Halina Posvyatovskadan yana ikki she’r. Gulnoz Mo’minova tarjimalari

03     Бу саҳифани «Ҳалина Посвятовскадан яна икки шеър» деб номладик. Илло бу беназир поляк шоирасининг шеърларини олдин ҳам тақдим этганмиз. Бундан бир ярим йилча аввал Ҳалина Посвятовска шеърларини Рафиқ Сайдулло таржимасида, бир йил аввал Гулноз Мўминова таржимасида эълон қилган эдик. Бугун яна Гулноз Мўминова таржимасида икки шеър диққатингизга ҳавола этилмоқда. Бу гапларни айтишимдан мурод шулким, поляк шоираси шеърияти бундан кейин ҳам юрагимизни чорлайверади…

Ҳалина ПОСВЯТОВСКА
ЯНА ИККИ ШЕЪР
02

    Ҳалина Посвятовска (полякчада: Halina Poświatowska) (9. ў5.1935, Ченстохова, Польша — 11.11.1967, Варшава, Польша) — таниқли поляк шоираси. Болалигидан оғир юрак касаллигига чалинган шоира умрининг асосий қисмини шифохоналарда ўтказди. 1958 йили АҚШда юрак муолажасини ўтказгач, она юртига қайтиб, Краковдаги Ягеллон университетининг фалсафа факультетида таҳсил олди. Доимий хасталик азоби шоира шеърларида жуда теран акс этади.

ЯНА БИР ХОТИРА

Тингла яна бир хотирани –09
Бир сўз ёздим дақиқа аввал
Улғайдим бир сўзга
Икки сўзга
Уч сўзга
Шеърга
Улғайдим, улғайиш нима дегани –
Ўтмиш деган мавҳумот ичра
Парча ер бор — менга аталган
Ўсмоғим шарт
Ўша жойгача
Иқтисод исмли мавҳумликда
Яшашга мажбурман
Вақт деган мавҳумотни
Кезаман
Гангийман
Кезавераман
Метрополитен музейин
Миср ҳайкаллари бўлимида
Аёл дудоғи-ла жилмаяр бир тош.

БУ АЁЛНИНГ ҚОРНИ…

Қорни бу аёлнинг –
Моҳиятдир
тери сирмалган
Кўзлари иккита
Ёввойи жонзот –
Улар ноёб ёхуд
Боражак ортиб
Аёл кулимсаси менгзар
Осмонга
Кўзлари… кўзлари…
Икки шўх малак
Ярим танасини
Қанот яширган
Бу аёл қисмати
Серҳосил
Мева
Барглари қишда ҳам сўзлагай яшил
Ва ҳатто оловга тушмоқ олдидан
Бу аёл йўқ энди
У кетди ўтиб
Олганича митти қўнғироқлардан
Покиза исмини
Биби Марямнинг

Рус тилидан Гулноз Мўминова таржимаси

05   Bu sahifani «Halina Posvyatovskadan yana ikki she’r» deb nomladik. Illo bu benazir polyak shoirasining she’rlarini oldin ham taqdim etganmiz. Bundan bir yarim yilcha avval Halina Posvyatovska she’rlarini Rafiq Saydullo tarjimasida, bir yil avval Gulnoz Mo’minova tarjimasida e’lon qilgan edik. Bugun yana Gulnoz Mo’minova tarjimasida ikki she’r diqqatingizga havola etilmoqda. Bu gaplarni aytishimdan murod shulkim, polyak shoirasi she’riyati bundan keyin ham yuragimizni chorlayveradi…

Halina POSVYATOVSKA
IKKI SHE’R
02

Halina Posvyatovska (polyakchada: Halina Poświatowska) (9. o‘5.1935, Chenstoxova, Polsha — 11.11.1967, Varshava, Polsha) — taniqli polyak shoirasi. Bolaligidan og‘ir yurak kasalligiga chalingan shoira umrining asosiy qismini shifoxonalarda o‘tkazdi. 1958 yili AQSHda yurak muolajasini o‘tkazgach, ona yurtiga qaytib, Krakovdagi Yagellon universitetining falsafa fakultetida tahsil oldi. Doimiy xastalik azobi shoira she’rlarida juda teran aks etadi.

YANA BIR XOTIRA

Tingla yana bir xotirani –04
Bir so’z yozdim daqiqa avval
Ulg’aydim bir so’zga
Ikki so’zga
Uch so’zga
She’rga
Ulg’aydim, ulg’ayish nima degani –
O’tmish degan mavhumot ichra
Parcha yer bor — menga atalgan
O’smog’im shart
O’sha joygacha
Iqtisod ismli mavhumlikda
Yashashga majburman
Vaqt degan mavhumotni
Kezaman
Gangiyman
Kezaveraman
Metropoliten muzeyin
Misr haykallari bo’limida
Ayol dudog’i-la jilmayar bir tosh.

BU AYOLNING QORNI…

Qorni bu ayolning –
Mohiyatdir
teri sirmalgan
Ko’zlari ikkita
Yovvoyi jonzot –
Ular noyob yoxud
Borajak ortib
Ayol kulimsasi mengzar
Osmonga
Ko’zlari… ko’zlari…
Ikki sho’x malak
Yarim tanasini
Qanot yashirgan
Bu ayol qismati
Serhosil
Meva
Barglari qishda ham so’zlagay yashil
Va hatto olovga tushmoq oldidan
Bu ayol yo’q endi
U ketdi o’tib
Olganicha mitti qo’ng’iroqlardan
Pokiza ismini
Bibi Maryamning

Rus tilidan Gulnoz Mo’minova tarjimasi

07

(Tashriflar: umumiy 156, bugungi 1)

Izoh qoldiring