Toshkentga sayohat (Hamza asari asosida). Farg’ona viloyat teatrining spektakli

022

«Тошкентга саёҳат».  Фарғона вилоят театрининг спектакли. Саҳналаштирувчи режиссёр  Олимжон Салимов.

   Мазкур спектакл Ҳамза Ҳакимзода Ниёзий 1917 йилда бир қанча вақт Тошкентда яшаган пайтида ёзган «Тошкентга саёҳат» (1917) комедияси асосида саҳналаштирилган. Режиссёр Олимжон Салимов «Тошкентга саёҳат» спектаклининг жанрини масхараба томошаси деб белгилаган.

Режиссёр Олимжон Салимов «Тошкентга саёҳат» спектаклининг жанрини масхараба томошаси деб белгилаган. Слектакль қаҳрамони, калтафаҳм Асомбой Тошкентга саёҳат қилиб келиб, меҳмонхонага жойлаш Лекин у Иброҳим исмли йигит билан хона талашиб қолади. Сабаби йигит кўчанинг нариги томонида яшовчи Фотима билан шу хонада хуфёна учрашади. Бой аввалроқ келгани учун қайсарлиги тутиб хонани бўшатгиси келмайди. Лекин йигит ҳам анойилардан эмас. Бойнинг таъзирини бериб қўйишга қарор қилади ва мақсадига етади. Ана шу жараёнда бир-биридан қизиқ комик ҳолатлар нм бўлади. Бадиҳа, куй-кўшиқ, қўғирчоқ ўйинлари томошабинларни ўзига ром қилади.

Mazkur spektakl Hamza Hakimzoda Niyoziy 1917 yilda bir qancha vaqt Toshkentda yashagan paytida yozgan “Toshkentga sayohat” (1917) komediyasi asosida sahnalashtirilgan. Rejissyor Olimjon Salimov “Toshkentga sayohat” spektaklining janrini masxaraba tomoshasi deb belgilagan.

Slektakl qahramoni, kaltafahm Asomboy Toshkentga sayohat qilib kelib, mehmonxonaga joylash Lekin u Ibrohim ismli yigit bilan xona talashib qoladi. Sababi yigit ko‘chaning narigi tomonida yashovchi Fotima bilan shu xonada xufyona uchrashadi. Boy avvalroq kelgani uchun qaysarligi tutib xonani bo‘shatgisi kelmaydi. Lekin yigit ham anoyilardan emas. Boyning ta’zirini berib qo‘yishga qaror qiladi va maqsadiga yetadi. Ana shu jarayonda bir-biridan qiziq komik holatlar nm bo‘ladi. Badiha, kuy-ko‘shiq, qo‘g‘irchoq o‘yinlari tomoshabinlarni o‘ziga rom qiladi.

04

(Tashriflar: umumiy 1 514, bugungi 1)

Izoh qoldiring