Fazıl Say. ‘Nazım Oratoryosu’ & Nozim Hikmatning o’zi o’qigan she’rlari

082 15 январ — Нозим Ҳикмат таваллуд топган кун

   Мен бу яқин йилларда шеър ва мусиқанинг бундайин омухта ва ҳаяжонли уйғунлиги намоён бўлган бошқа бирон бир асарни кўрмаганман, эшитмаганман. Буюк Нозим Ҳикматнинг бетакрор шеърияти, мусиқада мўжизалар яратаётган бастакор Фозил Сайнинг сеҳрли оҳанглари, шеърларни ўқиган Генжо Эркалнинг нодир ижроси, вокалда  Сертаб Эренер, Гувонч Дагустун, Ирем Алпай ва қизалоқ солист Кансу Танжанинг диллларни ларзага солувчи овозлари мужассам бўлган буюк асар олдида бошимни эгаман.

05


15 yanvar — Nozim Hikmat tavallud topgan kun

Men bu yaqin yillarda she’r va musiqaning bundayin omuxta va hayajonli uyg’unligi namoyon bo’lgan boshqa biron bir asarni ko’rmaganman,eshitmaganman. Buyuk Nozim Hikmatning betakror she’riyati, musiqada mo’jizalar yaratayotgan bastakor Fozil Sayning sehrli ohanglari, she’rlarni o’qigan Genjo Erkalning nodir ijrosi,vokalda Sertab Erener, Guvonch Dagustun, Irem Alpay, Glockenspiel Elif Ceren Fitoz vа qizaloq solist Kansu Tanjaning dilllarni larzaga soluvchi ovozlari mujassam bo’lgan buyuk asar oldida boshimni egaman.

05

06

(Tashriflar: umumiy 312, bugungi 1)

Izoh qoldiring