!” тарзидадир.

“Опора” ва “қозиқ” сўзлари маъно жи­ҳатидан фарқланади. Шу боис ўзбекча таржимада “қозиқ” сўзи оят маъносини тўлиқ анг­лата олмагани учун қавс ичида “Ерни тутиб турувчи” деган изоҳ берилган. “Опора” – тиргович, тиргак, тирак, таянч, суянчиқ, асос, негиз, пой ва ҳоказо маъноларни ифодалайди. Шунга кўра, 7-оятдан ҳар бир тоғ Ернинг тагида (асосида) турибди, деган маъно чиқади. Аслида инсонга тоғлар осмонни кўтариб тургандек кўринади. Ва­ҳоланки, самодан заминга назар солган фазогирлар барча тоғлар Ер юзи аҳолисига пой бўлиб турганини кўрган. Евроосиё, Африка қитъалари тоғлари Америка қитъаси одамлари учун, Америка тоғлари эса Евроосиё ва Африка қитъалари аҳли учун негиз бўлиб турибди.

“Имеется один неясный аспект в исламской космологии: Коран упоминает некие семь земель, но не дает объяснений, что это такое (впрочем, некоторые предпочитают видеть здесь слои гео­сферы): Аллах – Тот, Кто сотворил семь небес и столько же земель. (Коран, 65:12.)

Если с семью куполами неба все понятно, то с “семью землями” – нет. Коран лишь делает замечание, что предметы могут “проникать” как в небо, так и в землю: Он – Тот, Кто сотворил небеса и землю за шесть дней, а затем вознесся на Трон (или утвердился на Троне). Он знает о том, что входит в землю, и о том, что выходит из нее, о том, что нисходит с неба, и о том, что восходит туда. Он с вами, где бы вы ни были. Аллах видит все, что вы совершаете. (Коран, 57:4.) Можно сделать вывод, что эти “семь земель” представляют собой стопку, подобную стопке монет”.

“Интернет-муфассир” мурожаат қилаёт­ган “Аллах – Тот, Кто сотворил семь небес и столько же земель (Коран, 65:12.)” оятидан кўриниб турибдики, Аллоҳ етти осмон ва етти ерни яратган. Биз юқорида етти осмон ҳақида муайян хулосага келдик. Етти ер деганда эса, ушбу муаллиф каби, етти қават ерни тушуниш, менимча, ножоиз­дир. Сир эмаски, Қуёш системасида яқин-яқингача ҳам планеталар сони тўққизта деб келинар эди. Ўн йилча бўлдики, Плутон планета талабларига жавоб бермайди, деб топилди ва оқибатда сайёралар сони биттага камайди. Ушбу саккиз планетадан Қуёшга энг яқин жойлашгани – Меркурийдир. У қачон планетага айлангани ҳақида аниқ маълумот йўқ. Планеталарнинг пайдо бўлишига доир асосий гипотеза – небуляр гипотезадир. XIX асрдан буён Меркурий бир вақтлар Венеранинг табиий йўлдоши бўлган ва ке­йинчалик уни Қуёш тортиб олган деган фараз мавжуд. 1976 йили Т. ван Фландерн ва К.Ҳаррингтон математик ҳисоб-китоблар орқали ушбу фараз асосли эканини исботлади. Шу тариқа, ҳозир еттита планета мавжудлиги аён бўлиб турибди. Аллоҳнинг етти ер ҳақидаги ояти ана шу етти планетадир, десак мантиққа зид бўлмас.

Қолаверса, Қуръоннинг “Аллах – Тот, Кто сотворил семь небес и столько же земель (Коран, 65:12.)” оятида фалакда шарт-шароити, жонзотлари, ўсимлик дунёси ва ҳоказоси Ерга монанд сайёрадан еттитаси яратилганига ишора бордир, эҳтимол. У ҳолда биз оламда ўзимизникидан ташқари яна олтита “Ер”да ҳаёт бор деган фаразга келишимиз мумкин. Инсоният вақт-соати етиб уларни кашф этишга муяссар бўлар балки.

“Он сотворил их семью небесами за два дня и внушил каждому небу его обязанности. Мы украсили нижнее небо светильниками и оберегаем его (или для оберегания его). Таково предопределение Могущественного, Знающего”. (Коран, 41:12.) Авторитетный среди мусульман Тафсир ибн Касира раскрывает значение аята тем же образом: В рассматриваемом аяте [41:9-12] содержится доказательство того, что Аллах начал творение с земли, после завершения ее творения Он сотворил семь небес. Такое можно наблюдать при строительстве здания, постройка начинается снизу вверх. Об этом говорили комментаторы, о чем мы разъясним позже по воле Аллаха”.

Юқоридаги оятлар асосида Аллоҳ аввал осмонни, сўнгра Ерни яратган деган хулосага келиш мумкин. Лекин, айни чоқда, Қуръоннинг 41:9-12-оятлари хулосасини ҳам назардан четда қолдириб бўлмайди. Агар ана шу оятларни инобатга олсак ва Ер ҳам осмоннинг бўлаги эканини назарда тутсак, осмон ва Ер бир вақтда барпо этилаверган, лекин осмон икки кунда барпо қилиб бўлинган, Ерни барпо қилишга эса яна тўрт кун керак бўлган, деган хулосага келамиз…

Ривоят қилишларича, бир шайх аср намози олдидан ғусл қилиб, таҳорат олиш учун ҳовлиси этагидан оқиб ўтувчи дарё сари йўл олибди. У йўл-йўлакай қозонга ёғ қуйиб, кечки овқатга уннаётган хотинига бир-икки танбеҳ бериб ўтибди. Дарё қирғоғида сувга тушмоқ учун ечинар экан, осмону фалакка, теварак-атрофга разм солиб, “Наҳотки, Аллоҳ шундай муаззам оламни олти кунда яратган бўлса?” деган шубҳани кўнглидан ўтказибди. Сўнгра шайх дарёга шўнғибди-да, ғусл олиб чиқиб, ўзига боқса, узун қоп-қора сочли, ўн саккиз яшар гўзал қизга айланиб қолганмиш. У ўзининг шу ҳолидан қўрқувга тушиб, авратларини қандай яширишни билмай лол турганида, бир бадавий чавандоз келиб қолибди-ю, қизни ердан даст кўтариб, тиззасига ўтқазганча тулпорини чоптириб кетибди ва уни ўзига кенжа хотин қилиб олибди. Шайх бадавий билан 30 йил яшабди, ундан 9 фарзанд кўрибди. Бадавий ҳар кун зулм қилавергач, аёл сиймосидаги шайх ахийри жонидан тўйибди-да, шу яқиндан оқиб ўтувчи дарёга ўзини ташлабди. Бироқ жон ширин эмасми, нафаси обдон бўғилгач, типирчилаб сув юзига чиқибдию у ёқ-бу ёққа аланглаб, ғусл олмоқ учун дарёга шўнғиган жойидан чиқиб қолганини англабди. Аслига қайтган шайх апил-тапил таҳорат олиб, кийим-бошини кийиб, салласини ўраб, уйи сари равона бўлибди, қараса, хотини қозонга солган ёғини ҳалиям қиздириб улгурмаган экан…

Қиссадан ҳисса шуки, ҳар не бўлганда ҳам, шайх ҳолига тушмаслик чорасини кўрган маъқул…

“Тафаккур” журнали, 2014 йил 3-сони

ҚОРА ТУЯ ҲИКМАТИ

Сени топмоқ басе мушкилдурур, топмаслиғ осонким,
Эрур пайдолиғинг пинҳон, вале пинҳонлиғинг пайдо.

Алишер НАВОИЙ. “Зиҳе ҳуснунг зуҳуридин…”

Қути ўчиб шунда қўрқувдан,
Барча энур Тангрини таниб
Ва осийлар қулар юзтубан
Ловуллаган ўтга чулғаниб.

Александр ПУШКИН. “Қуръондан иқтибос”

033“Дўл тоғи ва етти осмон” мақоласи (“Тафаккур”, 2014 йил 4-сон) муштарийларни бефарқ қолдирмагани каминани муаллиф сифатида мамнун этди, албатта. Муштарийлар гоҳ юзма-юз учрашиб, гоҳ қўнғироқ қилиб мақола ҳақида ўз фикр-мулоҳазаларини баён этди. Уларнинг аксарияти мақоланинг бош ғоясини қўллаб-қувватлаб, ислом динининг муқаддас китоби – Қуръони каримни ғараз ниятда бузиб “тафсирлаш”ларга мунтазам зарба бериб бориш лозимлигини куюниб таъкидлашди. Зеро, бундай номақбул хатти-ҳаракатлар пайини қирқиш билан биз ўз эътиқод, анъана ва қадриятларимизни ҳимоя этамиз (ахир, дуою илтижоларимиз, никоҳу жанозаларимиз наҳот ёлғондакам-у, ўзимиз эса алдоқчи бир халқ бўлсак?!), асло Қуръонни эмас! Негаки, Қуръон ҳимояга муҳтож эмас! Унинг ўз Эгаси бор, ҳимояси ҳам Унинг зиммасидадир!

1966 йили АҚШлик астроном Карл Саган бирор сайёрада ҳаёт мавжуд бўлмоғи учун у икки талабга жавоб бериши: биринчидан, муайян юлдуз атрофида айланиши ва, иккинчидан, ундан қулай масофада жойлашиши керак, деган қарашни илгари сурган ҳамда коинотда октильонта сайёра бўлса (октильон – миллионта септиллионга ёки 10нинг 48-даражасига тенг. Немис иқтисодчиси Вильгельм Лексис ҳисобига кўра, шахмат тахтасидаги 32 та тош эгаллаши мумкин бўлган вазиятлар сони 7,5 октильон бўлар экан), шундан септильонтасида ҳаёт мавжуд бўлиши мумкин, деган фаразни илгари сурди. Шундан бери олимлар ўзга сайёралардаги ақлли мавжудотлар тарқатган радио­сигналларни тутишга уринмоқда, бироқ шу вақтгача ҳеч бир сайёрада ҳаёт, чунончи цивилизация борлигидан дарак йўқ.

Бугун инсониятнинг олам ҳақидаги тушунчалари янада кенгайди. Энди бирор сайёрада ҳаёт мавжуд бўлмоғи учун у иккита эмас, икки юздан кўпроқ талабга жавоб бериши тақозо этилаётир. Энг қизиғи, ўша сайёра айни талабларнинг атиги биттасига жавоб беролмаса ҳам, бошқа барча омиллар чиппакка чиқади. Масалан, Юпитер каби улкан сайёра ўзига астероидларни тортиб турмаганида, Ер юзига ёғилувчи бундай фазовий жисмлар сони ҳозиргидан минг баробар кўпроқ бўлар эди.

Бирор сайёрада ҳаёт мавжуд бўлмоғи учун зарур бўлган “нозик созланиш”дан ҳам ҳайратланарлиси – коинотдаги барча юлдузу сайёраларнинг ҳам худди шундай “нозик созланиш”идир. Ана шундай “нозик созланиш”сиз Олам ҳам мав­жуд бўлмас эди, деган назария мав­жуд. Астрофизик­лар тўрт асосий ўзаро таъсир кучи (гравитация, электромагнит, кучли ва кучсиз ядровий) қисмати Катта Портлашдан сўнг сониянинг миллиондан бир улушича вақт ичида ҳал бўлгани ва агар тўрт асосий ўзаро таъсир кучидан биронтаси озгина бошқачароқ бўлса ҳам, Олам ҳозиргидек бўлмаслиги мумкинлигини аниқлашди. Шу жиҳатдан, Оламнинг мавжудлиги жуда улкан мўъжизадир.

Инглиз файласуфи Энтони Флю кўп йиллар атеизм устунларидан бири бўлиб келган, шу мавзуда талай машҳур китоблар ёзган. Бироқ унинг 2004 йили берган баёноти дунё илм аҳлини ларзага солди. Флю ўз дунёқарашини ўзгартиргани ҳақида матбуот саҳифаларида ёзиб, Худонинг борлигига шоҳидлардан бириман, дея имон келтирди. У нега бундай қарорга келганини кейинги асарларида батафсил ёритди.

Англиялик яна бир машҳур физик Мартин Жон Рис эса, гарчи ўзи даҳрий бўлса-да, физик қонунларга таяниб, Яратувчи борлигини илмий асослади ва 2014 йили соврини 1 миллион 400 минг долларга тенг Темплтон мукофотига сазовор бўлди.

Бу икки олим ортидан россия­лик физик Анатолий Акимов “Московский комсомолец” газетасига интервьюсида “Худонинг борлиги илмий усуллар билан асосланди”, дея баёнот берди. Унинг таъкидлашича, аввалги асрларда ҳам кўплаб физиклар Худо борлигига шубҳа қилмаган. Ҳатто Ньютон давригача фан ва дин ўртасида фарқлаш ҳам йўқ эди. Фан билан, одатда, руҳонийлар шуғулланган. Чунки улар энг маърифатли кишилар бўлган. Ньютоннинг ўзи ҳам илоҳиётчи эди ва ”Механика қонунларини мен Худо қонунларида кўраётирман”, деб тез-тез так­рорларди.

Микроскоп ихтиро этилиб, ҳужайралар ўрганила бошлагач, хромосомаларнинг бўлиниш ва кўпайиш жараёнини кузатган олимлар “Ҳамонки, Парвардигор буларни азалдан тақдир этмаса, қандай қилиб шундай бўлиши мумкин?!” дея кучли саросимага тушади. Чунки бу янгилик эволюция назария­си “қобиғи”га сиғмас эди.

А.Акимовнинг ёзишича, агар одам танаси­даги мутацион ва биокимёвий жараёнларнинг кечиш суръатидан келиб чиқилса, унинг бирламчи ҳужайралардан бино бўлиши учун Оламнинг яралишидан кўра бир неча баробар кўпроқ вақт тақозо этилар экан. Бундан ташқари, радиокузатиш олиб бориш имконияти мавжуд бўлган коинот кенгликларида квант унсурлар сони 10нинг 115-даражасидан кам эмаслиги аниқланди ва шу маълумотга таяниб, Олам Олий Онгга эга бўлмаслиги мумкин эмас, деган хулосага келинди. “Мабодо буларнинг барчаси бир бутун тизим бўлса, демак, уни бир компьютер дея тасаввур этиб, бундай саволни ўртага қўйиш мумкин: шунча элементга эга бўлган ҳисоблаш тизимига ҳар қандай ҳисоб-китоб наҳотки чўт бўлса?” Сўнг­ра олим ҳаяжон билан бундай хитоб қилади: “Бу, ахир, чексиз имконият дегани эмасми! Унинг қудрати энг замонавий компьютерникидан минг чандон катта-ку!”

Фанда бирор кашфиёт қилинса-ю, Ер юзидаги турфа дин вакиллари “Бу кашфиёт бизнинг илоҳимиз мавжудлигини исботлади”, дея унда ўз эътиқоди ҳақлигига исбот кўрса, қани, айтинг-чи, бугун қай бир масала муҳимроқ: “Яратувчи борми ёки йўқ?” деган саволга жавоб топишми ёки “Ушбу борлиқнинг Яратувчиси ким?” деган жумбоққа ойдинлик киритиш?

Тўғри, Оллоҳга бешак имон келтирганларнинг бунга ҳеч бир эҳтиёжи йўқ. Бироқ эътиқоди суст баъзи кишилар ҳар хил “тарғибот”лар орқасида ўз динидан кечиб, бошқа динга ўтиб кетиши ҳам мумкин-да! У динда ҳам, бу динда ҳам Худо бор-ку, деган янглиш тасаввур уларни чалғитса не ажаб! Сўнгги вақтларда, ўн уч асрдирки, ислом динига эътиқод қўйиб келган юртимизда айрим ғўр ёшлар, ҳатто катталарни ҳам ҳар хил найранглар билан ҳақ йўлдан оздириб, ўзга динларга ўтказишни кўзлаётган ғаним кучлар кўпайгани бизни янада ҳушёр бўлишга чорламайдими?! Ғайридинларнинг воизлари “Яратувчи Оллоҳ эмас, ўзга илоҳдир” деганида, аввало, катталаримиз, қолаверса, ёшларимизнинг бу фитна эканига ақли етиши зарур.

Муҳаммад (с.а.в.) даврида ҳам ҳеч ким Яратувчи борлигини инкор қилмаган. Ўша кезларда Каъбадаги 365 бутнинг барчасига “Яратувчи” дея сиғинилган. Расулуллоҳнинг (с.а.в.) аъмоли Яратувчининг борлигини исботлаш эмас, балки Яратувчи яккаю ёлғиз Оллоҳ экани ва Ундан ўзга илоҳ йўқлигини одамзодга етказишдан иборат бўлган.

Таассуфки, бугун Қуръони карим маънолари баъзан илм-фанга таянилмай юзакироқ тафсир этилаётганидан “фойдаланиб”, бу Китоб Оллоҳнинг ваҳийси эмас, балки Муҳаммаднинг сўзларидир, деган ёлғон қарашни ёйишга ва сура-оятларни ҳам шунга мувофиқ бузиб тафсирлашга интилишлар бот-бот кўзга ташланмоқда. Биз “Дўл тоғи ва етти осмон” мақоласида интернет тармоғидаги “Коранический взгляд на Вселенную” (http://ru.wikiislam.net/wiki/) ва “Научные ошибки в Коране” (http://islamuncovered.info/scientific_errors_in_quran) саҳифаларининг Ка­ло­муллоҳдаги фалакиётга доир оятларга қарши даъволари нақадар ожиз эканини энг сўнг­ги фан хулосалари асосида фош этишга ҳаракат қилган эдик. Тубандаги мақолада эса ўз номини сир тутган “интернет-муфассир”нинг (балки “интернет-муфассир”лардир) биология, тиббиёт, геология каби фан соҳалари бўйича янги даъволари ҳам нақадар пуч эканини яна энг янги фан хулосаларига таяниб исботлаш ниятидамиз.

“Интернет-муфассир” Қуръоннинг бир оятига қуйидагича “раддия” билдиради (иқтибосларни аслият тилида бераётирмиз – М.Т.): I. ГРУДЬ СЖИМАЕТСЯ НА ВЫСОТЕ. Эта сура говорит, что на большой высоте грудная полость уменьшается, когда в действительности верно обратное. “Кого пожелает Аллах вести прямо, уширяет тому грудь для ислама, а кого пожелает сбить с пути, делает грудь его узкой, тесной, как будто бы он поднимается на небо” (Коран, 6:125).

Бизнингча, “интернет-муфассир” ушбу оят мағзини чақишга ожизлик қилган. Оятда “Кимники адаштиришни ирода этса, кўксини гўё осмонга кўтарилиб кетаётгандагидек тор ва сиқиқ қилиб қўяди”, дейилаётир ва бунда самолёт ёки ракетада самога кўтарилишга ўхшаш ҳолат назарда тутилаётир. Оятда баландликка, дейлик, тоққа чиқишдаги каби ҳолат ҳақида сўз бораётгани йўқ. Тўғри, тоққа чиқиш ҳолатига татбиқан “интернет-муфассир” бир қадар ҳақ. Чунки денгиз сатҳидан қанча юксалиб борилса, атмосфера босими шунча камаяди, одам ички босими эса, бунинг аксича, кўтарилиб, танада мувозанат бузилади ва кўкрак қафаси кенгаяди.

Ракета ёки самолёт самога кўтарилишида эса бундан фарқли ҳолат рўй беради. Ҳар икки ҳаво кемаси ҳам кўкка кўтарилиш учун тезланма ҳаракат қилади. Фанда тезланма ҳаракат туфайли жисм (бизнинг мисолимизда пассажир ва космонавт) оғирлигининг ортиши “g” белгиси билан ифодаланади. Бундай ортиш 2g бўлганда одам вазни 2 баробарга, 4g бўлганда эса 4 баробарга оғирлашади. Одам тинч ҳолатда 1g куч таъсирида бўлади. Бу борада фуқаро самолётлари учун рухсат этилган меъёр 4,33g га тенг. Чунки одам 5g гача бўлган босимга дош бера олади. Машқ қилиб тобланган учувчи эса 9g босимга ҳам чидаши мумкин. Агар босим қуйига эмас, юқорига қараб бўлса, 2-3 g даёқ одамнинг кўзи қизариб, миясига қон қуйилади ва оқибатда ҳушини йўқотади.

Самолёт ёки ракетада кўкка парвоз қилаётган кишида босим асосан кўкрак қафасига тушади. Оқибатда кўкрак ва қорин бўшлиғи сиқилиб, нафас олиш ва нафас чиқариш оғирлашади. Кўкрак ва куракда оғриқ пайдо бўлади. Юрак уриши тезлашади, қон босими ортади. Шундай қилиб, оятда айтилганидек, чиндан-да кўкрак торайиб сиқилади.

“Интернет-муфассир” ушбу оят мағзини чақа олганида, у инкор этувчилар эмас, имон келтирувчилар сафида бўларди. Чунки ХХ аср фан-техникаси кашф этган ҳақиқат бундан 1400 йил аввал ваҳий билан нозил этилган. Ҳар қандай тоғ тепаси, чунончи, Жамолунгма чўққиси ҳам осмон эмас, ер эканини “интернет-муфассир” назардан қочирган кўринади. Афтидан, у ер сиртини тухум сирти каби сип-силлиқ деб тасаввур этса керак.

“Интернет-муфассир” ўз фикрини давом эттириб, яна бундай ёзади: II. ГРЕШНЫЕ ЖИВОТНЫЕ. По словам Аллаха, животные вместе с людьми будут судимы за свои грехи. То есть, курица, человек и насекомое будут стоять бок о бок в ожидании суда Аллаха. И это, несмотря на то, что животные не имеют человеческого самосознания, а управляются инстинктом. “Нет животного на земле и птицы, летающей на крыльях, которые не были бы общинами, подобными вам. Мы не упустили в книге ничего, потом к вашему Господу они будут собраны” (Коран, 6:38).

Қиёматда барча жонзотларнинг одамлар билан бирга Маҳшар майдонида жамланишидан мурод – савоб-гуноҳи сарҳисоб этилаётган кишидан бирор жонзот яхшилик кўрган бўлса, уни Оллоҳ ҳузурида ҳимоя қилмоғи ёхуд, аксинча, ушбу кишидан бирор жонзот ёмонлик кўрган бўлса, ундан ўчини олмоғи, яъни бир сўз билан айтганда, Буюк Адолат тантанасидир. Ана шундан сўнг бояги жонзот тупроққа айланиб кетади. Хуллас, “интернет-муфассир”нинг бу даъвоси ҳам, худди аввалгиси каби хато, пучдир.

Сўнг қуйидаги даъво илгари сурилади: III. СУЩЕСТВУЕТ ТОЛЬКО ВОСЕМЬ ВИДОВ СКОТА. На самом деле, существуют дес­ятки видов скота. Автор Корана рассказал о парах (самце и самке) овец, коз, быков и верблюдов, и пренеб­рег другими видами скота из регионов, находящихся за пределами Аравии. “Он сотворил вас из единой души, потом сделал из нее пару и ниспослал вам из животных восемь парами” (Коран, 39:6).

“Интернет-муфассир” “ўнлаб чорва моллари” деганида нималарни назарда тутгани бизга қоронғи. Чунки чорва моллари сони, оятда айтилганидек, чиндан-да саккизта: 1) қўй; 2) эчки; 3) қорамол; 4) от; 5) туя; 6) як (қўтос); 7) шимол буғуси; 8) қуён. Оллоҳ чўчқа ва эшак гўштини ҳаром қилгани сабаб биз уларни чорва моллари сафига қўшмадик. “Интернет-муфассир” балки уларни ҳам ўз саноғига киритгандир ва шу асно “ўнлаб чорва моллари” пайдо бўлгандир. Энди қуённи чорва моллари сирасига киритганимиз сабабига келсак, бу “қилмиш”имиз “интернет – муфассир”га малол келиши аниқ. Ўзимизни муҳофаза қилиш учун унинг она тилидаги бир интернет сайтидан қуйидаги иқтибосни келтирамиз: “Это сельско-хоз­яйственное животное. Он входит в категорию “скот”. Так что если не передвинете клетки с кроликами подальше от забора соседа, проиграете дело” (http://otvet.mail.ru/question/167532411). Хуллас, қуён ҳам чорва моллари сирасига киришини унинг ўз ҳамюрти далиллаб турибди.

“Зумар” сурасининг чорва молларига доир 6-ояти Қуръони карим маъноларининг русча таржималарида қуйидагича баён этилади: “Он создал вас из единого существа. Потом сотворил из него же пару и ниспослал вам восемь животных парами” (Магомед-Нури Османов); “Он создал вас из одного человека. Он сотворил из него жену ему и нис­послал для вас из скотины восемь животных парами” (Эльмир Кулиев); “Он сотворил вас из единой души, потом сделал из нее пару и ниспослал вам из животных восемь парами” (Игнатий Крачковский); “Он всех вас создал из одной души / И из нее же сотворил ей пару. / Он ниспослал для ваших нужд / Восемь голов скота попарно” (Валерия (Иман) Порохова); “Он сотворил вас от одного человека; потом из него произвел супругу ему, и доставил вам в пищу восемь скотов в четырех парах” (Гордий Саблуков).

Қуръони карим маъноларининг ўзбекча таржималарида эса айни оят бундай баён этилади: “У сизларни бир жондан яратди. Сўнгра ундан жуфтини қилди ва сизларга чорва молларидан саккиз жуфтини туширди” (Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф); “У сизларни бир жондан (Одамдан) яратди, сўнгра ундан жуфтини (яъни Ҳаввони пайдо) қилди ва сизлар учун чорва ҳайвонларидан саккизта жуфтни туширди (яъни дунёга келтирди)” (Шайх Алоуддин Мансур) ва ҳоказо.

Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф ва шайх Алоуддин Мансур таржималарида саккиз жуфт чорва моли ҳақида сўз боради. Олтинхон тўра ва шайх Абдулазиз Мансур таржималарида эса, қадимги тафсирларга суянилиб, чорва моллари сони тўрт жуфтга келтирилган. Ўша тафсирчилар Арабистон ва Ўрта Осиёда яшаб ўтгани сабаб ўз назари тушган молларга қараб шарҳ битган бўлса ажабмас. Лекин қуён истисно этилса-да, қўй, эчки, қорамол, от, туя – жами беш жуфт чорва моли чиқмайдими? Қуённи эса, жисман кичик бўлгани сабаб, “чорва моли” дегилари келмагандир.

“Интернет-муфассир” яна қуйидаги даъвони илгари суради: IV. ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ СПАТЬ ТРИ СОТНИ ЛЕТ. Человек не может спать более двух дней, если он не в коматозном состоянии. Тем не менее, автор Корана добавил в свой текст известный миф “О семи спящих отроках”, взятый из христианского фольклора. “Вот юноши спрятались в пещеру и сказали: “Господи наш, даруй нам от Тебя милосердие и устрой для нас в нашем деле прямоту”. И Мы закрыли их уши в пещере на многие годы. Потом Мы воскресили их” (Коран, 18:10-12).

Инсон ўз ҳаётининг учдан бир қисмини уйқуда ўтказади. Бу – табиий ҳол. Лекин ғайритабиий ҳол – летаргик уйқу ҳам мавжуд. Бундай уйқу ҳақида асотир ва эртакларда бот-бот сўз юритилса-да, бироқ унинг фанда аниқ изоҳи йўқ.

1954 йили украиналик Надежда Лебедина эри билан жанжалдан сўнг уйқуга ётиб, орадан 20 йил ўтгач уйғонади. Бу орада эри ҳаётни тарк этган, 5 яшарлик қизалоғи эса 25га кирган эди. Энг қизиғи, Надежданинг танаси ҳеч ҳам қаримаган, шунча ётгани билан бирон жойи қадоқ бўлмаган. Летаргик уйқудан сўнг Лебедина яна 20 йил умр кўрган.

Норвегиялик Августина Леггард туғуруқдан сўнг 22 йиллик уйқуга кетади. Унинг ҳам танаси мутлақо қаримайди. Августина уйғонгач, эрини чақириб, “Фредерик, анча кеч бўлиб қолгандир. Гўдакнинг қорни ҳам очгандир. Мен уни эмизмоқчиман!” дейди. Ваҳоланки, ўша чақалоқ энди 22 ёшга кирган қиз бўлиб, у онасига ҳайрат-ла боқиб турар эди. Августина бир йилдаёқ қариб, кампирга айланиб қолади. У яна икки йил умр кечириб, ёруғ олам билан видолашади.

Хўш, юқоридаги маълумотлардан қандай хулоса чиқариш мумкин? Ахир, Қуръоннинг “Каҳф” сураси 10–12-оятларида ана шу летаргик уйқу ҳақида сўз бормаяптими?! Табиийки, “интернет-муфассир” бундай уйқудан воқиф бўлмаса, бунга Қуръон айбдор эмас.

“Интернет-муфассир”нинг “автор Корана добавил в свой текст известный миф “О семи спящих отроках”, взятый из хрис­тианского фольклора”, дея Қуръон муаллифи сифатида Оллоҳни эмас, Муҳаммадни (с.а.в.) таниши ва ул зотни кўчирмакашликда айблаши ҳам катта адашишдир. Ҳамонки, Оллоҳ битта, дин ҳам битта экан, барча пайғамбарларни ҳам У юборгану барча илоҳий Китобларни ҳам У туширган экан, албатта, ўхшаш воқеа, ўхшаш насиҳат, ўхшаш эътиқодлар бўлади-да! Исломий эътиқодга кўра, Довудга (а.с.) Забурни, Мусога (а.с.) Тавротни, Исога (а.с.) Инжилни, Муҳаммадга (с.а.в.) Қуръонни фақат Оллоҳгина туширган – ҳар бир пайғамбар, ҳар бир Китобнинг худоси бошқа-бошқа эмас. Шундай бўлганидан кейин Оллоҳ Қуръонда илгари ўтган пайғамбарлардан бирортасига Ўзи юборган Китобидаги мисол, масал, ҳикоя ва қиссани такрорласа, шуни кўчирмакашлик дейиладими?! Оддий мантиқни тушунмаслик-билмаслик оқибатидагина шундай хато фикрга келиш мумкин.

“Интернет-муфассир” “фикрлаш”да давом этиб, яна бундай ёзади: V. ВЫМЫШЛЕННЫЕ СКАЗКИ. Люди чудесным образом превращаются в обезьян. “Вы знаете тех из вас, которые нарушили субботу, и Мы сказали им: “Будьте обезьянами през­ренными!” (Коран, 2:65).

Инсон боласи оламга келгач, “Кимман ўзи?” деган саволни ўзига ҳам, бошқаларга ҳам бериши табиий. Ушбу савол ортидан эса яна бошқалари пайдо бўлади: “Инсон нима ўзи? У қандай вужудга келган? У нималардан иборат? Ҳаёт манбаини қаердан олади? Бизнинг яратувчимиз ким?..” Биологлар ниҳоят инсон геномини ўқиш йўлини топганида барча қаттиқ ҳаяжонга тушди. Чунки энди “Ҳаёт ўзи нима ва у қандай вужудга келган?” деган саволга жавоб топиш имконияти туғилгандек эди. Бироқ генлар устидаги янги изланишлар ушбу саволга жавоб бериш ўрнига аҳволни баттар чигаллаштирди.

Геномларни ўқиш йўли топилиши эволюция назарияси чекланган эканини кўрсатди. Чунки ушбу назарияга кўра, инсон 300 минг йиллик тадрижий йўлни босиб ўтган. Ваҳоланки, унга бирламчи ҳужайрадан пайдо бўлиш учун 6 миллион йил ҳам етмас экан. Хўш, буни қандай тушунмоқ керак? Қолаверса, одам ва маймундаги генетик ўхшашлик 98-99 фоиз бўлса-да, улар бир хил ташқи қиёфага эга эмас. Ҳолбуки, ит ва тулкида ҳам генетик ўхшашлик тахминан шунча. Лекин уларнинг ташқи қиёфаси қарийб бир хил. Бунисига энди нима демоқ лозим?

Биологик ҳужайрадаги хромосомалар сони одамда 46 та (23 жуфт), шимпанзе ва гориллада эса 48 та (24 жуфт) экан. Бу фарқ олимларга маълум бўлгач, улар одам ва маймуннинг ташқи кўринишию ақлий лаёқати ўртасида қандай қилиб бундай улкан фарқ юзага келганини изоҳлай олмай қолди. Бундан ташқари, Ер юзида тарқалган 30 миллион турдаги жонзот, ўсимлик ва бактериялар ўрганилиб, уларнинг барчасида муайян бир генетик код топилган. Лекин улар орасидан инсонгина ақл-фаросат, тил-забонга эга, угина ўз моҳиятини англамоққа қодир. Бу албатта, улкан жумбоқдир.

Биологлар аниқлашича, одам ДНКсидаги генларнинг 5 фоизигина ирсият учун хизмат қилар экан. 95 фоизи эса “балластик”, яъни “сукут сақловчи” генлар бўлиб, инсон ҳаёти ҳақида ахборот йиғар экан. Хўш, одамга шунча кўп генлар захираси нимага керак? Балки улар одамзодга келгусида асқотар? Яъни ушбу генлар келажакда фаоллашар? Шу фаразлар кишини обдон ўйлантириб қўяди.

2006 йили одам геномида MGC8902 генининг 212 та нусхаси борлиги аниқланган. Шимпанзеда бундай нусхалар сони 37 та, сичқон ва каламушда эса атиги битта. MGC8902 гени ҳозирча вазифаси ноаён бўлган DUF1220 оқсилини кодлайди. Фанга ушбу оқсилнинг бошмия нейронларида мавжудлиги аён. Олимлар MGC8902 гени одам эволюциясини бошқарган деган фикрда. Афсуски, DUF1220 оқсили жумбоқ бўлиб тургани сабаб кўп саволлар бежавоб қолмоқда.

Одамзоднинг ноёблик сири 1-2 фоиз ген­­лар­дагина мужассамлашган. Шимпанзеда фаол ҳаракатда бўлган генлар одамда сўниб, “сокин” генлар кўринишини олган. Бундай генлар сони яқин-яқингача ҳам ўнта деб келинар эди. АҚШдаги Мичиган университети олимлари “PlОS Biology” журналида эълон қилган ахборотга кўра, одам геномидаги 10 та эмас, 50 та “сокин” геннинг ўхшаши шимпанзе ва бошқа хил маймунларда фаол ҳаракатда экан. Ана шу 50 та геннинг фаол ҳаракатдан тўхташи сабаб одам ўз приматидан фарқланган, деган тахмин ҳам бор. ХХ асрнинг 90-йилларида АҚШлик файласуф Мансур Олсон “Less is more” (“Камми, демак кўп”) деган фаразни илгари сурди. Унга кўра, генларни бой бериш ижобий ўзгаришларга олиб келади. Масалан, MYH16 генининг сўниши одамда чайнаш мускуллари озайишига сабаб бўлган, бу эса ўз галида мия катталашувига имкон яратган.

“Интернет-муфассир” ғараз нигоҳини қа­ратган “Батаҳқиқ, сизлардан шанба куни тажовузкорлик қилганларни билдингиз. Биз уларга “Қувилган, хор-зор маймунга айланинг”, дедик” (“Бақара” сураси, 65-оят) оятига келсак, одамдаги 50 та “сокин” геннинг фаоллашиши унинг секин-аста ёки бир зумда шимпанзе ёхуд бошқа хил маймунга айланишига сабаб бўлса ажабмас! Хайриятки, биологлар ана шу 50 та “сокин” генни фаоллаштириш йўлини тополмаяпти. Агар шундай кашфиёт қилингудек бўлса, айрим ёвуз кучлар бундан ўз мақсади йўлида фойдаланиши ҳеч гап эмас.

“Интернет-муфассир” яна бундай фикр юритади: VI. ЭСКИМОСАМ, ТАКЖЕ, ПРИ­ Д­ЁТСЯ ВЫПОЛНЯТЬ УТРЕННЮЮ И ВЕЧЕРНЮЮ МОЛИТВУ КРУГЛЫЙ ГОД. Мы видим, что ограниченность знаний автора Корана ставит под вопрос универсальность его учения. “Выполняем молитву при склонении солнца к мраку ночи, а Коран – на заре” (Коран, 17:78).

Қуръони карим маъноларининг русча таржималарида ушбу оят қуйидагича баён этилади: “Выполняй молитву при склонении солнца к мраку ночи, а Коран – на заре. Поистине, Коран на заре имеет свидетелей!” (Игнатий Крачковский); “Совершай обряд молитвы начиная с того времени, когда солнце (после полудня) начнет склоняться к ночному мраку, а также (совершай) утреннее чтение молитвы, ибо утреннюю молитву слушают (ночные и дневные ангелы)” (Магомед-Нури Османов); “Совершай намаз с полудня до наступления ночного мрака и читай Коран на рассвете. Воистину, на рассвете Коран читают при свидетелях” (Эльмир Кулиев); “Твори молитву (всякий раз), / Когда клонится солнце к мраку ночи. / А на рассвете дня читай Коран, – / Ведь чтение на утренней заре, / Поистине, cвидетелей имеет” (Валерия (Иман) Порохова).

“Интернет-муфассир” шарҳидаги иқтибос юқоридаги таржималарнинг бирортасига ҳам мос келмайди. Бу эса Қуръон “танқидчи”сининг нохолислигидан дарак беради, дейиш мумкин.

Эскимослар ибодатига оид даъвога жавобни бу элат ҳақидаги баъзи маълумотлардан бошлай қолайлик. “Эскимос” сўзи “хомлигича еювчи” (“хом балиқни еювчи”) деган маънони англатади. Дарҳақиқат, мазкур халқнинг емаги хом гўшт, балиқ ҳамда мева-резаворлардан иборат. Дунёда эскимослар, 2010 йил маълумотларига кўра, 170 минг нафар бўлиб, улардан 55 минг 942 нафари АҚШ да, 50 минг 480 нафари Канадада, 50 минг нафари Гренландияда, 18 минг 563 нафари Данияда; 1 минг 738 нафари Россияда яшайди. Улар эскимос, инглиз, рус, датликлар тилида сўзлайди. Эскимослар эътиқод қўйган динлар – шомонлик, анимизм, насронийлик (протестантлик ва православиедир).

Хоҳ АҚШ, хоҳ Канада, хоҳ Дания, хоҳ Россияда яшовчи эскимослар бўлсин, агар ислом динини қабул қилса, Қуръони каримнинг “Исро” сураси 78-ояти бўйича ўз фарзларини ҳеч бир тўсиқсиз адо этаверади. Қуёш қиш фаслида уч ой чиқмайдиган, ёз фаслида эса шунча вақт ботмайдиган ўлкаларнинг эскимослари ҳам ҳадисга таяниб ва фатвога эргашиб, беш вақт намозини ўқиб, 30 кунлик рўзасини тутаверади. “Интернет-муфассир” бирор марта самолётда учган бўлса, унда мусулмонлар ўриндиқда ўтириб, намозини ўқиб кетаётганини кўргандир, ахир! Бунинг учун ҳеч ким уларни гуноҳкор санамаслигини у билиб қўйса дуруст бўларди. Зеро, шариатда ҳар қандай вазият пухта ҳисобга олинган, Ер юзининг ҳар бир жойида ибодат қилиш йўриқлари ишлаб чиқилган. Россияда Воркута деган ўлка бор. Яқинда шу ерда яшовчи мусулмонлар йиғилиб, “Ойдин тунлар” (“Белые ночи”) бош­лангани сабаб ибодатда Макка вақтига ўтишгани ҳақида хабар тарқатишди. Бунда Гринвич вақти олинмаганининг боиси Макканинг географик координата узунлиги Шимолий қутбга мос келиши билан изоҳланса ажабмас.

“Интернет-муфассир” яна Қуръони каримдаги қуйидаги далолатга шубҳа билдиради: VII. МОЛОКО ПОСТУПАЕТ ИЗ МЕСТА МЕЖДУ ЭКСКРЕМЕНТАМИ И КРОВЬЮ. На самом деле, молочные железы, производящие молоко, находятся вне тела, а экскременты находятся в кишечнике – внутри тела. Молоко и экскременты не находятся рядом друг с другом. “Для вас и в (вашем) скоте – назидание. Мы поим вас из того, что у них в желудках между калом и кровью молоком чистым, приятным для пьющих” (Коран, 16:66).

АҚШлик буюк ихтирочи Томас Эдисон “Сут бизлардан кўра олимроқ кимёгар томонидан яратилган”, деган эди. Аслида ҳам шундай. Сигир оддийгина ем-хашакни шу қадар мазали ва ёқимли сутга айлантириши, албатта, ҳайратланарлидир!

Биологлар сут безларида сут қандай ҳосил бўлишини ҳали-ҳануз тўлиқ аниқлаган эмас. Шундай экан, “интернет-муфассир” ҳеч бир қарши далилсиз ҳам ўз даъвосидан воз кечмоғи жоиз. Лекин шундай бўлса-да, барибир, айрим далиллар келтирамиз. Хўш, замонавий фаннинг бу масалага, гарчи умумийроқ бўлса-да, муносабати қандай? Фик­римизни қийин илмий атамалардан воз кечиб, жайдари тилда ифодалай қолайлик: сутни ҳосил қилувчи компонентлар ем-хашакни ачитқига айлантириб берувчи қоринда обдон ишланади ва қон оқимидан “улов” сифатида фойдаланиб (диққат қилинг, бир литр сут ҳосил қилиниши учун 400-500 литр қон сут безларидан ўтиши лозим!), елиндаги сут безларига боради ва биз билган сутга айланади. Компонентларнинг ортиқчаси қонга сўрилмайди, балки нажас билан ташқарига чиқиб кетади. Оятда сут ҳосил бўлиш жараёни гўзал ва лўнда тарзда “Чорва ҳайвонларида ҳам сиз учун, албатта, ибрат бордир. Биз сизларни уларнинг қорнидан, гўнг ва қон орасидан ичувчилар (томоғи)дан осон ўтувчи соф сут ила суғорамиз” (“Наҳл” сураси, 66-оят), дея баён этилиши, ахир, мўъжиза эмасми?! Сутнинг қон ва нажас оралиғидаги жараёнда ҳосил бўлаётгани ҳеч бир киши, чунончи, “интернет-муфассир”да шак-шубҳа қолдирмаслиги лозим.

Шундан сўнг “интернет-муфассир” қуйи­даги масалага ўтади: VIII. АЛЛАХ ЗАЩИЩАЕТ МУСУЛЬМАН В МЕККЕ. Это ложное обязательство Аллаха. Джуман аль-Отаби, Абд-Аллах ибн аль-Зубайр и Абу-Тахир аль-Джанаби убили в Мекке тысячи мусульманских паломников. Язид бен Муавия послал на Мекку войско и осквернил Каабу. Сегодня, во время каждого хаджа, в Мекке погибают десятки мусульман. Безопасность Мекки весьма сомнительна. “И вот, сделали Мы этот дом сборищем для людей и надежным местом” (Коран, 2:125).

“Бақара” сурасидаги ушбу оят Қуръони карим маъноларининг русча таржимларида қуйидагича баён этилади: “(Вспомни,) как мы сделали Мекканский дом местом сбора и прибежищем для людей. Сделайте же место стояния Ибрахима местом свершения молитвы. Мы повелели Ибрахиму и Исмаилу: “Содержите в чистоте мой дом для совершающих обход вокруг него, для уединяющихся, преклоняющихся и падающих ниц” (Магомед-Нури Османов); “Вот Мы сделали Дом (Каабу) пристанищем для людей и безопасным местом. Сделайте же место Ибрахима (Авраама) местом моления. Мы повелели Ибрахиму (Аврааму) и Исмаилу (Измаилу) очистить Мой Дом (Каабу) для совершающих обход, пребывающих, кланяющихся и падающих ниц” (Эльмир Кулиев); “И вот, сделали Мы этот дом сборищем для людей и надежным местом: “И возьмите себе место Ибрахима местом моления.” И Мы заповедали Ибрахиму и Исмаилу: “Очистите Мой дом для совершающих обход, и пребывающих, и преклоняющихся, и падающих ниц!” (Игнатий Крачковский); “И (вспомните): назначили Мы этот Дом / Для собирания людей воедино / И безопасным местом (для людей), – / Возьмите место Ибрахима для себя молельней. / Поставили в Завет Мы Ибрахиму и его сыну Исмаилу /Очистить этот Дом (от скверны) / Для совершающих обход, / Для предающихся (благочестивым думам),/ Для преклонившихся (в молитве пред Аллахом), / Простертых ниц пред именем Его” (Валерия (Иман) Порохова).

“Интернет-муфассир” шарҳидаги иқтибос бу гал ҳам биронта нуфузли рус мутаржими матнига мос келмайди. Бизнингча, аввал унга нисбатан қўллаганимиз “нохолис” сифати ёнига энди “кибрли” ёрлиғини ҳам тақишимиз жоиз. Акс ҳолда у азбаройи камтарлиги боис юқоридаги таржималарнинг бирортасидан фойдаланиб қўя қолган бўлар эди.

Шу ўринда ислом тарихига бир қур назар ташлайлик. Язид I – умавийлар сулоласига мансуб иккинчи ҳалифа бўлиб, мазкур сулола асосчиси Муовия I нинг ўғли эди. Унинг халифалик даври сўнгида, аниқроғи, 683 йили Мадина аҳли исён кўтариб, умавийларни шаҳардан қувади. Шундан сўнг Макка ва Куфада ҳам қўзғолонлар бошланади. Аммо бу ғалаёнларни Язид I қўшини дарҳол бостиради. Мадина аҳлини эса Муслим ибн Уқба таслим этади. Ғолиб Шом лашкари Мадинани уч кун талайди. Бир неча саҳоба исёнчи сифатида қатл эттирилади. Абдуллоҳ ибн Зубайр ўзини халифа деб эълон қилган Макка эса қамалга олинади. Қамал қилувчилар Макка деворини бузади ва шаҳарга ўт қўяди. Каъба ҳам олов ичида қолади, Қора тош (Ҳажар-ул асвад) аланга таъсирида ёрилади. Бироқ халифа Язид I тўсатдан қазо қиладию Макка талон-тарождан асраб қолинади. Шундан сўнг халифалик тахтига Муовия II ўтиради, аммо у бир неча ой ҳукмронлик қилади, холос…

Абдуллоҳ ибн Зубайр келгуси ҳаж мавсумигача Каъбани қайтадан қуради. Орадан ўн йилча вақт ўтгач, золимлиги билан ном чиқарган Ҳажжож ибн Юсуф умавий халифа Абдулмалик ибн Марвон ижозати билан Абдуллоҳ ибн Зубайр қурган Каъбани бузиб, уни қурайшийлар давридагидек қилиб қайта тиклайди. Абдулмалик ибн Марвон умра зиёратига келганида Абдуллоҳ ибн Зубайр Каъбани Пайғамбар (с.а.в.) қандай қиёфада кўришни орзу этган бўлса, шундай қилиб қайта қургани ҳақида эшитади ва қилмишидан пушаймон ейди. Орадан яна бирмунча вақт ўтиб, халифа Ҳорун ар-Рашид ҳам Каъбани Расулуллоҳ (с.а.в.) истакларига мувофиқ, Абдуллоҳ ибн Зубайр қургани каби, қайта тиклашни ният қилади. Лекин имом Молик ҳар бир ҳукмдор Каъбани қайта-қайта бузиб, қуравериши мақбул иш эмас, дея халифани бу йўлдан қайтаради.

Маккада ҳаж қилувчилар беҳад кўпайган йилларда одам тирбандлигидан баъзиларнинг жароҳат олиши ёки шаҳид бўлиши ҳоллари ҳам юз берган. Чунончи, 1990 йили Минодаги ерости йўлида мингдан ортиқ ҳожи шаҳид бўлган. Маккага даҳшатли вабо ёпирилган даврлар ҳам қайд этилган. Масалан, 1831 йилдан 1930 йилгача 27 марта вабо эпидемияси тарқалган. Булар орасида энг даҳшатлиси 1907 йили юз берган ва унда 20 минг ҳожи ҳалок бўлган.

1979 йили Ҳарамда 500 жангари 6 минг ҳожини гаровга олган. Уларнинг раҳнамоси ал-Утайба Сауд Арабистони нефти АҚШга сотилмасин, давлат бойлиги исроф қилинмасин ва Сауд хонадони тахтдан воз кечсин деган талабни ўртага қўйган. Саудия ҳарбийлари ҳожиларни қутқариш учун уч марта ҳужум уюштириб, уч гал ҳам бундан натижа чиқаролмайди. Шундан сўнг Франция ҳукуматидан ёрдам сўралади. Ниҳоят, ҳожилар гаровда турган масжидни француз ҳарбийлари ишғол этади. 200 нафар жангари ер тишлатилади, аммо 250 нафар ҳожи ҳам шаҳид бўлади.

Каъба ва унинг теварагида инсонни ўлдириш тугул, кўнглини оғритиш ҳам ҳаром қилинган. Айниқса, ҳожилар эҳромдалик чо­ғида наинки инсон, балки жонивор, ҳатто қурт-қумурсқага ҳам озор бермаслиги лозим. Илоҳий ҳукм шундай. Аммо риоя бошқа. Бундан Оллоҳни ёлғончига чиқариб бўлмайди-ку! Диққат қилинг-а, Оллоҳ “Тинч жой қилдик”, деяпти, “Қиёматгача тинч бўлади” деяётгани йўқ! Агар У қатъий қилиб “Тинч бўлади” деганида, албатта тинч бўларди – биз юқорида зикр этган ишлар рўй бермасди. Унда бу дунёнинг имтиҳон сири қолармиди?! Демак, “Тинч қилдик”, деган ҳукмга риоя этганлар билан риоя этмаганлар ўзаро ажралиши учун ҳам ихтиёр инсонда қолдирилган. Масалан, Оллоҳ Қуръонни ўзгармас ҳолда сақлашни ўз зиммасига олган ва “Қиёматгача уни ҳеч ким ўзгартира олмайди”, деб қатъий айтган – шу дамгача уни ҳеч кимса ўзгартира олмади, бундан кейин ҳам ўзгартириши душвор. Ахир, қанча ҳаракатлар бўлди! Хуллас, Язид I ва унинг издошлари ҳукмга итоат этмаганлар тоифасидандир. Оллоҳ ҳаром қилган ишлардан тийилмаган мусулмонлар аввал ҳам бор эди, ҳозир ҳам бор.

“Интернет-муфассир” тарихни бир оз чуқурроқ билганида, “Уй”ни одамлар учун масаба ва омонлик жойи қилганимизни эсланг” (“Бақара” сураси, 125-оят) калимасига ёпишиш учун Язид I ни танламаган бўлар эди. Маккада ҳам баъзан одамлар, чунончи, ҳожилар ўлиши сира ажабланарли эмас. Зеро, Оллоҳ бирор бандаси, ҳатто пайғамбарига ҳам ўлимни бекор қилмаган. Қазоси етган банда, қаерда бўлмасин, ўлмай қолмайди. Ажали етмагани эса, ҳар не бўлса ҳам, тирик қолаверади.

“Интернет-муфассир” “Бақара” сурасининг 125-оятини “Маккада ўлим бекор қилинган”, дея талқин қилиш ўрнига Каъба ва уни ўраб турган Масжид ул-ҳаром Оллоҳ учун ибодат қилмоққа энг афзал жой эканига диққатни қаратса дуруст бўларди. Ер юзининг бошқа бирор ерида ибодат учун бундай қулай табиий шароит йўқ, ахир! Бизнингча, мазкур оятда айнан шу ҳақда сўз бораётир – қойил қолмайсанми, гумроҳ банда!

“Интернет-муфассир” яна қуйидагича даъво қилади: IX. МАТКА ЖЕНЩИНЫ ИМЕЕТ 3 СЛОЯ. Матка женщины имеет гораздо больше слоев, таких как эндометрий, миометрий, периметрий, брюшина, шейка матки, тело матки, брюшинный покров, плацента (со слоями). “Он творит вас в утробах ваших матерей, одним творением после другого в трех мраках” (Коран, 39:6).

“Интернет-муфассир”нинг айни даъвосига унинг тилидаги бир адабиётдан олинган иқтибос-ла жавоб қайтарамиз: “Матка состоит из следующих трех частей: 1) дно матки – это верхняя выпуклая часть матки, выступающая выше линии впадения в матку маточных труб; 2) тело матки – средняя (большая) часть органа, имеет конусовидную форму; 3) шейка матки – нижняя суженная округленная часть матки”. Иқтибосда яна давом этамиз: “Стенка матки состоит из трех слоев: 1) периметрий (серозная оболочка – tunica serosa seu, perimetrium); 2) миомет­рий (мышечная оболочка – tunica muscularis seu, myometrium); 3) эндометрий (слизистая оболочка – tunica mucosa seu, endometrium)”.

Кўриниб турибдики, “интернет-муфассир” бачадон қатламлари дея даъво қилаётган “брюшина”, “шейка матки”, “тело матки”, “брюшинный покров”, “плацента (со слоями)” кабилар, аслида, ундаги бирор қисмнинг таркиби, холос. Оятда ҳар қандай қатламлар эмас, ёруғлик ўтказмайдиган қатламлар ҳақида сўз бораётир. Ҳомила қоринда эмас, бачадонда ўсишига доир бу оятни замонавий биология ва тиббиёт тасдиқ этяпти-ку, ахир!

“Интернет-муфассир” шунга яқин яна бир мавзуда бундай фикр юритади: X. СПЕРМА ПРОИЗВОДИТСЯ МЕЖДУ ПОЗВОНОЧНИКОМ И РЕБРАМИ. Автор Корана не имел научных знаний, кроме повторения распространенных научных ошибок своих современников. Сегодня мы знаем, что сперма производится в семенниках, а не между позвоночником и ребрами. “Пусть же посмотрит человек, из чего он создан! Создан из воды изливающейся. Выходит она из хребта и грудных костей” (Коран, 86:5-7). Яйце-клетка женщины не упоминается. Автор Корана не упоминает о роли яйцеклетки, поскольку единственное, что он видел во время полового акта – это сперму. Эта сура не упоминает о важной роли женской яйцеклетки в воспроизводстве человека. “Он создал супругов – мужа и жену – из капли, когда она извергается” (Коран, 53:45-46), ”которая выходит между хребтом и грудными костями”.

Маълумки, одам ҳужайралари муттасил янгиланиб туради. Масалан, тери ҳужайралари ҳар икки ҳафтада, қон ҳужайралари ҳар 150 кунда ва ҳоказо. Умуман олганда эса, одам ҳужайралари ҳар етти йилда бир марта тўлиқ янгиланади. (Мия ҳужайраларигина бундан мустасно.) Шунга кўра, швед нев­рологи Йонас Фрисен “Ҳар бир катта ёшли одам, аслида, ўн беш ярим ёшга тенг”, деган хулосага келган. Хўш, янги ҳужайраларни организм қаердан олади? Ҳужайралар захираси қаерда жойлашган?

Саволга жавоб излашни суяк мияси нималигини аниқлаб олишдан бошлаган маъқул. Кўпчиликка “умуртқа мия” тушунчаси анча таниш, лекин “суяк мия” тушунчаси унча маълум эмас. Содда қилиб айтсак, одам склетини ташкил қилувчи барча суяк­лар ичида мия жойлашган. Япалоқ суякларда мия қизил бўлса, найсимон суякларда у сариқдир. Одатда, қизил мия ҳаракатчан, фаол, сариқ мия эса камҳаракат, суст бўлади. Бу ўринда сариқ мияни бир четга суриб, фақат қизил мияга диққатни қаратамиз. Сабаби – айнан қизил мия ўзак ҳужайралар манбаи ҳисобланади.

Ўзак ҳужайраларнинг бош хусусияти шуки, улар тўлиқ ривожланмаган бўлади ва қулай муҳитда турли хил тўқимага айлана олади. Бошқача қилиб айтилса, ўзак ҳужайралар деганда ихтисоси бўлмаган ва бўлина оладиган, шу билан бирга, ҳар хил тўқималар шаклига кириб, ривож топиб кетадиган тўқималарга айтилади. Кўп босқичли бўлиниш ва ихтисослашиш жараёнини бошдан кечирган ўзак ҳужайрадан бошқа турли ҳужайралар вужудга келади. Одам организми қон билан оқиб келаётган ўзак ҳужайраларни тутиб олади ва уларни ўзи тақчиллик сезаётган бошқа ҳужайраларга айлантиради. Демак, инсон танаси ўзини янгилаш учун зарур “хомашё”ни ўзак ҳужайралардан олади, ўзак ҳужайралар эса қизил мияда ҳосил бўлади. Ўз галида, қизил мия манбаи, асосан, қовурға суяклари ҳисобланади.

Эркаклик ҳужайралари бўлмиш сперматозоидлар ҳам ҳужайраларнинг бир тури эканига таяниб, энди қуйидагиларга диқ­қатни қаратайлик. Ҳозирги замон тиббиёти эркаклик уруғини ҳосил қилувчи ўзак ҳужайралар, асосан, умуртқа ва қовурға суяк­лари бирлашган жойдан ажралиб чиқиши ва моякда сперматозоид шаклини олишини аниқлади. Демак, сперматозоидлар гарчи моякда пайдо бўлса-да, уларни ҳосил қилувчи ўзак ҳужайралар қовурға ва умуртқа бирлашган жойдан ажралиб, қонга сўрилади ва у орқали моякка боради. Қуръондаги “У отилиб чиқувчи сувдан яратилгандир. У (сув) сулб (умуртқа) ва тароиб (кўкрак) орасидан чиқадир” (“Ториқ” сураси, 6-7-оятлар) калимасида ҳам сўз умуртқа ва кўкрак суяклари оралиғи хусусида бораётир.

Қуръони карим маъноларининг русча таржималарида “Ториқ” сурасининг 5–7-оятлари бундай баён этилади: “Пусть пос­мотрит человек, из чего он создан. Он создан из изливающейся жидкости, которая выходит между чреслами и грудными костями” (Эльмир Кулиев); “Пусть подумает человек о том, из чего он! Он создан из излившейся влаги, которая вытекает из чресел (мужчины) и тазовых костей (женщины)” (Магомед-Нури Османов); “Пусть человек подумает над тем, как он был создан! / Он создан из воды, что изливается (струей) / И из грудных костей, и из хребта исходит” (Валерия (Иман) Порохова); “Пусть же посмотрит человек, из чего он создан! Создан из воды изливающейся. Выходит она из хребта и грудных костей” (Игнатий Крачковский). Ушбу таржималарда ҳам бизнинг далилимизга қарши ҳеч гап йўқ. Демак, “интернет-муфассир”нинг ушбу даъвоси ҳам, худди аввалгилари каби хато, пучдир.

Дания қироли Христиан Х 1941 йили машҳур биокимёгар Кай Линдестрём–Ланг­га оқсил ва ферментлар устидаги самарали изланишлари учун шу мамлакатнинг олий илмий мукофоти – Эрстет медалини топширар экан, олимдан ўзига ва маросим аҳлига фермент аслида нима эканини тушунтириб беришни илтимос қилади. Шунда олим қуйидаги ривоятни сўзлаб беради.

Бир арабнинг мол-давлати 17 туяга юк бўлар экан. У қазоси олдидан уч ўғлини ёнига чақириб, уларга бундай васият қилибди: “Катта ўғлим – оилам таянчи, шу боис у туяларнинг 1/2 қисмини олсин. Ўртанча ўғлимга эса уларнинг 1/3 қисмини мерос қолдирдим. Кенжа ўғлимга туяларнинг 1/9 қисми тега қолсин”. Ушбу сўзларни айтиб, ота жон таслим қилибди. Падарининг азасини бажо келтиргач, ака-укалар меросни тақсимламоқчи бўлибди. Лекин бунинг йўлини сира топа олишмабди. Ахир, 17 та туяни на икки, на уч ва на тўққизга тақсимлаб бўлар экан-да. Уларнинг боши қотиб турганда саҳродан бир дарвеш ўтиб қолибди. Бу зот устига китоб ортилган қора туяни етаклаб олган экан. Ака-­укалар унга мурожат қилиб, жумбоқни ечишда ёрдам сўрабди. Шунда дарвеш “Отангизнинг васиятини бажо келтириш осон. Мен сизларга ўз туямни бераман – сиз меросни тақсимлаб оласиз”, дебди. Энди ака-укаларнинг туяси 18 та бўлибди, жумбоқ ҳам осонгина ечилибди. Катта ўғил барча туяларнинг ярмини – 9 тасини олибди. Ўртанча ўғилга 6 та туя тегибди. Кенжа ўғил ҳам ўз ҳаққи бўлган 2 та туяга эга бўлибди. 9, 6 ва 2 рақамлари қўшилса, 17 сони юзага келиб, мусофирнинг туяси ортиб қолибди. Жумбоқни шу тариқа ҳал этган дарвеш ўз туясини етаклаб, яна йўлига равона бўлган экан. “Мана шу қора туя ферментга ўхшайди. У бўлиши даргумон жараённи вужудга келтирди. Айни чоқда, ўзи ўзгаришсиз қолди”, дея ҳикоясига якун ясайди Линдес­трём–Ланг.

Шояд, ушбу мақоламиз ҳам дарвешнинг қора туяси каби “интернет-муфассир”га ўхшаш кимсалар чалкаштирган ва охир-оқибат жумбоққа айланган масалаларга ойдинлик киритса!..

Мақолани “Бақара” сурасининг 136-ояти билан якунлашни жоиз топдик: “Айтинглар: “Оллоҳга ва бизга туширилган нарсага, Иброҳим, Исмоил, Исҳоқ, Яъқуб, асботларга (Яъқуб алайҳиссаломнинг 12 ўғлидан тарқалган зурриётларга – М.Т.) туширилган нарсага, Мусо ва Ийсога берилган нарсага ва Пайғамбарларга Роббиларидан берилган нарсага иймон келтирдик. Уларнинг орасидан бирортасини фарқламаймиз ва биз Унга мусулмонлармиз” (Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф таржимаси).

Манба: “Тафаккур” журнали, 2015 йил 4-сон

002

Mansurxon TOIROV
IKKI MAQOLA
099

DO’L TOG’I VA YETTI OSMON

Dunyoni qizg‘anma mendan, azizim,
Men sening ko‘changdan o‘tmasman zinhor.
Mening bu olamda o‘z aytar so‘zim
Va o‘zim sig‘inar mozorlarim bor.
Abdulla ORIPOV

09Afsuski, Qur’oni karimni boshdan-oxir o‘qib chiqmoq va uqib olmoqqa barchada ham birdek layoqatu imkoniyat yo‘q. Birinchidan, aksar odamlar mudom katta-kichik turmush tashvishlariga ko‘milib yashaydi. Shu sabab Alloh kalomi haqida ozgina o‘qi­ganu eshitganlari bilan qanoatlanadi. Ikkinchidan, din ilmi vakillari orasida har xil mubolag‘alarga yo‘l qo‘yuvchilar uchraydi. Bu hol ham odamlarning Qur’oni karim­ni to‘g‘ri anglashiga xalal berishi ta­yin. Darvoqe, keyingi muammo endi paydo bo‘lgan emas. Atoqli olima Fozila Sulaymonova “Sharq va G‘arb” monografiyasida (T., “O‘zbekiston”, 2001, 387-bet) ayrim tafsir, me’rojnoma va qisas ul-anbiyolarda xayolotga behad erk beril­gani haqida yozadi (Masalan, Hazrat Alining qilichi 40 quloch deb talqin qilinishi mantiqqa zid. Aslida, bu qilich Turkiyadagi muzeyda turibdi va 70-80 santimetrdan uzun emas).

Eynshteyn bashariyatga Nyuton ta’limo­tining cheklanganligini isbotlovchi nis­biy­lik nazariyasini taqdim etar ekan, “Kechir meni, Nyuton!” deya xitob qiladi. Zero, Eynsh­teyn insoniyatga Nyuton g‘oyat aziz ekanini bilar, ammo haqiqat undan-da azizroqligini ham anglar edi. Shu kabi, mo‘min-musulmonlar uchun Qur’oni karim tafsirlariyu tafsirchilari ham juda aziz. Biroq Alloh va uning muqaddas Kitobi ulardan-da azizroqdir. Chunki o‘zga Alloh yo‘q va bo‘lmaydi ham. U Zot bashariyatga o‘zga Kitob tushirmaydi ham. Ammo insoniyat behisob mufassirga ega bo‘lishi va ular behisob tafsir yaratishi mumkin. Biz esa shular orasidan eng a’lolarini sa­ralab istifoda etmog‘imiz lozim.

Hozirgi vaqtda Qur’oni karimning ba’zi sura va oyatlari, zamonaviy ilm-fanga tayanil­may, yuzakiroq tafsir etilayotganidan foy­dalanib, bu Kitob Allohning vahiysi emas, balki Muhammadning so‘zlaridir, degan qarashni yoyishga intilishlar va sura-oyatlar mazmuniga g‘ayir ko‘z bilan qarashga urinish­lar kuchaymoqda. Qu­yida biz inter­net­dagi “Коранический взгляд на Вселенную” (http://ru.wikiislam.net/wiki/) va “Научные ошибки в Коране” (http://islamuncovered.info/scientific_errors_in_quran/) sahi­fa­larini bugungi fan xulosalari asosida baholashga urinib ko‘ramiz.

Qur’onning g‘a­yir munosabat­ga duchor bo‘l­­gan oyat­laridan biri mana bunday: “Alloh bulutlarni haydashi­ni, so‘ngra birga to‘p­­lashini, so‘ngra uyib qo‘­yishini ko‘rmayapsanmi?! Bas, uning orasidan yomg‘ir chi­­qarayotganini ko‘rursan. U Zot os­mondan, undagi tog‘lardan do‘l tushirib, u bilan O‘zi xohlagan kishilarga musibat yetkazur va uni O‘zi xohlagan kishilardan burib yuborur. Uning chaqmog‘ining yarqirashi ko‘zlarni ketkazgudek bo‘lur” (Qur’oni karim va uning ma’nolari tarjimasi, mutarjim – Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. 24-sura, 43-oyat). Ushbu oyatni I. Krachkovskiy ruschaga bunday o‘girgan: “Разве ты не видишь, что Аллах гонит облака, потом соединяет их, потом превращает в тучу, и ты видишь, как из расщелин ее выходит ливень. И низводит Он с неба горы, в которых град, и поражает им, кого желает, и отклоняет, от кого пожелает. Блеск молнии Его готов унес­ти зрение”. Bu oyatga o‘z nomini sir tutgan “internet-mufassir” (balki “internet-mufassir­lar”dir) bunday munosabat bildiribdi (iqtiboslarni asliyat tilida berayotirmiz – M.T.): “Град образуются в переохлаждённом дождевом облаке, за счёт замерзания отдельных капель. Такие зародыши могут вырасти до значительных размеров благодаря замерзанию сталкивающихся с ними переохлаждённых капель. Однако, автор Корана ошибочно приписывает формирование града мнимой горе на небе”.

Agar mual­lif Qur’on oyat­iga xolis qaraganida edi, o‘zi tanqid qilgan kalimani o‘qi­gach, imon keltirgan bo‘larmidi! Sababi – chindan ham do‘l yog‘ishidan oldin va u yog‘a­yotgan paytda osmonda zichligi turlicha bo‘lgan muz tog‘i vujudga keladi!

Keling, bu hodisani bir boshidan kuzataylik. Odatda, do‘l momaqaldiroq­ni ham yuzaga keltiruvchi to‘p-to‘p, qatlam-qatlam yomg‘ir bulutlaridan hosil bo‘ladi. Bu bulutlar tik, ya’ni vertikal holatda joylashgan bo‘lib, “cho‘qqi”si 10 kilometrdan ortishi mumkin. Ushbu “tog‘” ichida kuchli shamol ta’sirida yuqoriga qarab o‘rlayotgan oqim tezligi sekundiga 100 metr­gacha bo‘lishi aniqlangan. Mazkur oqim bulutlardagi suv tomchilarini harorati juda past, ya’ni minus 20–50 gradusli yuqori atmosfera qatlamlariga ko‘tarib chiqadi. Natijada, suv tomchilari muzga aylanadi, ular ham, o‘z galida, bir-biri bilan qo‘shilib, do‘l “guvalacha”lari shakliga kiradi. Hosil bo‘lish sharoitiga qarab, do‘l turlicha ko‘rinish olishi mumkin, lekin aksar soqqasimon bo‘ladi. Ushbu do‘l “guvalacha”lari goh tepa, goh pastga qarab betinim harakatlanadi. Milliardlab bunday do‘l “guvalacha”lari osmonda mudom chayqalib turgan ulkan muz tog‘i qiyofasini oladi.

Do‘lning vazni uni uchiradigan shamol kuchiga bog‘liqdir. Chunki do‘l “guvalacha”si, uni shamol uchirib yurgani sari kattalashib boraveradi. Tasavvur qiling, diametri 10 santimetrli do‘l “guvalacha”si havoda muallaq tura olishi uchun shamolning tezligi soatiga 200 kilometr bo‘lishi zarur. Do‘l o‘z og‘irligi ta’sirida pastga qarab sho‘ng‘isa, kuchli shamol uni yana yuqoriga irg‘itadi va shu tariqa do‘lni havoda uchirib yuradi. Bu holni takror va takror “boshdan kechirgan” do‘l “guvalacha”lari ulkanlashib, og‘irligi bir necha kilogrammgacha yetishi mumkin. Shamol do‘l “guvalacha”larini tutib tura olmasagina ular yerga yog‘adi. Demak, o‘sha paytda do‘l yog‘ayotgan hudud uzra muz tog‘i suzib yurgan bo‘ladi. Do‘l bulutlar ichida yuzaga kelgani sabab ular qancha qalinlashsa, do‘l yog‘ishi ehtimoli ham shuncha ortadi. Qalinligi 12 kilometr bo‘lgan bulutdan do‘l yog‘ish ehtimoli 50 foizga teng. Bulut 14 kilometr­li qalinlikda bo‘lsa, do‘l yog‘ish ehtimoli 75 foizga yetadi. Bulut qalinligi 18 kilometrga yetganda esa, do‘l yog‘ishi muqarrar bo‘ladi. Menimcha, Qur’oni karimning osmondagi ulkan muz tog‘idan do‘l yog‘ishi haqidagi oyati nechog‘li to‘g‘riligini asoslash uchun biz keltirgan dalil kifoya qilsa kerak.

Endi “internet-mufassir”ning boshqa da’volariga e’tibor qaratamiz va ularga ham bugungi fan xulosalariga tayanib javob beramiz. U Qur’oni karimning olam haqidagi qarashlarini bunday tanqid qi­ladi: “Вселенная авторов Корана весьма проста, мала, содержит только плос­кую Землю и окружающие ее небеса”. Shundan so‘ng Qur’oni karimning ruscha tarjimasidan quyidagi oyatlarni keltiradi: “Он – тот, который сотворил вам все, что на земле, потом обратился к небу и строил его из семи небес. Он о всякой вещи знающ!” (Коран, 2:29); “Разве вы не видите, как сотворил Аллах семь небес рядами?” (Коран, 71:15); “Он – Тот, Кто сотворил рядами семь небес в гармонии друг с другом” (Коран, 67:3). “Internet-mufassir” o‘z fik­rini bunday davom ettiradi: ““Земля, окружена слоем воздуха толщиной около 10000 км. Этот слой называется атмосферой. Атмосфера удерживается вокруг Земли благодаря земному притяжению. Чем выше высота, тем меньше воздуха содержится в атмосфере, а сама она сливается с космическим пространством, где воздуха нет. Слои атмосферы условно можно поделить на семь небес. По нисходящей: Седьмое небо это Магнитосфера, Шестое небо это Ионосфера, Пятое небо это Экзосфера, Четвертое небо – Термосфера, Третье небо это Мезо­сфера, Второе небо – Стратосфера, Первое небо – Тропосфера”.

Keling, endi “internet-mufassir”ning Alloh kalomidagi yetti osmonga doir ta’limotga munosabatini ko‘rib chiqaylik. Xo‘sh, bu yetti osmon qanday? Birinchi osmon. Barchamizga ma’lumki, samolyotmi, dirijabl­mi, varrak yoki qushmi ucha boshlasa, biz ularni osmonga ko‘tarildi deymiz. Osmonda yettita sfera – Magnitosfera, Ionosfera, Ekzosfera, Termosfera, Mezosfera, Stratosfera, Troposfera mavjudligi bor gap bo‘laqolsin. Lekin bu yetti sferani kimdir beshtaga keltirishi, kimdir o‘ntaga yetkazishi mumkin. Tayinsizroq holat, shunday emasmi? Biz yaxshisi bu sferalarni birinchi osmonning atmosfera qatlamiga mansub deb qabul qilaylik. Shu tariqa, birinchi osmon deya samolyot, dirijabl, varrak yoki qushlar uchayotgan fazo hududini olamiz va bunga hech kim e’tiroz bildirmasa kerak.

“Internet-mufassir” yana bunday deb yozadi: “За дополнительными подробностями об устройстве небес можно обратиться к рассказу о ночном путешествии Мухаммеда (Сахих аль-Бухари – 1513 (3887). Текст слишком велик, чтобы цитировать его полностью, однако ниже будут приведены ключевые моменты. Например, непосредственно над куполом первого неба Мухаммед встретил Адама и обнаружил источники рек Тигр и Ев­фрат (видимо, при отсутствии познаний в области географии)”. Dajla va Frot daryolari birinchi osmondan suv ichadi, deyilganidan ushbu hadisda hech bir mubolag‘a yo‘q. Chunki bu daryolar suv ichadigan tog‘ cho‘qqilari, darhaqiqat, mazkur osmon hududida joylashgan. Demak, ushbu hadis bizning “birinchi osmon” tushunchasini to‘g‘ri belgilaganimizdan dalolat. Yuqorida biz Imom Buxoriy hadisiga yuzaki qarasak, uni inkor etishga rag‘bat uyg‘onishi mumkin edi, lekin ko‘rdikki, u haqiqatdan ham sahih ekan.

Ikkinchi osmon. Ma’lumki, sun’iy yo‘ldoshlar Yer orbitasiga chiqib olishi uchun sekundiga 8,2 kilometr tezlikda ucha olishi shart, aks holda, u Yer orbitasiga chiqa olmaydi. Chunki ikkinchi osmonga xos fizik “qatlam”ni yorib o‘tish uchun shunday tezlik talab etiladi. Bu to‘siqdan o‘tib olgan sun’iy yo‘ldosh esa ikkinchi osmonga yetadi. (Hozirgi fan Yer orbitasini “koinot” deb atashi barchaga ma’lum.) Shu tariqa, kosmik kemalar Yer atrofida sun’iy yo‘ldosh bo‘lib aylanib yuruvchi fazo hududi – kosmos­ni ikkinchi osmon deb qabul qilish mumkin. Bunday osmon mavjudligini falakshunos­lar ming yillar avval ham faraz etgan, ammo u haqidagi aniq tasavvur 1957 yili osmonga ilk kosmik kema ko‘tarilgandan so‘ng­gina yuzaga keldi.

“Internet-mufassir” kosmik kemaning fazoga ko‘tarilishi xususida bunday deb yozadi: “Первыйкосмическийполетбылсовершенне-мусульманиномпятьдесятлетназад. Космические станции человека исследуют поверхность Луны, Марса и Венеры и даже, вышли за пределы Солнечной системы. Однако автор Корана полагает, что космические полеты невозможны без согласия Аллаха. Учитывая, что десятки астронавтов являются атеистами, мы должны спросить, почему всеведущий Аллах сделал такое ошибочное пророчество? – О сонм джиннов и людей! Если можете проникнуть за пределы небес и земли, то пройдите! Не пройдете вы, иначе как с властью” (Коран, 55:33).

Qur’oni karimning ushbu oyatida inson va jinlar osmonga Alloh xohishi bilan chiqishi haqida xabar berilmoqda. Lekin “internet-mufassir” buning uchun faqat musulmonlarga izn berilgan, deya xulosa chiqarishi uning badniyatligidan boshqa narsa emas. Chunki musulmon ham, g‘ayridin ham, hatto xudosiz ham Alloh bandasidir. U Zot osmonga chiqmoqqa kimga izn berishni yolg‘iz O‘zi biladi. Katta adron kollayderini ishga tushirishda jonbozlik ko‘rsatgan Rossiya olimlari koordinatori, Moskva davlat universiteti qoshidagi Yadro fizikasi ilmiy tekshirish instituti direktori o‘rinbosari V.Savrin 2008 yil 10 sentyabrdagi matbuot anjumanida “Ba’zan paydo bo‘ladigan “qora o‘ralar” juda qisqa fursat yashaydi. Chunki darrov portlab ketadi. Hatto kollayder devorlarigacha yetib borishga ulgurmaydi… Bu masalaga turlicha yondashish mumkin. Chunonchi, xudo …ko‘rib-bilib turibdiki, insoniyat (men avvalo fizik­larni nazarda tutyapman) aniq maqsad sari intilyapti va haqiqatga yetmoq uchun bor aql-zakovati, kuch-quvvatini sarf qilyapti. Xudo oxir-oqibat o‘sha haqiqatni bilish uchun ijozat etishiga imonim komil”, degan gaplarni aytdi. Qarang, ulkan davlatning yirik olimi Yaratgandan kashfiyot qilmoqqa ruxsat so‘rayotir…

Darvoqe, ikkinchi osmon haqida aytilganlarga bir fikrni qo‘shimcha qilish mumkin. U, Qur’onda aytilganidek, birinchi osmonni ham o‘z ichiga oladi.

Uchinchi osmon deb Oyning Yer atrofida milliard yillardan buyon harakat qilayotgan orbitasi hududini olsak to‘g‘ri bo‘lar. Uni o‘ziga makon qilgan Oy shu hudud bo‘ylab ko‘chib yurar ekan, o‘z ta’sir doirasini ham ko‘chiradi. Uchinchi osmon, yana Qur’onda aytil­ganidek, birinchi va ikkinchi osmonni ham o‘z ichiga oladi.

To‘rtinchi osmonga chiqish uchun kosmik kema sekundiga 11 kilometrdan yuqori tezlikka ega bo‘lishi kerak. Shunda u Yerning tortish kuchi ta’siridan qutulib, Quyoshning sun’iy yo‘ldoshiga aylanadi va Quyosh at­ro­fida, Yer va boshqa sayyoralar kabi, ma’lum orbita bo‘ylab aylana boshlaydi. Darhaqiqat, Yer va boshqa bir necha sayyora Quyosh atrofida shunday orbita bo‘ylab aylanayotir va buni to‘rtinchi osmon deb olishimiz mumkin. Ya’ni Yer to‘rtinchi osmonda Quyosh atrofida harakatlanadi va bu osmon o‘z ichiga birinchi, ikkinchi va uchinchi osmonni ham oladi. Dastlabki uch osmonga Yer hukmronlik qilsa, to‘rtinchi osmonga Quyosh hukmrondir.

Beshinchi osmon. Quyosh fazoda barcha sayyoralarini ergashtirgan holda sekundiga 295 kilometr tezlik bilan Qutb yulduzi yo‘nalishidagi markaz atrofida harakatlanadi. Quyosh bu harakatni Somon yo‘li galaktikasida amalga oshiradi va mazkur hududni beshinchi osmon deb qabul qilish mumkin. Bu osmonga endi Somon yo‘li galaktikasi hukmrondir. U o‘ziga tobe osmondan Quyoshning chiqib ketishiga yo‘l qo‘ymaydi“Солнцезавершаетсвойпуть, направлениеисроккоторогоопределеныемуАллахомВсемогущим, Мудрым, ведающемобовсём”. (Коран, 36:38.) Ko‘rib turganimizdek, Quyosh muayyan yo‘nalishda ma’lum muddatgacha harakatda davom etadi. Hozirgi zamon fani buni inkor qilmaydi, bil’aks, tasdiqlaydi. “Клянусь солнцем и его сиянием, и месяцем, когда он за ним следует”. (Коран, 91:1-2.) Keyingi oyat Quyosh Oyni o‘ziga ergashtirib, yetaklab yurishidan darak beradi. Bu ham hozirgi fan xulosalariga zid emas. Zero, Oy ham Quyoshga ergashib, Somon yo‘li galaktikasida sekundiga 295 kilometr tezlikda harakatlanayotir. Beshinchi osmon birinchi, ikkinchi, uchinchi va to‘rtinchi osmonni ham o‘z ichiga oladi.

Oltinchi osmon. Agar fazo kemasi Quyosh­ning Somon yo‘li galaktikasidagi harakati tezligidan ham jadalroq ucha olsa (bu tezlik qancha bo‘lishini astronomlar hali hisoblab chiqmagan), Somon yo‘li galaktikasini ham ortda qoldirib, uning ta’siridan chetga – keyingi osmonga chiqadi va ushbu hududdagi behisob galaktikalar kabi o‘zi ham muayyan yo‘nalish bo‘yicha, ma’lum markaz atrofida suzuvchi jajji “galaktika”ga aylanadi. Bizning jajji “galaktika”miz boshqa son-sanoqsiz galaktikalar bilan birga harakatlanib yurgan fazo hududini oltinchi osmon deb qabul qilish mumkin. U birinchi, ikkinchi, uchinchi, to‘rtinchi va beshinchi osmonni ham o‘z ichiga oladi.

Yettinchi osmon deb hozirgi fan, to‘g‘­rirog‘i, Albert Eynshteyn fikricha, mavjud olam chegarasining narigi tomonini olish mumkin. Barcha galaktikalar, o‘z yulduzlari bilan birga, oltinchi osmon markazi atrofida juda ulkan tezlikda harakatlangancha olam sarhadiga qarab kengayib bormoqda (ularni yettinchi osmondagi qaysidir ulkan kuch o‘ziga tortib turgandek). Bu galaktikalar tezligi yorug‘lik tezligiga tenglashgach, ular ma’lum muddatdan so‘ng yettinchi osmonga o‘tib ketadi-da, bizga butkul ko‘rinmay qoladi. Ya’ni, fazo kemasi yorug‘lik tezligidan ildamroq ucha olsa, bizning olam chegarasidan o‘tib ketishi mumkin. Ba’zi yulduz va galaktikalar bot-bot nariyoqqa ana shunday o‘tib turishi fanga ayon. Shu tariqa, bizning olamimiz sarhadining boshqa tomonidagi fazoni yettinchi osmon deb olishimiz mumkin. Bu osmon birinchi, ikkinchi, uchinchi, to‘rtinchi, beshinchi va oltinchi osmonni ham o‘z ichiga oladi.

Mana, Qur’oni karim oyatlarida zikr etilgan “etti osmon” tushunchasini ozmi-ko‘pmi izohladik, desak bo‘ladi. Albatta, biz mazkur osmonlar haqida Yerga nisbat fikr yuritdik va Qur’onda ham aslida shunday qilingan. Aksar tafsirchilar oyatlar sharhida Yerni olam markaziga qo‘yib xulosa chiqarganiga sabab ham shu bo‘lsa, ehtimol! “Он – Тот, Кто сотворил рядами семь небес в гармонии друг с другом”. (Коран, 67:3.) Darhaqiqat, yetti osmon bir-biri bilan nihoyatda uyg‘un ekani, ya’ni biridan boshqasiga silliqqina – hech bir yoriq yoki tirqishsiz o‘tib borishini tasavvur etish qiyin emas. Yoki: “Разве вы не видите, как сотворил Аллах семь небес рядами?” (Коран, 71:15.) Shuningdek, yetti osmon qatma-qat (ichma-ich) joylashganiga ham hech bir kimsa shubha qila olmas?

Qur’oni karimning 21-sura 30-oyatida “Kofir bo‘lganlar osmonlar ham, Yer ham (avvalda) yaxlit bo‘lganini, bas, Biz ularni yorib yuborganimizni va barcha tirik mavjudotni suvdan (paydo) qilganimizni ko‘rmadilarmi?! Endi ham imon keltirmaydilarmi?!” deyiladi. Kosmogoniya fani ilgari surayotgan Buyuk portlash nazariyasi ushbu oyat zamonaviy fan xulosalariga hamohang ekanini tasdiqlaydi. Kashfiyotlar shuni ko‘rsatmoqdaki, qachonlardir Yerdagi quruqlik bir butun, yaxlit bo‘lgan. U keyinchalik qit’alarga ajralgan. Hayot esa dastlab suvda paydo bo‘lgan, shu bois kosmos va boshqa sayyoralardan hayot unsurini qidirayotgan fazogirlar avvalambor suvni izlayotir.

Qur’oni karimning 41-sura 11-oyati o‘zbekchaga quyidagicha o‘girilgan: “So‘ngra tutun holatda bo‘lgan osmonni (yaratishni) qasd etib, unga va Yerga: “(Farmonimga) ixtiyoriy yoki majburiy holda kelingiz”, degan edi, ular “O‘z ixtiyorimiz bilan keldik”, dedilar”. O‘zbek tiliga “tutun” deb tarjima qilingan so‘z V. Poroxovaning ruscha tarjimasida “пеленой из дыма” (tutun qatlami) deb berilgan. Ajabo, kosmogoniya fani XX asrdagina olam gaz-chang (tutun) bulutidan (qatlamidan) paydo bo‘lganini aniqlasa, Qur’oni karim bu haqda 14 asr avval xabar berib turibdi!

Mazkur oyatda osmon va Yer o‘z ixtiyori bilan yaqinlashgani aytiladi. O‘z ixtiyori bilan demoqning ma’nosi Yerda ham, osmonda ham bir-biriga intilish mavjud deganidir. Fizikadagi butun olam tortishish qonuni gravitatsiya maydoni bilan bog‘liq. Unga ko‘ra, jismlar bir-biriga ma’lum qonuniyat bilan ixtiyoriy ravishda tortiladi. Gravitatsiya maydonida elektr yoki magnit maydonlari tabiatiga xos itarilish xususiyati yo‘q. Zarralarning (jismlar, sayyoralar, yulduzlarning) o‘zaro tortishishi (gravitatsiya kuchi, oyatdagi ixtiyoriylik) sabab jism soqqasimon shakl olishi hozirgi fanga ayon. Shuning uchun ham Quyosh, sayyoralar, ularning yo‘ldoshlari va yulduzlar shakli dumaloqqa yaqin. Afsuski, shu vaqtgacha zamonaviy fan gravitatsiya tabiatini to‘liq-tugal tushuntirib bergani yo‘q.

Qur’onning 41-sura 12-oyatini I.Krach­kovskiy bunday tarjima qilgan“Он сот­ворил их семью небесами за два дня и внушил каждому небу его обязанности. Мы украсили нижнее небо светильниками и оберегаем его (или для оберегания его). Таково предопределение Могущественного, Знающего”. V. Poroxova tarjimasida esa ayni oyat “Он семь небес в два дня установил, и каждому назначил службу. Украсили мы ближный свод огнями и обеспечили ему охрану – Того, Кто безграничной власти преисполнен” tarzida berilgan. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf tarjimasida “Bas, ikki kunda yetti osmonni barpo etdi va har bir osmonga ishini vahiy qildi. Biz dunyo osmonini chiroqlar-la ziynatladik va qo‘ridik. Bu azizu o‘ta ilmli Zotning o‘lchovidir” tarzida bayon etilgan. Xuddi shu oyat Oltinxon To‘ra tarjimasida “Keyin ul ikki kunda alarni yetti osmon qilib bino qildi va tushirdi, har osmonga ang‘a munosib hukm va ziynat berduk. Biz dunyo osmonin chiroqlar ila va mahfuz saqladik ani. Bu g‘olib Zotning tadbiridir” shaklida ifodalanadi. Mazkur oyatdan yulduzlar pastki osmonda joylashgan degan xulosa kelib chiqayotgani yo‘q. Balki yaqin, ya’ni odamzodga ko‘rinib turgan osmonni yulduzlar chiroq kabi bezab turibdi degan ma’no bor. Ko‘rinib turibdiki, I.Krachkovskiy tarjimasidagi “нижнее” so‘zi biz murojaat qilgan boshqa variant­larda o‘zgacha beril­gan. Jumladan, V. Poroxova “ближный” so‘zidan foydalangan. Nimaga nisbatan yaqin, balki Quyoshgadir? Biz chiqargan xulosaga ko‘ra, Yer to‘rtinchi osmonda bo‘lsa, unga eng yaqini – Quyosh suzib yurgan beshinchi osmondir va u milliard­lab yulduzlar bilan guldastadek bezatib qo‘yilgan. Xo‘sh, buning nimasi tushunarsiz?! Krachkovskiy “нижный” so‘zini topib ishlatgan, Poroxovaning “ближный” so‘zi ham o‘rinli, o‘zbekcha tarjimalardagi “dunyo osmoni” birikmasi ham aniq-ravshan. Demak, biz o‘zbekcha tarjima bo‘yicha dunyo deganda Somon yo‘li galaktikasini tushunmog‘imiz kerak. Bunda bizning dunyo – bizning galaktika ma’nosini ifodalayotir, ya’ni “dunyo” so‘zi “galaktika” so‘ziga sinonim bo‘layotir. “Olam” so‘zi esa barcha galaktikalarni o‘z bag‘riga oladi deyilsa, barcha narsa joy-joyiga tushadi-qo‘yadi. Dunyo osmoni deganda, nega Somon yo‘li galaktikasini anglamasligimiz kerak?!

“Internet-mufassir” o‘z fikrini davom ettirib, yana bunday yozadi: “Эти небеса являются твердыми объектами, и это можно продемонстрировать следующим образом. В первую очередь, они играют роль крыши, защищая то, над чем они раскинуты. Защитный характер этой крыши показан в таких стихах, как: Мы сделали небо оберегаемой кровлей, однако они отворачиваются от его знамений (Коран, 21:32). Осколки небес могут падать и, возможно, ранить жителей Земли: Если Мы пожелаем, то заставим землю поглотить их или же низринем на них кусок неба” (Коран, 34:9). Osmonning qattiqligiga dalil shuki, bir osmondan ikkinchisiga o‘tish uchun sarf bo‘ladigan kuch har qanday po‘lat devorni teshib o‘tishga qodir, ya’ni osmon har qanday po‘latdan qattiqroqdir. Atmosfera ham bizga tom bo‘lib turganiga shubha yo‘q. Faqat aqli noqislargina tom albatta qamish, shifer yoki tunukadan bo‘ladi, deb ishonishi mumkin.

“Фактически, небеса настолько твер­ды, что на них можно забраться при помощи лестницы: Если тебя тяготит их отвращение, то если ты сможешь оты­скать проход в земле или лестницу на небо, то принеси им знамение. Если бы Аллах пожелал, то собрал бы их всех на прямом пути. Посему не будь одним из невежд”. (Коран, 6:35.) “Internet-mufassir” ushbu oyatni I.Krachkovskiy tarjimasidan ba’zi xatolar bilan ko‘chiradi. Mazkur oyat V.Poroxova tarjimasida quyidagicha: А если тебе в тягость их презренье, То даже если б мог ты отыскать Расселину в земле иль лестницу на небо, И тем явить еще одно знаменье им (То все равно бы не уверили они). И будь на то желание Господне, Соб­рал бы Он их всех на праведной стезе. А потому (о Мухаммед!) не будь в числе невежд! (V.Poroxova 379-izohda bu oyat biror mo‘jiza ko‘rsatish talabi qo‘yilaverganidan so‘ng tushganini aytadi, 380-izohda esa oyatdagi “То все равно бы не уверили они” so‘zlari Krachkovskiy va Sablukov tarjimasida negadir tushib qolganidan hayron bo‘ladi. Ba’zi o‘zbekcha tarjimalarda bu so‘zlar izoh sifatida keltiriladi.)

“И наконец, небеса, по-видимому, нас­только тяжелы, что им требуются опоры. В отличие от современных мусульман, авторы Корана признают, что небесам необходимы опоры, добавляя при этом, что они невидимы: Кулиев – Аллах вознес небеса без опор, которые вы могли бы увидеть; Османов – Аллах вознес небеса на невидимых вами опорах (Коран, 13:2). Здесь авторы Корана воспринимают очевидным то, что небесам необходимы опоры. Но они концентрируют свое внимание не на их отсутствии, а на невидимос­ти.” Bu da’voga quyidagicha javob berish mumkin. Axir, gravitatsiya maydonida o‘sha “tayanch” – “opora”! Qanday ham ko‘rib bo‘lsin uni! Bo‘lmasa, uni kim ushlabdiyu kim ko‘ribdi? Qoyil qolmaysanmi, ey banda? Nyuton kashf etgan butun olam tortishish qonuni shu oyatga ishora qilayotir-ku! Hozirgi fanning eng buyuk jumbog‘i ham gravitatsiya maydoni bo‘lib turibdi-ku!

“Когда он прибыл туда, где закатывается солнце, он обнаружил, что оно закатывается в мутный (или горячий) источник. Около него он нашел народ. Мы сказали: “О Зуль Карнейн! Либо ты накажешь их, либо сделаешь им добро” (Коран, 18:86). Хотя в случае восхода Солнца никакие “мутные источники” не упоминаются, описываются люди, живущие непосредственно рядом с этим местом: Когда он прибыл туда, где восходит солнце, он обнаружил, что оно восходит над людьми, которым Мы не установили от него никакого прикрытия”. (Коран, 18:90.) Zulqarnayn dunyo chetiga borganida, yunon miflaridagi osmonni ko‘tarib turuvchi atlantlarni ko‘rmagan va osmonni ham qozon kabi yerga to‘nkarib qo‘yilgan deb aytmagan. Zulqarnayn quyosh botayotgan tomonda ham, chiqayotgan tomonda ham odamlar yashayotganini aytgan. Shuningdek, biror osmon ham Yer kattaligi bilan cheklangani Qur’on oyatlarida kelmagan. Yer yapaloq va doirasimon, unga osmon qozondek to‘nkaril­gan qabilidagi oyatlar Qur’onda yo‘q va buni Qur’on g‘animlari hazm qilishi og‘ir, albatta.

“Следует заметить, что во всем Коране нет каких-либо упоминаний галактик и их скоплений, квазаров или пус­того пространства. Просто вода, пре­стол и сам Аллах: Он сотворил их семью небесами за два дня и внушил каж­до­му небу его обязанности. Мы украсили ниж­нее небо светильниками и оберегаем его (или для оберегания его). Таково предопределение Могущественного, Знающего”. (Коран, 41:12.) Авторы Корана не допускали и мысли о том, что звез­ды могут быть объектами такого же масштаба, как и Солнце, но расположенными гораздо дальше”. Yetti osmonning ikki kunda (yoki ayrim tarjimalardagi kabi “ikki davr”da) barpo bo‘lishiga kelsak, butun olam ichra eng murakkab yaratiq – Yerdir. Eng ulkan yulduz ham, inson u yoqda tursin, hatto hasharot qadar murakkab emas, chunki ular asosan modda shakllaridan biri bo‘lmish plazmadan iborat hamda aksar osmon jismlari energiya va nur ko‘rinishidadir. Falakshunoslar osmon jismlarining 95 foizi bizga ma’lum bo‘lgan materiyadan farqliligini ikki so‘z bilan “qora (noma’lum) energiya” va “qora (noma’lum) materiya” deb izohlaydi. Yetti osmonni yaratish Yer va undagi maxluqot, dov-daraxt, o‘t-o‘lanni yaratishdan jo‘nroq kechgan va shu bois kam vaqt talab etgan bo‘lsa ne ajab! Hozirgi fan olam Katta portlash natijasida bundan taxminan 11 milliard yil ilgari, Quyosh va Quyosh sistemasi, chunonchi, Yer esa 5 milliard yil ilgari paydo bo‘lgan degan xulosaga kelgan. Agar 11 milliarddan 5 milliardni olib tashlasak, 6 milliard qoladi. Albatta, bu vaqt o‘lchovi Yerga, uning Quyosh atrofida aylanishiga nis­batan olinayotir. 11 milliard yilni biz quyidagicha tushunishimiz ham mumkin. Barcha galaktikalar oltinchi osmonda ma’lum bir markaz atrofida, Yer Quyosh atrofida aylanayotganidek, harakatlanadi. Bu markaz (o‘q) atrofida, aytaylik, Somon yo‘li galaktikasini bir marotaba to‘liq aylanib chiqish uchun ketadigan vaqt bir kun deb olinsa (Yer o‘z o‘qi atrofida bir marta to‘liq aylanishi bir kun deb qabul qilinganidek), bu bir kunlik vaqt, ehtimol, Yerning Quyosh atrofida milliard marotaba aylanib chiqishiga teng bo‘lgan fursatdir (buni hali falakshunos­lar qiyosiy hisoblab chiqmagan). Demak, Qur’onda keltirilgan bir kun Yerning taxminan bir milliard yiliga teng bo‘layotir. Zotan, Allohni shoshiradigan hech qanday kuch yo‘q. Qur’onda avval ikki kunda osmonlar, so‘ng­ra to‘rt kunda Yer va undagi hayot yaratilgani haqida so‘z boradiki, bu oyat yuqorida aytgan fikrimizni tasdiqlaydi.

“Солнце и Луна описаны менее одно­значно… Эти два светильника (вмес­те со звездами и планетами) следуют по предписанным им путям вдоль изогнутых стен твердого небесного купола: Именно Он сотворил ночь и день, солнце и луну. И все они плывут по небосводу. (Коран, 21:33); Солнцу не следует догонять луну, и ночь не опережает день, и каждый из них плывет по небосводу. (Коран, 36:40); Солнце плывет к предназначенному для него местопребыванию: таково предписание Великого, Ведающего. (Коран, 36:38.) Вообще, Коран делает следующее замечание, которое фактически делает затмения невозможными: Солнцу не надлежит догонять луну, и ночь не опережает день. Каждый плывет по орбите. (Коран, 36:40.) Однако, чтобы произошло солнечное затмение, необходимо, чтобы Солнце и Луна “дог­нали” друг друга. Но так, как сама Луна в это время не видна, авторы Корана никогда не обращали на это внимания.” Quyosh tutilishiga Oy sababchi ekanini yunon olimlari Qur’oni karim nuzulidan ming yilcha avval bilgan va bu haqdagi ma’lumot Arabistonni ham chetlab o‘tmagan. Biroq yuqoridagi oyatlar Quyosh tutilganida Oy unga yetib olmagani, oradagi masofa 150 million kilometr ekaniyu har ikkisi ham o‘z orbitasi bo‘ylab harakatdaligiga ishoradir. Yerdagi odamgina Oy Quyoshga yetib oldi va shu sabab Quyosh tutildi, degan xulosaga kelishi mumkin, ammo barcha narsa O‘ziga ayon bo‘lgan Alloh emas! Darhaqiqat, Quyosh o‘z manzili sari mana 5 milliard yilki (Qur’on bo‘yicha besh kun), harakat qilayotir va o‘sha manzilga qachondir yetajak.

“Затем, в процессе обсуждения конца света, авторы Корана заявляют, что лунное затмение (которое может произойти только тогда, когда Солнце и Луна расположены по разные стороны Земли) будет происходить в то же время, когда Солнце и Луна наконец “догонет” друг друга: Он спрашивает, когда же наступит День воскресения? Когда взор будет ошеломлен, луна затмится, а солнце и луна сойдутся. (Коран, 75:6-9.)

Тот факт, что Солнце сойдется с Луной, демонстрирует не только то, что они “догонят” друг друга, но и то, что авторы Корана верили в то, что эти два объекта сравнимы по размерам. Авторы Корана не понимали того, что Солнце и Луна на самом деле являются причиной затмений, а не только объектами, испытывающими их”. Falakshunos B. Vorontsov-Velyaminov bunday yozadi: “Yangi yulduzlar” degan nom qadim zamonlardan beri mavjud bo‘lib, bu nom chindan ham yangi kashf etilgan yulduzlarga berilgan. Olimlar xulosalariga ko‘ra, aslida ko‘zga ko‘rinmas yulduz azaldan bor bo‘ladi-yu, qo‘qqis charaqlashi bois kuzatuvchiga o‘zini yangi yulduz sifatida namoyon qiladi. Bunday chaqnash faqat o‘ta qaynoq va sekin harakatlanuvchi yulduzlarda ro‘y beradi. Barcha yangi yulduzlar qo‘shaloqdir, degan gumon ham yo‘q emas. Agar shunday bo‘lsa, Quyoshga bunday chaqnash xavf solmaydi”. “Agar shunday bo‘lsa…” deya shubha va umid bilan Quyosh portlamas, demoqda astronom olim. Lekin 75-suraning 7-oyatida Alloh bandalarini “Bas, ko‘z qamashganida”, deya ogohlantirayotir.

Quyosh ulkanlashgandan ulkanlashib, o‘z tegrasida harakatlanuvchi sayyoralarni – avval Merkuriy, so‘ngra Venerani domiga tortishi mumkin, lekin Yer bundan mustasno degan nuqtai nazar bor. Mabodo shu hodisa ro‘y ber­sa, Quyosh qi­zil gigantga aylanib, Oyni ham yutib yuborishi mumkin, degani bu. Ya’ni 9-oyatda aytil­ganidek, Oy va Quyosh birlashadi. Ro‘zi Mahsharda Quyosh odamlar bo­shi­da tik turadi degan bashorat­ni kim ham eshit­­magan, deysiz.

Yulduzlar olamidagi jarayonlar na­faqat sekin, balki tez ro‘y berishi ham mumkin. Masalan, bir yilga yaqin vaqt ichida o‘rtacha yulduz ulkan yulduz kabi chaqnaydi, so‘ng­ra shuncha muddat orasida ravshanligi pasayadi. Oqibatda, u neytronlardan tarkib topgan yulduzga aylanadi. Demak, fan yulduzlarda milliard yillarda sodir bo‘lishi kutilgan jarayon bir zumda ro‘y berishi ham mumkinligini tasdiqlaydi. Quyosh, Oy, yulduzlar va ulardagi evolyutsiya jarayoni bir zumlik chaqnash bilan poyoniga yetishi hech gap emas. Bunday paytda, oyatda aytilganidek, ko‘z qamashadi.

айтилганидек, кўз қамашади.

“Также они не понимали того, что Солнце является причиной возникновения как дня, так и ночи. С коранической точки зрения ночь – это не просто отсутствие дня. День и ночь – это две совершенно отдельные сущности, соз­данные Аллахом: Ты удлиняешь день за счет ночи и удлиняешь ночь за счет дня. Ты выводишь живое из мертвого и выводишь мертвое из живого. Ты даруешь удел безо всякого счета, кому пожелаешь. (Коран, 3:27); Воистину, в сотворении небес и земли, а также в смене ночи и дня заключены знамения для обладающих разумом. (Коран, 3:190); Он – Тот, Кто распростер землю, установил на ней незыблемые горы и реки, взрастил на ней из разных плодов по паре. Он покрывает день ночью. Воистину, в этом – знамения для людей размышляющих. (Коран, 13:3); Это – потому, что Аллах удлиняет день за счет ночи и удлиняет ночь за счет дня, а также потому, что Аллах – Слышащий, Видящий. (Коран, 22:61.)

День и ночь являются созданиями, совершенно независящими от Солнца, Луны или других небесных объектов. Нет ни малейшего намека на то, что Солнце является причиной возникновения дня и ночи: Воистину, ваш Господь – Аллах, Который сотворил небеса и землю за шесть дней, а затем вознесся на Трон (или утвердился на Троне). Он покрывает ночью день, который поспешно за ней следует. Солнце, луна и звезды – все они покорны Его воле. Несомненно, Он творит и повелевает. Благословен Аллах, Господь миров! (Коран 7:54); Аллах – Тот, Кто создал небеса и землю, ниспослал с неба воду и взрастил ею плоды для вашего пропитания, подчинил вам корабли, которые плывут по морям по Его воле, подчинил вам реки, подчинил вам солнце и луну, непрестанно движущиеся по своим орбитам, подчинил вам ночь и день. (Коран, 14:32-33); Он – Тот, Кто сотворил ночь и день, солнце и луну. Все плывут по орбитам. (Коран, 21:33); Разве ты не видишь, что Аллах удлиняет день за счет ночи и удлиняет ночь за счет дня, и подчинил солнце и луну, которые движутся к назначенному сроку, и что Аллаху ведомо о том, что вы совершаете? (Коран, 31:29); Он сотворил небеса и землю во истине. Он покрывает ночью день и покрывает днем ночь. Он подчинил солнце и луну. Все они движутся к назначенному сроку. Воистину, Он – Могущественный, Всепрощающий. (Коран, 39:5.)

Если Солнце не является причиной возникновения дня и ночи, то каково же его предназначение, кроме того, чтобы просто быть более ярким светилом из двух? Ответ прост: цель этих двух светил в том, чтобы люди могли отмерять по ним время и вести летосчисление: Он разверзает [мрак] утром, ниспосылает успокоение ночью, обращает солнце и луну в средство исчисления [дней и месяцев]. Таково установление Великого, Всеведущего (Коран, 6:96).”

Qur’onda zulmat va kechaning o‘zaro farqlanishi juda hayratlanarli. Zulmat Yerga bog‘liq emas, biroq kecha va kunduz Yerga, Yerning o‘z o‘qi atrofida aylanishiga bog‘liq. Yer o‘z o‘qi atrofida aylanmaganida, “kecha” va “kunduz” tushunchalari ham bo‘lmas edi. Kecha va kunduz Yerga taalluqli va biri hisobiga boshqasi tug‘iladi. Yuqorida keltirilgan “Он – Тот, Кто сотворил ночь и день, солнце и луну. Все плывут по орбитам (Коран, 21:33.)” ва “Солнцу не надлежит догонять месяц, и ночь не опередит день, и каждый плавает по своду (Коран, 36:40.)” oyatlaridan ko‘rinyaptiki, Quyosh ham, Oy ham, kecha va kunduz ham falakda o‘z orbitalari bo‘ylab harakat qiladi. Quyosh va Oyning harakat qilayotganini qadimdanoq kuzatish mumkin bo‘lgan, lekin kecha va kunduz orbita bo‘ylab harakatda ekanini kim va qachon kuzatgan? Bu – Qur’oni karim mo‘jizalaridan ekaniga shubha bo‘lishi mumkinmi?! Mazkur oyat Yerning sharsimon ekani va o‘z o‘qi atrofida bir sutkada bir marta to‘liq aylanib chiqishi, ayni choqda, fazoda ham ma’lum orbita bo‘ylab harakatda ekanini ko‘rga hassadek qilib aytib turibdi-ku! Yerning o‘z o‘qi va Quyosh atrofida harakatda ekanini bundan ortiq qanday ifodalash mumkin?! Mabodo, Yer Quyosh atrofida aylanadi, deganga o‘xshash oddiy fikr oyat bo‘lib kelganida, “internet-mufassir” va uning maslakdoshlari “Bu fikrga qadimgi yunon olimlarining xulosasi sabab bo‘lgan”, de­yishi aniq edi!

“Авторы Корана не чувствовали силь­­ной необходимости описывать при­­­­роду и структуру Земли, так как ее оби­татели и так знали о ней все, что им было нужно. Однако описания Земли в Коране все же имеются, и они могут привести к некоторым весьма любопытным выводам.

Прежде всего, Земля в кораничес­кой Вселенной плоская. Для описания Земли авторы Корана часто использовали слова “распростереть” и “разостлать”. Эти слова арабы использовали в повседневной речи применительно к ковру. Не удивительно, что в Коране имеются сравнения Земли с ковром: Мы простерли землю, поместили на ней незыблемые горы и взрастили на ней в меру всякие вещи. (Коран, 15:19); [Он] – тот, который сделал землю для вас подстилкой и проложил для вас по ней дороги, низвел с неба [дождевую] воду. И Мы взрастили благодаря ей всевозможные растения. (Коран, 20:53); Он сделал для вас землю колыбелью и создал для вас на ней дороги, чтобы вы могли следовать прямым путем. (Коран, 43:10); Мы простерли землю, установили на ней незыблемые горы и взрастили на ней всякие великолепные пары растений. (Коран, 50:7); Мы разостлали землю, и как же прекрасно Мы расстилаем! (Коран, 51:48); Он – Тот, Кто распростер землю, установил на ней незыблемые горы и реки, взрастил на ней из разных плодов по паре. (Коран, 13:3); Он – тот, который землю сделал для вас ковром, а небо – зданием, и низвел с неба воду. (Коран, 2:22); После этого Он распростер землю. (Коран, 79:30); Аллах сделал для вас землю ковром. (Коран, 71:19); Разве Мы не сделали землю подстилкой. (Коран, 78:6); Неужели они не видят, как созданы верблюды, {…} как распростерта земля? (Коран, 88:17-20); Клянусь землей и Тем, кто ее простер! (Коран, 91:6.)”

Darvoqe, Qur’oni karimda Yer shakli qanday ifodalangani so‘nggi asrlarda bu kitobning ilohiyligini e’tirofu inkor etuvchilar o‘rtasidagi bahslarda bosh masala bo‘lib turibdi. Men Qur’oni karimning o‘zbekcha tarjimalarini o‘qib va ularni ruscha tarjimalarga qiyoslab, bunday xulosaga keldim. Birinchidan, Qur’oni karimda Yerning shak­li haqida ochiq bir gap aytilmagan. Alloh o‘z oyatlarida “Yerni yoyiq qildik”, deya vahiy yuboradi. Biror oyatda Yerni doira shak­lida tekis yaratdik deyilmagan. I.Krachkovskiy ushbu oyatni “…и землю после этого распрос­тер” deb, V.Poroxova esa “Потом Он землю распростер”, deya tarjima qilgan. “Распростер” so‘zi o‘zbek tilida keng yozmoq, katta ochmoq, kermoq, yoymoq, tarqatmoq, cho‘zmoq kabi ma’nolarni anglatadi.

O‘zbek tilining izohli lug‘at­larida “yoyiq” so‘zi yassi, yuza kabi ma’nolarni ifodalashi qayd etilganki, ular o‘z ichiga juda ko‘p (uchburchak, to‘rtburchak, cho‘ziq, sharsimon, spiralsimon va hokazo) tushunchalarni olishini unutmaslik darkor. Masalan, shamdan taralayotgan nur (yoyilayotgan, yoyiq) sharsimon bo‘ladi. Ilk tafsirchilar o‘zi uchun qulay bo‘lgan “yoyiq” so‘zini tanlagan. Ehtimol, bu keyingi mufassirlarni “Alloh Yerni doira shaklida tekis yaratdi”, degan xulosaga olib kelgandir?

“Также Коран отмечает, что если бы не горы – Земля была бы гораздо площе, чем она есть: В тот день Мы заставим двигаться горы, и ты увидишь, что земля станет плоской. Мы соберем их всех и никого не упустим” (Коран, 18:47.) Ushbu oyatda Yer faqat bir holda, ya’ni qiyomatda tekis bo‘lishi aniq aytilgan. Yana bir bor “Он – Тот, Кто сотворил ночь и день, солнце и луну. Все плывут по орбитам” (Коран, 21:33.) oyatiga murojaat etilsa, Yer sharsimon ekani va o‘z o‘qi hamda Quyosh atrofida harakatlanishi yaqqol ayon bo‘ladi. “Naba’” surasining 6-7-oyatlari I.Krachkovskiy tarjimasida quyidagicha: 6-oyat: “Разве Мы не сделали землю подстилкой”; 7-oyat: “и горы – опорами”. O‘zbek tilidagi tarjimada 6-oyat: “Biz Yerni to‘shak qilib qo‘ymadikmi?!”; 7-oyat: “Tog‘larni esa (Yerni tutib turuvchi) qoziqlar qilib qo‘ymadikmi?!” tarzidadir.

“Опора” va “qoziq” so‘zlari ma’no ji­hatidan farqlanadi. Shu bois o‘zbekcha tarjimada “qoziq” so‘zi oyat ma’nosini to‘liq ang­lata olmagani uchun qavs ichida “Yerni tutib turuvchi” degan izoh berilgan. “Опора” – tirgovich, tirgak, tirak, tayanch, suyanchiq, asos, negiz, poy va hokazo ma’nolarni ifodalaydi. Shunga ko‘ra, 7-oyatdan har bir tog‘ Yerning tagida (asosida) turibdi, degan ma’no chiqadi. Aslida insonga tog‘lar osmonni ko‘tarib turgandek ko‘rinadi. Va­holanki, samodan zaminga nazar solgan fazogirlar barcha tog‘lar Yer yuzi aholisiga poy bo‘lib turganini ko‘rgan. Yevroosiyo, Afrika qit’alari tog‘lari Amerika qit’asi odamlari uchun, Amerika tog‘lari esa Yevroosiyo va Afrika qit’alari ahli uchun negiz bo‘lib turibdi.

“Имеется один неясный аспект в исламской космологии: Коран упоминает некие семь земель, но не дает объяснений, что это такое (впрочем, некоторые предпочитают видеть здесь слои гео­сферы): Аллах – Тот, Кто сотворил семь небес и столько же земель. (Коран, 65:12.)

Если с семью куполами неба все понятно, то с “семью землями” – нет. Коран лишь делает замечание, что предметы могут “проникать” как в небо, так и в землю: Он – Тот, Кто сотворил небеса и землю за шесть дней, а затем вознесся на Трон (или утвердился на Троне). Он знает о том, что входит в землю, и о том, что выходит из нее, о том, что нисходит с неба, и о том, что восходит туда. Он с вами, где бы вы ни были. Аллах видит все, что вы совершаете. (Коран, 57:4.) Можно сделать вывод, что эти “семь земель” представляют собой стопку, подобную стопке монет”.

“Internet-mufassir” murojaat qilayot­gan “Аллах – Тот, Кто сотворил семь небес и столько же земель (Коран, 65:12.)” oyatidan ko‘rinib turibdiki, Alloh yetti osmon va yetti yerni yaratgan. Biz yuqorida yetti osmon haqida muayyan xulosaga keldik. Yetti yer deganda esa, ushbu muallif kabi, yetti qavat yerni tushunish, menimcha, nojoiz­dir. Sir emaski, Quyosh sistemasida yaqin-yaqingacha ham planetalar soni to‘qqizta deb kelinar edi. O‘n yilcha bo‘ldiki, Pluton planeta talablariga javob bermaydi, deb topildi va oqibatda sayyoralar soni bittaga kamaydi. Ushbu sakkiz planetadan Quyoshga eng yaqin joylashgani – Merkuriydir. U qachon planetaga aylangani haqida aniq ma’lumot yo‘q. Planetalarning paydo bo‘lishiga doir asosiy gipoteza – nebulyar gipotezadir. XIX asrdan buyon Merkuriy bir vaqtlar Veneraning tabiiy yo‘ldoshi bo‘lgan va ke­yinchalik uni Quyosh tortib olgan degan faraz mavjud. 1976 yili T. van Flandern va K.Harrington matematik hisob-kitoblar orqali ushbu faraz asosli ekanini isbotladi. Shu tariqa, hozir yettita planeta mavjudligi ayon bo‘lib turibdi. Allohning yetti yer haqidagi oyati ana shu yetti planetadir, desak mantiqqa zid bo‘lmas.

Qolaversa, Qur’onning “Аллах – Тот, Ктосотворилсемьнебесистолькожеземель (Коран, 65:12.)” oyatida falakda shart-sharoiti, jonzotlari, o‘simlik dunyosi va hokazosi Yerga monand sayyoradan yettitasi yaratilganiga ishora bordir, ehtimol. U holda biz olamda o‘zimiznikidan tashqari yana oltita “Yer”da hayot bor degan farazga kelishimiz mumkin. Insoniyat vaqt-soati yetib ularni kashf etishga muyassar bo‘lar balki.

“Он сотворил их семью небесами за два дня и внушил каждому небу его обязанности. Мы украсили нижнее небо светильниками и оберегаем его (или для оберегания его). Таково предопределение Могущественного, Знающего”. (Коран, 41:12.) Авторитетный среди мусульман Тафсир ибн Касира раскрывает значение аята тем же образом: В рассматриваемом аяте [41:9-12] содержится доказательство того, что Аллах начал творение с земли, после завершения ее творения Он сотворил семь небес. Такое можно наблюдать при строительстве здания, постройка начинается снизу вверх. Об этом говорили комментаторы, о чем мы разъясним позже по воле Аллаха”.

Yuqoridagi oyatlar asosida Alloh avval osmonni, so‘ngra Yerni yaratgan degan xulosaga kelish mumkin. Lekin, ayni choqda, Qur’onning 41:9-12-oyatlari xulosasini ham nazardan chetda qoldirib bo‘lmaydi. Agar ana shu oyatlarni inobatga olsak va Yer ham osmonning bo‘lagi ekanini nazarda tutsak, osmon va Yer bir vaqtda barpo etilavergan, lekin osmon ikki kunda barpo qilib bo‘lingan, Yerni barpo qilishga esa yana to‘rt kun kerak bo‘lgan, degan xulosaga kelamiz…

Rivoyat qilishlaricha, bir shayx asr namozi oldidan g‘usl qilib, tahorat olish uchun hovlisi etagidan oqib o‘tuvchi daryo sari yo‘l olibdi. U yo‘l-yo‘lakay qozonga yog‘ quyib, kechki ovqatga unnayotgan xotiniga bir-ikki tanbeh berib o‘tibdi. Daryo qirg‘og‘ida suvga tushmoq uchun yechinar ekan, osmonu falakka, tevarak-atrofga razm solib, “Nahotki, Alloh shunday muazzam olamni olti kunda yaratgan bo‘lsa?” degan shubhani ko‘nglidan o‘tkazibdi. So‘ngra shayx daryoga sho‘ng‘ibdi-da, g‘usl olib chiqib, o‘ziga boqsa, uzun qop-qora sochli, o‘n sakkiz yashar go‘zal qizga aylanib qolganmish. U o‘zining shu holidan qo‘rquvga tushib, avratlarini qanday yashirishni bilmay lol turganida, bir badaviy chavandoz kelib qolibdi-yu, qizni yerdan dast ko‘tarib, tizzasiga o‘tqazgancha tulporini choptirib ketibdi va uni o‘ziga kenja xotin qilib olibdi. Shayx badaviy bilan 30 yil yashabdi, undan 9 farzand ko‘ribdi. Badaviy har kun zulm qilavergach, ayol siymosidagi shayx axiyri jonidan to‘yibdi-da, shu yaqindan oqib o‘tuvchi daryoga o‘zini tashlabdi. Biroq jon shirin emasmi, nafasi obdon bo‘g‘ilgach, tipirchilab suv yuziga chiqibdiyu u yoq-bu yoqqa alanglab, g‘usl olmoq uchun daryoga sho‘ng‘igan joyidan chiqib qolganini anglabdi. Asliga qaytgan shayx apil-tapil tahorat olib, kiyim-boshini kiyib, sallasini o‘rab, uyi sari ravona bo‘libdi, qarasa, xotini qozonga solgan yog‘ini haliyam qizdirib ulgurmagan ekan…

Qissadan hissa shuki, har ne bo‘lganda ham, shayx holiga tushmaslik chorasini ko‘rgan ma’qul…

“Tafakkur”jurnali, 2014 yil 3-soni

QORA TUYA HIKMATI

Seni topmoq base mushkildurur, topmaslig‘ osonkim,
Erur paydolig‘ing pinhon, vale pinhonlig‘ing paydo.

Alisher NAVOIY. “Zihe husnung zuhuridin…”

Quti o‘chib shunda qo‘rquvdan,
Barcha enur Tangrini tanib
Va osiylar qular yuztuban
Lovullagan o‘tga chulg‘anib.

Aleksandr PUShKIN. “Qur’ondan iqtibos”

067“Do‘l tog‘i va yetti osmon” maqolasi (“Tafakkur”, 2014 yil 4-son) mushtariylarni befarq qoldirmagani kaminani muallif sifatida mamnun etdi, albatta. Mushtariylar goh yuzma-yuz uchrashib, goh qo‘ng‘iroq qilib maqola haqida o‘z fikr-mulohazalarini bayon etdi. Ularning aksariyati maqolaning bosh g‘oyasini qo‘llab-quvvatlab, islom dinining muqaddas kitobi – Qur’oni karimni g‘araz niyatda buzib “tafsirlash”larga muntazam zarba berib borish lozimligini kuyunib ta’kidlashdi. Zero, bunday nomaqbul xatti-harakatlar payini qirqish bilan biz o‘z e’tiqod, an’ana va qadriyatlarimizni himoya etamiz (axir, duoyu iltijolarimiz, nikohu janozalarimiz nahot yolg‘ondakam-u, o‘zimiz esa aldoqchi bir xalq bo‘lsak?!), aslo Qur’onni emas! Negaki, Qur’on himoyaga muhtoj emas! Uning o‘z Egasi bor, himoyasi ham Uning zimmasidadir!

1966 yili AQShlik astronom Karl Sagan biror sayyorada hayot mavjud bo‘lmog‘i uchun u ikki talabga javob berishi: birinchidan, muayyan yulduz atrofida aylanishi va, ikkinchidan, undan qulay masofada joylashishi kerak, degan qarashni ilgari surgan hamda koinotda oktilonta sayyora bo‘lsa (oktilon – millionta septillionga yoki 10ning 48-darajasiga teng. Nemis iqtisodchisi Vilgelm Leksis hisobiga ko‘ra, shaxmat taxtasidagi 32 ta tosh egallashi mumkin bo‘lgan vaziyatlar soni 7,5 oktilon bo‘lar ekan), shundan septilontasida hayot mavjud bo‘lishi mumkin, degan farazni ilgari surdi. Shundan beri olimlar o‘zga sayyoralardagi aqlli mavjudotlar tarqatgan radio­signallarni tutishga urinmoqda, biroq shu vaqtgacha hech bir sayyorada hayot, chunonchi tsivilizatsiya borligidan darak yo‘q.

Bugun insoniyatning olam haqidagi tushunchalari yanada kengaydi. Endi biror sayyorada hayot mavjud bo‘lmog‘i uchun u ikkita emas, ikki yuzdan ko‘proq talabga javob berishi taqozo etilayotir. Eng qizig‘i, o‘sha sayyora ayni talablarning atigi bittasiga javob berolmasa ham, boshqa barcha omillar chippakka chiqadi. Masalan, Yupiter kabi ulkan sayyora o‘ziga asteroidlarni tortib turmaganida, Yer yuziga yog‘iluvchi bunday fazoviy jismlar soni hozirgidan ming barobar ko‘proq bo‘lar edi.

Biror sayyorada hayot mavjud bo‘lmog‘i uchun zarur bo‘lgan “nozik sozlanish”dan ham hayratlanarlisi – koinotdagi barcha yulduzu sayyoralarning ham xuddi shunday “nozik sozlanish”idir. Ana shunday “nozik sozlanish”siz Olam ham mav­jud bo‘lmas edi, degan nazariya mav­jud. Astrofizik­lar to‘rt asosiy o‘zaro ta’sir kuchi (gravitatsiya, elektromagnit, kuchli va kuchsiz yadroviy) qismati Katta Portlashdan so‘ng soniyaning milliondan bir ulushicha vaqt ichida hal bo‘lgani va agar to‘rt asosiy o‘zaro ta’sir kuchidan birontasi ozgina boshqacharoq bo‘lsa ham, Olam hozirgidek bo‘lmasligi mumkinligini aniqlashdi. Shu jihatdan, Olamning mavjudligi juda ulkan mo‘‘jizadir.

Ingliz faylasufi Entoni Flyu ko‘p yillar ateizm ustunlaridan biri bo‘lib kelgan, shu mavzuda talay mashhur kitoblar yozgan. Biroq uning 2004 yili bergan bayonoti dunyo ilm ahlini larzaga soldi. Flyu o‘z dunyoqarashini o‘zgartirgani haqida matbuot sahifalarida yozib, Xudoning borligiga shohidlardan biriman, deya imon keltirdi. U nega bunday qarorga kelganini keyingi asarlarida batafsil yoritdi.

Angliyalik yana bir mashhur fizik Martin Jon Ris esa, garchi o‘zi dahriy bo‘lsa-da, fizik qonunlarga tayanib, Yaratuvchi borligini ilmiy asosladi va 2014 yili sovrini 1 million 400 ming dollarga teng Templton mukofotiga sazovor bo‘ldi.

Bu ikki olim ortidan rossiya­lik fizik Anatoliy Akimov “Moskovskiy komsomolets” gazetasiga intervyusida “Xudoning borligi ilmiy usullar bilan asoslandi”, deya bayonot berdi. Uning ta’kidlashicha, avvalgi asrlarda ham ko‘plab fiziklar Xudo borligiga shubha qilmagan. Hatto Nyuton davrigacha fan va din o‘rtasida farqlash ham yo‘q edi. Fan bilan, odatda, ruhoniylar shug‘ullangan. Chunki ular eng ma’rifatli kishilar bo‘lgan. Nyutonning o‘zi ham ilohiyotchi edi va ”Mexanika qonunlarini men Xudo qonunlarida ko‘rayotirman”, deb tez-tez tak­rorlardi.

Mikroskop ixtiro etilib, hujayralar o‘rganila boshlagach, xromosomalarning bo‘linish va ko‘payish jarayonini kuzatgan olimlar “Hamonki, Parvardigor bularni azaldan taqdir etmasa, qanday qilib shunday bo‘lishi mumkin?!” deya kuchli sarosimaga tushadi. Chunki bu yangilik evolyutsiya nazariya­si “qobig‘i”ga sig‘mas edi.

A.Akimovning yozishicha, agar odam tanasi­dagi mutatsion va biokimyoviy jarayonlarning kechish sur’atidan kelib chiqilsa, uning birlamchi hujayralardan bino bo‘lishi uchun Olamning yaralishidan ko‘ra bir necha barobar ko‘proq vaqt taqozo etilar ekan. Bundan tashqari, radiokuzatish olib borish imkoniyati mavjud bo‘lgan koinot kengliklarida kvant unsurlar soni 10ning 115-darajasidan kam emasligi aniqlandi va shu ma’lumotga tayanib, Olam Oliy Ongga ega bo‘lmasligi mumkin emas, degan xulosaga kelindi. “Mabodo bularning barchasi bir butun tizim bo‘lsa, demak, uni bir kompyuter deya tasavvur etib, bunday savolni o‘rtaga qo‘yish mumkin: shuncha elementga ega bo‘lgan hisoblash tizimiga har qanday hisob-kitob nahotki cho‘t bo‘lsa?” So‘ng­ra olim hayajon bilan bunday xitob qiladi: “Bu, axir, cheksiz imkoniyat degani emasmi! Uning qudrati eng zamonaviy kompyuternikidan ming chandon katta-ku!”

Fanda biror kashfiyot qilinsa-yu, Yer yuzidagi turfa din vakillari “Bu kashfiyot bizning ilohimiz mavjudligini isbotladi”, deya unda o‘z e’tiqodi haqligiga isbot ko‘rsa, qani, ayting-chi, bugun qay bir masala muhimroq: “Yaratuvchi bormi yoki yo‘q?” degan savolga javob topishmi yoki “Ushbu borliqning Yaratuvchisi kim?” degan jumboqqa oydinlik kiritish?

To‘g‘ri, Ollohga beshak imon keltirganlarning bunga hech bir ehtiyoji yo‘q. Biroq e’tiqodi sust ba’zi kishilar har xil “targ‘ibot”lar orqasida o‘z dinidan kechib, boshqa dinga o‘tib ketishi ham mumkin-da! U dinda ham, bu dinda ham Xudo bor-ku, degan yanglish tasavvur ularni chalg‘itsa ne ajab! So‘nggi vaqtlarda, o‘n uch asrdirki, islom diniga e’tiqod qo‘yib kelgan yurtimizda ayrim g‘o‘r yoshlar, hatto kattalarni ham har xil nayranglar bilan haq yo‘ldan ozdirib, o‘zga dinlarga o‘tkazishni ko‘zlayotgan g‘anim kuchlar ko‘paygani bizni yanada hushyor bo‘lishga chorlamaydimi?! G‘ayridinlarning voizlari “Yaratuvchi Olloh emas, o‘zga ilohdir” deganida, avvalo, kattalarimiz, qolaversa, yoshlarimizning bu fitna ekaniga aqli yetishi zarur.

Muhammad (s.a.v.) davrida ham hech kim Yaratuvchi borligini inkor qilmagan. O‘sha kezlarda Ka’badagi 365 butning barchasiga “Yaratuvchi” deya sig‘inilgan. Rasulullohning (s.a.v.) a’moli Yaratuvchining borligini isbotlash emas, balki Yaratuvchi yakkayu yolg‘iz Olloh ekani va Undan o‘zga iloh yo‘qligini odamzodga yetkazishdan iborat bo‘lgan.

Taassufki, bugun Qur’oni karim ma’nolari ba’zan ilm-fanga tayanilmay yuzakiroq tafsir etilayotganidan “foydalanib”, bu Kitob Ollohning vahiysi emas, balki Muhammadning so‘zlaridir, degan yolg‘on qarashni yoyishga va sura-oyatlarni ham shunga muvofiq buzib tafsirlashga intilishlar bot-bot ko‘zga tashlanmoqda. Biz “Do‘l tog‘i va yetti osmon” maqolasida internet tarmog‘idagi “Koranicheskiy vzglyad na Vselennuyu” (http://ru.wikiislam.net/wiki/) va “Nauchnыe oshibki v Korane” (http://islamuncovered.info/scientific_errors_in_quran) sahifalarining Ka­lo­mullohdagi falakiyotga doir oyatlarga qarshi da’volari naqadar ojiz ekanini eng so‘ng­gi fan xulosalari asosida fosh etishga harakat qilgan edik. Tubandagi maqolada esa o‘z nomini sir tutgan “internet-mufassir”ning (balki “internet-mufassir”lardir) biologiya, tibbiyot, geologiya kabi fan sohalari bo‘yicha yangi da’volari ham naqadar puch ekanini yana eng yangi fan xulosalariga tayanib isbotlash niyatidamiz.

“Internet-mufassir” Qur’onning bir oyatiga quyidagicha “raddiya” bildiradi (iqtiboslarni asliyat tilida berayotirmiz – M.T.): I. ГРУДЬ СЖИМАЕТСЯ НА ВЫСОТЕ. Эта сура говорит, что на большой высоте грудная полость уменьшается, когда в действительности верно обратное. “Кого пожелает Аллах вести прямо, уширяет тому грудь для ислама, а кого пожелает сбить с пути, делает грудь его узкой, тесной, как будто бы он поднимается на небо” (Коран, 6:125).

Bizningcha, “internet-mufassir” ushbu oyat mag‘zini chaqishga ojizlik qilgan. Oyatda “Kimniki adashtirishni iroda etsa, ko‘ksini go‘yo osmonga ko‘tarilib ketayotgandagidek tor va siqiq qilib qo‘yadi”, deyilayotir va bunda samolyot yoki raketada samoga ko‘tarilishga o‘xshash holat nazarda tutilayotir. Oyatda balandlikka, deylik, toqqa chiqishdagi kabi holat haqida so‘z borayotgani yo‘q. To‘g‘ri, toqqa chiqish holatiga tatbiqan “internet-mufassir” bir qadar haq. Chunki dengiz sathidan qancha yuksalib borilsa, atmosfera bosimi shuncha kamayadi, odam ichki bosimi esa, buning aksicha, ko‘tarilib, tanada muvozanat buziladi va ko‘krak qafasi kengayadi.

Raketa yoki samolyot samoga ko‘tarilishida esa bundan farqli holat ro‘y beradi. Har ikki havo kemasi ham ko‘kka ko‘tarilish uchun tezlanma harakat qiladi. Fanda tezlanma harakat tufayli jism (bizning misolimizda passajir va kosmonavt) og‘irligining ortishi “g” belgisi bilan ifodalanadi. Bunday ortish 2g bo‘lganda odam vazni 2 barobarga, 4g bo‘lganda esa 4 barobarga og‘irlashadi. Odam tinch holatda 1g kuch ta’sirida bo‘ladi. Bu borada fuqaro samolyotlari uchun ruxsat etilgan me’yor 4,33g ga teng. Chunki odam 5g gacha bo‘lgan bosimga dosh bera oladi. Mashq qilib toblangan uchuvchi esa 9g bosimga ham chidashi mumkin. Agar bosim quyiga emas, yuqoriga qarab bo‘lsa, 2-3 g dayoq odamning ko‘zi qizarib, miyasiga qon quyiladi va oqibatda hushini yo‘qotadi.

Samolyot yoki raketada ko‘kka parvoz qilayotgan kishida bosim asosan ko‘krak qafasiga tushadi. Oqibatda ko‘krak va qorin bo‘shlig‘i siqilib, nafas olish va nafas chiqarish og‘irlashadi. Ko‘krak va kurakda og‘riq paydo bo‘ladi. Yurak urishi tezlashadi, qon bosimi ortadi. Shunday qilib, oyatda aytilganidek, chindan-da ko‘krak torayib siqiladi.

“Internet-mufassir” ushbu oyat mag‘zini chaqa olganida, u inkor etuvchilar emas, imon keltiruvchilar safida bo‘lardi. Chunki XX asr fan-texnikasi kashf etgan haqiqat bundan 1400 yil avval vahiy bilan nozil etilgan. Har qanday tog‘ tepasi, chunonchi, Jamolungma cho‘qqisi ham osmon emas, yer ekanini “internet-mufassir” nazardan qochirgan ko‘rinadi. Aftidan, u yer sirtini tuxum sirti kabi sip-silliq deb tasavvur etsa kerak.

“Internet-mufassir” o‘z fikrini davom ettirib, yana bunday yozadi: II. ГРЕШНЫЕ ЖИВОТНЫЕ. По словам Аллаха, животные вместе с людьми будут судимы за свои грехи. То есть, курица, человек и насекомое будут стоять бок о бок в ожидании суда Аллаха. И это, несмотря на то, что животные не имеют человеческого самосознания, а управляются инстинктом. “Нет животного на земле и птицы, летающей на крыльях, которые не были бы общинами, подобными вам. Мы не упустили в книге ничего, потом к вашему Господу они будут собраны” (Коран, 6:38).

Qiyomatda barcha jonzotlarning odamlar bilan birga Mahshar maydonida jamlanishidan murod – savob-gunohi sarhisob etilayotgan kishidan biror jonzot yaxshilik ko‘rgan bo‘lsa, uni Olloh huzurida himoya qilmog‘i yoxud, aksincha, ushbu kishidan biror jonzot yomonlik ko‘rgan bo‘lsa, undan o‘chini olmog‘i, ya’ni bir so‘z bilan aytganda, Buyuk Adolat tantanasidir. Ana shundan so‘ng boyagi jonzot tuproqqa aylanib ketadi. Xullas, “internet-mufassir”ning bu da’vosi ham, xuddi avvalgisi kabi xato, puchdir.

So‘ng quyidagi da’vo ilgari suriladi: III. СУЩЕСТВУЕТ ТОЛЬКО ВОСЕМЬ ВИДОВ СКОТА. На самом деле, существуют дес­ятки видов скота. Автор Корана рассказал о парах (самце и самке) овец, коз, быков и верблюдов, и пренеб­рег другими видами скота из регионов, находящихся за пределами Аравии. “Он сотворил вас из единой души, потом сделал из нее пару и ниспослал вам из животных восемь парами” (Коран, 39:6).

“Internet-mufassir” “o‘nlab chorva mollari” deganida nimalarni nazarda tutgani bizga qorong‘i. Chunki chorva mollari soni, oyatda aytilganidek, chindan-da sakkizta: 1) qo‘y; 2) echki; 3) qoramol; 4) ot; 5) tuya; 6) yak (qo‘tos); 7) shimol bug‘usi; 8) quyon. Olloh cho‘chqa va eshak go‘shtini harom qilgani sabab biz ularni chorva mollari safiga qo‘shmadik. “Internet-mufassir” balki ularni ham o‘z sanog‘iga kiritgandir va shu asno “o‘nlab chorva mollari” paydo bo‘lgandir. Endi quyonni chorva mollari sirasiga kiritganimiz sababiga kelsak, bu “qilmish”imiz “internet – mufassir”ga malol kelishi aniq. O‘zimizni muhofaza qilish uchun uning ona tilidagi bir internet saytidan quyidagi iqtibosni keltiramiz: “Это сельско-хоз­яйственное животное. Он входит в категорию “скот”. Так что если не передвинете клетки с кроликами подальше от забора соседа, проиграете дело” (http://otvet.mail.ru/question/167532411). Xullas, quyon ham chorva mollari sirasiga kirishini uning o‘z hamyurti dalillab turibdi.

“Zumar” surasining chorva mollariga doir 6-oyati Qur’oni karim ma’nolarining ruscha tarjimalarida quyidagicha bayon etiladi: “Он создал вас из единого существа. Потом сотворил из него же пару и ниспослал вам восемь животных парами” (Магомед-Нури Османов); “Он создал вас из одного человека. Он сотворил из него жену ему и нис­послал для вас из скотины восемь животных парами” (Эльмир Кулиев); “Он сотворил вас из единой души, потом сделал из нее пару и ниспослал вам из животных восемь парами” (Игнатий Крачковский); “Он всех вас создал из одной души / И из нее же сотворил ей пару. / Он ниспослал для ваших нужд / Восемь голов скота попарно” (Валерия (Иман) Порохова); “Он сотворил вас от одного человека; потом из него произвел супругу ему, и доставил вам в пищу восемь скотов в четырех парах” (Гордий Саблуков).

Qur’oni karim ma’nolarining o‘zbekcha tarjimalarida esa ayni oyat bunday bayon etiladi: “U sizlarni bir jondan yaratdi. So‘ngra undan juftini qildi va sizlarga chorva mollaridan sakkiz juftini tushirdi” (Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf); “U sizlarni bir jondan (Odamdan) yaratdi, so‘ngra undan juftini (ya’ni Havvoni paydo) qildi va sizlar uchun chorva hayvonlaridan sakkizta juftni tushirdi (ya’ni dunyoga keltirdi)” (Shayx Alouddin Mansur) va hokazo.

Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf va shayx Alouddin Mansur tarjimalarida sakkiz juft chorva moli haqida so‘z boradi. Oltinxon to‘ra va shayx Abdulaziz Mansur tarjimalarida esa, qadimgi tafsirlarga suyanilib, chorva mollari soni to‘rt juftga keltirilgan. O‘sha tafsirchilar Arabiston va O‘rta Osiyoda yashab o‘tgani sabab o‘z nazari tushgan mollarga qarab sharh bitgan bo‘lsa ajabmas. Lekin quyon istisno etilsa-da, qo‘y, echki, qoramol, ot, tuya – jami besh juft chorva moli chiqmaydimi? Quyonni esa, jisman kichik bo‘lgani sabab, “chorva moli” degilari kelmagandir.

“Internet-mufassir” yana quyidagi da’voni ilgari suradi: IV. ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ СПАТЬ ТРИ СОТНИ ЛЕТ. Человек не может спать более двух дней, если он не в коматозном состоянии. Тем не менее, автор Корана добавил в свой текст известный миф “О семи спящих отроках”, взятый из христианского фольклора. “Вот юноши спрятались в пещеру и сказали: “Господи наш, даруй нам от Тебя милосердие и устрой для нас в нашем деле прямоту”. И Мы закрыли их уши в пещере на многие годы. Потом Мы воскресили их” (Коран, 18:10-12).

Inson o‘z hayotining uchdan bir qismini uyquda o‘tkazadi. Bu – tabiiy hol. Lekin g‘ayritabiiy hol – letargik uyqu ham mavjud. Bunday uyqu haqida asotir va ertaklarda bot-bot so‘z yuritilsa-da, biroq uning fanda aniq izohi yo‘q.

1954 yili ukrainalik Nadejda Lebedina eri bilan janjaldan so‘ng uyquga yotib, oradan 20 yil o‘tgach uyg‘onadi. Bu orada eri hayotni tark etgan, 5 yasharlik qizalog‘i esa 25ga kirgan edi. Eng qizig‘i, Nadejdaning tanasi hech ham qarimagan, shuncha yotgani bilan biron joyi qadoq bo‘lmagan. Letargik uyqudan so‘ng Lebedina yana 20 yil umr ko‘rgan.

Norvegiyalik Avgustina Leggard tug‘uruqdan so‘ng 22 yillik uyquga ketadi. Uning ham tanasi mutlaqo qarimaydi. Avgustina uyg‘ongach, erini chaqirib, “Frederik, ancha kech bo‘lib qolgandir. Go‘dakning qorni ham ochgandir. Men uni emizmoqchiman!” deydi. Vaholanki, o‘sha chaqaloq endi 22 yoshga kirgan qiz bo‘lib, u onasiga hayrat-la boqib turar edi. Avgustina bir yildayoq qarib, kampirga aylanib qoladi. U yana ikki yil umr kechirib, yorug‘ olam bilan vidolashadi.

Xo‘sh, yuqoridagi ma’lumotlardan qanday xulosa chiqarish mumkin? Axir, Qur’onning “Kahf” surasi 10–12-oyatlarida ana shu letargik uyqu haqida so‘z bormayaptimi?! Tabiiyki, “internet-mufassir” bunday uyqudan voqif bo‘lmasa, bunga Qur’on aybdor emas.

“Internet-mufassir”ning “автор Корана добавил в свой текст известный миф “О семи спящих отроках”, взятый из хрис­тианского фольклора”, deya Qur’on muallifi sifatida Ollohni emas, Muhammadni (s.a.v.) tanishi va ul zotni ko‘chirmakashlikda ayblashi ham katta adashishdir. Hamonki, Olloh bitta, din ham bitta ekan, barcha payg‘ambarlarni ham U yuborganu barcha ilohiy Kitoblarni ham U tushirgan ekan, albatta, o‘xshash voqea, o‘xshash nasihat, o‘xshash e’tiqodlar bo‘ladi-da! Islomiy e’tiqodga ko‘ra, Dovudga (a.s.) Zaburni, Musoga (a.s.) Tavrotni, Isoga (a.s.) Injilni, Muhammadga (s.a.v.) Qur’onni faqat Ollohgina tushirgan – har bir payg‘ambar, har bir Kitobning xudosi boshqa-boshqa emas. Shunday bo‘lganidan keyin Olloh Qur’onda ilgari o‘tgan payg‘ambarlardan birortasiga O‘zi yuborgan Kitobidagi misol, masal, hikoya va qissani takrorlasa, shuni ko‘chirmakashlik deyiladimi?! Oddiy mantiqni tushunmaslik-bilmaslik oqibatidagina shunday xato fikrga kelish mumkin.

“Internet-mufassir” “fikrlash”da davom etib, yana bunday yozadi: V. ВЫМЫШЛЕННЫЕ СКАЗКИ. Люди чудесным образом превращаются в обезьян. “Вы знаете тех из вас, которые нарушили субботу, и Мы сказали им: “Будьте обезьянами през­ренными!” (Коран, 2:65).

Inson bolasi olamga kelgach, “Kimman o‘zi?” degan savolni o‘ziga ham, boshqalarga ham berishi tabiiy. Ushbu savol ortidan esa yana boshqalari paydo bo‘ladi: “Inson nima o‘zi? U qanday vujudga kelgan? U nimalardan iborat? Hayot manbaini qaerdan oladi? Bizning yaratuvchimiz kim?..” Biologlar nihoyat inson genomini o‘qish yo‘lini topganida barcha qattiq hayajonga tushdi. Chunki endi “Hayot o‘zi nima va u qanday vujudga kelgan?” degan savolga javob topish imkoniyati tug‘ilgandek edi. Biroq genlar ustidagi yangi izlanishlar ushbu savolga javob berish o‘rniga ahvolni battar chigallashtirdi.

Genomlarni o‘qish yo‘li topilishi evolyutsiya nazariyasi cheklangan ekanini ko‘rsatdi. Chunki ushbu nazariyaga ko‘ra, inson 300 ming yillik tadrijiy yo‘lni bosib o‘tgan. Vaholanki, unga birlamchi hujayradan paydo bo‘lish uchun 6 million yil ham yetmas ekan. Xo‘sh, buni qanday tushunmoq kerak? Qolaversa, odam va maymundagi genetik o‘xshashlik 98-99 foiz bo‘lsa-da, ular bir xil tashqi qiyofaga ega emas. Holbuki, it va tulkida ham genetik o‘xshashlik taxminan shuncha. Lekin ularning tashqi qiyofasi qariyb bir xil. Bunisiga endi nima demoq lozim?

Biologik hujayradagi xromosomalar soni odamda 46 ta (23 juft), shimpanze va gorillada esa 48 ta (24 juft) ekan. Bu farq olimlarga ma’lum bo‘lgach, ular odam va maymunning tashqi ko‘rinishiyu aqliy layoqati o‘rtasida qanday qilib bunday ulkan farq yuzaga kelganini izohlay olmay qoldi. Bundan tashqari, Yer yuzida tarqalgan 30 million turdagi jonzot, o‘simlik va bakteriyalar o‘rganilib, ularning barchasida muayyan bir genetik kod topilgan. Lekin ular orasidan insongina aql-farosat, til-zabonga ega, ugina o‘z mohiyatini anglamoqqa qodir. Bu albatta, ulkan jumboqdir.

Biologlar aniqlashicha, odam DNKsidagi genlarning 5 foizigina irsiyat uchun xizmat qilar ekan. 95 foizi esa “ballastik”, ya’ni “sukut saqlovchi” genlar bo‘lib, inson hayoti haqida axborot yig‘ar ekan. Xo‘sh, odamga shuncha ko‘p genlar zaxirasi nimaga kerak? Balki ular odamzodga kelgusida asqotar? Ya’ni ushbu genlar kelajakda faollashar? Shu farazlar kishini obdon o‘ylantirib qo‘yadi.

2006 yili odam genomida MGC8902 genining 212 ta nusxasi borligi aniqlangan. Shimpanzeda bunday nusxalar soni 37 ta, sichqon va kalamushda esa atigi bitta. MGC8902 geni hozircha vazifasi noayon bo‘lgan DUF1220 oqsilini kodlaydi. Fanga ushbu oqsilning boshmiya neyronlarida mavjudligi ayon. Olimlar MGC8902 geni odam evolyutsiyasini boshqargan degan fikrda. Afsuski, DUF1220 oqsili jumboq bo‘lib turgani sabab ko‘p savollar bejavob qolmoqda.

Odamzodning noyoblik siri 1-2 foiz gen­­lar­dagina mujassamlashgan. Shimpanzeda faol harakatda bo‘lgan genlar odamda so‘nib, “sokin” genlar ko‘rinishini olgan. Bunday genlar soni yaqin-yaqingacha ham o‘nta deb kelinar edi. AQShdagi Michigan universiteti olimlari “PlOS Biology” jurnalida e’lon qilgan axborotga ko‘ra, odam genomidagi 10 ta emas, 50 ta “sokin” genning o‘xshashi shimpanze va boshqa xil maymunlarda faol harakatda ekan. Ana shu 50 ta genning faol harakatdan to‘xtashi sabab odam o‘z primatidan farqlangan, degan taxmin ham bor. XX asrning 90-yillarida AQShlik faylasuf Mansur Olson “Less is more” (“Kammi, demak ko‘p”) degan farazni ilgari surdi. Unga ko‘ra, genlarni boy berish ijobiy o‘zgarishlarga olib keladi. Masalan, MYH16 genining so‘nishi odamda chaynash muskullari ozayishiga sabab bo‘lgan, bu esa o‘z galida miya kattalashuviga imkon yaratgan.

“Internet-mufassir” g‘araz nigohini qa­ratgan “Batahqiq, sizlardan shanba kuni tajovuzkorlik qilganlarni bildingiz. Biz ularga “Quvilgan, xor-zor maymunga aylaning”, dedik” (“Baqara” surasi, 65-oyat) oyatiga kelsak, odamdagi 50 ta “sokin” genning faollashishi uning sekin-asta yoki bir zumda shimpanze yoxud boshqa xil maymunga aylanishiga sabab bo‘lsa ajabmas! Xayriyatki, biologlar ana shu 50 ta “sokin” genni faollashtirish yo‘lini topolmayapti. Agar shunday kashfiyot qilingudek bo‘lsa, ayrim yovuz kuchlar bundan o‘z maqsadi yo‘lida foydalanishi hech gap emas.

“Internet-mufassir” yana bunday fikr yuritadi: VI. ЭСКИМОСАМ, ТАКЖЕ, ПРИ­ Д­ЁТСЯ ВЫПОЛНЯТЬ УТРЕННЮЮ И ВЕЧЕРНЮЮ МОЛИТВУ КРУГЛЫЙ ГОД. Мы видим, что ограниченность знаний автора Корана ставит под вопрос универсальность его учения. “Выполняем молитву при склонении солнца к мраку ночи, а Коран – на заре” (Коран, 17:78).

Qur’oni karim ma’nolarining ruscha tarjimalarida ushbu oyat quyidagicha bayon etiladi: “Выполняй молитву при склонении солнца к мраку ночи, а Коран – на заре. Поистине, Коран на заре имеет свидетелей!” (Игнатий Крачковский); “Совершай обряд молитвы начиная с того времени, когда солнце (после полудня) начнет склоняться к ночному мраку, а также (совершай) утреннее чтение молитвы, ибо утреннюю молитву слушают (ночные и дневные ангелы)” (Магомед-Нури Османов); “Совершай намаз с полудня до наступления ночного мрака и читай Коран на рассвете. Воистину, на рассвете Коран читают при свидетелях” (Эльмир Кулиев); “Твори молитву (всякий раз), / Когда клонится солнце к мраку ночи. / А на рассвете дня читай Коран, – / Ведь чтение на утренней заре, / Поистине, cвидетелей имеет” (Валерия (Иман) Порохова).

“Internet-mufassir” sharhidagi iqtibos yuqoridagi tarjimalarning birortasiga ham mos kelmaydi. Bu esa Qur’on “tanqidchi”sining noxolisligidan darak beradi, deyish mumkin.

Eskimoslar ibodatiga oid da’voga javobni bu elat haqidagi ba’zi ma’lumotlardan boshlay qolaylik. “Eskimos” so‘zi “xomligicha yeyuvchi” (“xom baliqni yeyuvchi”) degan ma’noni anglatadi. Darhaqiqat, mazkur xalqning yemagi xom go‘sht, baliq hamda meva-rezavorlardan iborat. Dunyoda eskimoslar, 2010 yil ma’lumotlariga ko‘ra, 170 ming nafar bo‘lib, ulardan 55 ming 942 nafari AQSh da, 50 ming 480 nafari Kanadada, 50 ming nafari Grenlandiyada, 18 ming 563 nafari Daniyada; 1 ming 738 nafari Rossiyada yashaydi. Ular eskimos, ingliz, rus, datliklar tilida so‘zlaydi. Eskimoslar e’tiqod qo‘ygan dinlar – shomonlik, animizm, nasroniylik (protestantlik va pravoslaviedir).

Xoh AQSh, xoh Kanada, xoh Daniya, xoh Rossiyada yashovchi eskimoslar bo‘lsin, agar islom dinini qabul qilsa, Qur’oni karimning “Isro” surasi 78-oyati bo‘yicha o‘z farzlarini hech bir to‘siqsiz ado etaveradi. Quyosh qish faslida uch oy chiqmaydigan, yoz faslida esa shuncha vaqt botmaydigan o‘lkalarning eskimoslari ham hadisga tayanib va fatvoga ergashib, besh vaqt namozini o‘qib, 30 kunlik ro‘zasini tutaveradi. “Internet-mufassir” biror marta samolyotda uchgan bo‘lsa, unda musulmonlar o‘rindiqda o‘tirib, namozini o‘qib ketayotganini ko‘rgandir, axir! Buning uchun hech kim ularni gunohkor sanamasligini u bilib qo‘ysa durust bo‘lardi. Zero, shariatda har qanday vaziyat puxta hisobga olingan, Yer yuzining har bir joyida ibodat qilish yo‘riqlari ishlab chiqilgan. Rossiyada Vorkuta degan o‘lka bor. Yaqinda shu yerda yashovchi musulmonlar yig‘ilib, “Oydin tunlar” (“Belыe nochi”) bosh­langani sabab ibodatda Makka vaqtiga o‘tishgani haqida xabar tarqatishdi. Bunda Grinvich vaqti olinmaganining boisi Makkaning geografik koordinata uzunligi Shimoliy qutbga mos kelishi bilan izohlansa ajabmas.

“Internet-mufassir” yana Qur’oni karimdagi quyidagi dalolatga shubha bildiradi: VII. МОЛОКО ПОСТУПАЕТ ИЗ МЕСТА МЕЖДУ ЭКСКРЕМЕНТАМИ И КРОВЬЮ. На самом деле, молочные железы, производящие молоко, находятся вне тела, а экскременты находятся в кишечнике – внутри тела. Молоко и экскременты не находятся рядом друг с другом. “Для вас и в (вашем) скоте – назидание. Мы поим вас из того, что у них в желудках между калом и кровью молоком чистым, приятным для пьющих” (Коран, 16:66).

AQShlik buyuk ixtirochi Tomas Edison “Sut bizlardan ko‘ra olimroq kimyogar tomonidan yaratilgan”, degan edi. Aslida ham shunday. Sigir oddiygina yem-xashakni shu qadar mazali va yoqimli sutga aylantirishi, albatta, hayratlanarlidir!

Biologlar sut bezlarida sut qanday hosil bo‘lishini hali-hanuz to‘liq aniqlagan emas. Shunday ekan, “internet-mufassir” hech bir qarshi dalilsiz ham o‘z da’vosidan voz kechmog‘i joiz. Lekin shunday bo‘lsa-da, baribir, ayrim dalillar keltiramiz. Xo‘sh, zamonaviy fanning bu masalaga, garchi umumiyroq bo‘lsa-da, munosabati qanday? Fik­rimizni qiyin ilmiy atamalardan voz kechib, jaydari tilda ifodalay qolaylik: sutni hosil qiluvchi komponentlar yem-xashakni achitqiga aylantirib beruvchi qorinda obdon ishlanadi va qon oqimidan “ulov” sifatida foydalanib (diqqat qiling, bir litr sut hosil qilinishi uchun 400-500 litr qon sut bezlaridan o‘tishi lozim!), yelindagi sut bezlariga boradi va biz bilgan sutga aylanadi. Komponentlarning ortiqchasi qonga so‘rilmaydi, balki najas bilan tashqariga chiqib ketadi. Oyatda sut hosil bo‘lish jarayoni go‘zal va lo‘nda tarzda “Chorva hayvonlarida ham siz uchun, albatta, ibrat bordir. Biz sizlarni ularning qornidan, go‘ng va qon orasidan ichuvchilar (tomog‘i)dan oson o‘tuvchi sof sut ila sug‘oramiz” (“Nahl” surasi, 66-oyat), deya bayon etilishi, axir, mo‘‘jiza emasmi?! Sutning qon va najas oralig‘idagi jarayonda hosil bo‘layotgani hech bir kishi, chunonchi, “internet-mufassir”da shak-shubha qoldirmasligi lozim.

Shundan so‘ng “internet-mufassir” quyi­dagi masalaga o‘tadi: VIII. АЛЛАХ ЗАЩИЩАЕТ МУСУЛЬМАН В МЕККЕ. Это ложное обязательство Аллаха. Джуман аль-Отаби, Абд-Аллах ибн аль-Зубайр и Абу-Тахир аль-Джанаби убили в Мекке тысячи мусульманских паломников. Язид бен Муавия послал на Мекку войско и осквернил Каабу. Сегодня, во время каждого хаджа, в Мекке погибают десятки мусульман. Безопасность Мекки весьма сомнительна. “И вот, сделали Мы этот дом сборищем для людей и надежным местом” (Коран, 2:125).

“Baqara” surasidagi ushbu oyat Qur’oni karim ma’nolarining ruscha tarjimlarida quyidagicha bayon etiladi: “(Вспомни,) как мы сделали Мекканский дом местом сбора и прибежищем для людей. Сделайте же место стояния Ибрахима местом свершения молитвы. Мы повелели Ибрахиму и Исмаилу: “Содержите в чистоте мой дом для совершающих обход вокруг него, для уединяющихся, преклоняющихся и падающих ниц” (Магомед-Нури Османов); “Вот Мы сделали Дом (Каабу) пристанищем для людей и безопасным местом. Сделайте же место Ибрахима (Авраама) местом моления. Мы повелели Ибрахиму (Аврааму) и Исмаилу (Измаилу) очистить Мой Дом (Каабу) для совершающих обход, пребывающих, кланяющихся и падающих ниц” (Эльмир Кулиев); “И вот, сделали Мы этот дом сборищем для людей и надежным местом: “И возьмите себе место Ибрахима местом моления.” И Мы заповедали Ибрахиму и Исмаилу: “Очистите Мой дом для совершающих обход, и пребывающих, и преклоняющихся, и падающих ниц!” (Игнатий Крачковский); “И (вспомните): назначили Мы этот Дом / Для собирания людей воедино / И безопасным местом (для людей), – / Возьмите место Ибрахима для себя молельней. / Поставили в Завет Мы Ибрахиму и его сыну Исмаилу /Очистить этот Дом (от скверны) / Для совершающих обход, / Для предающихся (благочестивым думам),/ Для преклонившихся (в молитве пред Аллахом), / Простертых ниц пред именем Его” (Валерия (Иман) Порохова).

“Internet-mufassir” sharhidagi iqtibos bu gal ham bironta nufuzli rus mutarjimi matniga mos kelmaydi. Bizningcha, avval unga nisbatan qo‘llaganimiz “noxolis” sifati yoniga endi “kibrli” yorlig‘ini ham taqishimiz joiz. Aks holda u azbaroyi kamtarligi bois yuqoridagi tarjimalarning birortasidan foydalanib qo‘ya qolgan bo‘lar edi.

Shu o‘rinda islom tarixiga bir qur nazar tashlaylik. Yazid I – umaviylar sulolasiga mansub ikkinchi halifa bo‘lib, mazkur sulola asoschisi Muoviya I ning o‘g‘li edi. Uning xalifalik davri so‘ngida, aniqrog‘i, 683 yili Madina ahli isyon ko‘tarib, umaviylarni shahardan quvadi. Shundan so‘ng Makka va Kufada ham qo‘zg‘olonlar boshlanadi. Ammo bu g‘alayonlarni Yazid I qo‘shini darhol bostiradi. Madina ahlini esa Muslim ibn Uqba taslim etadi. G‘olib Shom lashkari Madinani uch kun talaydi. Bir necha sahoba isyonchi sifatida qatl ettiriladi. Abdulloh ibn Zubayr o‘zini xalifa deb e’lon qilgan Makka esa qamalga olinadi. Qamal qiluvchilar Makka devorini buzadi va shaharga o‘t qo‘yadi. Ka’ba ham olov ichida qoladi, Qora tosh (Hajar-ul asvad) alanga ta’sirida yoriladi. Biroq xalifa Yazid I to‘satdan qazo qiladiyu Makka talon-tarojdan asrab qolinadi. Shundan so‘ng xalifalik taxtiga Muoviya II o‘tiradi, ammo u bir necha oy hukmronlik qiladi, xolos…

Abdulloh ibn Zubayr kelgusi haj mavsumigacha Ka’bani qaytadan quradi. Oradan o‘n yilcha vaqt o‘tgach, zolimligi bilan nom chiqargan Hajjoj ibn Yusuf umaviy xalifa Abdulmalik ibn Marvon ijozati bilan Abdulloh ibn Zubayr qurgan Ka’bani buzib, uni qurayshiylar davridagidek qilib qayta tiklaydi. Abdulmalik ibn Marvon umra ziyoratiga kelganida Abdulloh ibn Zubayr Ka’bani Payg‘ambar (s.a.v.) qanday qiyofada ko‘rishni orzu etgan bo‘lsa, shunday qilib qayta qurgani haqida eshitadi va qilmishidan pushaymon yeydi. Oradan yana birmuncha vaqt o‘tib, xalifa Horun ar-Rashid ham Ka’bani Rasululloh (s.a.v.) istaklariga muvofiq, Abdulloh ibn Zubayr qurgani kabi, qayta tiklashni niyat qiladi. Lekin imom Molik har bir hukmdor Ka’bani qayta-qayta buzib, quraverishi maqbul ish emas, deya xalifani bu yo‘ldan qaytaradi.

Makkada haj qiluvchilar behad ko‘paygan yillarda odam tirbandligidan ba’zilarning jarohat olishi yoki shahid bo‘lishi hollari ham yuz bergan. Chunonchi, 1990 yili Minodagi yerosti yo‘lida mingdan ortiq hoji shahid bo‘lgan. Makkaga dahshatli vabo yopirilgan davrlar ham qayd etilgan. Masalan, 1831 yildan 1930 yilgacha 27 marta vabo epidemiyasi tarqalgan. Bular orasida eng dahshatlisi 1907 yili yuz bergan va unda 20 ming hoji halok bo‘lgan.

1979 yili Haramda 500 jangari 6 ming hojini garovga olgan. Ularning rahnamosi al-Utayba Saud Arabistoni nefti AQShga sotilmasin, davlat boyligi isrof qilinmasin va Saud xonadoni taxtdan voz kechsin degan talabni o‘rtaga qo‘ygan. Saudiya harbiylari hojilarni qutqarish uchun uch marta hujum uyushtirib, uch gal ham bundan natija chiqarolmaydi. Shundan so‘ng Frantsiya hukumatidan yordam so‘raladi. Nihoyat, hojilar garovda turgan masjidni frantsuz harbiylari ishg‘ol etadi. 200 nafar jangari yer tishlatiladi, ammo 250 nafar hoji ham shahid bo‘ladi.

Ka’ba va uning tevaragida insonni o‘ldirish tugul, ko‘nglini og‘ritish ham harom qilingan. Ayniqsa, hojilar ehromdalik cho­g‘ida nainki inson, balki jonivor, hatto qurt-qumursqaga ham ozor bermasligi lozim. Ilohiy hukm shunday. Ammo rioya boshqa. Bundan Ollohni yolg‘onchiga chiqarib bo‘lmaydi-ku! Diqqat qiling-a, Olloh “Tinch joy qildik”, deyapti, “Qiyomatgacha tinch bo‘ladi” deyayotgani yo‘q! Agar U qat’iy qilib “Tinch bo‘ladi” deganida, albatta tinch bo‘lardi – biz yuqorida zikr etgan ishlar ro‘y bermasdi. Unda bu dunyoning imtihon siri qolarmidi?! Demak, “Tinch qildik”, degan hukmga rioya etganlar bilan rioya etmaganlar o‘zaro ajralishi uchun ham ixtiyor insonda qoldirilgan. Masalan, Olloh Qur’onni o‘zgarmas holda saqlashni o‘z zimmasiga olgan va “Qiyomatgacha uni hech kim o‘zgartira olmaydi”, deb qat’iy aytgan – shu damgacha uni hech kimsa o‘zgartira olmadi, bundan keyin ham o‘zgartirishi dushvor. Axir, qancha harakatlar bo‘ldi! Xullas, Yazid I va uning izdoshlari hukmga itoat etmaganlar toifasidandir. Olloh harom qilgan ishlardan tiyilmagan musulmonlar avval ham bor edi, hozir ham bor.

“Internet-mufassir” tarixni bir oz chuqurroq bilganida, “Uy”ni odamlar uchun masaba va omonlik joyi qilganimizni eslang” (“Baqara” surasi, 125-oyat) kalimasiga yopishish uchun Yazid I ni tanlamagan bo‘lar edi. Makkada ham ba’zan odamlar, chunonchi, hojilar o‘lishi sira ajablanarli emas. Zero, Olloh biror bandasi, hatto payg‘ambariga ham o‘limni bekor qilmagan. Qazosi yetgan banda, qaerda bo‘lmasin, o‘lmay qolmaydi. Ajali yetmagani esa, har ne bo‘lsa ham, tirik qolaveradi.

“Internet-mufassir” “Baqara” surasining 125-oyatini “Makkada o‘lim bekor qilingan”, deya talqin qilish o‘rniga Ka’ba va uni o‘rab turgan Masjid ul-harom Olloh uchun ibodat qilmoqqa eng afzal joy ekaniga diqqatni qaratsa durust bo‘lardi. Yer yuzining boshqa biror yerida ibodat uchun bunday qulay tabiiy sharoit yo‘q, axir! Bizningcha, mazkur oyatda aynan shu haqda so‘z borayotir – qoyil qolmaysanmi, gumroh banda!

“Internet-mufassir” yana quyidagicha da’vo qiladi: IX. МАТКА ЖЕНЩИНЫ ИМЕЕТ 3 СЛОЯ. Матка женщины имеет гораздо больше слоев, таких как эндометрий, миометрий, периметрий, брюшина, шейка матки, тело матки, брюшинный покров, плацента (со слоями). “Он творит вас в утробах ваших матерей, одним творением после другого в трех мраках” (Коран, 39:6).

“Internet-mufassir”ning ayni da’vosiga uning tilidagi bir adabiyotdan olingan iqtibos-la javob qaytaramiz: “Матка состоит из следующих трех частей: 1) дно матки – это верхняя выпуклая часть матки, выступающая выше линии впадения в матку маточных труб; 2) тело матки – средняя (большая) часть органа, имеет конусовидную форму; 3) шейка матки – нижняя суженная округленная часть матки”. Иқтибосда яна давом этамиз: “Стенка матки состоит из трех слоев: 1) периметрий (серозная оболочка – tunica serosa seu, perimetrium); 2) миомет­рий (мышечная оболочка – tunica muscularis seu, myometrium); 3) эндометрий (слизистая оболочка – tunica mucosa seu, endometrium)”.

Ko‘rinib turibdiki, “internet-mufassir” bachadon qatlamlari deya da’vo qilayotgan “брюшина”, “шейка матки”, “тело матки”, “брюшинный покров”, “плацента (со слоями)” kabilar, aslida, undagi biror qismning tarkibi, xolos. Oyatda har qanday qatlamlar emas, yorug‘lik o‘tkazmaydigan qatlamlar haqida so‘z borayotir. Homila qorinda emas, bachadonda o‘sishiga doir bu oyatni zamonaviy biologiya va tibbiyot tasdiq etyapti-ku, axir!

“Internet-mufassir” shunga yaqin yana bir mavzuda bunday fikr yuritadi: X. СПЕРМА ПРОИЗВОДИТСЯ МЕЖДУ ПОЗВОНОЧНИКОМ И РЕБРАМИ. Автор Корана не имел научных знаний, кроме повторения распространенных научных ошибок своих современников. Сегодня мы знаем, что сперма производится в семенниках, а не между позвоночником и ребрами. “Пусть же посмотрит человек, из чего он создан! Создан из воды изливающейся. Выходит она из хребта и грудных костей” (Коран, 86:5-7). Яйце-клетка женщины не упоминается. Автор Корана не упоминает о роли яйцеклетки, поскольку единственное, что он видел во время полового акта – это сперму. Эта сура не упоминает о важной роли женской яйцеклетки в воспроизводстве человека. “Он создал супругов – мужа и жену – из капли, когда она извергается” (Коран, 53:45-46), ”которая выходит между хребтом и грудными костями”.

Ma’lumki, odam hujayralari muttasil yangilanib turadi. Masalan, teri hujayralari har ikki haftada, qon hujayralari har 150 kunda va hokazo. Umuman olganda esa, odam hujayralari har yetti yilda bir marta to‘liq yangilanadi. (Miya hujayralarigina bundan mustasno.) Shunga ko‘ra, shved nev­rologi Yonas Frisen “Har bir katta yoshli odam, aslida, o‘n besh yarim yoshga teng”, degan xulosaga kelgan. Xo‘sh, yangi hujayralarni organizm qaerdan oladi? Hujayralar zaxirasi qaerda joylashgan?

Savolga javob izlashni suyak miyasi nimaligini aniqlab olishdan boshlagan ma’qul. Ko‘pchilikka “umurtqa miya” tushunchasi ancha tanish, lekin “suyak miya” tushunchasi uncha ma’lum emas. Sodda qilib aytsak, odam skletini tashkil qiluvchi barcha suyak­lar ichida miya joylashgan. Yapaloq suyaklarda miya qizil bo‘lsa, naysimon suyaklarda u sariqdir. Odatda, qizil miya harakatchan, faol, sariq miya esa kamharakat, sust bo‘ladi. Bu o‘rinda sariq miyani bir chetga surib, faqat qizil miyaga diqqatni qaratamiz. Sababi – aynan qizil miya o‘zak hujayralar manbai hisoblanadi.

O‘zak hujayralarning bosh xususiyati shuki, ular to‘liq rivojlanmagan bo‘ladi va qulay muhitda turli xil to‘qimaga aylana oladi. Boshqacha qilib aytilsa, o‘zak hujayralar deganda ixtisosi bo‘lmagan va bo‘lina oladigan, shu bilan birga, har xil to‘qimalar shakliga kirib, rivoj topib ketadigan to‘qimalarga aytiladi. Ko‘p bosqichli bo‘linish va ixtisoslashish jarayonini boshdan kechirgan o‘zak hujayradan boshqa turli hujayralar vujudga keladi. Odam organizmi qon bilan oqib kelayotgan o‘zak hujayralarni tutib oladi va ularni o‘zi taqchillik sezayotgan boshqa hujayralarga aylantiradi. Demak, inson tanasi o‘zini yangilash uchun zarur “xomashyo”ni o‘zak hujayralardan oladi, o‘zak hujayralar esa qizil miyada hosil bo‘ladi. O‘z galida, qizil miya manbai, asosan, qovurg‘a suyaklari hisoblanadi.

Erkaklik hujayralari bo‘lmish spermatozoidlar ham hujayralarning bir turi ekaniga tayanib, endi quyidagilarga diq­qatni qarataylik. Hozirgi zamon tibbiyoti erkaklik urug‘ini hosil qiluvchi o‘zak hujayralar, asosan, umurtqa va qovurg‘a suyak­lari birlashgan joydan ajralib chiqishi va moyakda spermatozoid shaklini olishini aniqladi. Demak, spermatozoidlar garchi moyakda paydo bo‘lsa-da, ularni hosil qiluvchi o‘zak hujayralar qovurg‘a va umurtqa birlashgan joydan ajralib, qonga so‘riladi va u orqali moyakka boradi. Qur’ondagi “U otilib chiquvchi suvdan yaratilgandir. U (suv) sulb (umurtqa) va taroib (ko‘krak) orasidan chiqadir” (“Toriq” surasi, 6-7-oyatlar) kalimasida ham so‘z umurtqa va ko‘krak suyaklari oralig‘i xususida borayotir.

Qur’oni karim ma’nolarining ruscha tarjimalarida “Toriq” surasining 5–7-oyatlari bunday bayon etiladi:“Пусть пос­мотрит человек, из чего он создан. Он создан из изливающейся жидкости, которая выходит между чреслами и грудными костями” (Эльмир Кулиев); “Пусть подумает человек о том, из чего он! Он создан из излившейся влаги, которая вытекает из чресел (мужчины) и тазовых костей (женщины)” (Магомед-Нури Османов); “Пусть человек подумает над тем, как он был создан! / Он создан из воды, что изливается (струей) / И из грудных костей, и из хребта исходит” (Валерия (Иман) Порохова); “Пусть же посмотрит человек, из чего он создан! Создан из воды изливающейся. Выходит она из хребта и грудных костей” (Игнатий Крачковский). Ushbu tarjimalarda ham bizning dalilimizga qarshi hech gap yo‘q. Demak, “internet-mufassir”ning ushbu da’vosi ham, xuddi avvalgilari kabi xato, puchdir.

Daniya qiroli Xristian X 1941 yili mashhur biokimyogar Kay Lindestryom–Lang­ga oqsil va fermentlar ustidagi samarali izlanishlari uchun shu mamlakatning oliy ilmiy mukofoti – Erstet medalini topshirar ekan, olimdan o‘ziga va marosim ahliga ferment aslida nima ekanini tushuntirib berishni iltimos qiladi. Shunda olim quyidagi rivoyatni so‘zlab beradi.

Bir arabning mol-davlati 17 tuyaga yuk bo‘lar ekan. U qazosi oldidan uch o‘g‘lini yoniga chaqirib, ularga bunday vasiyat qilibdi: “Katta o‘g‘lim – oilam tayanchi, shu bois u tuyalarning 1/2 qismini olsin. O‘rtancha o‘g‘limga esa ularning 1/3 qismini meros qoldirdim. Kenja o‘g‘limga tuyalarning 1/9 qismi tega qolsin”. Ushbu so‘zlarni aytib, ota jon taslim qilibdi. Padarining azasini bajo keltirgach, aka-ukalar merosni taqsimlamoqchi bo‘libdi. Lekin buning yo‘lini sira topa olishmabdi. Axir, 17 ta tuyani na ikki, na uch va na to‘qqizga taqsimlab bo‘lar ekan-da. Ularning boshi qotib turganda sahrodan bir darvesh o‘tib qolibdi. Bu zot ustiga kitob ortilgan qora tuyani yetaklab olgan ekan. Aka-­ukalar unga murojat qilib, jumboqni yechishda yordam so‘rabdi. Shunda darvesh “Otangizning vasiyatini bajo keltirish oson. Men sizlarga o‘z tuyamni beraman – siz merosni taqsimlab olasiz”, debdi. Endi aka-ukalarning tuyasi 18 ta bo‘libdi, jumboq ham osongina yechilibdi. Katta o‘g‘il barcha tuyalarning yarmini – 9 tasini olibdi. O‘rtancha o‘g‘ilga 6 ta tuya tegibdi. Kenja o‘g‘il ham o‘z haqqi bo‘lgan 2 ta tuyaga ega bo‘libdi. 9, 6 va 2 raqamlari qo‘shilsa, 17 soni yuzaga kelib, musofirning tuyasi ortib qolibdi. Jumboqni shu tariqa hal etgan darvesh o‘z tuyasini yetaklab, yana yo‘liga ravona bo‘lgan ekan. “Mana shu qora tuya fermentga o‘xshaydi. U bo‘lishi dargumon jarayonni vujudga keltirdi. Ayni choqda, o‘zi o‘zgarishsiz qoldi”, deya hikoyasiga yakun yasaydi Lindes­tryom–Lang.

Shoyad, ushbu maqolamiz ham darveshning qora tuyasi kabi “internet-mufassir”ga o‘xshash kimsalar chalkashtirgan va oxir-oqibat jumboqqa aylangan masalalarga oydinlik kiritsa!..

Maqolani “Baqara” surasining 136-oyati bilan yakunlashni joiz topdik: “Aytinglar: “Ollohga va bizga tushirilgan narsaga, Ibrohim, Ismoil, Ishoq, Ya’qub, asbotlarga (Ya’qub alayhissalomning 12 o‘g‘lidan tarqalgan zurriyotlarga – M.T.) tushirilgan narsaga, Muso va Iysoga berilgan narsaga va Payg‘ambarlarga Robbilaridan berilgan narsaga iymon keltirdik. Ularning orasidan birortasini farqlamaymiz va biz Unga musulmonlarmiz” (Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf tarjimasi).

Manba: “Tafakkur” jurnali, 2015 yil 4-son

053

(Tashriflar: umumiy 1 373, bugungi 1)

Izoh qoldiring