Odil Ikrom. Uzlat. She’rlar kitobi.

099

     Одил Икром  1960-йил, 26-январда Исфара шаҳрининг Кўлкент қишлоғида туғилган. «Уфқ дарахти»(1991), «Таҳажжуд»(2007), «Таҳаммул»(2012) номли шеърий китоблари нашр этилган. Муҳаммад Иқбол, Нақибхон Тўғрал, Фуруғ Фаррухзод, Нодир Нодирпур, Лойиқ, Фарзона, Сайидали Маъмур, Аҳмаджон Раҳматзод, Озарахшнинг шеърий тўпламларини, Заҳирий Самарқандийнинг «Хотинлар макри» (И.Бекжон билан ҳамкорликда), Муҳаммад Субҳоннинг «Қора чироқ» насрий асарларини ўзбек тилига таржима қилган. Айни пайтда Жалолиддин Румийнинг «Маънавий маснавий» асарини ҳамда Мирзо Абдулқодир Бедилнинг маснавийларини ўзбек тилига ўгирмоқда.
Истеъдодли шоирнинг 2012 йилда нашр этилган «Узлат» шеърлар китобини сизга тақдим этамиз. 

04

Одил Икром
УЗЛАТ

Акам САЙФУЛЛОХОНга бағишлайман

ДУНЁНИНГ ТАГИ

Бир ёнда ғам, бир ёнда беғам,
Қон қонга, жон жонга қасд экан.
Жон қадрига етайин десам,
Куйган жоннинг қадри паст экан.

Мунофиқлар ёрнинг ишқидан
Маст бўлмаган майпараст экан.
Номи улуғ экан ризқидан,
Оҳангидан авжи паст экан.

Балогардон бўлмади ҳеч ким,
Чунки, бало забардаст экан.
Бу дунёнинг тагига етдим,
Бу дунёнинг таги паст экан…

16-декабр, 2010

ИЛИНЖ

Ёруғ кунлар руҳи чирқиллар тағин,
Fамгин арвоҳига шам ёққан билан.
Ёруғ кунлар етиб келгунча яқин,
Зулмат оғушида ой қолармикан?..

Қулунлар ҳукмини айлаб ҳавола,
Отдан тушди, бироқ, тушмас эгардан.
Биз кўнгил мулкига бўлсак равона,
Эгарланган бирор той қолармикан?..

Хиёнатнинг серсув хиёбонида
Хор бўлиб, зор бўлиб ўсганда тикан,
Қонига ташна дил биёбонидан
Оқиб ўтгувчи бир сой қолармикан?..

Бир куни тарк айлаб оқибат юртин,
Меҳр бориб-бориб йўқолармикан?..
Қиёматга қадар жаннатдан қувғин
Одамга дўзахдан жой қолармикан?!..

10-январ, 2011

ҚИШЛОҚҚА ОРАЛАГАН БЎРИ

(«Қишлоқдаги Ватан» туркумидан)

Қўл етмас орзунинг этакларига,
Япалоққа етар ёмоннинг зўри.
Эзгуликнинг содда эртакларига
Бўкиб кетган суллоҳ ёлғонлар – бўри!

Қудратли қопқондай қўйиб юбормас,
Мудроқ юрагини чирмаган тўри.
Ўзига ўзи хон, ўзи бек, сармаст,
Келиб-кетаётган замонлар – бўри!

Рамазон ойида очар оғзини,
Муҳтожликнинг хом ғишт қаланган гўри.
Зардоб тўлган сабру бардош қорнини
Ёриб кетган ёвуз армонлар – бўри!

Иззати топталган нафс кайҳонида
Ловиллаб ёнганда ғаразнинг қўри.
Замонага боқиб, дил яйловида
Қутурган ит боққан чўпонлар – бўри!

Юраклар тутундан кетар қорайиб,
Қурум босиб кетса қалбдаги мўри.
Ишонч қуйруғига боқар олайиб,
Ич-этини еган гумонлар – бўри!

Қўрқувдан титрайди юракдаги ер,
Одам қуригандай қурийди шўри.
Нафасин ичига ютган хонашер,
Майдондаги ғариб қуёнлар – бўри!

Ўйлаб босилмаган ҳар нечук қадам,
Бўрибосар итдай – шайтонга чўри.
Бошин эгиб турган илонлар – одам,
Бош кўтариб юрган инсонлар – бўри!..

17-январ, 2011

ҚУРБОНЛИК

Кўнгил қолиб кетди малул,
Ишқ маргини айлаб қабул,
Куйиб кул бўлган чоғда ул,
Кулдонликка ярамайсан!

Қонига ғарқ бўлган юрак
Аршидан тушганда қулаб,
Тиғ ботиб хўрланди суяк…
Султонликка ярамайсан!

Ким гуноҳкору ким гуноҳ?..
Ким ёвуқдир, ким мосуво?..
Ер – гувоҳ, осмон – гувоҳ…
Бурҳонликка ярамайсан!

Жон юртига келса ҳайит,
Жононга жон бўлгай шаҳид.
Эй, бўйнидан боғланган ит,
Қурбонликка ярамайсан!..

21-январ, 2011

ҚЎРҚУВ

(«Ҳайвонот дунёси» туркумидан)

Донишманд дейдики, тил бу тил эмас,
Гўё ғилоф ичра турган бир ханжар.
Андишани билмас, андиша қилмас,
Андишанинг отин қўрқоқ деганлар.

Дунё ҳаракатдан бир кун тўхтайди,
Олдин мушт кўтарган қурқоқ дастидан.
Бечора бўрилар итдан қўрқмайди,
Қўрқади итларнинг акиллашидан.

8-декабр, 2010

ХУДО ҲАҚҚИ

Сенга кун бермайман, қаландар юрак,
Сен эса борингни бердинг мен учун.
Гоҳ ёруғ, гоҳ қаро, паришон, мурғак,
Омонат лаҳзалар – Худо берган кун.

Сенга тан бераман, тиланчи тақдир,
Кўнгил беролмайман, қилсанг-да лаънат.
Ҳақдан ўзга ёр йўқ деганлар ҳақдир,
Менинг шоирлигим – Худо берган дард.

Сенга жон беришга эмасман қодир,
Сендай бир гадоман, сўрама мадад.
Худо ҳаққи, жоним Худоникидир,
Бу жонга Худонинг ҳаққи бор, фақат!..

8-декабр, 2010

САДОҚАТ

(«Ҳайвонот дунёси» туркумидан)

Юраклар – бегона,
Башара – таниш,
Инсон деб аталар ҳар кас, ҳар нокас.
Аёл – эркакшода,
Эр – хотинчалиш,
Хуллас, одам ҳар гоҳ одамий эмас.

Гарчанд, ҳайвонда йўқ одоб, андиша,
Пеш қилмас ақлининг сўнгсизлигини.
Итлар итлигини қилар ҳамиша,
Тўнғизлар қилади тўнғизлигини.

8-декабр, 2010

РАМАҚ

Ҳали қарзларимни узолганим йўқ,
Ажал кўзларимдан кўзин узмайди.
Кўзларим қаърида сўниб борар чўғ,
Туйғуларим карахт, афтим бужмайди.

Тақдир ҳамласига тополмай тадбир,
Пир бўлди ҳафсала, эскирди ҳавас.
Валангор кулбасин тарк этди бир-бир,
Умидга эргашган охирги нафас.

Пешонангни буткул қоплади ажин,
Билмадим, қиёмат қачон бошланган.
Юраклар қариди, тўрдан – гўр яқин,
Кўзларинг қаримас…
Кўзлар ёшланган…

12-декабр, 2010

ШАРТ

Ишқ аҳлини йўлдан оздирар шайтон,
Ошиқни ғарқ айлар ишқ кўлмаклари.
Тарсо қиздай оғир шарт қўяр ҳамон,
Чўчқадай семирган нафс кўппаклари.

Кечмади қадимий иддаосидан,
Шайх Санъон парвариш қилган тўнғизлар.
Ушбу кун қутурган ишқ саҳросида
Ит боқиб юрибди ошиқ ҳўкизлар.

12-декабр, 2010

НИМА ҚИЛАМИЗ?

Мен одам, сен пари… Нима қиламиз?
Сен ёшу мен қари… Нима қиламиз?
Ш.Нуриддин

Хавфлидир қоронғи юрак юртининг
Соғинчи, сафари…
Нима қиламиз?..
Ғарибдир хотира, хаёл уфқининг
Шомидан саҳари…
Нима қиламиз?..

Қолмади одамий махлуқотларнинг
Ҳаромдан ҳазари…
Нима қиламиз?..
Ошимиз заҳардир,
Сархур зотларнинг
Ош бўлди заҳари…
Нима қиламиз?

Юракларда ишонч йўқолди бир кун,
Келмади хабари…
Нима қиламиз?..
Жонимни садақа қилдим ишқ учун,
Илмади назари…
Нима қиламиз?..

Сотилар арзонга, сотилар текин,
Одамзод жавҳари…
Нима қиламиз?..
Шайтонга тош отдик, тегмади, лекин
Шайтонга зарари…
Нима қиламиз?..

Кўзимга оловдай кўринган чўғлар
Кўнгиллардан нари…
Нима қиламиз?..
Ёну атрофимда дайдиган ўқлар
Жонга тегди бари…
Нима қиламиз?!..

13-декабр, 2010

ТОПИШМОҚ

«Одам топилмайди…»
Одамдан бошқа
Неки бор, топади излаб бир-бирин.
Мендан нима топдинг кириб шу ёшга?
Топишмоқлар осон…
Топишмоқ қийин.
Тинчимни йўқотдим…
Кетдим бош олиб,
Хотиржам этолмай нотинч қалбимни
Исковуч қадамлар қовоғин солиб,
Қайдандир ахтариб топди айбимни.
Фариштадан ҳаром юқин ахтарган
Тубсиз фитналарнинг қолдим қаърида.
Қалбимни титкилар,
Кўзи чақчайган
Қайғулар
Божхона ходимларидай.
Оломон ичида адашиб кетдим,
Қидириб инсондан комил инсонни.
Ҳалигача топа олмади ҳеч ким
Қонимда қайнаган ишқни, исённи.
Ҳаётдан умидим бор эди анча,
Йиғласам йиғларди, кулсам куларди.
Ер остида қолди бебаҳо ганждай,
Қаердан топаман энди уларни?..
Топганга юрт берар тополмаганлар,
Кўзларига суртиб айрилиқ изин.
Топилмас ўзидан қочолмаганлар,
Топмоқ осон,
Аммо, топилмоқ қийин…

14-декабр, 2010

МУТТАҲАМЛИК

(«Ҳайвонот дунёси» туркумидан)

Қулоғингни кесиб бергин итларга,
Ўз қалбингга қулоқ тутганинг учун.
Қиморда ютқазгин бу палидларга,
Ҳаётда, фақат, қон ютганинг учун.

Ишқбоз илонлардан сўрагин узр,
Айбин айбинг билан ёпганинг учун.
Маломатга қолгин бир умр, бир зум
Бағрида ҳаловат топганинг учун.

Зулуклар ғингшийди бошингга чиқиб,
Гоҳида сени туш кўргани учун.
Ҳар доим ортиқча қонингни ичиб,
Баъзида ҳолингни сўргани учун.

Шайтонлар гапига киргин гоҳида,
Қалбингга бурнини суққани учун.
Улар сенга сабоқ берган чоғида,
Илмидан камгина юққани учун.

Товуқлар қичқирса хафа бўлмагин,
Гўрингга ҳар кун ғишт тергани учун.
Улар шаллақилик қилиши тайин,
Сенга тухум туғиб бергани учун.

Эшакдан нолима урганида дўқ,
Нозингни кўтариб кетгани учун.
Қаттиқ гапиришга сенинг ҳаққинг йўқ,
Маррага олдинроқ етгани учун.

Ажалдай бир умр шумқадамдирсан,
Нонини яримта қилганинг учун.
Қаерга бормагин, мутаҳҳамдирсан,
Ўзингни одам деб билганинг учун.

14-декабр, 2010

КЎПЧИЛИК

Битта гуноҳкорга – минг битта гувоҳ,
Ёлғонлар – бир тўда, ёлғиздир қайғу.
Юракни сўзидан айлаб мосуво,
Ақл дер: Кўпчилик нима деса – шу.

Дунёда ўлимдан қўрқмаган ростгўй
Битта бўлса, у ҳам – мен билган одам.
Қўлдан қўлга ўтар кўпга келган тўй,
Танҳодир суякдан ўтиб кетган ғам.

Кўзингни оч, минбаъд оғзингни юмгин,
Худо – битта, сўзинг ерда қолмайди.
Кўпчилик улуғ халқ бўлиши мумкин,
Кўпчилик ҳеч қачон Ҳақ бўлолмайди.

14-декабр, 2010

БИР АРБОБНИНГ ДЕГАНИ

Кўнгил кўчасидан ўтмасанг сармаст,
Тентак ҳис-туйғулар кезмаса бошда,
Қизиққон, таъсирчан бир хаёлпараст,
Телба бўлолмасанг йигирма ёшда…
Сенинг қалбинг йўқдир, биродар!

Қирқ ёшда орттирсанг ўзингга душман,
Бетга айтиб ёр-дўст қусурларини,
Қачондир эскирган қолипга тушмай,
Бажарсанг, фақат, қалб буюрганини…
Сенинг калланг йўқдир, биродар!

13-декабр, 2010

ҲУҚУҚ

Зулматда топишар мохов билан пес,
Қалблар аро девор қалинлашади.
Ҳаёт бир лаҳзада ўтиб кетар тез,
Ўлим эса секин яқинлашади.

Фурсатинг йўқ бахтли бўлишга, баъзан,
Баъзан, қудратинг йўқ арзандаликка.
Ҳурматинг йўқ аҳён-аҳёнда, гарчанд,
Ҳамиша ҳаққинг бор шармандаликка.

15-декабр, 2010

МЕҲР

Ўлгудай оч бўлсанг келақол, эй, дўст,
Гўштимни еб, кемир суякларимни.
Фақат, юрагимга олайтирма кўз,
Ғамимни еб, ҳаром қилма ғамимни.

Жуда ташна бўлсанг қонимни ичгил,
Уни беҳудага тўкма ҳеч қачон.
Эҳтимол, ўшанда қўшилар,
Минг йил
Бир қозонда қайнаб қўшилмаган қон.

15-декабр, 2010

РАД

Ибодат қилмасман бу фосиқларни,
Итоат қилмасман мен бу итларга.
Ўзидай суллоҳу мунофиқларни
Шайтондай авраган бу муршидларга
Мени мурид қилма!

Майлига, осмонни ташла устимдан,
Хоҳласанг дунёни бошга кўтаргил.
Жудо қил жисмимдан, жондан, руҳимдан,
Хоҳласанг, ерни ҳам ағдар-тўнтар қил…
Мендан умид қилма…
Ноумид қилма…

16-декабр, 2010

ТЕГИРМОН

Бир ҳовуч жон қолди…
Қолгани – бекор,
Умрим бўйи йиққан катта хирмондан.
Эллик йилдан буён дам олмай, бедор
Ишлаётган эски бир тегирмонман.
Тўкилдим, юракда борини тўкдим,
Тўхтамай сув қуйган каби элакка.
Пуч орзу хаёллар бағрига чўкдим,
Алданиб, айланиб бир қоп кепакка.
Баъзан, шодлик туйдим, баъзида, азоб,
Чарчадим чанг босиб кетган кулгимдан.
Камгина кўнглимни бўшатдим, қоп-қоп
Қувончлар отилиб чиқди бурнимдан.
Эринчоқ зотларнинг ҳафсаласидай
Мудроқ туйғуларнинг мағзи эди кам.
Инжиқ кимсаларнинг хархашасидай
Майдаланиб кетди қайғуларим ҳам.
Туяни чўмичда суғорган каби,
Бекор кетди қанча кучим, ғайратим.
Тушганда тинимсиз тўқмоқлар зарби,
Янчилди армоним, ишқим, ҳайратим.
Юрак ўғирида туйилган дондай
Юракдан эзилиб чиқди оҳ-фиғон.
Қолмади ёлғондан ёришган тонглар,
Тоза соғинчимдан қолдирмай нишон.
Тўлиб кетган эди сабру бардошим,
Бесамар умрнинг қипиқларига.
Зах босган юракдан тўкилди ёшим,
Бус-бутун кўнгилнинг синиқларидай.
Оз қолди…
Тўкилар сўнгги нафасим,
Бўғзимдан қийналиб чиқар товушлар.
Тегирмон оғзида навбат кутиб жим
Турибман жонимни ҳовучлаб…

19-декабр, 2010

ЭЪТИРОЗ

(«Ҳайвонот дунёси» туркумидан)

Чўчқалар ғингшийди, чордона қуриб,
Улар билан суҳбат қурмаганимга.
Дунё ташвишини бир четга суриб,
Дунёнинг кайфини сурмаганимга.

Эшаклар – норози, сўзимда туриб,
Келганда, ўрнимдан турмаганимга.
Ҳурмати учун гоҳ елиб-югуриб,
Хизматини қилиб юрмаганимга.

Маймунлар ҳайрондир, баъзан, қон қусиб,
Кулгим келмаганда кулмаганимга.
Арзимас дардларим қимматга тушиб,
Қувончимни текин пуллаганимга.

Итлардан балога қолдим, вафосиз
Жафодан юзимни бурмаганимга.
Улар шарафига қилмай маросим,
Уларга қўшилиб ҳурмаганимга.

Сичқонлар чийиллаб айлади безор,
Беозор мушукдай мудраганимга.
Бу дунё кўзимга кўринганда тор,
Ўзимни ковакка урмаганимга.

Душманлар ашадий дўст бўлди, ажаб,
Дўстларим айланди қаттол ғанимга.
Илонлар қонимда кезди ўрмалаб,
Суйкалган заҳарни суймаганимга.

Қўйлар хафа бўлди, қовоғин ўйиб,
Бошдан жудо бўлган жонсиз танимга.
Қилган гуноҳимни қон билан ювиб,
Қонимни қон билан ювмаганимга.

Қуёнлар кечирмас мени ҳеч қачон,
Юракдан қўрқувни қувлаганимга.
Бўрилар нафсимга бўлди подабон,
Қашқирдай қон қақшаб увлаганимга.

Чирқиллаб жонимдан тўйдирди кўнглим,
Ўлмаган жонимдан тўймаганимга.
Ажалдан ижозат сўрамай ўлдим…
Одамлар қўймади ўлмаганимга.

19-декабр, 2010

ҚАЙТИШ

Сен мендан ҳаловат топа олмайсан,
Йўл бермас бошимдан ўтган савдолар.
Оёғимдан тортар, қабр оғзидай
Оёғим тортмаган манзил-маъволар.
Ёлғиз эдим, енгди хиёнат хайли,
Тақдирга тан берсам, тақдир берди панд.
Олиб кетолмадим бошимни ҳали,
Қўрқоқлар кўтарган муштдан, ғалвадан.
Бир кесак зарбига дош бермас бари,
Чумчуқ галасидай чинқирган муҳит.
Мени адаштирди Широқ сингари,
Юрак юртига йўл бошлаган умид.
Жуда ўхшаб кетар борлик ва адам,
Мисоли ёмғирдан кейин ёққан дўл…
Тавба манзилига қолди бир қадам,
Пушаймонликкача – эллик йиллик йўл.

28-декабр, 2010

МЕНИНГ БАШОРАТИМ

(«Номаълум аёлга мактублар» туркумидан)

Фақат, мен эмасман, кимдир бор тағин,
Дашту даманлардан излаган чаман.
Гоҳида серодам, гоҳида ҳазин
Ёлғизлигим билан фахрланаман.

Кимдир олиб кетар ёлғиз бошини,
Мендан умид қилган бахтиқародай.
Мен бир кун кетаман, ўз гуноҳини
Билмаган дунёдан ўтган хатодай.

Алҳол қисматимнинг йўллари қинғир,
Одилбоз ёғдулар бир ёниб-ўчар.
Биламан, ўша – мен билмаган кимдир
Бу ёруғ дунёдан тоқ яшаб ўтар…

29-декабр, 2010

ТАҚРИЗ

(Ҳазил)

Ақлинг бўлди бошингга бало,
Қалбинг маҳкум оғир жазога.
Энди қайдан излайсан даво,
Ўз ичингдан чиққан балога.

Эҳ, бедаво дардга йўлиқдинг
Ва умрингни айладинг хазон.
Номинг чиқди, китобинг чиқди,
Сендан шоир чиқади қачон?..

29-декабр, 2010

МАЛАЙГА ҚАСИДА

(Ҳазил)

Юким ерда қолди…
(Эски шеърдан)

Юким ерда қолмас,
Сўзларим мамнун,
Қичимаган жойин қашимаганда.
Гап тагида қолиб кетардим ҳар кун,
Малайлар гапимни ташимаганда.

Қўлимдан келганда берардим мадад,
Жасадимга ичи ачиганларга.
Ўлигим кўчада қолмайди. Раҳмат,
Бир умр менга гўр қазиганларга!..

30-декабр, 2010

ДОР

Қайтсанг кўнгил юртига қайта,
Ёдлар юзин қоплаганда гард.
Гўзал, ғамгин хотираларга
Ўз бағрини очмаган – номард!

Жони қичиб, қонингни ичиб,
Юрагингга суйкалса офат.
Энг охирги қурбини йиғиб,
Ўз қаҳрини сочмаган – номард!

Сен муҳаббат ахтариб ёрдан,
Ўз бошингга сотиб олсанг дард.
Ўзин баланд олган у дордан
Ўз вақтида қочмаган – номард!..

29-декабр, 2010

САВОЛ

(«Номаълум аёлга мактублар» туркумидан)

Вужуд тупроғига кўмилган жоним
Сирдай бир кун ошкор этилармикан?
Биргина одамни соғинган золим
Хом хаёлим пишиб етилармикан?

Ўзимни осмондан ахтарганимни
Осмон англамади, ер билармикан?
Тупроқ қучармикан густоҳ танимни,
Очиқ кўзим осон беркилармикан?

Иблис каби ўжар, ёлғиз тунларим
Кимнингдир қошида эгилармикан?
Бир ўзим кечирган қора кунларим
Менинг гуноҳимни кечирармикан?!..

30-декабр, 2010

ХАЁЛ ПАРЧАЛАРИ

Эрта очилган бу кўзимни юмгин,
Кун кўрганим билан кўз очолмайман.
Тушимда ўзгариб туришим мумкин,
Ўнгимда ўзимни йўқотолмайман.
Кўзим, оғирлигим ҳеч кимга тушмас,
Кўр эмасман, кимдир етакламайди.
Менинг осмонимда товуқлар учмас,
Бургутлар ҳеч қачон эмакламайди.
Ўзимни оқлашга эмасман қодир,
Ёруғ кечаларда қоралаб қоғоз.
Барча гўдакларнинг отаси бордир,
Баъзи хотинларнинг эри йўқ, холос.
Манзили ноаён сўнгги номадай
Қолиб кетмас жисмим, жоним чанг босиб.
Бир кун гўрга тиқар макруҳзодалар,
Ўлмаган жонимни ҳайратга солиб.
Қонимни ичгандай, бир дунё қасам
Ичган амалдорда амал кўрмадим.
Берсам, кўнгил бердим, ростини айтсам,
Бировга пул бериб шоир бўлмадим.
Жаноза ўқидим ўзимга ўзим,
Гўр қаздим юрагим ерини ўйиб.
Қалбимнинг энг чуқур ерига кўмдим,
Ўлган ишқ ҳурматин жойига қўйиб.
Уммондан улоқиб кетган қатраман,
Заҳар томди заққум сатрларимдан.
Ёт кўнгил меҳридан бўлдим баҳраманд,
Мен ёрдам кутганда яқинларимдан…
Ҳолимга йиғлама, ҳолимга кулгин,
Кун кўрганим билан кўз очолмайман.
Қайғудан ўзимни топишим мумкин,
Шодликдан ўзимни йўқотолмайман…

4-январ, 2011

ДЎСТИМ БЕГМАТ ХОТИРАСИГА

Қўшиқ айтар эдинг юрган йўлингда,
Тўйларда жўшиб шеър ўқирдинг шодон.
Кечир, билиб-билмай, нозик кўнглингга
Баъзан, қаттиқ теккан бўлсам мен нодон.
Меҳр оқиб ўтган азим қирғоқнинг
Бўм-бўш бағри қақраб қолганда сувсиз,
Аччиқ кўз ёш тўккан Шакарбулоқнинг
Мунис саҳролари йиғлайди унсиз…
Ҳақ ҳамроҳинг эди олис йўлларда,
Яқин эдинг ёрга, дўстга, Худога.
Бу ёруғ дунёдан кўнглинг тўлганда,
Афсус, сиғмай кетдинг ёруғ дунёга.
Қисматинг дўст қалбин йўлакларида
Қолдириб кетганда айрилиқ изин,
Дарднинг зирқираган сўнгакларида
Англадим ажалнинг шафқатсизлигин…
Қийналмай жон бердинг соҳир самога,
Жонинг қаро ерда кетди қийналиб.
Насиб айлаган ҳар бахту балога
Аюб пайғамбардек боқдинг жилмайиб.
Кетдинг ҳақиқатнинг она юртига,
Етимчўққи етим қолди жовдираб.
Етти зурёдингнинг етти пуштига
Етиб ортар сендан қолган хотира…
Ўйладинг, кўзладинг, кўрдинг узоқни,
Сенга яқин эди йўл қадоқлари.
Қабрингни излайди Шакарбулоқнинг
Бағри қонга тўлган қизғалдоқлари…

24-декабр, 2010

ЭРТАК

Гўрнинг азобидай қайғулар узун,
Тонг отмай узилар умид эртаги.
Қайғу-аламлардан қўлимни ювдим,
Аммо, ғамнинг доғи дилдан кетмади.
Боболардан қолган меҳр булоғин
Булғаб ўтиб кетар кеча-кундузлар.
Авлиёлар минган хачир туёғин
Изидай кўмилиб кетар юлдузлар.
Эртак давомидан тонар кечалар,
Гарчанд, ёлғон – удум, буюк анъана.
Ишонч дарахтлари қолди бесамар,
Ёвузлик қилганда тағин тантана.
Тилла балиқларнинг сеҳрли сўзин
Айтган қурбақалар сўздан адашди.
Бахтли бўлгин, дея шанғиллар, кўзин
Йилтиратиб боққан бадбахт алвасти…
Муродбахш эртаклар сўнгига етдим,
Эллик йил беҳуда ўтказиб вақтни.
Карахтлиги учун қайғудан кечдим,
Бадбахтлиги учун кечирдим бахтни…
Эртагимга жинлар қулоқ солмади,
Бир тўқ кўнгилни кўп кўрди ҳарислар.
Ён бердим, ёнимда ҳеч ким қолмади,
Жон берсам, хавотир олманг, азизлар!..

4-январ, 2011

ТАЪҚИБ

Таъқиб этар қандайдир шарпа,
Гоҳ тентираб, гоҳида тўхтаб.
Пайдо бўлар гоҳ давраларда,
Ўтиради ўзимга ўхшаб.
Юрагимни еган қутқулар,
Юрагимда санқийди итдай.
Бир-бирига ўхшамас улар,
Қони бирмас, қозони – битта.
Титраб-қақшар қандайдир ғараз
Ва қонимни сўргани-сўрган.
Бир оёғим тўрга чиқолмас,
Бир оёғим чиқолмас гўрдан.
Бир кўзини қисиб, тўнқайиб
Эгилади аламзада ёй.
Бош устимда турар мунғайиб,
Этак билан ёпилмаган ой…

5-январ, 2011

БАСОРАТ

Кўзим жуда очилди эрта,
Кўрдим қанча яхшию ёмон.
Муҳаббатдан сўйлади эртак,
Мен кўз очиб кўрганим – ёлғон.
Меҳр кетди мендан кўп йироқ,
Бахт ҳам учиб кетди бошимдан.
Мен умримда кўрмаган узоқ,
Оқибатсиз қариндошимдай.
Мен ёдимда асрайман бугун,
Ёлғизлардан ёлғизлигимни.
Кўз очаман, кўрмаслик учун,
Қалб олдида ожизлигимни.
Токи бошга ғам келтирмай деб,
Мен жонимни қийнадим яна.
Қувғин бўлган қалб тентирайди,
Бўш кўнгилдан излаб бошпана.
Ақлни ҳам ишлатдим оз-моз,
Фикрларим эди бошқача.
Мен бошимни асрадим, холос,
Қалбим эзиб эллик ёшгача.
Бахт дунёга келар эртароқ,
Армон эса кеч туғилади.
Йиртиқ кўзга тушгандай ямоқ,
Бу кўзларим кеч юмилади…
Бору йўғим – ёлғиз бошим бор,
Бошимни ер бебош бу юрак.
Келди эллик биринчи баҳор, —
Кўзлари кеч очилган кузак…

5-январ, 2011

ТАШБЕҲ

Бу ёруғ дунё – бир улкан жинчироқ
Ёхуд камбағалнинг ғариб кулбаси.
Унинг ярмин зулмат қоплаган, бироқ,
Ярмини ёритар ойнинг шуъласи.

Бир нигоҳ зулматдан тонар ҳамиша,
Ишонар – ой ёғду сочар барибир.
Осмон – оҳ дудидан қорайган шиша,
Чўққилар жинчироқ пиликларидир.

5-январ, 2011

АҚЛ ҚАЙРОFИ

Икки олам кўнглимга сиғиб,
Сенга ҳаддим сиғмаса, нетай.
Бехудликнинг бодасин шимиб,
Буйруқ бергин, ўзимга етай.

Жинлар базми кетганда қизиб,
Бенаволар куйласа бенай.
Ишқнинг заққум шаробин ичиб,
Рухсат бергин, ҳушимдан кетай.

6-январ, 2011

КЎНГИЛ УЙИ

Йўлларда адашган бир мусофирман,
Ўз қалбига қулоқ солмаган қайсар.
Виждондай қийналиб кетаман – кетсам,
Агар қайтса, фақат, ихлосим қайтар.

Инсофим бор, аммо, йўқдир иложим,
Ақлим етмаса-да, қурбим етади.
Ёлғон уясида қолмас ишончим,
Қолса, фақат, кўнгил қолиб кетади.

Агар етсам чуқур оҳлар тубига,
Огоҳлар ортимдан хабар беради.
Мен кетсам…
Хароба кўнгил уйига
Бир куни Худонинг раҳми келади…

5-январ, 2011

ҲАЛОКАТ

Совиган кўнгилнинг газандасидай
Каппамни ёндирди ёниқ нафаслар.
Кесакдан чиққан ўт алангасида
Ёниб кетди менга ёпишган хаслар.

Чўккан кўнгилнинг соф, тиниқ дардлари
Қолмади одамзод расми-русмида.
Дил тубида оққан дарё мавжлари
Кўлмакка айланди аччиқ устида.

Шайтоннинг ахта, ҳез югурдаклари
Мардлик даъво қилиб, фаришта бўлар.
Кеча дордан қочган гуноҳлар бари
Букун оёғимга осилиб ўлар.

6-январ, 2011

МЕРОС

Бу дунёда ишим битмади,
Битиб кетар жароҳатларим.
Мендан қолар хароб қисматни
Қарғамаган харобатларим.
Бездим кўнгил тутган бўтқадан,
Кўз ёшидай кетдим тирқираб,
Қашқирларнинг тиши ўтмаган
Суякларим қолар зирқираб.
Ўз турқини топар қайғулар,
Титкиланган қарашларимда.
Бир умр гап талашди улар,
Мен бир умр жон талашганда.
Енги йўқлар ёқамдан олар,
Тенгман тенги қолмаганларга.
Нотинч руҳим хотира қолар,
Юрагимни ковлаганларга…
Хилватим бор халқ ўртасида,
Йўқдир ўзга жавоҳирларим.
Ўнқир-чўнқир қалб кўчасида
Қолиб кетар хавотирларим.
Қотиб қолар томирда қоним,
Бармоқларим қолдирган издай.
Ер юзига чиқади жоним,
Гўё олтин қопланган мисдай…

6-январ, 2011

ҚИШЛОҚДАГИ ВАТАН

(Туркумдан)

Дилдан чиқар содда сўзлар мурдаси,
Фойдаю зарардан ҳамма очар фол.
Совуқ уриб кетган кўнгил кулбаси
Тезак оловида исинар беҳол.
Жиззаки тириклик тушмас жаҳлидан,
Бир товуққа керак ҳам дон ҳамда сув.
Бодрезак мевадай, қалб дарахтидан,
Ушалмас орзулар тўкилар дув-дув.
Кун ўтар кўрсатмай ҳаргиз қорасин,
Тунги ёғдудан ҳам қолмаган асар.
Дарвишона, жулдур қалб вайронасин,
Баъзан, обод айлар шоҳона назар.
Ағдарилар кўнгил авра-астари,
Меҳр – молга хашак бериш билан банд.
Тирик жон қадри паст ҳаддан ташқари,
Ҳар қандай ўликнинг ҳурмати баланд.
Ойдинпарастлар қиш келган фурсатда,
Ойга боқиб ёруғ кунларни эслар.
Бундай қоронғилик, бундай зулматда,
Бир-бирин танимас, ҳаттоки, песлар.
Бўғзи қонга тўлиб, рўзғор қон ютар,
Тўлмас тирикчилик аталган тўрва.
Очлар оч офатни ош қилиб кутар,
Тўқлар тўкар тўқлик шўрига шўрва.
Амалдор бурнидай кўтарилган нарх
Югуриб етмас пул қадрига буткул.
Гандираклаб қайтар мағозадан бахт,
Еган-емагани дўконда нуқул.
Юрак ишдан чиқиб кетар ростмана,
Ташвиш, ғавғолардан боши чиқмайди.
Ёзда қуриб ташлар қиммат бошпана,
Қишда эса арзон кўмир излайди.
Арвоҳларга ҳадя айлар савобни,
Ҳеч ким кечолмайди ўз гуноҳидан.
Уни чин юракдан суйган азоби
Кам бўлмайди, камтар бўлгани билан.
Чўкиб кетмас олис осмон қаърида,
Ернинг қаттиқлиги келмайди малол.
Бахтдан сабоқ берар болаларига,
Эрига бахт бера олмаган аёл…

7-январ, 2011

МЕЗОН

Ушбу дунё омонат бир кошонадир,
Мангуликка иддаоси бўлатуриб.
Кўнгил шоҳу кўнгил мулки шоҳонадир,
Ҳар қадамда бир гадоси бўлатуриб.

Нафс итининг қуйруғидир кўнгил ҳамон,
Қалб шудгорин бир балоси бўлатуриб.
Қадр ўлчар бир палласи оғир замон,
Қинғир, бузуқ бир тарози бўлатуриб.

Одам зоти қарғайди гоҳ қисматини,
Оналарнинг нек дуоси бўлатуриб.
Сиғиндилар ўз нафсига сиғинади,
Юрагида ўз Худоси бўлатуриб.

Юрак дарди қўзиб кетди, жинниларнинг
Ичидаги битта соғи бўлатуриб.
Акам ҳақ деб ўлиб кетди, иниларнинг
Бари шоир, бири қози бўлатуриб…

Гоҳ вужудга бўйсунар қалб, илоҳий ишқ
Имомига иқтидоси бўлатуриб.
Қолди, фақат, энг охирги одам бўлиш,
Охиратнинг ибтидоси бўлатуриб.

7-январ, 2011

ҚУШ ТИЛИ

(«Номаълум аёлга мактублар» туркумидан)

Мени бошлаб кетар бир кун қадрингга,
Армоним кўмилган ёлғизоёқ йўл.
Энг узун афсона сўйлар қаршингда,
Оҳига осмонлар етмаган бир қўл.
Бенаво туйғулар очирмайди кўз,
Сўзларим тўкилар юракка сиғмай.
Бўғзимда қалтираб турибди бир сўз,
Fилофида қолиб занглаган тиғдай.
Кўнгилдан чиқмади мен суйган калом,
Тилимни тушунмас ёру дўстларим.
Номингдан йўллайди самовий салом,
Қанотинг остига олган сўзларим.
Йиғлоқи булбуллар қолди бенаво,
Қузғунлар тўдаси айлаганда даф.
Таниш қарғаларни билмадим, аммо,
Мен билган чумчуқлар чирқиллар бенаф…
Куйларим сабрсиз сукут ичрадир,
Шовқинлар остидан чиқмади бутун.
Оҳангинг олдида тилим қисқадир,
Осмонинг остида қўлларим – узун.
Энтикиб кетади эҳтирослардан,
Бағрингда ўлгиси келган бир вужуд.
Сўзингдан иқтибос келтиролмайман,
Сенга келтираман юракдан сужуд.
Ўқ теккан оққушдай қолди оҳ уриб,
Мени тирилтирган жимжит ҳасратинг.
Ўзимни ўзимдан асрамай туриб,
Сен мени ўлимдан нечун асрадинг?!..
Сурур саҳросига излайман маъво,
Дардлар дарёсига соҳил ёллайман.
Кимдан қўрқишимни англадим, аммо,
Қачон қўрққанимни эслай олмайман.
Мен сени олдинроқ топмадим нечун,
Нечун кетолмайман жонимдан тўйиб?..
Тилсиз орзуларим йиғлайди беун,
Армон елкасига бошини қўйиб.
Ўтиб кетаман жон талвасасида,
Фурсатим қисқадир, йўллар – чўзилган.
Ишқнинг сўнгги манзил, мартабасида,
Баъзан, тилдан қолдим, баъзан, кўнгилдан…
Бир кун бошлаб кетар ғам кулбасига,
Тилини ёлғиз мен тушунган йиғи.
Ярақлар дўзахий шам шуъласида,
Тандан суғурилган жонимнинг тиғи…

8-январ, 2011

МОЛ БОЗОРИДАГИ ЎЙЛАР

(«Ҳайвонот дунёси» туркумидан)

Жовдираб боқади кўзи тушганга,
Арзонга кетмайди ҳеч бир жонивор.
Сотилиб кетади ё бир душманга,
Ё дўстдай сотилар қатор ва қатор.
Кўзи қон талашган фойда – ўртада,
Бағри қон зарарлар тортар оҳ-фиғон.
Олди-сотдилардан юраги зада
Жонворлар бош эгиб турар безиён.
Ҳансирар софликдан тинмай уриб лоф
Даллоллар қўл силтар қўярда-қўймай.
Бир зумда пичоқсиз сўйилар инсоф,
Ўз ёғида ўзи қоврилган қўйдай.
Кўр бўлган савдолар кўтарар шовқин,
Қулоғи кар бўлиб ғала-ғовурдан.
Ҳақиқат бир лаҳза кўтармас бошин,
Нафс билан бирга ем еган охурдан…
Дилда илдиз отса ғараз жинлари,
Жони бор жонзотлар бўлганда нишон,
Мол сўйиб қон кўрган қассоб сингари
Бир-бирига қотил ёллайди инсон.
Отнинг қашқасидай маълум ва мамнун
Беор одоб билан сотар сафсата.
Омад бозорида сотилар ҳар кун,
Отнинг калласидай обрўй, мартаба.
Густоҳлар оғзида кетар чайналиб,
Сўйилган муҳаббат гўшти, қуйруғи.
Фосиқлар қўлида қолар сақланиб,
Эътиқодсиз юрак бўйинтуруғи.
Нонхўрлар бегуноҳ қондан кечолмас,
Қон кечар қон қақшаб букун нонкўрлар.
Жониворлар ўзин бозорга солмас,
Тарозига солар этин қонхўрлар…
Итдай оч гуноҳлар қорнин тўқлайди,
Ҳаромлар кўмилар, сўйилар ҳалол.
Билмайман, эгаси кимга ўхшайди,
Бироқ, эгасига ўхшамайди мол…
Одам қурсоғидир қаппайган қабри,
Азалдан одамзод жавҳари – ҳайвон.
Ўз қадами билан ўлчанар қадри,
Ўз ажали билан ўлмас ҳеч қачон…

9-январ, 2011

ЁРУFЛИК ЁДИ

(«Номаълум аёлга мактублар» туркумидан)

Йўллар аёзида қалтирар жонинг,
Юракка қўл солсам, қўлларим – совуқ.
Бош устимда кезган саргардон ойнинг
Ўн беши – қоронғи, ўн беши – ёруғ.
Панд берди нигоҳлар басоратида
Ё кўнгилсизлигим ёхуд кўрлигим.
Меҳр ва миннатнинг ҳароратида
Шўримни қуритди кўнглим – шўрлигим.
Келгин, совиб кетган қонимни қиздир,
Марқадингда қолиб кетма фаромуш.
Ўн беши ёруғ ой аксида кимдир
Fойиб бўлган ёлғиз тунни кўрар туш.
Кўксинг ичра юрак – Даққи Юнусдан
Қолиб кетган қадим, ҳазин шамчироқ.
Ўткинчи дунёдан нигоҳин узган
Жонинг жаҳонимда бўлар бахтлироқ.
Бизнинг тариқатда дуч келган хатар
Саноғи бўлса ҳам, йўқдир адоғи.
Бисотимда бир йўл қолмаса агар,
Очиқдир ер бағри, осмон қароғи…
Қоқ суяк қолдириб кетди сўнгимга,
Эзилган этимни босиб ўтган вақт.
Фалокат соч тараб чиқди йўлимга,
Соч юлиб ортимдан бўзлаганда бахт.
Гоҳ тирик ёдимни дилимга кўмдим,
Гоҳ таъна, маломат ташлади кўмиб.
Ёғилди ғаразнинг осмонидан жим,
Қор, ёмғир чивғиндай аралаш бўлиб.
Йўл бошлар кўр зулмат толиқтирган тун,
Йўлинг ёруғ бўлсин, эй, ҳуркак садо!..
Кафорат сўрайди ёлғиз сен учун,
Жонимга кўз тикиб турган бир жазо…
Бир кун вужудингга ўт қалар жонинг,
Тепкилаб Худо руҳ бахш этган лойни…
Боқ, бошингда боқиб турган самонинг
Ўн беши – қуёшли, ўн беши – ойли…

10-январ, 2011

ТАСАЛЛИ

Ногаҳон узилган камон ўқидай,
Бағрингга санчилар умид наштари.
Ўлмаган жонингни жон аччиғида
Суғуриб кетганда ғамнинг лашкари.

Ҳабаш ўлигидай чўзилганда тун,
Ўзингни қўярга тополмадинг жой.
Сабр қил, ҳадемай қўша-қўша кун
Туғади ой-куни яқинлашган ой…

10-январ, 2011

УЧИНЧИ ДУНЁ

Ваҳдат шаробидан кўнгил бўлар маст,
Дилинг билан битта бўлса забонинг.
Икки дунёда ҳам боши қўшилмас,
Тилаги бир бўлган икки гадонинг.

Қўлимиздан келса, ёрдам берайлик
Сўзларнинг бағрида унган хунёга.
Шоҳлар зериктирди, келгин, кетайлик,
Гадолар бир-бирин суйган дунёга…

10-январ, 2011

КЕЛГАН БАЛО

Озурда ой нури тўкилса бошдан,
Тунлардан ҳайиқмас эдинг бу қадар,
Ташландиқ болага тегмаган тошдай
Ой бошингда учиб юрмаса агар.

Айт, энди қай ердан излайсан нажот,
Ердаги ҳар қўйган қадаминг – хатар.
Осмонда яшардинг, фалокат, фасод
Оёғинг остида турмаса агар.

Кўнгил чил-чил синди…
Кўнгилнинг юртин
Вайрон айлаб кетди босқинчи кадар.
Майли, келган бало ўшанга урсин,
Ўшаларни Худо урмаса агар.

10-январ, 2011

ДОРПАРАСТ

Кўнгил бозорини кездим саргашта…
Нима бор, нима йўқ, ҳеч ким билмайди.
Нима ҳам дер эдим, қовун танлашда,
Фақатгина, итлар хато қилмайди…
Чўлоқ кўнгил чопмас еган каби лат,
Чалиб йиқитганда қандайдир ғараз.
Бу дор ўпқонига сиғади, фақат,
Эгилмаган бошлар – дорбоз, дорпараст.
Юрак манзилига етолмас лошим,
Алдаб-сулдаганга кўнмай, овунмай.
Елкамда осилиб турибди бошим,
Қачондир палаги ўлган қовундай.
Майли, бошимни ол, майли, эшакка
Тескари миндириб айлантир шаҳар.
Ёлғизлик аталган ҳур мамлакатга
Олиб кетолмасам бошимни агар…
Хатоларим учун мени дорга ос,
Жазо бер, юзимни қаро қил, майли.
Мендай итлар хато қиларкан, холос,
Итдан тарқаганлар хато қилмайди.

13-январ, 2011

ТОЛЕ ТУРТКИСИ

(«Қишлоқдаги Ватан» туркумидан»)

Оҳудай маъсумдир нур орзулари,
Узилмас қадимий шажарасидан.
Безор бўлиб кетар шам ёғдулари,
Суқ зулматнинг заҳил башарасидан.
Қайдандир салавот садоси келар,
Ўрнидан қўзғалар ўлган ҳафсала.
Тутқич бермаган шум ўғридай кезар,
Ёввойи мушукдай зийрак лаҳзалар.
Суяклар айрилиб кетар этидан,
Тузалмас хатолар йиғлайди зор-зор.
Ингранар ит ётиш азоби билан
Тақдирланган тақдир – итдай вафодор.
Толе турткисидан бўлади бедор
Лаънатзод қисматнинг жафобинлари.
Ёлғизликдан қўрқар,
Гўё беозор
Мусичадан қўрққан калхат сингари…

17-январ, 2011

ОГОҲЛИК

Ой олиб қочди кўзин,
Тун ботди, қамарим йўқ.
Зулмат бағрига ўзин
Тонг отди, саҳарим йўқ.

На зорим бор, на зўрим,
Шохим бор, самарим йўқ.
Томир бўлиб кўмилдим,
Хоким бор, шажарим(1) йўқ.

Жисму жондан бир ҳовуч
Кул қолди, шарарим йўқ.
Аъроф келиб қалбга дуч,
Ўт солди, сақарим(2) йўқ.

Дўстга зор, душманга хор
Зорим бор, зарарим йўқ.
Ўлимдан хабарим бор…
Ўзимдан хабарим йўқ…

18-январ, 2011

__________
1-дарахт маъносида
2- жаҳаннам

ЖАВЗО

Ўзим билан ўзим қолганда танҳо,
Мардуд хаёл етиб келди ёнимга.
Йўлимдай чўзилиб ёр бўлди ялдо,
Қаҳратон айланди қадрдонимга…
Сенинг юрагингга йўл тополмайман,
Эски изларимни кўмиб кетди қор.
Қачон кўрганимни эслай олмайман,..
Кўзларимга иссиқ кўриндинг, баҳор.
Суғурилиб кетдинг бағримдан нохос,
Кўксимга нигоҳинг тиғдай ботганда.
Сенинг келганингни эшитдим, холос,
Кўрдим, сен қайгадир кетаётганда…
Келгин, йўлларингга тўрт бўлди кўзим,
Кўзларингда умид чўғини кўрай.
Нетай, пешонамда борини кўрдим,
Келгин, пешонамда йўғини кўрай…

19-январ, 2011

ГАНЖ

Талон-торож бўлди гўянда оҳлар,
Қолиб кетдинг тағин битта ўлимдан.
Хабар тополмайди нурсиз нигоҳлар,
Енгинг ичидаги синган қўлингдан.
Ҳақиқат совуқда тентирар юпун,
Ёлғон тортиб кетар оҳанрабодай.
Ҳаё улоқтирган чимматга бугун
Турқини яширар сурбет балолар.
Йиғилган дард кўнгил қирғоғин бузиб,
Қароғингдан тошиб кетди азоблар.
Амал гирдобига кетдилар чўкиб,
Халқ ичидан чиққан раҳнамо зотлар.
Иродамни синаб ғам заргарлари
Бир кун қадрин топар мажруҳ қалбимдан.
Ёт кўнгил ва ёвуз кўзлардан нари,
Қайғуга кўмилиб ётган ганжимсан.

19-январ, 2011

АРОСАТ

Бахт қайғуси яшар ғамхонасида,
Хом ғиштдан қурилган уйдай синчи йўқ.
Хароба кўнгилнинг вайронасида
Унинг тиними бор,
Унинг тинчи йўқ.
На йироққа кетар, на келар ёвуқ,
На иссиқ ёқар, на совуқ ёқади.
Қизиган бозордай серодам – томуғ,
Бўш жаннатни кўриб тўлар тоқати.
Олис осмон ва ер оралиғида
Тентирар муаллақ ой – олақарға.
Нигоҳи жон берган қорачиғида
Ўзидан ўзига бўлар бадарға.
Жон олиб, жон бериб, қақшаб-қақшатган
Ўт билан сув аро қолди ломакон.
Худо жой бермайди унга жаннатдан,
Жаҳаннамдан эса қувади Шайтон.

20-январ, 2011

ТЎДА

Қайгадир шаҳодат бармоғин нуқиб,
Менга йўл кўрсатар қаланг-қасанглар.
Ўзингни таништир, дейди дўқ уриб,
Ўзини ҳеч қачон танимаганлар.

Қотиб қолган ҳаром қондай қуюлиб,
Бир жойга йиғилар – аламлари кўп…
Оёқлар остида ётар уюлиб
Тарафлар, тўдалар, гуруҳлар тўп-тўп…

20-январ, 2011

ТАҲРИРИЯТ

Оғир жабр тортган жондай қилтириқ
Ўлигини зўрға судрайди номус.
Қароғини парда қоплаган силлиқ
Нигоҳлар, биайниҳ, музлаган ҳовуз.
Дўстлар сотилади арзон-гаровга,
Тошбақа чангида қолар чаёнлар.
Енгил хасдай учиб сохта мақтовга,
Терак бўйи сапчир тентак хаёллар.
Ҳар икки муслимнинг биттаси – мункир,
Рост калом ёлғондан олар аланга.
Юракдаги қаср нархи бир пулдир,
Дарбадар сичқонлар ини – минг танга.
Қўйиб юбормайди ўз ўлжасини,
Кўнгилда тўпланган ғараз, кинлари.
Кир босган кўнгиллар хасрўбасини
Атрофига йиққан палид сингари…
Бир умр қарамас олд-орқасига,
Балиқдай бошидан сасиган зотлар.
Қирчанғи хўтиклар томорқасига
Гўнг ташиб юрибди улоқчи отлар…

21-январ, 2011

БУҚАЛАМУН

Бир кун ошкор бўлиб чиқади дардинг
Ичингдан иситманг, иссиғинг билан.
Кеча ямоғингни кўз-кўз қилардинг,
Бугун мақтанасан йиртиғинг билан.
Қашшоқлик тантана қилган замонда
Сир тутдинг ёмонлик ва неклигингни.
Ўзлигин англаган дориломонда
Яширасан оддий ўзбеклигингни…
Бугун ўқ тополсанг дарҳол отардинг,
Кеча бағир очган сирдошларингни.
Кеча ўз дардингни тўкиб солардинг,
Бугун яширасан кўз ёшларингни.
Кеча чопқилардинг эчкидай шўхчан,
Бугун оғилига қамалган говсан.
Кеча эдинг сен тоғ қазиган кўҳкан,
Кеча гўр эмасдинг…
Бугун гўрковсан…

19-январ, 2011

Китобини саҳифамизга тақдим қилгани учун муаллифга миннатдорчилик билдирамиз.

(Tashriflar: umumiy 149, bugungi 1)

Izoh qoldiring