Abdunabi Boyqo’ziyev «She’r sehri» teleloyihasida

045   Менимча, шеър туйғулар билан дийдорлашиш бўлса керак. Шоир ўзининг энг нафис туйғуларини излаб, кўнглидаги яширин, инжа ҳисларини излаб шеър ёзса керак (Абдунаби Бойқўзиевнинг «Шеър сеҳри» кўрсатувида айтганларидан).

Абдунаби БОЙҚЎЗИЕВ
«ШЕЪР СЕҲРИ» ТЕЛЕЛОЙИҲАСИДА
067

07Абдунаби Бойқўзиев 1954 йилда туғилган. Тошкент Давлат университетини тамомлаган. Ғафур Ғулом номли Адабиёт ва санъат нашриётида, “Муштум” журналида, “Совет Ўзбекистони”, “Халқ сўзи” “Оила ва жамият” газеталарида фолият юргизган. “Ғуборингни ёзгайман”, “Сени излаб келдим”, “Кўзи дарёйим”, “Беш наво”, “Беш сўмлик кеккайиш”, “Чўли ироғим” номли китоблари чоп этилган.

Abdunabi Boyqo’ziev 1954 yilda tug’ilgan. Toshkent Davlat universitetini tamomlagan. G’afur G’ulom nomli Adabiyot va san’at nashriyotida, “Mushtum” jurnalida, “Sovet O’zbekistoni”, “Xalq so’zi” “Oila va jamiyat” gazetalarida foliyat yurgizgan. “G’uboringni yozgayman”, “Seni izlab keldim”, “Ko’zi daryoyim”, “Besh navo”, “Besh so’mlik kekkayish”, “Cho’li irog’im” nomli kitoblari chop etilgan.

Абдунаби Бойқўзиев «Хуршид Даврон кутубхонаси» саҳифаларида / Abdunabi Boyqo’ziyev «Xurshid Davron kutubxonasi» sahifalarida:

Абдунаби Бойқўзиев. Шеърлар
Абдунаби Бойқўзиев. Ай, акам дарё экан…(1)
Абдунаби Бойқўзиев. Ай, акам дарё экан…(2)
Қозоқбой Йўлдош. Кўнгил суратлари & Абдунаби Бойқўзиев. Шеърлар
Мумтоз ва замонавий япон шеъриятидан. Абдунаби Бойқўзиев таржимаси

033

(Tashriflar: umumiy 383, bugungi 1)

Izoh qoldiring